Mattei Riccardo

Zařízení pro nastavení rozteče mezi podlouhlými válcovými předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254970

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mattei Riccardo

MPK: B65G 29/02

Značky: rozteče, předměty, podlouhlými, válcovými, zařízení, nastavení

Text:

...druhý. Rychlost pohybu cigaret se snižuje Jonialu a nevzniká proto nebezpečí jejích poškození.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na vykresu, na kterém je znazo-rněn přičný řez převáděcím ústrojím.Zařízení podle vynálezu je opatřeno převaděcím ústrojím 3, navazujícím na výstupní část 1 sestavovacího ústrojí 2 pro připojování filtrů k tabakovým tyčkám a jsou do něj přiváděny již dohotovené cigarety 4,které jsou potom...

Zařízení pro axiální přesouvání cigaretových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252812

Dátum: 15.10.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo, Dall'osso Gastone

MPK: A24C 5/33

Značky: polotovarů, zařízení, přesouvání, axiální, cigaretových

Text:

...vložených kluznýbh a těsnicích prvků 33. iV průběhu svého płesouvání přemísłovacím válcem łl je každý cigaretový polotovar A udržovän v příslušné sxíální drážce gl účinkm podtlaku, udržovaného pomocí záłezu gg, vytvořeného ve dně v axiální drážce gl 1 propojeného radíálníprůchozí dírou gi s vnitřním radiálním výstupkem 3 stŕedního tělesa gg, jehož vnitřní plocha je uložena prostřednictvím těsnicí podložky gg na vnější válcové...

Zapojení pro automatickou regulaci dodávky barvy pomocí krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245354

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mattei Riccardo

MPK: H02P 8/00

Značky: barvy, regulaci, automatickou, krokového, motorů, zapojení, dodávky, pomocí

Text:

...tiskaoího stroje gg. Výstupy paměti 3 jsou připojeny na obvod logiky uzavŕené smyćky ggg, která je přes koncový stupeň §§ płipojena na druhý vstup krokového motoru kg.Každá čerpadlo Ě barvy je poháněno jemu príslušným krokovým motorem 55. Čidlo polohy Q krokového motoru 55 generuje impulsy, které počítá čítač Q impulsů. čidlo polohy çgg tiskacího stroje gg generuje impulsy. které počítá čitač § 35 impulsů. Jestliže se například při...

Řezací zařízení pro kontinuální tyčky tabákových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251075

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/30

Značky: tyčky, řezací, zařízení, výrobků, kontinuální, tabákových

Text:

...matice 45. Ozubené kolo 44 má přímé zuby, které zabírají s válcovým ozubenim 22,majicím větší délku zubů než zuby ozubeného kola 44 z důvodu, který bude vysvětlen v další části.V odebratelném krytu 18 je vytvořen průchozí otvor 46, jehož osa je rovnoběžná s osou vodorovného hřídele 15 a souhlasná s osou válcové hřídele 42. Průchozí otvor 46 je v záběru s trubkovou spojkou 47, z jejíž části vystupuje radíálním směrem příruba 48, která je...

Zařízení pro podávání nálepek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251072

Dátum: 11.06.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo

MPK: B65C 9/18, B65C 9/12

Značky: zařízení, nálepek, podávání

Text:

...podpěnným tělesem 2.Válcový hřídel 53 je připoje-n na konci,opatřeném ozubeným ktolečkem 55, k pružnemu potrubí 57, snapojenému »na nezuázorněné odsávací ústrojí. V boční svislé stěně 2 skříňového podpěrného tělesa 2 jsou vytvoreny »dvě skupiny ~otvorů 58, 59, umístěných proti přední ploše 23 saní 24, které umožňují připojení jednoho z prídavných ústrojí 69, 61 obr. 3 a 4.Prídavná ústrojí 60, 61 jsou střídavě použitelná v závislosti na tom,...

Cigaretový stroj s pomocnou přívodní jednotkou tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250673

Dátum: 14.05.1987

Autori: Belvederi Bruno, Mattei Riccardo

MPK: A24C 5/39

Značky: cigaretový, jednotkou, stroj, tabáku, pomocnou, přívodní

Text:

...16 i k boční stěnê 5 a prochází výřezem 2 D v boční stěuě .TS a sahá až k postraníiímu otvoru 19 ve svislé stěně 11 sestupného kanálu 8. Zlab lil má v podstatě Konstantní šířku a jeho vstupní konec leží pod výstupním koncern přívodního pásového dopravníku 16. Na výstupním konci je žlab 18 zakončen výstupní hranou Z 1, která je vzhledem k jeho podélné ose šikmá, takže její délka v podstatě odpovídá šířce postranního otvoru 19 a tedy í...

Zařízení k perforování tyčovitých předmětů, zejména filtrových cigaret, laserovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250230

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo

MPK: A24D 3/02

Značky: laserovým, tyčovitých, perforování, filtrových, paprskem, zařízení, cigaret, zejména, předmětů

Text:

...vysvětleny. Laserový svazek 55 vychází z laserového generátoru 5, který je umístěn u konce hřídele 52 nesoucĺho ozubené kolo 53. -Laserovýsvazek 55 je vyohylováií do axialního výre zu 54 ven z hřídele 52 pomocí dvou reflektorü 57, 58, které leží v ose trubkového hřídele 52. Reflektor 57, na který dopadá laserový svazek 55 nejdřív, je tvořen polopropustným zrcadlem. Toto zrcadlo rozděluje laserový svazek E 55 na dva dílčí svazky 53, 69,...

Reaktor pro výrobu epoxidových pryskyřic kontinuálním způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241997

Dátum: 15.12.1986

Autori: Petrássy Miklós, Pintér Csaba, Koike Kengo, Yoshida Hiroshi, Shimano Shizuo, Nakagawa Taizo, Lukonits Ottó, Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

MPK: C08G 59/04, B01F 7/26, B01J 19/18...

Značky: pryskyřic, reaktor, epoxidových, způsobem, kontinuálním, výrobu

Text:

...0 TanmM oópasoM,.vTo peaxwop repmewnqeoxoü Koncmpyxnnn cocmomw na Kpyronoro cmawopa m Kpyronoro powopa c BenymnM Banom, nowopme mmemw Hanpannsmmne npyr npyry nnocxocwn, na Kowopux HQXOĽHTCH-4 mucrmrrsuxsuaccn syćixaxwmae oaxomcxrrxą 33 33 mm nyörxrwucxnxc .InCIItXQB,npuucm cTaTopoM nnuncwon cnuómcnnau syounwmmn oncmuuwmmn uacmn cwannonupuoro uopuyca nompyr powopa u qwo cwnmop nmeem nnonume onemeumm, Buxouoü anemeum M, n cnyqae manoónoomn,...