Matoušek Karel

Článok koľajového pásu s gumovou pätkou na pásové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 283315

Dátum: 22.04.2003

Autori: Kala Milouš, Špaček Jiří, Morong Pavel, Matoušek Karel, Knápek Jiří, Kyncl Martin

MPK: B62D 55/26

Značky: koľajového, článok, pásové, vozidla, patkou, pásu, gumovou

Zhrnutie / Anotácia:

Článok koľajového pásu s gumovou pätkou na pásové vozidlá pozostáva z telesa článku so záberovými rebrami a okami na spojovacie čapy, gumovej pätky so závitovými vložkami a spojovacích skrutiek usporiadaných tak, že v telese článku (1) v mieste vodiacich ozubov (9) sú uskutočnené vybratia (10) s otvormi (8) na spojovacie skrutky (3), ktorých osi sú totožné s osami závitových vložiek (11) v gumovej pätke (2) ustavenej v telese článku (1), pričom...

Vytápěcí těleso pekařské a cukrářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 236280

Dátum: 01.02.1988

Autori: Limpouch Bohuslav, Jeřábek Vladimír, Černík Jiří, Doleček Milan, Matoušek Karel, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/02

Značky: cukrářské, vytápěcí, pekařské, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti elektricky vytápěných pecí. Vytápěcí těleso podle vynálezu sestává z pečicího prostoru, při jehož horní a/nebo spodní stěně (5), resp. (7) je vytvořena ohřívací komora (4) omezená stěnou (5), resp. (7) a s ní souběžnou stěnou (6) z vnější strany izolovanou. Vstup (12) chladného pečicího prostředí do ohřívací komory (4) je propojen s pečicím prostorem (11) pomocí sacího potrubí (8), ventilátoru (9) a...

Zařízení pro broušení a měření vnějšího povrchu kolen velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240004

Dátum: 01.06.1987

Autori: Matoušek Karel, Velké Mezioíeí

MPK: B24B 27/04

Značky: průměru, veľkých, vnějšího, zařízení, měření, povrchu, kolen, broušení

Text:

...jeho tvarą a tím se značně zkracuje doba pro jeho zhotovení. Další výhodou je to, že se dosahuje několikanásobně vyššího výkonu oproti ručnímu broušení a vyšší kvality broušených ploch,a rovněž i to, že obsluha zařízení je umístěna mimoNa přiložených výkresoch je schematicky znázorněno příkledné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho nárys, obr. 2 je částečný pohled na toto zařízení, opatřené porovnávacím měřícím prvkem a...

Drát pro výrobu svařovacích elektrod a svařovacích drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226395

Dátum: 01.11.1985

Autori: Vidrma Jaroslav, Matoušek Karel, Číhal Vladimír

Značky: elektrod, drátu, drát, výrobu, svařovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Drát pro výrobu svařovacích elektrod a svařovacích drátů pro svařování pod tavidlem nebo v ochranné atmosféře, obsahující od 0,80 do 1,60 hmot. % manganu, od 0,20 do 0,80 hmot. % křemíku, od 0,35 do 1,00 hmot. % niobu, maximálně 0,07 hmot. % uhlíku a do 100 hmot. % železa a obvyklých nečistot, vyznačující se tím, že poměr obsahu manganu ke křemíku je 1 až 6 a poměr obsahu niobu k uhlíku je 10 až 30.

Příměs do obalové hmoty pro lícní obaly skořepinových licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220153

Dátum: 15.10.1985

Autori: Buganič Jiří, Doškář Josef, Matoušek Karel

Značky: příměs, obalové, skořepinových, hmoty, lícní, licích, forem, obaly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příměsí do obalové hmoty pro lícní obaly skořepinových licích forem s alkosolovým pojivem připraveným rozštěpením směsí organických sloučenin křemíku v alkoholickém prostředí za přítomnosti kyselých katalyzátorů hydrolýzy, a s tuhou složkou z volného krystalického kysličníku křemičitého. Příměs, tvořící 1 až 7,5 % hmotnosti použitého volného krystalického kysličníku křemičitého, sestává ze směsi, z jejíž hmotnosti tvoří 2,5 až 5...

Aktivační činidlo nanášené na vytavitelné modely

Načítavanie...

Číslo patentu: 222928

Dátum: 01.03.1984

Autori: Matoušek Karel, Štefek Jaroslav, Buganič Jiří, Souček Oldřich, Doškář Josef

Značky: vytavitelné, modely, aktivační, nanášené, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aktivačního činidla pro vytavitelné modely, namáčené při výrobě skořepinových licích forem do obalové hmoty pro lícní obaly, obsahující jako pojivo hydrosoly nebo lyosoly kysličníku křemičitého. Aktivační činidlo podle vynálezu je tvořeno roztokem sestávajícím z 950 ml etanolu, 40 až 60 ml tensidu a 2,5 až 5 g fenolformaldehydové pryskyřice, a popřípadě až 1 g etysilikátu.

Skořepinová licí forma a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222576

Dátum: 01.02.1984

Autori: Matoušek Karel, Buganič Jiří, Doškář Josef

Značky: forma, skořepinová, výroby, licí, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skořepinové licí formy na bázi tepelně vytvrzených žáruvzdorných materiálů a pojidel, vyrobené obalovým způsobem postupným nanášením jedntolivých vrstev na vytavitelný model s následným sušením a tepelným vytvrzováním. Jednotlivé vrstvy tvoří jednak lícní obal s licím povrchem, a jednak tvarově a pevnostně vystužující zesilovací obaly. Podle vynálezu je skořepinová licí forma, rozdělena dělicí spárou o tloušťce 0,1 až 0,5 mm na...