Matija Rudolf

Magnetická zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6999

Dátum: 07.01.2015

Autori: Pavlenko Slavko, Gašpár Štefan, Maščenik Jozef, Matija Rudolf

MPK: E05C 19/16, F16B 21/16

Značky: magnetická, zarážka

Text:

...Aretačný systém je zložený z piatich častí,z ktorých tri časti sú vyrobené podľa vlastného konštrukčného riešenia a dva komponenty sú bežne dostupné špecifikované permanentné magnety. Sedlo určuje požadovanú polohu, do ktorej zapadne západka vedená voľne v puzdre upevnenom na kotviacej doske. Princíp funkčnosti vedenia západky je vo vzájomnom odpudzovaní dvoch magnetov osadených nad sebou s rovnakým pólom, pričom sú so západkou uložené a...

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288215

Dátum: 07.07.2014

Autori: Matija Rudolf, Jurko Jozef, Pandová Iveta, Panda Anton

MPK: G01B 5/00

Značky: ložiskových, merania, vonkajších, ploch, kuželovitosti, válcových, spôsob, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vonkajších ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej je umiestnená prizma (2) s osadenými meracími dotykmi (3) a poloha meraného ložiskového krúžku (6) je zaisťovaná prítlačným dotykom (7). Merané hodnoty snímajú dotykové odchýlkomery (4) a (5) na aktuálne vyhodnotenie tvaru a polohy meraného ložiskového krúžku (6).

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6242

Dátum: 02.10.2012

Autor: Matija Rudolf

MPK: G01B 5/00

Značky: válcových, ložiskových, krúžkov, merania, vonkajších, spôsob, kuželovitosti, ploch

Text:

...sa opätovne hodnota tolerovaného rozmeru. Takouto manipuláciou nie je zaistená meracía poloha a tým aj objektívne meranie. Taktiež manipuláciou a ukladaním krúžku do druhej polohy na malé čelo znižuje produktivitu o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvaru valcovej plochy vonkajšieho ložiskového krúžku a priemeru spočíva V zmene systému merania priemeru a kužeľovitosti...

Zariadenie na generovanie plynného procesného média s ozónom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5707

Dátum: 05.04.2011

Autori: Vojtko Imrich, Vasilko Karol, Matija Rudolf

MPK: C01B 13/00

Značky: media, zariadenie, generovanie, plynného, procesného, ozónom

Text:

...(podľa reznej kvapaliny) a ovplyvňuje okolité prostredie a prítomných ľudí. Pri suchom obrábaní sa znižuje trvanlivosť nástroja a kvalita povrchu obrábanej súčiastky, čo zvyšuje náklady na výrobu a ovplyvňuje životnosť stroja Z uvedených dôvodov je problematícké zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu a záťaže na ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na generovanie íonizovaného vzduchu s hlavnou aktívnou...

Detoxikačná kolóna pre plynné procesné médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5687

Dátum: 04.03.2011

Autori: Vojtko Imrich, Vasilko Karol, Matija Rudolf

MPK: B01D 53/00, B23Q 11/00

Značky: media, procesné, detoxikačná, kolona, plynné

Text:

...okolité prostredie a prítomných ľudí. Pre efektívne obrábanie sa používajú rôzne druhy procesných médií, ktore viac alebo menej znehodnocujú pracovné prostredie výrobných zariadení. Z uvedených dôvodov je problematické zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu na ekológiu pracovného prostredia, ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na likvidáciu toxických plynných látok z pracovného priestoru...

Malá turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5236

Dátum: 07.09.2009

Autori: Marek Tomáš, Matija Rudolf, Vojtko Imrich

MPK: F03B 3/00

Značky: turbina, malá

Text:

...založené na aplikácií rôznych tvarov lopatiek obežného kolesa turbíny, ktorému odovzdáva kvapalína svoju energiu, pričom tvar je taký, aby prúd vody obtekal lopatky bez strát. Čo na druhú stranu spôsobuje, že aj malá nečistota na lopatkách znižuje účirmost turbíny, zároveň sa zvyšuje jej vibrácia, ktorá môže spôsobiť dotyk lopatky a statora turbíny, možnost havárie.Úprava tvaru lopatiek a konštrukcie turbíny podľa technického riešenia...

Malá čistička odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2454

Dátum: 16.05.2000

Autor: Matija Rudolf

MPK: C02F 9/00

Značky: čistička, malá, odpadových

Text:

...vôd podľa príkladu vyobrazeného na obr. l pozostáva z kruhovej obvodovej čistiacej nádrže l s oddeleným dnom E, pričom vnútro čistiacej nádrže l a dna 14 sú opatrené vnútomou izoláciou 11 . Vo vnútri čistiacej nádrže l sú umiestnené kalový zásobník 3 a sedimentačný nadstavec 4 tak, že kalový zásobník 3 je uložený na deliacich výstupkoch El dna li a sedimentačný nadstavec 4 je uložený zhornej strany na kalovom zásobníku 3 . Čistiaca nádrž l je...