Matejeková Viera

Spôsob bielenia prírodného včelieho vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280069

Dátum: 11.07.1995

Autori: Matejeková Viera, Bezáková Želmíra

MPK: C11B 11/00

Značky: prírodného, včelieho, vosků, spôsob, bielenia

Zhrnutie / Anotácia:

Na prírodný žltý včelí vosk sa pôsobí bieliacim činidlom tvoreným peroxidom vodíka a kyselinou octovou, vo forme koncentrátu, v hmotnostnom pomere 0,9 : 1 až 1 : 0,9, pri teplote 75 až 100 °C a vzniknutá pevná vrstva bieleho vosku sa premýva destilovanou vodou alebo hydroxidom sodným vo forme vodného roztoku.

Polykomponentný dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278376

Dátum: 08.03.1995

Autori: Matejeková Viera, Podhorová Katarína, Széchenyi Štefan

MPK: A01N 33/02, A01N 33/12

Značky: dezinfekčný, polykomponentný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 15 až 25 hmotn. dielov zmesi monoetanolamínu a trietanolamínu v molárnom pomere 0,1 až 0,2 mol monoetanolamínu a 0,03 až 0,1 mol trietanolamínu, 6 až 15 hmotn. dielov chlórnanu sodného a 5 až 15 hmotn. dielov benzyldimetyllaurylamóniumchloridu. Prostriedok je vhodný najmä na použitie v medicíne, farmácii a v potravinárskom priemysle.

Dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 270511

Dátum: 12.07.1990

Autori: Banák Pavol, Andrássy Alexander, Novák Ladislav, Matejeková Viera, Čižmárik Jozef

MPK: A61L 2/18

Značky: prostriedok, dezinfekčný

Text:

...zaujímavé je riešenie podla čal. A 0 193 776. pri ktorom sa využí~ vajú kondenzačné produkty formaldehydu s etylamínom a etanolamínom. Taktiež sú z literatúry známe aj reakcie alkoholických zlúčenín s formaldehydom (1. Ernest, s. Heřnánek,M. Hnalický Preparatívne reakce v organické ohemii, Praha 1959, str. 439 a nasled.). Avšak ani v jednom prípade sa nedocielujú prípravky s vlastnostami požadovanými pre dezinfekciu v živočíšnej výrobe,...

Spôsob solubilizácie bázy pentakaínu vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265785

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čižmárik Jozef, Novák Ladislav, Beneš Luděk, Matejeková Viera, Račanská Eva, Belešová Marie

MPK: A61K 31/245

Značky: bázy, vodnom, spôsob, solubilizácie, pentakainu, prostředí

Text:

...0,1 q látky sa zmiešavalo s pridaným množstvom solubilizéra. Pripravené zmes sa doplnila do 10 ml vodou a znovu sa premiešala. Pripravené solubilizačné systémy sa hodnotili v troch základných časových intervaloch ihned po príprave,po uplynutí 24 hodín od prípravy, po 7 dňoch státia a po jednom roku pri laboratórnej teplote.zo závislosti povrchového napätia na koncentrácii solubilizátora a pentakaínu sa graficky určila kritická koncentrácia pre...

Prostriedok s komplexným účinkom na podu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259582

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fedorík Radovan, Drážová Tatiana, Furmanová Mária, Mjartanová Darina, Matejeková Viera, Novák Ladislav

MPK: C05D 3/02, C09K 17/00

Značky: komplexným, účinkom, prostriedok

Text:

...že hvdrát váoenatý sa aplikuje na nôdnv .fond v zmesi. ktorá zmierňuje jeho možné neva,tívne pôsobenie ia nauviac prítomné ďalšie zložky, ktoré sú ekonomicky mimoriadnevýhodne - aj odpady, pozitivne ovplyvňujú spätné zvýšenie sorpčných vlastností pôidneho fondu, sú ekologicky nezávadné a~ napomáhajú aj mikrobiálne oživenie.Kombináciou hydrátu vápenatého s inýHit-materiálmi V podstate homogénne rozdistrihuovanými v celej hmote tohoto...

Sposob úpravy geotermálnych vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254168

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrivnák Pavel, Matejeková Viera, Oswald Fridrich, Guba Gustáv, Šípoš Jozef, Bartoníček Robert, Novák Ladislav, Kulhavý Teofil, Prizemin Peter, Dóka Rudolf, Paulovič Milan

MPK: C02F 5/14, C23F 14/02

Značky: spôsob, geotermálnych, úpravy

Text:

...látok a poly 254168fuosforečnanov sa uskutočňuje tak, že sa do geotermálnej vody vpravuje, pod eváznou hĺbkou vodný roztok systému pozostávajúceho z 4 až 10 0/0 hmot. alkyl-amínopolyetnoxamätu s 8 až 22 atómami uhlíka V alkyle a priemernou dĺžkou polyetoxamérového reťazca v. rozmedzí 5 až 25 základnej jednotky a 45 až 61 0/0 hmot. etoxpropoxamérov obecného VzorcaEO je etylénoxíd, PO propylénoxid, X je H alebo alkylskupina so 4 až 15 C...

Solubilizovaný benzaldehyd a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238331

Dátum: 01.10.1987

Autori: Král Lukáš, Ujházy Viliam, Matejeková Viera, Novák Ladislav, Koza Ivan, Kňažko Ladislav, Balážová Eliška, Borovanský Alois, Pešák Milan, Macek Jan

MPK: C07C 47/54

Značky: solubilizovaný, spôsob, benzaldehyd, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši solubilizáciu benzaldehydu a sposob jeho prípravy. Podstatou riešenia je, že solubilizovaný benzaldehyd na 1 hmot. diel benzaldehydu obsahuje 4 až 8 hmot. dielov etoxameru jednej až štyroch alifatických mastných kyselín s 10, 12, 14 a 16 atómami uhlíka s priemerným počtom 23 až 27 etoxy skupín v molekule. Podstatou sposobu prípravy je, že na benzaldehyd sa posobí solubilizačným činidlom pri teplote 0 až 65 oC za stáleho miešania.

Zmesný prostriedok s komplexným účinkom na preplachovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 235562

Dátum: 15.02.1987

Autori: Matejeková Viera, Škvarenina Stanislav, Novák Ladislav, Kvašňák František, Kordík Jozef, Orság Zdeno, Bucha Karol

MPK: C11D 1/722, C11D 1/72

Značky: preplachovanie, účinkom, zmesný, komplexným, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z 20-60 % hmot. látky vzorca RC6H4-O(CH2CH2O)nH, 10 - 25 % hmot. zmesi pozostávajúcej z kopolymeru alkylénoxidov s 2 - 3 at. C o molek. hmotnosti 400 - 1000 a. alkylamínodi- ( polyglykoléteru ) 5 - 15 % hmot. alkanolamínu 5 - 15 % hmot. 40% vodného roztoku formaldehydu, poprípade intenzifikujúcich látok a zvyšok do 100 % tvorí voda. Vhodnou kombináciou komponentov sa docieľuje v týchto zariadeniach biocídny a čistiaci...

Spôsob solubilizácie 9a-fluór-11ß,17a,21-trihydroxy-16-a-metyl-1,4-pregnadién-3,20- dionacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220953

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matejeková Viera, Vltavský Zdeněk, Novák Ladislav, Kňažko Ladislav, Kubíčková Květoslava

Značky: 9a-fluór-11ß,17a,21-trihydroxy-16-a-metyl-1,4-pregnadién-3,20, solubilizácie, spôsob, dionacetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob solubilizácie 9(-fluór-11(,17(-21-trihydroxy-16(-metyl-1,4-pregnadién-3,20- dionacetátu (octanu dexametazónu) prídavkom solubilizačného činidla na báze neionogénnych tenzidov. Solubilizácia sa uskutočňuje tak, že sa k octanu dexametazónu pridá solubilizačné činidlo pozostávajúce z polyetoxaméru organických nasýtených a/alebo nenasýtených karboxylových kyselín s počtom atómov uhlíka 6 až 20 s 8 až 60 polyetoxamérovými...

Spôsob prípravy injekčnej sústavy s reguľovateťnou dobou gélovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 223071

Dátum: 15.03.1986

Autori: Polievka Milan, Matejeková Viera, Matejek Martin, Novák Ladislav

Značky: přípravy, dobou, spôsob, injekčnej, reguľovateťnou, gélovania, sústavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje injekčnú sústavu s regulovateľnou dobou gélovatenia. Vychádza z kremičitanov alkalických kovov a regulátora, ktorý pozostáva zo solí organických alebo anorganických kyselín. Aplikácia sústavy je možná pri izolovaní zemín proti priesahu vody s uplatnením hlavne pri výstavbe vodných diel.

Spôsob prípravy vysokokoncentrovaných vodných sústav kyseliny salicylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 219684

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kňažko Ladislav, Vltavský Zdeněk, Belujská Ladislava, Miklošová Mária, Matejeková Viera, Hofschneider Vladimír, Vaněk Jiří, Novák Ladislav

Značky: přípravy, salicylovej, kyseliny, vodných, vysokokoncentrovaných, spôsob, sústav

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob prípravy vysokokoncentrovaných vodných roztokov kyseliny salicylovej pomocou solubilizačných činidiel na báze etoxilovaných karboxylových kyselín, pričom na solubilizáciu sa používajú etoxaméry kyseliny kokosovej s 12 až 30 molekulami etylénoxidu a solubilizačné činidlo sa pridáva ku kyseline salicylovej v množstve 1 : 5 až 1 : 10 pri teplote 18 až 30 °C. Riešenie je vhodné pre farmaceutický priemysel.

Odpeňovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 216256

Dátum: 15.05.1984

Autori: Matejeková Viera, Macho Vendelín, Kordík Jozef, Cesnek Ján, Novák Ladislav, Lohinský Ivan, Sládek Jaroslav

Značky: prostriedok, odpeňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovací prostriedok, najmä pre fermentačné procesy, na báze mastných kyselín a produktov vzniknutých adíciou nižších oxiranov na kyslíkaté alifatické zlúčeniny, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z: 5 až 15 % hmot. etoxamérov a/alebo propoxamérov alifatických alkoholov, s počtom uhlíkov v molekule 4 až 12, s priemernou molekulovou hmotnosťou od 1200 až 2500, 12 až 20 % hmot. propoxamérov viacsýtnych alkoholov s 2 až 6 atómami uhlíka s výhodou...