Matassa Victor Giulio

Pyrolotriazinónové deriváty ako PI3K inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19771

Dátum: 26.04.2012

Autori: Carrascal Riera Marta, Matassa Victor Giulio, Terricabras Belart Emma, Bernal Anchuela Francisco Javier, Taltavull Moll Joan, Erra Sola Montserrat, Caturla Javaloyes Juan Francisco, Gracia Ferrer Jordi

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4985, A61K 31/437...

Značky: pyrolotriazinónové, deriváty, inhibitory

Text:

...ochorenia. V tomto aspekte, selektívny Pl 3 Kd inhibítor CAL-101 preukázal anti-proliferatívne vlastnosti na rôznych nádorových bunkách in vitro a účinnost u pacientov s rakovinou s dysregulovanou Pl 3 Kd aktivitou, ako je chronická lymfocytová Ieukémia (Hennann SE, Blood 11622078-88, 2010 Lannutti BJ, Blood Okt. 2010).0012 Stavy, pri ktorých sa pokladá cielenie PI 3 K dráhy alebo modulácia PI 3 Kináz, najmä Pl 3 Kd alebo Pl 3 Kd/g,za...

Inhibítory DPP-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2744

Dátum: 09.12.2004

Autori: Hill Oliver, Thiemann Meinolf, Feurer Achim, Matassa Victor Giulio, Nordhoff Sonja, Cerezo-galvez Silvia, Edwards Paul John, Lopez-canet Meritxell

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/397, A61K 31/4015...

Značky: inhibitory, dpp-iv

Text:

...čiastočnú alebo úplnú korekciu zvýšených hladín glikózy V plazme bez výskytu hypoglykémie. Glitazóny ktoré sú súčasne predávané sú agonisti peroxizómom proliferatora aktivované receptory (PPAR), hlavne PPAR-gama subtypu. PPAR-gamma agonizmus sa všeobecne verí, že je zodpovedný za zvýšenú inzulínovú senzibilizáciu ktorá sa pozoruje u glitazónov. Newer PPAR agonisti ktoré sa testovali na liečenie cukrovky typu 2 sú agonisti alfa, gama...

Dihydroxypyrimidínkarboxamidové inhibítory HIV integrázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2007

Dátum: 21.10.2002

Autori: Matassa Victor Giulio, Harper Steven, Pacini Barbara, Pace Paola, Petrocchi Alessia, Summa Vincenzo, Muraglia Ester, Gardelli Cristina, Nizi Emanuela, Poma Marco, Di Francesco Maria Emilia

MPK: A61K 31/513, A61K 31/5375, A61K 31/541...

Značky: inhibitory, integrázy, dihydroxypyrimidínkarboxamidové

Text:

...jedným alebo viacerými substituentami,pričom každý z uvedených substituentov je vzájomne nezávisle-Cľmeykloalkyl, aryl, pričom aryl môže byt substituovaný jedným alebo viacerými substituentamí a každý z nich môže byt vzájomne nezávisle haložén, -Cpóalkyl, -Cmhalogénalkyl, -OCmalkyl, -O-Cmhalogénalkyl, -Cozalkyl-NGČR) alebo Cmalkyl substituovaný s 5 alebo ó-členným nasýteným heterocyklickým kruhom obsahujúcim od 1 do 4 heteroatómov...