Matal Oldřich

Napájací uzol parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283901

Dátum: 22.03.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 5/04, F01D 1/00

Značky: napájací, generátora, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Napájací uzol parného generátora je tvorený uzavretou komorou (1) s napojenými vstupnými potrubiami vody (2), vstavanými nátrubkami (4) s vloženými tvarovanými rúrkami (5) vybavenými na obvode kanálmi (6) a prechádzajúcimi uzavretou komorou (1) a ústiacimi do vonkajšieho priestoru okolo uzavretej komory (1) v takom uskutočnení, že pomer prierezov kanálov (6) a vnútorného prierezu tvarovej rúrky (5) je v rozmedzí 0,7 až 1,8.

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283849

Dátum: 17.02.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: F01D 1/00, G21D 5/04

Značky: napájacej, fixačný, rozvodu, antivibračný, parného, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podperného systému, telesa (1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne, ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (5) a druhým koncom je fixované na podperný systém (4).

Modul pro vyhledávání netěsných trubek parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 270462

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klinga Josef, Sobotka Jiří, Matal Oldřich, Wagner Stanislav, Holý František

MPK: G01M 3/26, G21C 17/00

Značky: vyhledávání, trubek, modul, netěsných, generátoru, parního

Text:

...spodního pouzdra snímače přes těsnicí podložku tak. že je v něm jednak utčsněn obvodovým těsněním a eoučas ně do něj zatlačován přes těsnlcí vložku hornín-n pouzdrem. opatäným nátrubkem. Dále je v tělese detekční hlavy na prvním a na druhém ložlskovém věncl axlúlně íixováno a současně na více než jedná pružině radlálně pružně uloženo plovoucí těleso s nástavcem opatřeným zvonem a centrál ním otvorom. na jehož konec těeně navazuje trubkový...

Způsob lokalizace netěsné trubky vertikálního výměníku tepla vlásenkového typu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270013

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sobotka Jiří, Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: F28D 7/06

Značky: způsobu, tohoto, provádění, lokalizace, výměníku, netěsné, trubky, vlásenkového, zařízení, vertikálního, způsob, tepla

Text:

...opočívú v tou zo v utůonindo prostoru nopdjooí vody zoplninol čistým kondonzàtoo slospoň po ústí vlssonkovyob trubok po notlokovlní psrního prostoru plynom no tlak 02 si 1 Mřsä so provldí onínání smísí vlnoní vzníklych notlsnootní vo vlssonkovyoh trubkáoh no spojích vlúsonkovyoh trubok s trubkovníoí. Podotstou zořízsní k provádění posobu jo to jo tvořsno oloupol sonípuldtoru vodotisnĺ proohszsjíoío uprsvsnýn víkoo prolozovoho otvoru no...

Zařízení na lokalizaci meziokruhové netěsnosti v teplosměnných prvcích parního generátoru typu VVER přii odstávce bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269921

Dátum: 14.05.1990

Autori: Matal Oldřich, Fabián Stanislav, Klinga Josef, Holý František

MPK: G01M 3/26

Značky: lokalizaci, netěsnosti, odstávce, teplosměnných, přii, parního, generátoru, meziokruhové, bloků, zařízení, prvcích

Text:

...položeném prostoru, který je vytvořen spodním hrdlem primárního kolektoru a povrchem nafouknutého vaku.Výhody zařízení podle vynálezu jsou, že vylučuje nutnost použití cizí látky a pracuje jen s vodou a plyny, které jsou technologickými nebo pracovními látkami používanými a povolenými pro primární a sekundární stranu parního generátoru na blocích jaderné elektrárny typu VVĽR Dále spojuje vlastnosti vizuálního, dàlkového pozorovaní a...

Tlumicí soustava vibrací klínu šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268992

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barák Miroslav, Matal Oldřich, Rybák Martin

MPK: F16K 3/12

Značky: tlumící, šoupátka, soustava, vibrací, klínu

Text:

...Pak lze poměrně jednoduchým konstrukčňímopatrením podle vynálezu podatetnü utlumit vibrece klinu šoupátka zmenšit opotřebení vodicich drážek. vodicích tyčí, vřetena e těenici armetury e podetatně zlepšit podmínky pro činnost diagnostických systémů detekce volných části ne bezpečnost provozu jederné elektrárny. uložení tlumicí pružiny do uzavřeného prostoru vylučuje transport úlomků pružiny při jejim přípedném praeknutí za provozu...

Zařízení pro vyhledávání netěsných teplosměnných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268037

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kollman Rostislav, Holý František, Matal Oldřich, Sobotka Jiří, Fabián Stanislav, Klinga Josef

MPK: G01M 3/26

Značky: netěsných, teplosměnných, zařízení, vyhledávání, trubek

Text:

...truhok ve druhém svislám kolektoru.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pracuje pouze a plynem, bez nutnosti použití cizích látek. které nejsou povolené pro primární a sekundární strnnu pamüzo generátom na blocích elektrárny typu VVER, zmenšuje počet taktorů ovlivŠujícícb výsledky měření. vyžaduje minimÁlní přístrojová vybavení. Celé zařízení podle vyndlezu Je poměrně lemądostatsčnč spolehlivá a nenáročné na obsluhu....

Způsob vysušení kondenzačního výměníku tepla napojeného na parní turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265121

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: F28B 1/02

Značky: kondenzačního, výměníku, turbinu, způsob, tepla, napojeného, parní, vysušení

Text:

...výměníku, čímž vznikne proud vzduchu, který je nasáván uopávkami, ohříván tělesem a rotorem parní unmíny a který předává teplo tělesu, trubkovnicím a trubkám kondenzačního výměníku a tak jej vně i uvnitř trubek vysuší.Alternativně se mezi vstupní a výstupní komorou vytvoří přes průlezy a trubky umělý tah vzduchu zintenzívňující vytváření vodní páry z vnitřku trubek a komor kondenzačního výměníku.Výhodou navrhovaného způsobu je...

Nafukovací vak s těsnící a ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263969

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dohnal Milan, Matal Oldřich, Klinga Josef, Holý František, Kocourek Ladislav

MPK: G21C 13/06

Značky: ochrannou, vrstvou, těsnicí, nafukovací

Text:

...vůči okolí, aby bylo možné v- druhém kolektoru provést zkoušku těsnosti jednotlivých trubek trubkového svazku.Vzhledem k vysokému počtu trubek trubkového svazku parního generátoru je postupné utěsñování ústí trubek do kolektoru utěsñov-acími zâtkami pracné, zdlouhavé .a neeťektivní. V kolektoru parního generátoru je rovněž omezená délka možného »pobytu obsluhujícíh-o personálu, vzhledem k působícímu ionizujícímu zaření.Podstata...

Zapojení vodního napájecího traktu parních generátorů jaderné elektrárny typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 263762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sadílek Jiří, Matal Oldřich

MPK: C21D 5/08, F28F 27/00

Značky: zapojení, generátoru, vodního, parních, traktu, napájecího, jaderné, elektrárny

Text:

...parních generátorů bloku jaderné elektrárny typu VVER podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na napájecím potrubí vody každého parního generátoru je zařazena clona přídavné redukce tlaku vody dimenzovaná na jednu hodnotu rozdílu tlaku z rozsahu třetiny až celéhorozdílu tlaku mezi sběrnou komorou a sekundární stranou parního generátoru při nominálním průtoku napájecí vody dosahovaného minimálním počtem současně pracujících...

Distanční mříž trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263640

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matal Oldřich, Urbánek Miroslav, Plíhal Karel

MPK: F28F 9/00

Značky: distanční, mříž, trubkového, svazků

Text:

...prvky vytvoreny šikmou, rovinnou plochou, která svitá s rovinou obsahující centrální rovinný úsek úhel, jehož cosinus je poměrem vnějšího průměru trubky a vzdálenosti trubkových řad a jeu horního provedení distančního prvku kladný a u dolní provedení distančního prvku záporný.Řešení distanční mříže trubkového svazku podle vynálezu přináší řadu výhod. První podstatnou výhodou je, že tvarové pásy s centrálním rovinným úsekem a s dvojicemi...

Tlakový snímač s kapalinovou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263545

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machala František, Ostřížek Vlastimil, Matal Oldřich

MPK: G01L 9/06

Značky: tlakový, náplní, kapalinovou, snímač

Text:

...tvaru plastické oddělovací membrány. Pro uzavření tlakového čídla v pouzdře tlakového snímače s vąkuovanou kapalínovou náplnínejsou nutné nákladné specíální přístroje a přípravky a pracnosts tím spojená je úměrná pracnosti výroby tlakového čidla. Pouzdro tlakového snímače je snadno demontovatelné, což činí opravy snímače rentabilnímí. Utěsnění pouzdra jediným těsnicím elementem, plastickou oddělovací membránou, snižuje poruchovost u tlakových...

Zapojení provozní diagnostiky stavu rozebiratelného spoje primárního víka a kolektoru parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 257714

Dátum: 15.06.1988

Autori: Matal Oldřich, Pridöhl Eckhard

MPK: G01M 3/00

Značky: stavu, kolektoru, parního, zapojení, víka, rozebiratelného, generátoru, primárního, spoje, provozní, diagnostiky

Text:

...údaje, a dále na třidič, který je jednou větví napojen na první sumátor a na blok diagnozy stavu, druhou větví přes druhý sumátor na komparátor a třetí větví přes blok hodnot z předchozího provozního stavu opět na komparátor spojený dále s blokem diagnózy stavu.V tomto zapojení jsou přenášeny akustické efekty emitované při změně funkce těsnění,při změně stavu primárních šroubů a taktéž při změně provozního režimu v primárním a sekundárr...

Způsob lokalizace netěsné trubky výměníku tepla, zejména parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: G21C 17/06

Značky: parního, zejména, netěsné, výměníku, lokalizace, generátoru, tepla, způsob, trubky

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že u z provozu odstaveného výměníku se postupně měří v prvním vyústění každá trubky diference tlaku mezi jejím vnitřním prostorem a-vnějším okolím při aoučaeném, avšak doćaenám uzavření druhého vyúetění trubky po dobu měření a při zsplněném mezitrubkovém prostoru výměníku tepla libovolným plynom o tlaku alespoň dvakrát vyšším než Je tlak okolí.Jak ukázalyprvní experimenty lze touto metodou...

Průchodka pro vyvedení kabelů snímačů z vnitřních prostorů tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254373

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šmakal Vladimír, Matal Oldřich

MPK: H01B 17/26

Značky: vnitřních, tlakových, vyvedení, kabelů, prostoru, snímačů, nádob, průchodka

Text:

...na centrální otvor modulů průchodky. Průchodková hlava průchodky s jedním modulem je tvořena modulem opatřeným závěrným dnem.Průchodku podle vynálezu lze použít pro yyvedení pláščových kabelů z vnitřních prostorů tlakových nádob jak odnímatelnými víky tak, že funkce vík zůstane zachována, tak 1 alternativně pomocí dodatečných a správně dimenzovaných nátrubků na pláštích tlakových nádob,kdy otvory pro Vyvedení kabelů ve stěnách tlakových...

Zařízení na vyhledávání netěsných trubek výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253764

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zachar Josef, Matal Oldřich, Horký Jaroslav, Klinga Josef, Tomáš Zdeněk

MPK: G01M 3/08

Značky: trubek, tepla, výměníku, netěsných, zařízení, vyhledávání

Text:

...kvalifíkaci obsluhy. Další výhodou je, že pořizovací náklady na zařízení jsou velmi nízké. Navíc možnost vyhledat i malé netěsnosti v trubkách či v zaválcováni trubek v trubkovnicích, zejména u kondenzátorů turbín jaderných elektráren, a to jak při odstavce, tak i při provozu se sníženým výkonem bloku podstatné přispívá k udržení optimálního vodního chemického režimu v parnich generátorech, ohřívácích apod., což zvyšuje životnost těchto...

Distanční zařízení trubek trojúhelníkově uspořádaných v horizontálním svazku výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253048

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmakal Vladimír, Matal Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: svazků, výměníku, uspořádaných, horizontálním, trubek, zařízení, trojúhelníkově, distanční, tepla

Text:

...vnějším obvodu trubky v oblasti distančního zařízení, vyrovnávň průběh teploty ve stěně trubky po jejím obvodu, navytváří prostory vhodné pro usezování solí a tím snižuje ri ziko lokální koroze.Při známé toleąancí vnějäího průměru trubek ve svazku dovoluje nastavení jednotných vůlí mezi distančním zařízením a trubkami jednotnou volbou toleranäního pole vnějšíhoprůměru distančního pouzdra. Tloušĺku stěny dístrnčního pouzdra a velikost...

Zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252553

Dátum: 17.09.1987

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: objemu, zapojení, diagnostiky, systému, provozní, kompenzátoru

Text:

...a snímače lg teploty v rovině ll nominální hladiny a na dalších diagnostiky optimálních místech, nátrubku lg topidel, nátrubku gg přípojky k primárnímu okruhu a nátrubku gg barbotážního potrubí snímače vyznačenyV prvním kroku je u signálu přeneseného kanálem vibroakustickým ze snímače vibrací l stanovena v první větvi celková úroveň vibrací ve členu 3 stanovení celkové úrovně vibrací a tato charakteristika prvotního signálu je převedena do...

Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252434

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šírek Jan, Matal Oldřich

MPK: G21D 3/08

Značky: elektrárny, diagnostického, systému, jaderné, zapojení, čidel, komponent, bloků, vyhodnocovacích

Text:

...Zprscování vzorku probíhá v bloku efektivních hodnot, v bloku tvorby maximální dvojamplitudy signálu, v bloku spekter, V bloku celkové a pásmové frekvence, v bloku jednotkové energie a v bloku středních hodnot a výsledky tohoto zpracování přejímá ve formě charakteristických hodnot blok komperátorů. V tomtobloku se srovnáveji aktuální charakteriatickéhodnoty s mežnímil hodnotami, které jsou opravovány podle dot z komparátoru změn vý L...

Způsob zjišťování místa a intenzity zdroje napěťových vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 249159

Dátum: 12.03.1987

Autori: Matal Oldřich, Rybák Martin

MPK: G21D 3/04

Značky: místa, způsob, zdroje, zjišťování, intenzity, napěťových

Text:

...periodicky ee opakujících,nad tuto mez. Tento způsob umožňuje zachytit existenci zdroje napětových vln, nedovoluje však jeho lokalizaci e spolehlivá ocenění jeho intenzity.Uvedené nedostatky dosud známých způsobů řeší způsob zjištoväní místa a intenzity zdroje napětových vln, zejména vzniklého uvolněnou částicí, v energetických zařízeních podle vynálezu. Jeho podstata epočívá-v tom, že zdrojem napětových vln, uvolněnou částičí, emitované...

Diagnostická soustava provozní schopnosti sodíkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235878

Dátum: 01.03.1987

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: schopnosti, provozní, generátoru, diagnostická, parního, sodíkového, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vyšší citlivosti a spolehlivosti diagnostické soustavy a tím vlastně bezpečnosti parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že navrhovaná diagnostická soustava se skládá z integrované vyhodnocovací jednotky provozní schopnosti a na ni přes společnou sběrnici napojenými dvojicemi čidel havarijních charakteristik, přičemž čidla ve dvijici čidel havarijních charakteristik snímají stejnou havarijní charakteristiku,...

Způsob zjišťování rezonančních frekvencí uzlů komponent jaderně energetických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234915

Dátum: 15.01.1987

Autori: Matal Oldřich, Rybák Martin, Urbánek Miroslav

MPK: G21C 17/00

Značky: jaderné, komponent, uzlů, zařízení, způsob, zjišťování, frekvencí, energetických, rezonančních

Zhrnutie / Anotácia:

U provádění způsobu podle vynálezu je na sledovaném uzlu vybudováno časově skokově a prostorově místní chvění a současně v tomtéž místě uzlu a dále na povrchu komponenty je alespoň v jednom místě zachycováno a vyhodnocováno spektrum vlnění. Přitom je místní chvění, zpravidla uvnitř komponenty na uzlu, vybuzováno časově skokově startem příložného vibrátoru, rázem cejchovaného kladívka anebo definovanou změnou polohové energie komponenty....

Zařízení pro modelování havarijní situace u parního generátoru typu sodík-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 231859

Dátum: 15.12.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich, Kugler Vladimír, Lochmanová Zdena

MPK: G21C 17/02

Značky: sodík-voda, modelování, generátoru, zařízení, situace, havarijní, parního

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vnitřní prostor tělesa vstřikovadla připevněného svarovým spojem k nátrubku teplosměnné trubky a umístěného v nátrubkovém prostoru montážního nátrubku zaústěného do mezitrubkového prostoru parního generátoru napojen na zdroj testovacích tekutin dvěma samostatnými potrubími testovací tekutiny, z nichž každé sestává z vnitřního potrubí, průchodového nátrubku a vnějšího potrubí, přičemž vnitřní potrubí je opatřeno...

Tělesový parní generátor s teplosměnnými svazky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234364

Dátum: 15.10.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich, Dubšek František

MPK: F22B 33/12

Značky: generátor, svazky, tělesový, teplosměnnými, parní

Zhrnutie / Anotácia:

U tělesového parního generátoru je do svislého tělesa s hladinou sodíku mezi vstupním nátrubkem sodíku a přírubovým spojem snímatelného víka vložena vyjímatelná vestavba válcového tvaru, s vnitřním prostorem vestavby těsně odděleným od prostoru sodíku a zaúsťujícím nad hladinou sodíku do plynového prostoru, opatřená podélnými žebry rozdělujícími sodíkový prostor v tělese na jednotlivé svislé kanály, v nichž jsou vloženy teplosměnné svazky s...

Vstřikovací zařízení tekutin do kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234363

Dátum: 15.10.1986

Autori: Matal Oldřich, Kugler Vladimír, Martoch Josef

MPK: G21C 13/02

Značky: vstřikovací, zařízení, tekutin, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení určeného pro dávkování vstřikování tekutin do kapalin je vnější povrch nosné trubky opatřen plášťovými čidly měření, uloženými v podélných drážkách, vyvedenými vně průchodkami, upeněnými na přírubě, spojené s tělesem vstřikovadla, opatřeným jedním hlavním a alespoň jedním pomocným nátrubkem napojeným na vnitřní prostor nosné trubky, dále zakotvené v tělese vstřikovadla, a přičemž nosná trubka se skládá z tlakové části a koncové...

Vyrovnávací nádrž sekčního parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232549

Dátum: 15.08.1986

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: sekčního, vyrovnávací, parního, generátoru, nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vyrovnávací nádrž tvořena dílčími nádržemi prostorově uspořádanými vedle sebe v jedné horizontální rovině nad parogenerátorovými sekcemi a propojenými alespoň jedním vyrovnávacím potrubím. Jedna dílčí nádrž přitom přísluší jedné parogenerátorové sekci, se kterou je propojena výstupním potrubím vynálezu je možno využít především v jaderné energetice.

Článkový parní generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228556

Dátum: 15.08.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich, Kugler Vladimír

MPK: F22B 1/06

Značky: generátor, článkový, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadné paralelní řazení článků výparníku i článku předehříváku a zabezpečení jejich jednoduché výměny v případě netěsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že články výparníkové sekce i články sekce předehřívákové jsou v místě svého ohybu s převisy vodorovných přímých částí podepřeny segmentovými podpěrami článků, zatímco vodorovné přímé části výparníkových článků i předehřívákových článků jsou seřazeny alespoň do jednoho...

Provozně diagnostické zařízení rotorové odparky pro likvidaci radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232995

Dátum: 15.07.1986

Autori: Matal Oldřich, Dvořák Karel, Zlámal Jaromír, Urbánek Miroslav

MPK: B01D 1/30, G21F 9/08

Značky: provozně, odparky, zařízení, odpadů, rotorové, likvidaci, radioaktivních, diagnostické

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle tohoto vynálezu jsou na dělicích přírubách rotorové odparky zvnějšku upevněny diagnostické snímače, které jsou napojeny ne vyhodnocovací jednotku jejich stochastických signálů, přičemž diagnostickými snímači jsou akcelerometry. Vynálezu je možno využít především v nukleární energetice.

Vstřikovadlo pro řízené dávkování tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231904

Dátum: 15.06.1986

Autori: Martoch Josef, Kolesa Karel, Matal Oldřich

MPK: F22B 1/06

Značky: dávkování, vstřikovadlo, řízené, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vřeteno vstřikovadla s hybným elementem pohybového ústrojí ve své části mezi hybným elementem a kuželkou suvně uloženo v pouzdře opatřeném dvěma kanálky, prvním kanálkem propojujícím prostor kuželky s prvním nátrubkem tekutiny a druhým kanálkem propojujícím prostor kuželky s druhým nátrubkem tekutiny a svým kuželce protilehlým koncem s výhodou opatřeným dosedacím elementem na opěrnou část zajišťovacího ústrojí,...

Článkový parní generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231459

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: G21C 13/00

Značky: parní, generátor, článkový

Zhrnutie / Anotácia:

U článkového parního generátoru podle vynálezu jsou články generátoru umístěny v izolační krabici, dále komory teplonositele a komory pracovní látky vně izolační krabice a propojovací potrubí teplonositele spolu s propojovacím potrubím pracovní látky prochází průchody ve stěně izolační krabice. Propojovací potrubí teplonositele jsou přitom opatřena v místě mezi komorou teplonositele a průchody ve stěně izolační krabice armaturami, s výhodou...

Soubor diagnostických čidel na parním generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231455

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matal Oldřich, Rybák Martin, Urbánek Miroslav

Značky: diagnostických, soubor, generátoru, čidel, parním

Zhrnutie / Anotácia:

U řešení podle vynálezu jsou diagnostická čidla umístěna na vnějším povrchu pláště parního generátoru v rovinách obsahujících distanční mříže trubkového svazku, na hrdlech kolektorů trubkového svazku a na výstupních hrdlech páry. Je velmi výhodné, aby diagnostické čidlo bylo napojeno na vnější povrch pláště parního generátoru prostřednictvím vlnovodu. Takovéto umístění diagnostických čidel na vnějším povrchu pláště parního generátoru umožňuje...

Havarijní zabezpečení parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229883

Dátum: 15.04.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: G21D 1/00

Značky: generátoru, parního, havarijní, zabezpečení

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu přísluší k samostatným teplosměnným jednotkám, které vytvářejí v souboru parní generátor, jednak dvojice uzavíracích a odlehčovacích armatur, přičemž armatura umístěná na potrubí vstupu alkalického kovu je dále současně připojena buď přímo, nebo přes první pomocnou armaturu přepouštěcím potrubím na vyrovnávací nádrž a armatura umístěná na výstupu kovu je dále současně bud přímo, nebo přes druhou pomocnou armaturu...

Způsob zjištění vibro-akustických přenosových charakteristik parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223636

Dátum: 15.03.1986

Autori: Martoch Josef, Mánek Oldřich, Matal Oldřich

Značky: generátoru, charakteristik, parního, přenosových, vibro-akustických, zjištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjištění vibroakustických přenosových charakteristik parního generátoru, zejména parního generátoru jaderné elektrárny. U provedení podle vynálezu se do parního generátoru nenapojeného na parní a vodní potrubní systém a zaplněného pouze na sekundární straně vodou na nominální úroveň, napájecí trubkou nebo zvlášť zavedenou zavzdušňovací trubkou vhání vzduch a uvnitř alespoň jedné teplosměnné trubky svazku a na vnějším...