Mastný Libor

Způsob izolace palladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266448

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mastný Libor, Švec František, Kálalová Eliška

MPK: C22B 11/04

Značky: izolace, způsob, palladia

Text:

...kovů nebo jen pro eouborné oddělení platinových kovů ze směsis jinými prvky anebo pro zkoncentrování jejich roztoků.3 266 44 a Nevýhody výše uvedených postupů podstatné snižuje způsobizolace palladía ze směsi chlorokomplexů iridia a/nebo platíny a/nebo rhodía o pH menším než 2, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se chlorokomplexy palladia e/nebo irídia e/nebo platiny a/nebo rhodia váži na makroporézní kopolymer...

Způsob separace rhodia, platiny a palladia z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263421

Dátum: 11.04.1989

Autori: Švec František, Jandová Lenka, Mastný Libor, Kálalová Eliška

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, rhodia, palladia, platiny, jejich, směsi, separace

Text:

...sloučenin palladia a rhodia. K dělení platiny a rhodia byl použit anex a platina vy myta vodou nebo zředěným vodným roztokem anomiaku, zatímcoRh(III) až kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 6 mol/1 při zvýšené teplotě (W.M.MacNevin, ms. McKay Anal. Chem. 29Pro dělení směsí obsahujících i kovy, které jsou předmětem zájmu tohoto vynálezu, byla použita směsná lože anexu a katexu nebo katexu a chelatační pryskyřice. Jednou ze součástí...

Způsob izolace kobaltu z odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255044

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kálalová Eliška, Skalský Jiří, Švec František, Mastný Libor

MPK: C02F 1/28, C02F 1/62

Značky: kobaltu, odpadních, izolace, roztoku, způsob

Text:

...kapacity žíská kvantitativně zpět elucí minerální kyselinou, načež se sorpční lože po promytí vodou regeneruje promytím roztokem alkálie. Způsob zachycování kobaltu sorpcíspočívá v průchodu odpadního roztoku sloupcem níže popsaného sorbentu. Zpracovávaný roztok je upraven na pH 5 až B, s výhodou 6 až 7 a může obsahovat neomezený přebytek dalších iontů, zejména kovů alkalických a alkalických zemin. Je účelne, aby obsah kobaltu nepřekračoval...

Způsob odstraňování mědi z odpadních rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šrámek Jaromír, Švec František, Hlubuček Vratislav, Kálalová Eliška, Mastný Libor, Kálal Jaroslav

MPK: C02F 1/62

Značky: způsob, odstraňování, odpadních, mědi, rozpouštědel

Text:

...potíží může být jejich navázání na polymerní skelet. Ta však byla překonána syntézou nerozpustných polymerních látek na bázi glycidylmethakrylátu podle č. AO 175 112,které se kromě vysoce reaktivních epoxidových skupin vyznačují i makroporozitou, tedy v 1 ast~ ností, která je jednou z nezbytných podmínek úspěšného nasazení v nevoąném prostředí. Epoxi~ dová skupina může být snadno zreagována a získány sorbenty s nejrůznějšími...

Způsob separace platiny a rhenia z roztoků po zpracování použitých reformovacích katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248521

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kálalová Eliška, Mastný Libor, Bumbová Marcela

MPK: C22B 11/04

Značky: zpracování, reformovacích, katalyzátoru, roztoku, separace, použitých, platiny, rhenia, způsob

Text:

...přechází do roztoku jako rhenistanový ion a izolu-. je se z chloridových roztoku sorpcí na anexu. Eluce se provádí5 roztokem amoniaku. Z eluátu se po odpaření získá krystalickýPoužívané metody izolace vzécných kovů jsou nejen z hlediska energetického a ekonomického, ale i z pohledu ekologického nevýhodné. Přednosti nemá ani technologicky náročná kapalinová extrakce katalyticky aktivních vzácných kovů subetituovanými aminy v roztocích...