Massaro Vincenzo

Spôsob uvoľňovania ortuti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6731

Dátum: 21.06.2007

Autori: Gallitognotta Alessandro, Corazza Alessio, Massaro Vincenzo

MPK: H01J 7/00

Značky: ortuti, spôsob, uvolňovania

Text:

...Obr. 3 grafickou formou znázorňuje výťažok ortuti ako funkciu teploty predve kompozície podľa vynálezu- Obr. 4 grafickou formou znázorňuje výťažky ortuti ako funkciu teploty prekompozíciu podľa vynálezu zmiešanú s kovovým cínom a- Obr. 5 grafickou formou znázorňuje výťažok ortuti ako funkciu teploty pre kompozíciu podľa vynálezu, následne po tepelnom ošetreníuskutočňovanom relatívne dlhú dobu.0011 Kompozície podľa vynálezu obsahujú...

Kompozície uvoľňujúce ortuť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6379

Dátum: 07.07.2005

Autori: Massaro Vincenzo, Toia Luca, Coda Alberto, Porro Mario, Gallitognotta Alessandro, Corazza Alessio

MPK: C22C 30/00, C22C 7/00, B22F 1/00...

Značky: ortuť, uvoľňujúce, kompozície

Text:

...tieto zlúčeniny, ako i kontrola rovnomerného nanesenia ortuti (lineárneho vprípade pásikových alebo drôtených zariadeni, na každé zariadenie v prípade diskrétnych kontajnerov) vyžaduje rozomletie uvedených zlúčenín na prášok, tieto ťažkosti s mletim v skutočnosti zabránili priemyselnému využitiu týchto zlúčenín.0008 US patenty číslo 5,520,560, 5,830,026 a 5,876,205 opisujú kombinácie práškov zo zlúčeniny St. 505 spromótorom výťažku ortuti...

Kompozície uvoľňujúce ortuť a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4539

Dátum: 07.07.2005

Autori: Gallitognotta Alessandro, Corazza Alessio, Coda Alberto, Massaro Vincenzo, Toia Luca, Porro Mario

MPK: C22C 30/00, B22F 1/00, C22C 7/00...

Značky: kompozície, uvoľňujúce, spôsob, ortuť, výroby

Text:

...na vzduchu až do približne 500 C, zatiaľ čo pri zahriati na 800 až 900 °C uvoľňujú viac ako 80 alebo dokonca až 90 množstva ortuti. Avšak tieto materiály sú charakteristické určitým stupňom plasticity, čo sťažuje ich mletie. Pretože výroba zariadeni obsahujúcich tieto zlúčeniny, ako i kontrola rovnomerného nanesenia ortuti (lineárneho v prípade pásikových alebo drôtených zariadení, na každé zariadenie v prípade diskrétnych kontajnerov)...