Maslonka František

Zariadenie na odstránenie nebezpečia výbuchu plynov, odcházajúcich z kalcinačných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268574

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kosorín Peter, Gálik Miroslav, Maslonka František

MPK: F27D 21/04, F27D 21/00

Značky: plynov, kalcinačných, odcházajúcich, výbuchu, zariadenie, pecí, odstránenie, nebezpečia

Text:

...a prídavných zariadeni, ktorůho podstatu. spočíva. v tom, že potrubia V čnsti hlavy poco jo vybavené ako protiplmxxoñová poistku a v lconcovoj časti prechádza do zmíošavačn, oputronóho na spodnej časti ventilátorom wrzduchu, s vývodozz v tvaru dýzi, pričom zmlošnvacia čast vyústujo do spnlovacoJ koxznory, 5 horúkmn n s Výmoniluui tepla, pričom v konxíxxovoJčasti s vontilíxtorom jo umiestnená dotokčxnć čnst.Účinok prmłlcludmzćlzo riešenia...

Zariadenie na vypalovanie elektrických vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265779

Dátum: 14.11.1989

Autori: Maslonka František, Ďurec Pavol

MPK: C21D 9/54

Značky: vypaľovanie, elektrických, zariadenie, vinutí

Text:

...alebo viacerými plynovými horákmi alebo horákmi na kvapalné palivá s priestorom vymedzeným izolačnými stenami a otváracimi vratami a vetracim otvorom, pričom dalej pozostáva z otáčajúcej sa plošiny § s odnimateľnou mriežkou Q a teplotných čidiel g na meranie teploty spracovâvaného materiálu.zariadenie na vypalovanie elektrických vinuti je znázornená na obrázku.Vyhrievanie sa vykonáva v peci s izolačnými stenami l, ktorá je opatrena jedným...

Prístroj na stanovenie teploty vzplanutia pre množstvo vzorky do 10 g

Načítavanie...

Číslo patentu: 262753

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lihotský Luboš, Špánik Jozef, Maslonka František

MPK: G01N 25/52

Značky: vzorky, teploty, prístroj, množstvo, vzplanutia, stanovenie

Text:

...priestoru je umiestnená fotobunka .pre indikáciu zapálenia vzorky a na spodnej stene téglika so vzorkou je uložený termočlanok 6 pre indikáciu teploty vzorky.Navrhované zariadenie predstavuje konštrukčne i manipulačné jednoduché zariadenie. vhodné pre stanovenie teploty vzplanutia s použitím vzorky do 10 ml v širokej škále kvality od čistých kvapalín s malou viskozitou až po heterozěnne zmesi, emulzie a látky s bodom topenia do 50 °C....

Způsob výroby rychlovazného vysokopevnostního silikátového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245802

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kovalík Marián, Bocán František, Ivanko Ivan, Vavro Rudolf, Maslonka František

MPK: C04B 24/22

Značky: rychlovazného, způsob, výroby, pojiva, silikátového, vysokopevnostního

Text:

...lignin.Při přípravě pojiva se používá umletý cementářský slinek, který se mele za nepřitomnosti sádrovce na měrný povrch, který v některých případech může být vyšší, nežje měrný povrch běžného cementu. V těchto případech je nutno použít pro zabránění aglomerace částíc při mletí intenzifikátorů mletí. Těmito íntenzifikátory mohou být známé látky jako ethylenglykol, diethylkarbonát a další. ako výhodné se ukazuje použití práškových mlecích...

Zařízení k ovládání šoupátkových uzávěrů zásobníků řádkových secích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243087

Dátum: 15.11.1987

Autori: Maslonka František, Špaeek František, Špánik Jozef

MPK: A01C 7/10

Značky: zásobníku, secích, řádkových, šoupátkových, uzávěru, zařízení, ovládání, strojů

Text:

...p-ohled na zařízení V jednom provedení a obr. 2 sho-dny pohled na zařízení v druhém provedení.Zařízení je tvořeno zásobníkem 1, opatřeným ve své Spodní části otvorem. Šoupátkovy uzávěr 2 je uchycen jedním svým koncem k jednočinnému silovému válci 3 a druhým koncem k pružině 4 4Na obr. 2 je šoupátkový uzävěr z uchycen jedním koncem k pružině 4. Druhý konec šoupátkového uzávěru 2 je k jednočinnému silovému ,válci 3 uchycen soustavou...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242043

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimon Jozef, Komora Ladislav, Szegheo Mikuláš, Blažej Anton Akademik, Karásek Otakar, Sroková Iva, Maslonka František

MPK: C07D 239/49

Značky: 4-diamino-5-(3, 4-dimethoxybenzyl)pyrimidinu, způsob, čištění

Text:

...384 mmol) se rozpustí za horka v roztoku kyseliny chlorovodíkové připraveného z 800 ml demineralizoVané vody a 38,5 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmol). Výsledný roztok má hodnotu pH cca 6 a po přidání 5 g aktivního uhlí bez obsahu iontů těžkých kovů například Noritu se za horka zfiltruje. Filtrát se chladí 12 hodin při teplotě 5 stupňů Celsia a vykrystalovaný hydrochloriid 2,4-diamino-5- BA-dimethoacybenzyl...

Spôsob ochrany priestorov technologických zariadení pred potencionálnym výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238873

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pomšahár Jozef, Maslonka František

Značky: technologických, výbuchom, zariadení, spôsob, priestorov, potencionálnym, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob ochrany priestorov technologických zariadení pred potenciálnym výbuchom zmesí horľavých látok so vzduchom inertizáciou. Plyn obsahujúci horľavé látky sa odvádza z priestoru technologického zariadenia, spaľuje sa so vzduchom a s plynným a/alebo kvapalným a/alebo tuhým palivom a potom sa takto získaným spalným plynom v množstve regulovateľnom podľa obsahu zbytkového kyslíka v plynnej atmosfére inertuje plynná atmosféra...

Lepidlo so zníženou horľavosťou a toxičnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225163

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kováčik Milan, Komárek Zdeněk, Maslonka František, Prídavková Mária

Značky: horľavosťou, lepidlo, toxičnosťou, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo so zníženou horľavosťou a toxičnosťou na báze organických polymérnych alebo polykondenzátových látok, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pojidlovej zložky, pozostávajúcej z chloroprénu v množstve 10 až 80 % hmotnostných, ďalej z rozpúšťacej zložky, ktorú tvorí zmes aromatických uhľovodíkov s teplotou varu 80 až 200 °C, ketónov s počtom uhlíkov v molekule 3 až 8, acetátov s počtom uhlíkov v molekule 3 až 6, ropných uhľovodíkov s teplotou...

Zmesné rozpúšťadlo so zníženou zápalnosťou a horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218717

Dátum: 01.06.1985

Autori: Maslonka František, Kaláb Pavel, Juza Josef, Par Jindřich, Maslonka Juraj

Značky: zmesné, horľavosťou, zápalnosťou, rozpúšťadlo, zníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zmesného rozpúšťadla so zníženou zápalnosťou a horľavosťou, pričom tieto vlastnosti sa dosahujú vhodnou voľbou a kombináciou jednotlivých komponentov zmesi. Rozpúšťadlo pozostáva z málotoxickej horľavej uhľovodíkovej zložky s destilačným rozmedzím od 100 do 200 °C a z halogenovaných uhľovodíkov s destilačným rozmedzím od 20 do 80 °C. Zvýšený inertizačný účinok spočíva v tom, že horľavá zložka zmesného rozpúšťadla má bod...

Spôsob čistenia a zároveň dezinfekcie náradia používaného v potravinárskom priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: 224839

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maslonka Juraj, Maslonková Ľudmila, Maslonka František

Značky: priemysle, čistenia, používaného, spôsob, náradia, zároveň, potravinárskom, dezinfekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia a zároveň dezinfekcie náradia používaného v potravinárskom priemysle, vyznačujúci sa tým
že znečistené náradie sa ponorí podľa rozsahu znečistenia do roztoku chlorňanu sodného s obsahom aktívneho chlóru 5 až 150 g/l na dobu 5 až 30 minút pri teplote 20 až 60 °C.

Spôsob odstraňovania degradačných produktov palív a sadzí z výhrevných plôch a dymovodov vykurovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214009

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dimun Milan, Maslonka Juraj, Maslonka František

Značky: spôsob, degradačných, ploch, vykurovacích, produktov, dymovodov, zariadení, odstraňovania, palív, výhrevných, sadzí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie nánosov a produktov tepelného rozkladu palív z výhrevných a kúrových ťahov ich spaľovaním v kyslíku. Predmet prihlášky vynálezu sa týka odboru palivárskeho.