Mašek Václav

Vertikální výměník tepla s vestavěným podchlazovačem kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268343

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mitalová Eva, Mašek Václav, Píša Zdeněk, Mánek Oldřich, Šrůtek Josef

MPK: F28D 7/06

Značky: tepla, kondenzátu, vestavěným, vertikální, podchlazovačem, výměník

Text:

...teplosměnné plochý.celou teplosměnnou plochu kondenzační části, není nutno neekonomicky zatopit celý teplý ah teplosměnné plochy, není nutno provádět utěsnění podchlazovače proti ostatnímu prostoru výměníku a při malém nárůstu tlakové ztráty je dosaženo výrazné íntenzifikace přestupu tepla. Přitom je zamezeno tvoření mrtvých prostor bez proudění. Všechny tyto výhody přínášejí zmenšení teplosměnné plochy výměníku, zmenšení jeho hmotnosti i...

Stavebnicový zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267265

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mašek Václav, Hoberland Herbert, Sudek Josef

MPK: D01H 5/72

Značky: stavebnicový, ústrojí, zhušťovač, ojednocovací, vláken, jednotky, pramene, spřádací, bezvřetenové

Text:

...nutno použít strojního zařízení. Během provozu zhuštovače ve spřádací jednotce dochází někdy k poškození štěrbinového vyústění a k následné výměně poškozeného dílce, což si znovu žádá speciální zařízení.Z uvedeného popisu známého provedení zhuštovaěe vyplývá že nejnáročnější částí konstrukčního uspořádání je kovové nosné těleso. To zapřičíňuje dříve popsané problémy při výrobě a provozu.Uvedené nedostatky jsou odstraněny uspořádáním...

Vlásenkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265907

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mašek Václav, Hloušek Vladimír, Mánek Oldřich, Malásek Václav, Varvařovská Jarmila, Zámečníková Helena, Šrůtek Josef

MPK: F28D 7/06

Značky: výměník, vlásenkový, tepla

Text:

...mezikruží je rovnoměrně rozmístěno osmínovémnožství teplosměnných trubek než na střední kružnici tak, že pro jejich vnitřní roztečVýhoda vlásenkového výměníku podle vynález tkví v tom, že vstupní prostor je lépe vyplněn teplosměnnýmí trubkami z důvodu optimálního zmenšení vnitřní kružnice a výstupní rnnlnr jn Iñpn vyplnňn rnplonmčnnými trubkami z důvodu zmenšení obvodové rozteče v tomto prostoru. Tím ne záandnĺm způsobem zmenňují jeho...

Zařízení pro tvorbu rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263968

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zámečníková Helena, Varvařovská Jarmila, Hloušek Vladimír, Mašek Václav

MPK: F16K 47/02

Značky: tvorbu, zařízení, rázů

Text:

...klapky běžně dostupné, přičemž není nutno zřizovat přívod žádného dalšího média ani zřizovat tlakové okruhy pro maxnílpulaci s ventilem. Obsluha zařízení je jednoduchá .a z energetického hlediska zcela nenáročná. Činnost zařízení je bezpečná a zařízení umožňuje provádět regulacl rychlosti uzavírání v širo-kém rozsahu čosů uzavírání. jednoduchost kvornstrukčního uspořádání zařízení pro tvorbu rázů v tla kovém systému ewperimentální trati...

Regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263064

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mašek Václav

MPK: B60L 5/32, B60L 5/28

Značky: proudu, sběrače, lokomotiv, elektrických, regulační, zařízení, elektrického

Text:

...se ukazují určité nedostatky,spočívající ve složitém způsobu seřizování, netěsností systému,nestabílnosti při rychle se opakující manipuleci, nestabilnosti po delším provozu a závislost na aerodynamických pomšrech. ovlivněných provozovanou rychlostí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv, jehož podstata spočívá V tom, že těleso regulace je opatřeno jedenácti kanál~ ky a čtyřmi...

Vestavěný podchlazovač kondenzátu výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262456

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mánek Oldřich, Hloušek Vladimír, Mašek Václav, Zámečníková Helena, Šrůtek Josef, Varvařovská Jarmila

MPK: F28D 7/00

Značky: vestavěný, výměníku, kondenzátu, podchlazovač

Text:

...vestavba. V prostoru mezi častí vnějěího svazku teplosměnnych trubek a tělesem výměníku je přitom uspořádáno zařízení pro obvod kondensátu sestávající z valcováho pláště, příčné desky a horního nátrubku. V prostoru pod vnitřní trubkovnicí je uspořádána první komora chladící vody tvoŕena vnitřní trubkovnicí, prstencem, vnitřním plaštěm. dnem a vnitřní trubkou a v prostoru pod vnějłí trubkovnicí je uspožadána druhá komora chladící vody,...

Vlásenkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261034

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mašek Václav, Šrůtek Josef, Varvařovská Jarmila, Hloušek Vladimír, Zámečníková Helena

MPK: F28D 7/06

Značky: vlásenkový, tepla, výměník

Text:

...konec teplcsměnné trubky patří do vnitřního svazku, ohraničeného vnitřní kružnicí a střední kružnicí a druhý konec teplosměnné trubky patří do vnějšího svazku ohraničeného levou kružnioí a vnější kružnicí, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že přise prñměry prvních k roztečných kružnic, kde i c l, k , stanoví ze vztahu z r 2 . r 2 0.5 Di - Di 1 . (.05 »Z- 2 t -10,5 Dil . sLn 7)a průměry zbývajících n-k roztečných kružnic...

Vertikální výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259610

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hloušek Vladimír, Mašek Václav, Šrůtek Josef, Píša Zdeněk, Mánek Oldřich, Zámečníková Helena, Varvařovská Jarmila

MPK: F28D 7/06

Značky: výměník, vertikální, tepla

Text:

...ve vnitřním sektorutrubkovníce a druhým koncem ve vnějším sektoru trubkovnice, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že srážeč přehřátí,sestávající z parní trubky, pláště opatřeného otvory, dolního úseku vnitřního tahu svazku teplosměnných trubek a íntenzifikační vestavby, je uspořádán V prostoru nad vnitřním sektorem trubkovníce nad hladínou vody.Výhoda tohoto uspořádání spočíva v tom,že srážeč přehřátí, kondenzátor i podchlazovač...

Způsob hydrolýzy fosfátových skel s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258589

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kvapil Jiří, Súlovský Juraj, Mánek Břetislav, Mašek Václav

MPK: B09B 3/00

Značky: obsahem, fosfátových, způsob, hydrolýzy, stříbra

Text:

...se získá hrubě krystalický halogenid stříbrný,znečištěný jen malým množstvím orthofosforečnanu boritého BP 04, kterého vzniká za uvedených podmínek jen malé množství, a dále roztok, který lze odstranit filtrscí nebo dekantací a obsahující většinu složek původního skla, s výjimkou stříbra. Bez přídavku kyselín lze í z kusového, ovšem hydrolyzovaného skla získat stříbro extrakcí vodným roztokem amoniaku.Při hydrolýze skla lze zároveň s výhodou...

Vlásenkový ohřívák

Načítavanie...

Číslo patentu: 257238

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šrůtek Josef, Mánek Oldřich, Mašek Václav, Nekvapil Pavel, Malásek Václav

MPK: F28D 7/06

Značky: ohřívák, vlásenkový

Text:

...velkých teplotních změn. Tak roste bezpečnost zařízení, což ovlivňuje jeho životnost. dále pak účinnost elektrárny a vevlastním důsledku spotřebu palivaa tedy cenu elektrické energie. Z funkčního hlediska ohříváku je příznivé ovlivňován systém proudění uvnitř ohříváku, je lepší vyplnění jeho vnitřního prostoru teplosměnnými trubkami, což snižuje rozměry ohříváku a usnadňuje dispoziční řešení strojovny elektrárny. Tím jsou snižovány náklady...

Stavitelná distanční mříž

Načítavanie...

Číslo patentu: 257237

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malásek Václav, Mánek Oldřich, Šrůtek Josef, Mašek Václav

MPK: F28F 9/00

Značky: distanční, mříž, stavitelná

Text:

...prostředních i okrajových pásku pevně spojeny. Š ŠVýhoda stavitelné distanční mřížeípodle vynálezu tkví v tom, že při montáži, kdy jsou oba okrajové pásky těsně přiražen k prostřednímu pásku, je pro průohod teplosměnné trubky vytvořen dostatečně velký otvory který se po skončení.mpntáže odtažením okrajových pásku od prostředniho pásku vlivem jazyků pohybujícich se ve výřezeoh , zmenäi na minimálni vůli mezi teplosměnnou trubkou a okrajĺvými...

Polopantografový nebo pantografový sběrač proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256844

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Václav, Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/28

Značky: polopantografový, proudu, vozidel, trakčních, sběrač, pantografový, elektrických

Text:

...pracovního zdvihu sběrače. Tlakový válec kromě uvedené činnosti plní i funkci ovládací manipulace. Do provozně funkčního stavu je sběrač proudu uveden přivedenim vzduchu do tlakového válce. Stažení sběrače proudu nastane po vypuštěni vzduchu, působením gravitačních sil mechanismu.Hlavni výhodou polopantografového nebo pantografového sbě 2 - 256 844rače proudu elektrických trakčních vozidel podle vynálezu je podstatné snížení hmotnosti...

Způsob vyčesávání vrstvy stonků přadných rostlin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243725

Dátum: 11.04.1988

Autori: Mánek Oldoich, Mašek Václav

MPK: D01B 1/10, D01B 1/40

Značky: přadných, vyčesávání, stonku, zařízení, způsobu, tohoto, vrstvy, způsob, provádění, rostlin

Text:

...zařízení je kolem zachycována a unáäena , přičemž je shore přitlačována ke gumovému obložení nekonečným pryžovým pásem, usazeným na řemenicích. vyčesávání provádějíhroty uchycené excentricky na kotoučí a ovládané klikovým mechanismem.Nevýhodou vyčesávacího stroje Deportere je to, že hroty zabírají doprostřed vrstvy, takže účinek vyčesávání je násilný a vyčesává se nadbytečné množství výčesků, mezi nimiž je značné množství kvalitních...

Zařízení pro vysoušení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243718

Dátum: 01.04.1988

Autori: Malásek Václav, Mánek Oldoich, Mašek Václav, Šrůtek Josef

MPK: F27B 13/00

Značky: vysoušení, vzduchu, zařízení

Text:

...výhodne využíva horkeho kondenzatoru chladící jednotky, se relativní vlhkost cirkulujiciho vzduchu ještě sníži. Protože výkon kondehàtoru je vltči ne výkon chladící, je konečnýn efektea i určite ohřiti výstupníhoľ 3 Z 243 71 a základni konstrukčni uspořádáni dnes používanýchaysteeu kondenzace vodni páry při dočasnea ochlazeni vzduchuł je náaledujiei v pojizdné konstrukci jsou ulistěny chladič Ivýparnikl, kondenzátor, ventilátor s pohonnou...

Intenzifikační vestavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 254711

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šrůtek Josef, Mánek Oldřich, Malásek Václav, Mašek Václav, Říman Jaroslav

MPK: F28F 13/06

Značky: intenzifikační, vestavba

Text:

...svým vnějším obvodem k plášti a svým vnitřním obvodem k centrální trubce. Nevýhoda tohoto uspořádání tkví v tom, že záporný gradient rychlosti V blízkosti přepážky je značně vysoký, což zhoršuje omývání teplosměnných trubek V okolí přepážky a snižujetak efektivnost využití teplosměnné plochy.Uvedené nevýhody odstraňuje intenzifikační vestavba podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že otvory V přepážkách mají větší průměr než...

Polopantografový sběrač proudu trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253808

Dátum: 17.12.1987

Autori: Palík František, Mašek Václav

MPK: B60L 5/30

Značky: polopantografový, trakčních, vozidel, proudu, sběrač

Text:

...horní páka. Podstatou vynálezu je, že sekundární člen tvoří sekundární páka, ke které jsou přikloubeny pružící jednotky.Hlavní výhoda polopantografového sběrače proudu trakčních vozidel podle vynálezu spočívá v tom, že pružící jednotky jsou přikloubeny z obou stran,proto se na polopantoqrafový sběrač přenáší i reakční síla pružících jednotek. Pružící jednotky mohou mít přibližně poloviční sílu, která podstatné snižuje hmotnost pružících...

Zařízení pro zapojení najížděcího separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234546

Dátum: 01.11.1987

Autori: Malásek Václav, Mánek Oldřich, Říman Jaroslav, Mašek Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: zařízení, najížděcího, separátoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení toho, aby separátor byl trvale funkčně zapojen do kruhu průtoku páry a parovodní směsi parním generátorem. Tohoto účelu se dosáhne tak, že těsně za ohybem zvlášť vytvořeném na spojovacím potrubí je uspořádán odběrový T-kus, který je vstupním průřezem připojen k ohybu spojovacího potrubí a odběrovým průřezem je připojen k vstupnímu potrubí najížděcího separátoru, přičemž výstupní potrubí ústí do propojovacího potrubí...

Způsob pěstování monokrystalů vysokotajících oxidů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253137

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bouček Ivan, Mašek Václav, Hendrich Zdeněk, Ježek František, Jindra Josef

MPK: C30B 35/00, C30B 29/28

Značky: způsob, zařízení, monokrystalů, provádění, vysokotajících, oxidů, pěstování

Text:

...obvykle oxidu fosforečného, po krátké době již nezachycuje, na jeho povrchu se vytvoří krusta a povrch je zablokován. Další vlhkost přináší do pece na svém povrchu surovina, a to jednak na počátku pěstování, jednak, a to ve zvýšené míře, při kontinuálním dávkování. Postupně se také z konstrukčních materiálů pece uvolňuje vlhkost zachycená kapilární kondenzącí v povrchových pórech. V případě aplikace grafitových stavebních částí postupně...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252915

Dátum: 15.10.1987

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Hendrich Zdeněk, Kvapil Jiří, Bouček Ivan, Mašek Václav

MPK: C30B 29/60, C30B 29/28

Značky: granátu, způsob, pěstování, monokrystalů, yttritohlinitého

Text:

...yttritohlinitého granátu dotovanéhoionty neudymu nebo/a ceru velkých průměrů nad 30 mm podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nejprve se monokrystal rozšiřuje na průměr d 1 tažením v délce 11 , odpovídající 40 až 80 pňěrEd 1, načež se táhne É válcovém tvaru v dělce 12 , odpovídající 20 až 100 průměru d 1 a poté se roššiüuje na průměr dz tažením V délce lg, odpovídající 15 až 80 průměřü dz a nato se táhne ve válcovém tvaru V...

Ozdoba určená zejména pro obuvnické nártové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246997

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mašek Václav, Malásek Václav, Oíman Jaroslav

MPK: A43B 23/24

Značky: určená, obuvnícke, dílce, zejména, nártové, ozdoba

Text:

...dvěma až třemi přerušeními, přičemž jedno přerušení je v míetč myělená oey a zabývající dvě jsou atejnoměrně vzdaleny po obou stranách od nyllené oey.Poetraxmí přeruäení podálnáho průseků je míetem, kde jsou provedeny na přivrácených etranáoh podélnáho průeeku příčná průseky. Tímto je dano přemoetění potřebné ke spojení provlečením horního a apodního dílce ozdoby. Ilísto přemostění je dáno nejuzěím míetem horní čieti ozdoby, Tím je...

Způsob přesného opracování rovinných ploch monokrystalů s granátovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252646

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nejedlo Zdeněk, Mašek Václav

MPK: B24B 1/00, B24B 7/22

Značky: rovinných, způsob, opracování, ploch, strukturou, monokrystalů, granátovou, přesného

Text:

...stejnoměrnou, nekolísavou opracovatelnost, tj. hmota při opracování vždy stejnoměrně ubývá v celé opracovávané ploše. Tyto příznivé vlastnosti se pak přenášejí i na plochu sousedního monokrystalu, který bučto z důvodů technické dostupnosti suroviny nebo požadovaných konečných vlastností jemné strukturní poruchy nemá.způsobem podle vynálezu lze hromadné opracovávat rovínné plochy monokrystaiů mosaikových i bez mosaiky nebo monokrystalů s...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240999

Dátum: 14.08.1987

Autori: Oíman Jaroslav, Mašek Václav, Mánek Oldoich

MPK: C07C 19/045, C07C 17/02

Značky: výroby, způsob, 2-dichlorethanu

Text:

...byl nyní nalezen v postupu,který je předmětem předloženého vynálezu.Předmětem předloženěho vynálezu je tudíž způsob výroby 1,2-dichlorethanu reakcí ethylenu s ohlorem v rozpouštědle v přítomnosti směsného katalyzátoru sestávajícíhoz bezvodého chloridu železitého a dusíkaté báze popřípadě soli této báze a popŕípadě v přítomnosti inhibitoru k zabránění tvorby vedlejších produktů při teplotě pod teplotou varu 1,2-dichlorethanu od asi 20...

Zařízení k mechanickému snímání vzorků nánosů s vnitřních povrchů parního generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252218

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šíma Aleš, Mašek Václav, Fiala Bohumil, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: F28G 1/08

Značky: mechanickému, jaderné, snímání, elektrárny, vnitřních, parního, povrchu, nánosu, vzorků, zařízení, generátoru

Text:

...je vybroušen do ostří A. Hlavní část tohoto ostří 5 má tvar poloviny elipsy, jejíž vedlejší osa Ä je rovna vnějšímu průměru trubek parního generátoru, tj. v tomto případě 16 m a hlavní poloosa Q má délku trojnásobku průměru trubky, tj. v tomto případě 43 mm. Ostří 3 je též na okrajích lg výřezu,mimo jeho ellptický tvar. Čepel l má na obou svých delších stranách 1 i na své zadní kratší straně § okrajovou ohradu 2 kolmou ke dnu 3, spájenou...

Dolní rameno sběrače elektrického proudu s pneumatickým nebo pneumaticko-mechanickým vypružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 251166

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mašek Václav, Novotný Bohumil, Palík František

MPK: B60L 5/00, B60L 5/22

Značky: vypružením, dolní, elektrického, proudu, rameno, sběrače, pneumatickým, pneumaticko-mechanickým

Text:

...pneumatického válce a přes regulaci napojen na tlakové potrubí lokomotivy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že střední část dolníhoramene sběrače se nachází v bezprostřední blízkosti pneumatickéjednotky, na potenciálu vysokého napětí a tvoří jednotný komplex, schopný technologického dokončení sběrače.Značnou výhodou řešení podle vynélezu je že sběrač se nerozšiřuje o další části, jako například pomocnou jímku, hmotnost sběrače se...

Model pro měření rychlostního pole v mezitrubkovém prostoru husté trubkové mříže

Načítavanie...

Číslo patentu: 250543

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šrůtek Josef, Malásek Václav, Nekvapil Pavel, Mašek Václav, Plíhal Karel, Mánek Oldřich

MPK: F28F 13/06

Značky: trubkové, mezitrubkovém, prostoru, mříže, husté, model, měření, rychlostního

Text:

...obklopujícího períferní trubky svazku.Sondy zasouvané v axiálním směru rovnoběžně s osami teplosměnných trubek narážejí na řešení průchodů trubkovnicemi a zejména na to, že obvykle vychází velmi dlouhé, a proto musí být robustní, což opět vede ke ZIIBČIIÉIHU zkreslení tvaru rychlostního pole.Uvedené nevýhody odstraňuje model pro měření rychlostního podle v mezitrubkovémprostoru husté trubkové mřiže podle vynálezu, který sestává ze svazku...

Vypružení smykadel sběračů proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249850

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Václav, Lang Karel

MPK: B60L 5/22

Značky: smykadel, sběračů, elektrických, vypružení, vozidel, proudu

Text:

...proudu jejkloubově uložená vnější torzní duté hřídel g kterou procházíkloubově uložená vnitřní duté hřídeljg. Obě torzní hřídele 3,3jjaou opatřeny pákami gł, gł, neeoucími emykadlo 3 nebo dvojici 4 smykedel 3 vzájemné kloubově spojených Dvojice emykade 1 gł jeýropojenayomezovačem naklápění 1. Na obr.1 vnější torzní dutá hřídel gĺjeukloubově uloženáW na horníàh ramenech ł. Vnější torzní duťou hřídeií g procházívnitřní torzní duté hříde 1...

Protihavarijní zařízení sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249849

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lang Karel, Mašek Václav

MPK: B60L 5/00

Značky: proudu, vozidel, elektrických, protihavarijní, zařízení, sběrače

Text:

...podle vynálezu bude ekonomickým přínosem, neboř omezí nák 1 edy které jsou vynakládány jak ne opravu eběrečů.proudu a trolejového. vedení, tak Ďodetatně omezí ekonomické ztráty, vzniklé dopravní mi výlukami po dobu oprav.Na připojených vyobrazeních je schematicky znázorněno proti heverijní zařízení podle vynálezu. Na obr.1 je znäzorněn celkový pohled na zařízení podle vynálezu, obr.2 zobrazuje příčný řez ventilu protihevarijního...

Vstřikovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238077

Dátum: 01.04.1987

Autori: Malásek Václav, Mašek Václav, Mánek Oldřich, Říman Jaroslav

MPK: G21C 17/00

Značky: zařízení, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vstřikovacího zařízení je umožnit kompenzaci různé teplotní dilatace plášťové trubky a teplosměnné trubky a současně zajistit absolutní těsnost ve všech režimech předcházejících havarijnímu experimentu. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že uvnitř tlakového krytu je suvně uloženo vřeteno, které na svém konci nalézajícím se blíže membrány je opatřeno hrotem v jehož okolí jsou na vřeteni provedeny drážky a na druhém konci vřetena se nachází...

Experimentální model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234406

Dátum: 01.03.1987

Autori: Říman Jaroslav, Šrůtek Josef, Mašek Václav, Mánek Oldřich, Malásek Václav

MPK: F22B 1/06

Značky: model, obráceného, experimentální, parního, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zkrácení doby potřebné k provedení experimentu, snížení ceny tohoto experimentu a konečně i snížení spotřeby energie. Tohoto účelu se dosáhne tak, že vstřikovací zařízení pro modelování průniku vody, parovodní směsí nebo páry do tekutého kovu je umístěno na polovině teplosměnných trubek, přičemž polovina teplosměnných trubek uspořádaných v tlakovém plášti je zaslepena. Vynálezu může být využito i při výzkumu výměníků např. v...

Způsob omezení vlivu nečistot při pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu aktivovaného ionty neodymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233926

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Mašek Václav, Bouček Ivan, Zikmund Jan, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/28

Značky: nečistot, aktivovaného, pěstování, vlivů, způsob, granátu, hlinitoyttritého, monokrystalů, omezení, neodymu, ionty

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob omezení vlivu nečistot při pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu aktivovaného ionty neodymu a to zejména omezení vlivu iontů vzácných zemin, zhášejících luminiscenci iontů neodymu v krystalové mřížce monokrystalu hlinitoyttritého granátu, čímž se umožňuje při zachování laserové jakosti pěstovaných monokrystalů použít výchozí suroviny v čistotě alespoň o řád nižší a tím snížit náklady na pěstování monokrystalů, kde cíle je...

Zařízení pro vstup média do mezitrubkového prostoru parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233925

Dátum: 01.03.1987

Autori: Říman Jaroslav, Mašek Václav, Malásek Václav, Mánek Oldřich

MPK: F22B 33/12

Značky: vstup, mezitrubkového, media, parního, prostoru, generátoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení podle tohoto vynálezu je alespoň na jednom konci tlakového pláště příčnou přepážkou uspořádanou uvnitř obalového pláště a první částí obalového pláště přilehlou k trubkovnici vytvořena komora, jejíž první strana přilehlá k příčné přepážce je propojena s hrdlem média a druhá strana přilehlá k trubkovnici je propojena s meziplášťovým objemem. Vzdálenost obvodové přepážky je přitom větší, než vzdálenost příčné přepážky od trubkovnice a...