Masarovič František

Substituované polyetylénpolyaminy, spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286537

Dátum: 14.11.2008

Autori: Masarovič František, Harušťáková Magdaléna, Kučera Milan

MPK: C08F 26/00, C07C 215/00, C08G 73/00...

Značky: substituované, použitia, spôsob, přípravy, polyetylénpolyaminy

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom tohto vynálezu sú substituované polyetylénpolyamíny majúce všeobecný vzorec (I), spôsob ich prípravy a použitia ako aditív inhibujúcich alebo obmedzujúcich tvorbu usadenín v procese štiepenia uhľovodíkových zvyškov, ktoré súčasne zabraňujú vzniku prekurzorov koksu, ktorými sú najmä asfaltény a zachytávajúce voľné radikály ovplyvňujúce najmä stabilitu produktov počas ich separácie a pri skladovaní.

Trojzložkové rozpúšťadlo pre extrakciu aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256086

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ciffrová Marta, Harňák Ján, Kovaľ Ján, Šesták Dušan, Křižka Pavel, Čellár Peter, Masarovič František

MPK: B01D 11/04, C07C 7/10

Značky: trojzložkové, aromátov, rozpúšťadlo, extrakciu

Text:

...je možné dosiahnut rovnaké a vyššie výťažky aromätov a selelktivitu ako pri použití udvojzl-ožkověho rozzpúšťa-dla N-metylpyrolidomnionoetyléngiykol. V dvojzložkovom r-ozpúšťadle nahrádza -sa N-metylpyirowlid-on dietylénglykolom .alebo tirietyléngly-kolom tak, aby výsledná koncentrácia N-metyljiyruolidoml bola 25 až 40 0/0.Výhody noveho rozpúšťadla sú zrejmé z nassl~e~dujúuci~ch príkladovK 100 g zmesi používame k extrakcli aro matov o...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bučko Miloš, Kaššovič Vratko, Mikula Oldřich, Šimko Karol, Masarovič František, Klempa Vladimír, Gogola Ivan, Kovaľ Ján, Kopernický Ivan

MPK: C08F 110/02, C08F 4/34

Značky: polymerizácie, výroby, rozpúšťadiel, spôsob, inicátorov, etylénu

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tomčík Kazimír, Bučko Miloš, Guba Gustáv, Masarovič František, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Jureček Ľudovít, Kovaľ Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Richter Ján, Adam Valér, Hagara Anton, Schwarz František, Kavala Miroslav, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: fenolů, spôsob, spôsobu, zariadenie, výroby, spracovania, produktov, acetónu, komplexného, uskutočňovanie, vedľajších, tohto

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220926

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tatranský Ivan, Kopernický Ivan, Mokráň Pavol, Mikula Oldřich, Bučko Miloš, Masarovič František, Révus Miloš, Štefánik Vincent, Kovaľ Ján, Hronec Milan

Značky: esterov, vznikajúcich, dimetyltereftalátu, reesterifikácie, spôsob, metanolom, výrobe, zbytkov, vyšších, destilačných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom. Uvedený spôsob je určený na reesterifikáciu vyšších esterov na príslušné nižšie estery. Vyznačuje sa tým, že sa vyššie estery reesterifikujú kontinuálne na nižšie metylestery za prítomnosti katalyzátorov pozostávajúcich z prírodných aluminosilikátov alebo kysličníka hlinitého, ktoré obsahujú kysličník zirkoničitý a/alebo...