Masár Ľubomír

Axiálne uchytenie planetových radov kolesového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260270

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vaňo Ján, Masár Ľubomír, Gostanian Edward

MPK: F16H 57/12, B60K 7/00

Značky: radov, pohonů, kolesového, uchytenie, axiálně, planetových

Text:

...je umiestnená hnacina časť a na ktorom je otočne uložený unášač 2 kiolesa opatrený vnútorným vozubením, do ktorého zapadajú prvé satelity 6 a druhé satelity 7. Prvé satelity 6 sú otočne uložené na prvých čapoch B v. rotračnom unášači 10 a zaberajú d-o prvého centrálneho ozubeného kolesa 12 pevne spojeného s hniauným hriadeľom 16. Druhé satelity 7 sú otočne uložené na druhých čapoch 9 v. stabilnom unášasči 11 a zaberajú do druhého...

Mechanizmus ovládania zubovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252513

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kolembus František, Gostanian Edward, Masár Ľubomír, Slížik Pavol

MPK: B60K 23/02

Značky: mechanizmus, zubovej, spojky, ovládania

Text:

...ovládania sa nezvyšuje Konštrukčná, výrob 4ná a finančná náročnosť zariadenia a pôvodné rozmery pohonu nerlarastajú.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia mechanizmu ovládania zubovej spojky podľa vynálezu, kde je na obr. 1 čiastočný pozdlžny rez mechanizmom núdzověho ovládania v zapnutom stave, na obr. 2 detail A z obr. 1 pri zapnutej spojke,na obr. 3 detail A z obr. 1 pri vypnutej spojke, na obr. 4 detail A z obr. 1...

Axiálna fixácia ložísk valivého uloženia hriadela v jednostranne prístupnom náboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 251547

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štefánek Jozef, Masár Ľubomír

MPK: F16C 27/00

Značky: hriadeľa, náboji, valivého, ložísk, uloženia, prístupnom, axiálna, fixácia, jednostranně

Text:

...využíva priestor medzi ložirskami, ktorý má vždy nejakú konečnú dĺžku. Iiaviac je konštrukčne aj výrolb-ne jednoduchšie a nprakticlky vylučuje, okrem prípadov tdeštrułkcie, sam-ovelné uvoľnenie spoja.Na prípojenom výkrese je znázornený priklad prevedenia axiálnej fixäcie ložískvalivého uloženia hriwdela v jednostranne prístupnom nálboji, kde je na obr. 1 znázornený p~ozudĺvžny rez uložením a na obr. 2 rez rovinou A-A z obr. 1.Valivé...

Hydrostatický kolesový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 238900

Dátum: 15.05.1987

Autori: Masár Ľubomír, Gostanian Edward Aršak, Slížik Pavol, Kolembus František

MPK: F16H 39/00

Značky: kolesový, pohon, hydrostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania hydrostatického kolesového pohonu so zabudovanou lamelovou brzdou. Kolesový pohon pozostáva z telesa, v ktorom je umiestnený hydromotor a na ktorom je otočne uložený unášač kolesa opatrený vnútorným ozubením, do ktorého zapadajú výstupné ozubené kolesá mechanickej prevodovej časti. Mechanická prevodová časť je pevne spojená s hnaným hriadeľom, ktorý ja pomocou kotúča prepojený s hnacím hriadeľom...

Hydrostatický kolesový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 238850

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kolembus František, Gostanian Edward Aršak, Masár Ľubomír, Slížik Pavol

MPK: F16H 39/00

Značky: hydrostatický, kolesový, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odpojovanie a spätné zapojovanie hydrostatického pohonu a mechanickej prevodovej časti pomocou hydraulicky ovládanej zubovej spojky. Kolesový pohon pozostáva z telesa, v ktorom je umiestnený hydromotor a na ktorom je otočne uložený unášač kolesa spojený s mechanickou prevodovou časťou na hnanom hriadeli ktorej je upevnený kotúč opatrený vnútorným ozubením a synchronizačným kužeľom. Oproti kotúču je na konci hnacieho hriadeľa od...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250887

Dátum: 14.05.1987

Autori: Masár Ľubomír, Kolembus František, Gostanian Edward, Slížik Pavol

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...obr. 1 V axonometrii, na obr. 3 detail uzatváracieho puzdra V axonometrii a na oabr. 4 detail puzdra s ozubcom v axonometrii.Upínacie zariadenie pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený zabudovací otvor 1 uzatvorený z jednej strany uzatváracím puzdrom 3, ktoré je pomocou dosky 4 pevne spojené s telesom. Na vonkajšom obvode uzatváracieho puzdra 3 je vytvorená prvá drážka 12, na ktorú navadzuje druhá drážka 14 opatrená čelnou plochou 10. V...

Planetová prevodovka kolesového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249950

Dátum: 15.04.1987

Autori: Masár Ľubomír, Gostanian Edward Aršak, Vaňo Ján

MPK: F16H 3/44

Značky: kolesového, pohonů, převodovka, planetová

Text:

...planétovej prevodovky kolesového pohonu podľa vynálezu, kde je na obr. planétová prevodovka v pozdlžnom reze.Planétová prevodovka kolesového pohonu pozostáva z telesa 1, v ktorom je umiest 4nená hnacia časêĺ. a na ktorom je otočne uložený unášač 2 kolesa, opatrený vnútorným ozubením, do ktorého zvapadajú prve satelity ü a druhé satelity 7. Prvé satelityñ sú otočne uložené na prvých čapoch 8 v rotačnom unášači 1 G a zaberajú do prvého...

Zariadenie na kompenzáciu tlakových zmien v skrini mechanickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248578

Dátum: 12.02.1987

Autori: Masár Ľubomír, Gostanian Edward, Kolembus František, Slížik Pavol

MPK: F16H 57/02

Značky: skříní, mechanickej, zariadenie, zmien, převodovky, tlakových, kompenzáciu

Text:

...na koepenzaciu tlakových znien v skrini eachanickej prevodovky podľa vynalezu je, že obsah vnútorného priestoru skrine aechanickej prevodovky neprichádza do priaeeho styku e okolitýa prostredia, čo zabezpečuje spolahlivú prevadzku v cheaicky aoresivnoe prostredi. z ekolopickeho hladiska nedochadza k znečisteniu zivotneho prostredia. Šalej je u eohilnyoh zariadeni uaožnene prevádzkovanie v luhovolnejpolohe nechanickej prevodovky bez...

Hydrostatický kolesový pohon so spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228365

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kilík Ondrej, Slížik Pavol, Rusnák Ján, Kolembus František, Masár Ľubomír

Značky: kolesový, hydrostatický, pohon, spojkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania hydrostatického pohonu určeného pre prenos veľkých výkonov pri veľkom statickom zaťažení s možnosťou odpojovania hydrostatického pohonu od mechanickej prevodovej časti pomocou hydraulicky ovládanej zubovej spojky. Podstata riešenia spočíva v tom, že v stabilnom unášači satelitou druhého planetového radu je vytvorené vnútorné ozubenie, do ktorého zapadá vonkajšie ozubenie vytvorené na prvém kotúči,...

Zapojenie hydrostatického prevodu pojazdu pre núdzové riadenie mobilného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226090

Dátum: 01.06.1986

Autori: Slížik Pavol, Masár Ľubomír, Gostanian Edward Aršak, Čapla Miroslav

Značky: pojazdu, mobilného, hydrostatického, převodů, zariadenia, zapojenie, núdzové, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydrostatického prevodu pojazdu pre núdzové riadenie mobilného zariadenia pozostávajúce z prvého hydrostatického prevodníka pripojeného ku hnaciemu členu mobilného zariadenia a spojeného cez prvé a druhé hlavné vedenie, medzi ktorými je zabudovaný škrtiaci ventil a rozvádzač s druhým hydrostatickým prevodníkom, pričom prvé hlavné vedenie je pripojené cez prvý spätný ventil a druhé hlavné vedenie cez druhý spätný ventil na zdroj...

Mechanizmus odpojenia pohonu od prevodovej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: 221697

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rusnák Ján, Slížik Pavol, Kilík Ondrej, Masár Ľubomír, Rau Pavol

Značky: odpojenia, pohonů, mechanizmus, částí, prevodovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania umožňujúceho mechanické odpojovanie pohonu od mechanickej prevodovej časti v prevodovkách a v r(zne usporiadaných kompaktných prevodoch. Mechanizmus je vytvorený z prvého kotúča spojky posuvne uloženého na drážkovaní hnacieho hriadeľa a opatreného ozubením, ktoré zapadá do ozubenia druhého kotúča spojky pevne spojeného s hnaným hriadeľom. Podstata riešenia spočíva v tom, že v smere osi hnaného hriadeľa...

Zariadenie na prívod a odvod tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221041

Dátum: 15.03.1986

Autori: Muráň Miroslav, Masár Ľubomír

Značky: zariadenie, tlakovej, kvapaliny, přívod, odvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na prívod a odvod tlakovej kvapaliny z pevného bodu do bodu pohybujúceho sa v rovine po dráhe priamočiarej, oblúkovej, kruhovej alebo po dráhe tvaru ľubovoľnej uzatvorenej krivky. Zariadenie pozostáva z pevného telesa, v ktorom je vytvorený prvý priestor napojený na vstupný otvor a na prvý pozdĺžny otvor vytvorený v čape, ktorý je otočne uložený v pevnom telese. Čap je súčasťou vedenia, v ktorom je vytvorený druhý...