Máša Jaroslav

Generátor směsi pevných částic a plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 260807

Dátum: 12.01.1989

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B01F 3/06

Značky: částic, směsi, generátor, pevných, plynného, media

Text:

...ke dnu Ž směšo 3 260 307 vací komory 1. Lopatky Q jsou vytvořeny tak, že průměr g lopatkovêho kola ventilátoru 5 je v rozmezí 20 až 80 průměru Qvnitřní stěny pláště g směšovací komory 1 v tom místě. Ventilátorovê lopatky É jsou s vúlí obklopeny prstencovou vložkou 7uchycenou žebry § na plášti g směšovací komory 1. Nad lopatkami É je podt úroveň horního obvodu. prstencovê vložky Z zavedeno ústí 2 výtlačně trubice lg, která je uložena...

Přestavitelná nabíjecí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 259471

Dátum: 17.10.1988

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B23Q 1/08, B23Q 37/00

Značky: nabíječi, hlava, prestaviteľná

Text:

...upnutí obrobku za vnější obvod a na obr. 4 jeho řezTěleso Ä má kolmo na svou čelní plochu vytvořen čep gg, na němž je maticí 23 s pojistným kroužkem gg uchyceno radiálně axiálni ložisko gł uchycené víčky 21, 25 v rameni 2 manipu 1 át°ru Z čelní plochy jsou v tělese g radiálně od středu vytvořeny tři drážky gg, které nedosahují k obvodu tělesa 3. Ve směru drážek 33 jsou vytvořena vedení gł s lištami ll. V prodloužení drážky gg je v materiálu...

Supravodivý magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256048

Dátum: 15.04.1988

Autori: Máša Jaroslav, Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, supravodivý, magnetický

Text:

...břitu pro zlepšení radiálního gradientu magnetického pole.U suprevodivého magnetického eeparátoru podle vynálezu eex umistěnim limoe z magnetického vodívého materiálu ve tvaru kru hu před mezeru, do které se nemají dostat nežádouci předměty nebo čáetice, zejistí, že náhodné přítažené čáetice rozptylovým polem civky budou zachyceny magnetickými silami na kruhu a nedostanou se do mezery. využívá se zde sílového působení mezi dvěma...

Zařízení pro sledování lahví v jednořadém toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253965

Dátum: 17.12.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B67C 1/14

Značky: sledování, lahví, jednořadém, zařízení

Text:

...hradlo ll a propojovací zde neobsazený výstup ze sledovače 2 do sledovače předchozího. Všechny klopné obvody reverzního čítače lg jsou propojeny na hradla lg napojené na své adresy paměti gg. Na všechna hradla lg je připojen výstup hradla ll vodi ° 3 .253 935čem j. Posouvač gł, propojený na pamět gg, má svůj vstup propojen na výstup zpoždovače ąg. Vstupy sčítače gg jsou propojeny s výstupy paměti gg a hradla gą, přičemž výstup sčítače gg je...

Způsob kontinuální výroby oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246455

Dátum: 15.12.1987

Autori: Máša Jaroslav, Litomiský Miroslav, Novák Jioí

MPK: C01B 31/18

Značky: oxidů, kontinuální, způsob, uhelnatého, výroby

Text:

...způsob podle vynálezu, přičemž obr. 2 zobrazuje půdorys tohoto zařízení.Z obrázku je zřejmě, že v» topeništi 2 generátoru 1, v němž se postupně hromadí škvára s popelem, je pod tryskou 4 přívodu kyslíku a oxidu uhličitého umístěmo pohyblivé otočné .rameno 3, které se V tomto topeništi pozvolna přesouvá. Při pohybu ra 4mene z jedné krajní polohy do druhé se vyhrnuje část škväry i s popelem sttřidavě do výpadových otvorů 5 a tim se...

Magnetický separátor s radiálním průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236115

Dátum: 01.08.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: radiálním, separátor, magnetický, průtokem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělení sousedních sekcí magnetického separátoru s radiálním průtokem a rozdílným průtočným množstvím suspenze jednotlivými sekcemi. V délce celé sekce je vytvořen meziprostor (7) omezený vnitřní trubkou (1) rozváděcí trubkou (4) a těsnicími pásky (5)· Rozváděcí trubka 4) je opatřena rozváděcími otvory (8) a nákružky (10) s drážkami, (11), v nichž je těsnicí pásek (5) uchycený svěracím prvkem (6), přičemž šířka těsnicího...

Způsob stanovení susceptibility magnetických materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239062

Dátum: 01.06.1987

Autori: Máša Jaroslav, Galaš Jiří

MPK: G01N 24/06

Značky: zařízení, magnetických, způsob, tohoto, stanovení, provádění, susceptibility, způsobu, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení susceptibility u materiálů, které jsou slabě magnetické, zejména separační vlny, tvořené slabými magneticky vodivými drátky a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstatou způsobu stanovení susceptibility je, že vzorek se umístí do dutiny jedné nebo postupně obou měřicích cívek, které jsou shodné, nastavitelného snímače, umístěného mezi póly pomocného magnetického obvodu. Při komutaci proudu se změří indikované napěťové...

Zařízení pro vyřazování výškově přesahujících lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 250815

Dátum: 14.05.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B67C 1/16

Značky: výškově, lahví, zařízení, přesahujících, vyřazování

Text:

...účinků na lahve, s čímž úzce souvisí hlučnost zařízení.Tvar výřezu lze přizpůsobit požadavkům na stabilitu lahve ve směru pohybu dopravniho pásu při respektování vlivu součinitele smykového tření mezi hrdlem vyšší lahvea materiálem vyřazovací lišta i drsnosti jejího výřezu.Na výkresoch je schematícky znázorněn přiklad provedení zařízení,pro vyřazováni výškově přesahujících lahví podle vynálezu, na obr. 1 v nárysu, na obr. 2 v...

Zařízení pro ukládání obkládaček a dlaždic do kartónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242988

Dátum: 15.04.1987

Autori: Máša Jaroslav, Kabátník Milan

MPK: B65B 5/10

Značky: dlaždíc, zařízení, kartónu, obkládaček, ukládání

Text:

...pohon od hnacího kotouče 23 přes spojku âä ovládanou ovlšdačem âi spojky,horní řemenici gg, dvojitou řemenici 31, od motoru 33. Proti střední části řetězového dopravníku 3 ve výškové úrovni vozíku łł jsou umístěny dvě chlopně gg upevněné na otočných válcích 2 ovládaných lankem gg, jehož jeden konec je upevněn na tažné pružině âá, druhý uchycen na dvojité páce 23, která druhým ramenem kopíruje povrch vačky gł. Vąška gł s talířem gg je k rámu...

Způsob stimulace tvorby bioplynu při anaerobní methanové fermentaci kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242979

Dátum: 15.04.1987

Autori: Máša Jaroslav, Zerzán Zdenik, Lupínek Josef, Koíž Petr

MPK: C02F 11/04

Značky: stimulace, tvorby, způsob, methanové, kalů, fermentaci, bioplynu, anaerobní

Text:

...i ke snížení množství získaného produktu - stabilizovaného kalu v důsledku hlubšího rozkladu. získaný stabilizovaný kal vykazuje dobré odvodňovací vlastnos ti.Stimulační účinek postupu dle vynálezu spočíva v tom, že buněčný obsah uvolněný z buněk anaerobních mikroorganismů jejich rozrušením, obsahuje řadu růstových faktorů, vitamínů a anorganických látek působících stimulačně na všechny druhy mikroorganismů podílejících se na procesu...

Zařízení pro určení součinitele smykového tření

Načítavanie...

Číslo patentu: 249070

Dátum: 12.03.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: G01N 3/24

Značky: tření, zařízení, určení, součinitele, smykového

Text:

...rychlosti 1 unášecího tělesa ł,h je výška styku zarážky 1 5 unášeným tělesem g nad styčnými plochami 3, A při porušení stability unášeného tělesa g. Pro nesouměrné rozložení hmoty unášeného tělesa g je skutočná hodnota součinitele smykového tření určena aritmetickým průměrem ze dvou hodnot součinitelů smykového tření určených z hodnot Q,kdy při druhém měření je oproti prvnímu otočena styčná plocha 3 unášeného tělesa g na unášecím tělese l...

Obvod pro řízení separačních cyklů magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233148

Dátum: 01.01.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: magnetického, separačních, obvod, cyklu, separátoru, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Učelem vynálezu je dosažení nejvyšší využitelnosti separační kapacity matrice spolu s nejmenšími ztrátami vyběleného produktu. Uvedeného účelu se dosáhne vzorkováním okamžité hodnoty bělosti v závislosti na průtoku média, z nichž je vyhodnocena průměrná bělost, od počátku cyklu porovnávaná s předvolenou bělostí. Výstupní signál je zpracováván v systému ovládání separátoru. Podle předvolby úrovně bělosti a hodnot bělosti jsou ovládány výstupní...

Magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221319

Dátum: 15.01.1986

Autori: Galaš Jiří, Máša Jaroslav

Značky: magnetický, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického separátoru s posuvnou nebo pevnou matricí, ve které se magnetickými silami zachycují paramagnetické nebo feromagnetické částice, které obsahuje separovaná látka, například suspenze kaolinu a vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se při vyplachování matrice nachází v obvodu zdroje stejnosměrného demagnetizačního napětí, které vytváří demagnetizační magnetický tok obráceného smyslu, než je zbytkový magnetický tok...

Regulátor průtoku magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229195

Dátum: 01.01.1986

Autori: Fojtek Jiří, Máša Jaroslav, Chrz Vladimír, Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: regulátor, magnetického, separátoru, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor průtoku magnetického separátoru s průtokem médií radiálním směrem separační komorou vyplněnou ferromagnetickou matrici ve vrstvách mezi oddělovacími stěnami a soustřednými husté děrovanými vstupními stěnami separační komory, vyznačený tím, že k vnitřní vstupní stěně /20/ přiléhá alespoň jeden přestavitelný regulační systém sestávající z navzájem přiléhající základní trubky /1/ a krycí trubky /2/, na něž při léhá závěrná trubka /3/,...

Zařízení pro měření přestupu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219613

Dátum: 15.08.1985

Autor: Máša Jaroslav

Značky: přestupu, tepla, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je změření ztrátového tepla, které spolu s teplem předaným zkoumanému vzorku je celkový měřitelný příkon topení. Změna příkonu topení při stejné tepelné izolaci mění i poměr tepla ztrátového k teplu předanému měřenému vzorku a rozdíly mohou způsobit chyby výsledků měření. Uvedeného účelu se dosáhne použitím dvouplášťové nádoby obklopující vytápěný prostor se vzorkem. Meziprostor dvouplášťové nádoby je vyplněn kapalinou doplňovanou na...

Jádro magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224749

Dátum: 01.08.1985

Autori: Fojtek Jiří, Chrz Vladimír, Máša Jaroslav

Značky: separátoru, jádro, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Jádro magnetického separátoru přesuvné v ose solenoidu a tvořené separačními s vyvažovacími komorami, vyznačené tím, že ve vyvažovacích komorách (3, 4) jsou rozebíratelně uchyceny podle osy (13) solenoidu (11) souměrně umístěné sady vyvažovacích desek (8, 15) z ferromagnetického materiálu.

Zařízení pro stabilizaci hladiny a měření spotřeby kapalin při jejich varu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218298

Dátum: 15.02.1985

Autori: Máša Jaroslav, Dudek Antonín

Značky: spotřeby, stabilizaci, kapalin, jejich, hladiny, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizace hladiny a měření spotřeby kapalin při jejich varu v zařízení pro měření přestupu tepla. Účelem vynálezu je stabilizace ručně přestavitelné hladiny kapaliny v měřicím zařízení bez přívodu kapaliny do nádrže a objemové určení množství odpařené kapaliny. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do nádrže je vložen plunžr spojený se spouštěcím zařízením. Čidlo hladiny kapaliny v nádrži je pevně spojeno se spínačem hladiny kapaliny uchyceným...

Matrice magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218037

Dátum: 15.02.1985

Autori: Máša Jaroslav, Schustr Pavel

Značky: matrice, separátoru, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Matrice magnetického separátoru pro oddělování ferromagnetických a paramagnetických příměsí při čištění jemně rozdrceného materiálu, např. kaolinu. Účelem vynálezu je zvýšení separačního účinku. Uvedeného účelu je dosaženo řešením separačních prostorů ve tvaru souosých rotačních těles omezených stěnami. Prostory přilehlé k rotačním stěnám jsou spojeny s přiváděcí a odváděcí komorou, prostor pod spodní stěnou je propojen se vzduchovým rozvodem.

Těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216307

Dátum: 15.06.1984

Autor: Máša Jaroslav

Značky: těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnění vyměnitelných, různě dilatujících vzorků v jednom společném zařízení při změnách teploty. Účelem je zajištění těsnicího účinku při různých dilatacích svěrného a svíraného elementu, způsobených rozdílnými materiály, teplotami nebo nelineárním průběhem poměrného prodloužení materiálů v kryogenních teplotách. Uvedeného účelu se dosáhne silovým stykem svěrných elementů a vzorku vyvozeným pružinami. Těsnicí materiál je při...