Martvoo Augustín

Jednotka výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244292

Dátum: 01.05.1988

Autori: Rényi Marián, Fakla Igor, Potaneoková Marta, Cengel Peter, Welward Ladislav, Jokel Igor, Martvoo Augustín, Frimm Richard

MPK: E21D 11/00

Značky: chodby, důlní, výztuže, jednotka

Text:

...konkrétním provozním podmínkám volbou dvou základních provedení jednoduššího, 4 244292 bez přesouvacího zařízení a složitějěího, vybaveného přesouvacím zařízením a ovládáním s různým stupněm automatizace. Jednotka výztuže podle vynálezu je řešena tak, že umožňuje zavěšení nebo uložení dalších důlních zařízení, například-potrubíi pro foukanou základku, sběrného dopravníku a podobě. | Na připojených výkresech jsou zjednodušeně znázorněny...

Spôsob prípravy hydrátovaných semipermeabilných membrán na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242532

Dátum: 15.11.1987

Autori: Martvoo Augustín, Múeková Marta, Šipoš Ján, Janda 1ubomar

MPK: C08F 114/06, B01D 39/04

Značky: membrán, báze, semipermeabilných, hydrátovaných, spôsob, přípravy, polyvinylchloridu

Text:

...Odskúšairré dostal bolí zosieťovamé, vo vode rozpusitlne polyimévry, hyvdrofilno-hy-dr-ofóhmąe kopolyméry, homopolyméry z polárnych rnooornerov, asnomaticke a helterocylçlicke kondenzačné piolvméry.Podstatou vynálezu je príprava hydráitovej semipermeabilnej Imembrámy z polyvínylcheloridu. Tato membräna má široké využitie hlavne pri uult-nafiltrávcií a dialýze, pričom jej výhodou je, že je použitelná pri teplotách až do 60 °C, pri...

Dvojný kapacitor so spínaným kapacitorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242531

Dátum: 15.11.1987

Autor: Martvoo Augustín

MPK: H03H 11/12

Značky: kapacitor, spínaným, kapacitorom, dvojný

Text:

...v tom, že obsahujú dva operačné zosilňovače a vysoký počet kapacitorov a spínačov.Uvedený nedostatok je odst-re-neuný zapojením dvojnénho kapaoitoru podľa. vynálezu. Podstatou zapojenia je využitie jediného z-osilňorvač-a. so zosilnením dva, čo umožňuje, že nexoabitý k~axpaocit.or pripojený k vstupnej bráne odobiera zo zdroje vstupného napätia ur-čiutý náboj a po prepxnu-.tí kapacit-oru medzi vstup a výstup zosilňovače sa vracia do zdroja...

Zapojení obvodu pro potlačení nenulového údaje odměřeného objemu kapalin při počátečním tlakování systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 245585

Dátum: 15.09.1987

Autori: Welward Ladislav, Martvoo Augustín

MPK: G01F 1/56

Značky: tlakování, zapojení, odměřeného, kapalin, údaje, obvodů, počátečním, nenulového, systému, potlačení, objemu

Text:

...prvním vstupem čítače a svým druhým vstupem s výstupem blokování přepisu, přičemž výstup čítače je spojen se svým druhým vstupem a se vstupem obvodu blokování přepisu.Výhody zapojení obvodu pro potlačení nenulového udaje odměřeného objemu kapalín při počátečním tlakování podle vynálezu spočívají zejména v relativní obvodové jednoduchosti zapojení a v tom, že není třeba navrhovat vlastní počítadlo na četnost impulsů vyšší než odpovídá skutečně...

Zapojení řídicí polohové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240775

Dátum: 01.08.1987

Autori: Martvoo Augustín, Welward Ladislav, Košalko Rudolf, Michálková Eva

MPK: H02P 7/00

Značky: polohové, zapojení, řídící, jednotky

Text:

...pohonu s z hlediska kvality přechodoveho děje při skoku povelove rychlostí, což vede k zjednodušeni při optimaltsaci nastavení servopohonu.Přtklad zapojení podle vynâlezu je znàzorněn na Výkñkul který představuje blokove scheoe části regulsčního obvodu polohoveho servoaechanjsnu.Nepĺtový výstup řídícího systemu 3 je přjpojen na vstup filtru1, áehož výstup je spojen se vstupe nepěľově-frekvenčního převodnjtu A s vyhodnotenie polaritýn jehož...

Způsob výroby.alfa. S -oxidu hlinitého s nízkým obsahem alkálií pro keramické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 244120

Dátum: 15.07.1987

Autori: Horáková Bohumila, Protiva Miroslav, Martvoo Augustín, Košalko Rudolf, Cee Aleš, Vejdilek Zdenik

MPK: C01F 7/44

Značky: výroby.alfa, nízkým, hlinitého, obsahem, účely, keramické, způsob, oxidů, alkálií

Text:

...z výchozího materiálu promytí vodou ještě před smíšením s mineralizujícími látkami. Dále bylo zjiätěno, že tento krok je však úspêěný jen tehdy, když byl hydroxid hlinitý předtím dostatečně aktivován. Proto se provádí aktivace při teplotě 500 až 600 °c. Rovne bylo zjiätäno, že se v přítomnosti iontd vápníku získa velmi výhodná struktura zrn produktu. Vznikejíctotiž hrsnste krystaly, následkem čehož se keramická hmota, připravená z uvedeného...

Uchopovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245499

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jach Zdenik, Rybár Alfonz, Eupka Pavol, Krob Václav, Martvoo Augustín

MPK: B66C 1/58

Značky: zařízení, uchopovací

Text:

...c Hmm Hecyme anemearu 2, ycranoaaexnae npn nomomn oceñ 3 Ha caoóonnux Kouuax Hecymx anemeawoa 2. coennxenaue Memny coóoü Brynxoü 4 mean 5 c nasamm 6, B Koropux paamemex ponn 7, ynop 8 nan mex 5 n cnxosoñ unnunnp 9 npusona mex 5. Baxnarnoe ycrpoñcwno aaa rpy 245499-4 son B MGMKHX caaómexo B 03 BpaTHHM npncnocoóneazem ID nna mex 5, cmoumnposaanm na Hecymem anemeure 2 c BosmonHOCTLB naaxmoneücrsna c onnoñ na mex 5. Boaspamnoe...

Hydraulický obvod pre diferenciálne priamočiare hydromotory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242537

Dátum: 31.08.1985

Autor: Martvoo Augustín

MPK: F15B 7/04

Značky: hydraulický, obvod, priamočiare, diferenciálne, hydromotory

Text:

...6 díferenciálneho priamočiareho hydromotora 5 kvapalinu do vstupu 7 rozvodovej kocky B.Vypudzovaná kvapalina prúdi rozvodovou kockou 8 od jej vstupu 7 k prvému výstupu 9, ďalej jednosmerným ventilom 10 do prvého prívodného potrubia 1, kde sa mieša s pracovnou kvapalinou, dodávanou prislušným zdrojom, a spolu s ňou prúdi do priestoru 3 pod .piestom 4 diferenciálneho priamočiareho hydromotora 5. Tým pracuje diferenciálny priamočíary...

Způsob výroby 6.alfa.-methylprednisolonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244115

Dátum: 31.08.1985

Autori: Svobodová Xénia, Rybár Alfonz, Nevydal Jozef, Martvoo Augustín, Eupka Pavol, Košalko Rudolf

MPK: A61K 31/57, C07J 5/00

Značky: derivátů, výroby, způsob, 6.alfa.-methylprednisolonových

Text:

...kyseliny ortopropionové. Během 20 minut se oddestlluje byli henzen s tikavýni eloikani rozpouätädel. Po přidání 12 m 1 pyridinu se reekční slede koncentruje ve vekuu a zíekd ee 17,21-(l-etoaqpropylídendioq)-lbeta-Iwdron-őelfe-metyl-l ,4-preuxedíen-3,20 ~d 1 on ve fomi olejovité kapaliny.b) Suspenze výše popeeného surověho produktu ve 300 m 1 metanolu se vaří pod zpětnúm chledičel ee emdeí 12 m 1 0,1 11 vodného roztoku octenu eodnáho e...

Zapojení pro vyhledávání vztažné značky na exponovaném substrátu v elektronovém litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239262

Dátum: 14.05.1984

Autori: Košalko Rudolf, Martvoo Augustín

MPK: H01J 3/26

Značky: elektronovém, značky, exponovaném, substrátů, vyhledávání, zapojení, vztažné, litografu

Text:

...zpracování pŕedzpracovanýchredukovaných dat mnohem rychlejší.Praktický příklad zapojení podle vynálezu je na obr. 1 na přiloženém výkrese. Jako vychylovací generátor a procesor pro zpracování videosignálu lze například použít zařízení podle čs. autorských osvědčení č. 225 975 a č. 223 331.Vychylovací generátor ł je svými prvními výstupy spojen s vychylovacími vstupy optické soustavy Ä elektronového litoqrafu a svými druhými výstupy se...