Martvoň Augustín

Prípravok s postupným uvoľňovaním nifedipinu látky a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268720

Dátum: 11.04.1990

Autori: Potúček Martin, Mahrla Zdeno, Svobodová Xénia, Minczinger Štefan, Starý Vladimír, Martvoň Augustín, Rázus Luboslav

MPK: A61K 9/22

Značky: prípravok, látky, uvoľňovaním, přípravy, postupným, spôsob, nifedipinu

Text:

...častíc bola v rozmedzí 0,5 - 6 m 2.g. Niíedipín, ktorý má uvedenú vlastnoat sa spracováva 9 pomocný mi látkami patriacimi do skupiny plnív, spojív, klzných a povrchovo aktívnych látok. Xevýhodou metódy je hlavne to, že nitedipín s uvedeným povrchom, pripravený popisanýn spôsobom je voluminőzny a má elektrostatický náboj, čo stažuje jeho spracovanie.Uvedené nevýhody odstraňuje prípravok s postupným uvoĺňovanímniIedipinu podla vynálezu...

Způsob izolace hydrogencitranu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264573

Dátum: 14.08.1989

Autori: Horsák Ivan, Martvoň Augustín, Horský Stanislav, Baláž Viliam

MPK: A61K 31/19

Značky: hydrogencitranu, izolace, způsob, horečnatého

Text:

...formu.Způsob izolace podle vynálezu se uskutečňuje tak, že reakčni roztok vzniklý reakcí 1 molu kyseliny citrónová s ekvimolárnim množstvim oxidu, hydroxidu,uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu hořečnatého ve 400 až 600 ml destilované vody se po ukončení reakce přefiltruje, čímž se odstraní připadné nezreagovené zbytky výchozích surovín a produkt se izoluje tak, že filtrát se přidává do míchaného dvoj- až desetínásobného objemu /vzhledem na...

Způsob selektivního odstraňování esteráz z mikrobiálních buněk s aktivitou hyrolázy 7 Beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262510

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vojtíšek Vladimír, Bečka Stanislav, Písaříková Alexandra, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Plháčková Kamila, Bárta Miroslav, Martvoň Augustín, Welward Ladislav

MPK: C12P 35/00

Značky: způsob, hyrolázy, buněk, kyseliny, aktivitou, selektivního, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, esteráz, odstraňování, mikrobiálních

Text:

...ve formě buněčné pasty či zahuštěné vodné suspenze, uvedou ve styk s alkalickým prostředím při pH 0,5 až 12,0, s výhodou 10,0 až 11,0, při teplotě 5 až 40 °C, s výhodou 25 až 35 °C za nepřetržitého míchání a/nebo stání,načež se ošetřené buñky separují a po případě promyjí vodou nebo pufrem, načež se popřípadě ošetřené buñky desintegrují E k získanému homogennímu homogenátu se přidá flokulant, s výhodou flokulant obsahující frakci...

Sposob prípravy kyseliny 1H-1-tetrazolyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 259379

Dátum: 17.10.1988

Autori: Martvoň Augustín, Janda Ľubomír

MPK: C07D 257/04

Značky: 1h-1-tetrazolyloctovej, spôsob, přípravy, kyseliny

Text:

...chloro-vodíková, pričom množstvo kyseliny je aspoň v 1 molárnom nadbytku k použitému glycínu. Po ukončení reakcie sa odstráni nezreagovaný azoimíd prídavkom vodného roztoku dusitanu sodného, ochladená reakčná zmes sa prefiltruje a filtrát odparí do sucha. Získaný odparok sa rozpustí v minimálnom množstve vody, prečistí sa aktívnym uhlím, vodný filtrát sa ponechá kryštalizovat pri teplo-te 5 až 10 °C po dobu 1 dňa a získaný surový...

Kmeň mikroorganizmu Trigonopsis variabilis CCY 15-1-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 252994

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rakyta Ján, Dudek Marcel, Potančoková Marta, Martvoň Augustín, Welward Ladislav, Krempová Alžbeta, Košalko Rudolf

MPK: C12N 1/20

Značky: 15-1-2, variabilis, kmeň, trigonopsis, mikroorganizmů

Text:

...vzorca č. 1 opisuje jap. pat. spis 78 114 871 alebo 577 77 078. Zlúčeniny všeob. vzorca č. 1 možno transformovať na kyselinu Tamízno-cefalosporánovú enzýmovou hydrolýzou za použitia enzýmov alebo buniek kmeňov Pseudomonas ovalis,Commamonas, Arthobacter, Bacillus a i. podľa jap. pat. spisov č. 53 940 93., 76 70 884.,81 85 298., 52 128 293 a iných.Vynález sa týka kmeňa Trigonopsis variabilis CCY 15-1-2, ktorý je mutantom pôvodného kmeňa...

Spôsob prípravy derivátov cefalosporínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251457

Dátum: 16.07.1987

Autori: Michálková Eva, Martvoň Augustín, Krempová Alžbeta, Welward Ladislav, Dudek Marcel, Chromík Jindřich, Košalko Rudolf, Frimm Richard

MPK: C12P 35/06

Značky: přípravy, cefalosporínov, spôsob, derivátov

Text:

...tetrametyléndiamiií, SB-diaminodipropylamín ai. Táto zmes sa pripraví 24 hodín pred použitím a intenzívne sa mieša bez prístupu vzduchu. Po pridaní agregačnej zmesi k bunečnej biomase sa táto zhomogenizuje a vymrazuje sa 6-10 hodín pri 25 °C.Po rozmrazetií sa vzniknuté agregáty odseparujíi tiltraciou alebo centritugáciou,premyjâ a deponujú pri 4 °C vo fosfátovom tlmivom roztoku pH 7,5.Pri imobilizácii buniek na pevný nosič sa...

Spôsob prípravy dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237719

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jendrichovská Marta, Frimm Richard, Štibrányi Ladislav, Jendrichovský Ján, Nevydal Jozef, Martvoň Augustín, Košalko Rudolf, Rybár Alfonz

MPK: C07D 473/08, C07D 473/10

Značky: přípravy, dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy farmaceutických substancií, ktoré sa používajú na prípravu liečiv obehového systému. Sp(sob prípravy je založený na reakcii teobromínu alebo teofylínu s 6-halogén-2-hexanónmi za prítomnosti alkalického uhličitanu v prostredí bezvodého aprotického rozpúšťadla.

Sposob čistenia xylyloxypropylamín-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250577

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szemes Fridrich, Martvoň Augustín, Hesek Dušan, Šimková Mária, Tegza Marian, Ľosová Otília, Rybár Alfonz

MPK: C07C 93/06

Značky: xylyloxypropylamín-hydrochloridu, spôsob, čistenia

Text:

...sa tento rozpustí v napr. metanole, etanole, l-propanole, Z-propanole za prídavku 1 až 10 °/o molárnych kyseliny chlorovodikovej a ešte k horúcemu roztoku sa pridá bud benzén,toluén, cyklohexán, hexán, heptán, oktán,benzín, alebo octan metylový, octaan etylový,octan izopropylový, octan butylový, alebo dietyléter, metyl-terobutyléter, alebo acetón, metyletylketón, metylizvobutylketón a roztok sa nechá vykryštalizovať, zmes sa dochladl.,...

Způsob čištění 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238941

Dátum: 16.03.1987

Autori: Martvoň Augustín, Svoboda Michal, Rybár Alfonz, Horsák Ivan

MPK: C07D 285/12

Značky: způsob, 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu čištění 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazolu vzorce I. Sloučenina vzorce I se používá jako meziprodukt při výrobě polosynthetického antibiotika "Cefazolinu", který má široké spektrum účinku proti Gram-negativním i Gram-pozitivním bakteriím. Čistota sloučeniny vzorce I má rozhodující vliv na kvalitu finálního produktu a čisticím operacím je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost. Způsob čištění sloučeniny vzorce I spočívá...

5-(Substituované fenyl)-2-furylkarbamidooctany alkylové a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235158

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rybár Augustín, Martvoň Augustín, Janda Ľubomír

MPK: C07D 307/38

Značky: alkylové, fenyl)-2-furylkarbamidooctany, 5-(substituované, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy 5-(substituovaných fenyl)-2-furylkarbamidooctanov alkylových všeobecného vzorca I, ktoré slúžia ako medziprodukty prípravy farmakalogicky účinných látok, napr. 5-[5-(substituovaných fenyl)-2-furyl]-1-tetrazolyloctových kyselín. Spôsob prípravy je založený na N-acylácii voľných báz alkylesterov glycínu s chloridmi 5-(substituovaných fenyl)-2-furánkarboxylových kyselín v chlórovaných organických rozpúšťadlách a cyklických...

Spôsob prípravy kyseliny L-askorbovej z kyseliny diacetón-2-keto-L-gulonovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 234886

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kovačiková Eva, Martvoň Augustín, Bašňák Ivan

Značky: kyseliny, přípravy, spôsob, l-askorbovej, diacetón-2-keto-l-gulonovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kyseliny L-askorbovej z kyseliny diacetón-2-keto-L-gulonovej pôsobením vodnej kyseliny chlorovodíkovej v prostredí inertného rozpúšťadla.

Spôsob prípravy 1-(2′,6′ -dimetylfenoxy)-2-propylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230309

Dátum: 15.10.1986

Autori: Tegza Marian, Martvoň Augustín, Košalko Rudolf, Rybár Alfonz, Hesek Dušan

MPK: C07C 93/06

Značky: dimetylfenoxy)-2-propylamínu, 1-(2',6, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza 1-(2`,6`-dimetylfenoxy)-2-propylamínu, ktorý sa požíva v medicíne ako antiarytmikum. Príprava 1-(2`,6`-dimetylfenoxy)-2-propylamínu z 1-(2`,6`-dimetylfenoxy)-2-propylazidu pôsobením trifenylfosfínu za vzniku príslušného P-ylidu a zahrievaním tohoto medziproduktu s vodou.

Spôsob prípravy 1-(2′,6′ -dimetylfenoxy)-2-propylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230305

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hesek Dušan, Košalko Rudolf, Rybár Alfonz, Martvoň Augustín, Tegza Marian

MPK: C07C 87/28

Značky: dimetylfenoxy)-2-propylamínu, přípravy, 1-(2',6, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza 1-(2`,6`-dimetylfenoxy)-2-propyl-amínu, ktorý sa v medicíne používa ako antiarytmikum. Príprava 1-(2`,6`-dimetylfenoxy)-2-propylamínu z 1-(2`,6`-dimetylfenoxy)-2-propylazidu pôsobením trifenylfosfínu za tvorby P-ylidu, ktorý sa rozloží vodou.

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-744

Načítavanie...

Číslo patentu: 229550

Dátum: 15.08.1986

Autori: Potančoková Marta, Košalko Rudolf, Welward Ladislav, Rolko Pavel, Martvoň Augustín, Rakyta Ján, Dudek Marcel

MPK: C12N 15/00

Značky: acremonium, f-744, mikroorganizmů, kmeň, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCM F-744 produkujúci cefalosporin C.

5-[5-fenyl-2furyl]tetrazol-1-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233434

Dátum: 15.08.1986

Autori: Košalko Rudolf, Rybár Alfonz, Janda Ľubomír, Martvoň Augustín, Grimová Jaroslava, Maturová Eva, Votický Zdeno

MPK: C07D 405/04

Značky: alkalické, 5-[5-fenyl-2furyl]tetrazol-1-ylalkánové, přípravy, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 5-substituovaných tetrazol-1-ylalkánových kyselín s protizápalovými účinkami s ďalšou možnosťou ich využitia pri príprave polosyntetických antibiotík beta laktámového typu a spôsobu ich prípravy. Spôsob prípravy uvedených kyselín je založený na alkalickej hydrolýze odpovedajúcich esterov kyselín.

5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232344

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rybár Alfonz, Martvoň Augustín, Janda Ľubomír, Votický Zdeno, Grimová Jaroslava, Maturová Eva, Košalko Rudolf

MPK: C07D 405/04

Značky: 5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové, přípravy, alkalické, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "5-[5-(substituované fenyl)-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsoby ich prípravy" sa týka prípravy 5-substituovaných tetrazol-2-ylalkánových kyselín s protizápalovými účinkami s ďalšou možnosťou ich využitia pri príprave polosyntetických antibiotík beta laktámového typu. Spôsob ich prípravy je založený na alkalickej hydrolýze odpovedajúcich esterov kyselín.

Spôsob výroby sulfónov kyselíny penicilánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 229432

Dátum: 15.04.1986

Autori: Welward Ladislav, Mazáň Štefan, Košalko Rudolf, Martvoň Augustín, Frimm Richard

MPK: C07D 499/00

Značky: kyseliny, spôsob, sulfónov, výroby, penicilánovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sulfónov kyseliny penicilánovej všeobecného vzorca I, kde X je Cl, Br, alebo H z dibenzyletyléndiamóniových solí derivátov kyseliny penicilánovej všeobecného vzorca II., kde X je ten istý substituent ako u vzorca I, vyznačujúci sa tým, že zlúčenina obecného vzorca II sa rozpustí v zmesi 80 objemových % chloroformu a 20 objemových % etanolu a vzniknutý roztok sa extrahuje fosfátovým pufrom o pH 7,5 až 9,2 a po oddelení...

Spôsob prípravy 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefemderivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221003

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mazáň Štefan, Frimm Richard, Martvoň Augustín, Košalko Rudolf, Somorová Marta, Welward Ladislav, Chromík Jindřich, Dudek Marcel

Značky: přípravy, spôsob, 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefemderivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 7-(4-karboxybutanamido)-3-cefem derivátov obecného vzorca I kde X je vodíkový atóm, hydroxylová skupina, acetoxyskupina, 5-karboxymetyltio-1,3,4-tiadiazol-2-yl skupina, 1-metyl-1H-tetrazol-5-yl skupina, alebo 5-metyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl skupina a s rovnakým významom substituentov X a M ako u zlúčenín obecného vzorca I sa pôsobí vysokoaktívnymi bunkami mikroorganizmu M je vodíkový atóm alebo katión tvoriaci soli a komplexy...

Spôsob prípravy 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223436

Dátum: 15.03.1986

Autori: Martvoň Augustín, Tegza Marian, Rybár Alfonz, Košalko Rudolf, Szemes Fridrich, Hesek Dušan

Značky: spôsob, přípravy, 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka syntézy 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanónu, ktorý sa používa vo farmaceutickej chémii ako medziprodukt na prípravu antiarytmiká mexiletínu. 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanón sa pripravuje z 1-(2,6-dimetylfenoxy)-2-propanolu pôsobením rôznych oxidačných činidiel.

Liečivý prípravok obsahujúci pentoxifylín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217143

Dátum: 01.11.1985

Autori: Mahrla Zdenek, Frima Richard, Gattnar Ondrej, Minczinger Štefan, Martvoň Augustín

Značky: liečivý, prípravok, pentoxifylín, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka perorálneho, kusového prípravku s obsahom pentoxifylínu, ktorý spôsobuje zvýšené prekrvenie v centrálnom a periférnom krvnom riečišti a z ktorého účinná látka je postupne, počas niekoľkých hodín uvoľňovaná. Tento efekt je umožnený použitím novej pomocnej látky kopolymerizátu esterov kyseliny /met- / akrylovej s obsahom kvartérnych amoniových skupín. Uvedenú pomocnú látku obsahuje tak jadro ako i obal obalovanej tablety. Nanáša...

Spôsob prípravy nového 1-/-2´, 6´- dimetylfenoxy/-2-propylazidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216896

Dátum: 31.10.1984

Autori: Košalko Rudolf, Rybár Alfonz, Hesek Dušan, Tegza Marian, Martvoň Augustín

Značky: nového, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy nového 1/2´, 6´-dimetylfenoxy/-2-propylazidu. Farmaceutická chémia. Syntéza 1/2´, 6´-dimetylfenoxy/-2-propylazidu, ktorý sa používa vo farmaceutickej chémii ako medziprodukt. Príprava 1/2´, 6´-dimetylfenoxy/-2-propylazidu z 1-/2´, 6´-dimetylfenoxy/-2-alkánsulfonyloxy-, resp. arénsulfonylxypropánu, alebo z 1/2´, 6´-dimetylfenoxyl-2-chlór-, bróm, resp. jód-propánu a azidu alkalického kovu.

Spôsob prípravy 3-trans-dimetylamino-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214312

Dátum: 01.06.1984

Autori: Pekár Anton, Zlatinský Emil, Dávid Ladislav, Martvoň Augustín, Rybár Alfonz

Značky: přípravy, 3-trans-dimetylamino-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-trans-dimetylamino-4-fenyl-4-trans-karbetoxy-1-cyklohexénu vzorce I izoláciou zo zmesi trans-izoméru vzorca I a cis-izoméru vzorca II tvorbou adičnej soli trans-izoméru vzorca I s aromatickou sulfokarboxylovou kyselinou, vyznačujúci sa tým, že ako aromatická sulfokarboxylová kyselina sa použije kyselina 5-sulfoizoftalová, v prostredí alifatického alkoholu s počtom uhlíkov 1 až 4, alifatického ketónu s počtom uhlíkov 3 až 7,...