Martoch Josef

Podchlazovač svislého ohříváku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266009

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lochman Karel, Martoch Josef, Kugler Vladimír, Křížek Vladimír

MPK: F28D 7/06

Značky: podchlazovač, ohříváku, svislého, vzduchu

Text:

...trubky dalších tahů nevyužitých k podchlazení jen minimálně zaplaveny kondenzátem a jsou proto využity ke kondenzaci topné páry. Vlastní podchlazovač pracuje jako výměník s křížovým proudem, přes který proudí převážně část kondenzátu, vznikajícího ve výměníku. Je do něj zaveden kondenzát tvořící se na prvním a dalších tazích, počínaje prvním sběracím plechem. Kondenzát, tvořící se na zbylé části trubkového svazku, se dostává vně...

Tiskací zařízení ve stroji na výrobu cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 244673

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martoch Josef

MPK: A24C 5/38

Značky: výrobu, tiskací, stroji, zařízení, cigaret

Text:

...2 je udržován v dotyku s tiskacími vdlcí I 1 s 13 pomocí odpovídajíoích opět-ných válců a a gg, volně uložených na odpovídsjících hřídelích g a a. uspořádaných rovnoběžně s hřídelí u a L 1. Hřídele i s 21 jsou neseny volnými konci odpovídsjících ramen 32 s äľohiâlivých nosičů a, 2 ą dvouramenných zalomexmých pák, otáčivě uložených na příslušných čepech 22 e lg, rovnoběžných s hřídeli i a u. Čepy Ľ a g jsou neseny neznámuněnou...

Ihla na šitie prstencovým prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243782

Dátum: 15.01.1988

Autor: Martoch Josef

MPK: D05B 85/00

Značky: prípravkom, šitie, prstencovým

Text:

...prišívanie. Na oboch prípravkoch sú označené dve miesta 3, 4, ktoré sú pri šití postupne za sebou v dutine ihly pretiahnuté cez látku a potom umiestnené V gombíkoch.Na obr. 2 je znázornená duta ihla 5 s výčnelkom 7, v dutine 6, ktorej sa časť prípravku preťahuje pri šití cez látku.Na obr. 3 je znázornený špeciálny gombík8 s otvorom 9 a s dražkami 10. Pri prišívaní gombíka sa časť alebo dve časti prípravku- podľa toho, či prípravok má hlavičku...

Stojatý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236347

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kugler Vladimír, Křížek Vladimír, Martoch Josef, Strmiska František

MPK: F28B 1/02

Značky: výměník, tepla, stojatý

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu má dolní trubkovice menší průměr, než je vnitřní průměr vnějšího pláště v místě dolní trubkovice a rozváděcí prostor druhé pracovní látky je oddělen od mezitrubkového prostoru vnitřním pláštěm jenž je jednou stranou přivařen k dolní trubkovici a druhou stranou vyveden vně vnějšího pláště, přivařen k němu v místě průchodu dolním dnem a opatřen v části vně vnějšího pláště vstupním nátrubkem druhé pracovní látky a...

Spôsob prípravy oxidačného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243575

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jeoábková Jana, Elfmark Jioí, Forman Leo, Zachrla Frantisek, Martoch Josef, Beeváo Josef, Matal Oldoich, Bureš Stanislav

MPK: B01J 39/02

Značky: spôsob, přípravy, oxidačného, katalyzátora

Text:

...možno použít nenáročné, vysokoúčinné a efektívne spôsoby regenerácia použitých kovových zložiek.jedným z nich je spôsob prípravy oxidačného katalyzátora na oxidáciu cyklohexánu podľa predmetnej prihlášky vynálezu. Spôsob prípravy katalyzátora na báze kovových s-olí karboxylových kyselín C 3 až C 20, na oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze za zvýšeného tlaku a teploty, pôsobením minerálnych solí kovov na alkalické soli karboxylových...

Korózne inhibičný prostriedok na oceľ, meď a jej zliatiny s dispergačno-sekvestračným účinkom a s čiastočnou inhibíciou nitrifikácie pre chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242271

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martoch Josef, Schäfer Jioí, Matal Oldoich, Provotorova Natalja Pavlo

MPK: C23F 11/10

Značky: korozně, okruhy, chladiace, účinkom, inhibíciou, oceľ, čiastočnou, inhibičný, zliatiny, dispergačno-sekvestračným, nitrifikácie, prostriedok

Text:

...chladiace okruhy podľa vynálezu, ktorý pozostáva z 20 až 70 °/o hmot. dvojzložkovej dispergačnej látky, obsahujúcej 70 až 95 °/okde m p 4 až 10, pričom symboly m,p sú rovnaké, alebo rôzne celé čísla, n je 4 až 12 a z 5 až 30 hmot. alkylpolyglykolesterfosfátu všeobecného vzorcaMe je alkalický kov alebo amín s počtom x atömov uhlíka 1 až 6, s výhodou trietanolaminu, Z je buď zhodné s Me, alebo predstavuje radikál -C 2 H 4 Oy-R 2, R 1, R 2...

Způsob výroby alkydové pryskyřice, ředitelné vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246597

Dátum: 20.08.1987

Autori: Martoch Josef, Sedláeek Josef, Kubišta Miroslav, Korger Milan, Rakovie Zdenik, Mrhálek Karel

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: alkydové, výroby, vodou, způsob, ředitelné, pryskyřice

Text:

...M sarpymamm npu nepeMemHBaHMM 55 r annnaonoň KHCHOTM. Bxnmqamw TOK C 02 H amepmusam Maccy npu 130-140 °C 4 «q. 3 aTeM cosnamw paspemeune B 0,15-0,25 aTM H npu yxasauuoů TeMnepaType npoonmamr nuepmxy B Teqenne 6 u o KHcnoTHoro qncna 30,6 Mr KOH/r.ľoToBym cMony oxnaxamw no 100 °C n paCTBOpHwT B ÓYTHHĽEHHOSOHBBG no 68-Hon KoHueHTpaunM.3 Manb POTOBHT B öncepuoň Menhnnue nMcneprMpoBaHueM 61,2 r syoxncu TuTana B 100 r Boopa 36 annaeMoü anxnnoñ...

Soustava teplosměnných kanálků a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244739

Dátum: 14.08.1987

Autori: Horníeek Jan, Kubinka Jioí, Koížek Vladimír, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: F28F 3/08

Značky: její, teplosměnných, způsob, výroby, kanálků, soustava

Text:

...výštipů 3 v ramenech ll, lg se vloží příložka 3 a vyhnutím horní částideskového dílce 3 v místě výštipů Q v ramenech łł, lg se provede mechanické spojení spojovacích prvků l s deskovými dílci g. Celá soustava teplosměnných kanálků je vložena do krytu,sestávajícího z čela 2 a dvou bočnic § (druhá bočnice není zakreslena), které jsou vzájemněčtyři druhy spojovacích prvků lg až lg, uvedené na obr. 3, slouží k vytvoření výhodného uspořádání...

Způsob přípravy 3-thiapentyloxyderivátů polyfosfazenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241790

Dátum: 10.08.1987

Autori: Eervinka Jioí, Martoch Josef, Mikoláš Petr, Labohý Ivan, Bár Jaromír

MPK: C08G 79/02

Značky: přípravy, způsob, polyfosfazenu, 3-thiapentyloxyderivátů

Text:

...kde R F,CHF 2, a 3-thia-l-penttanolu ye směsi bezvodých rozpouštědel toluen-tetrahydrofurąn.Reakci lze provést prakticky s kvantitativni rofunkćionalizàcí výchozího po 1 y(dich 1 orfosfazenu) za vzniku produktů, V nichž se mouární poměr R 1/(R 1 R 2) pohybuje v méžích 1 e.93.Výhoúou způsobu přípraýy podle vynálçzu je uysoká reaktivita výchozího po 1 y(diçh 1 orfosfazénu) umožňující připravulpolymorů s V vyšokýu stupněm funkcionalizàce,...

Vodní komora svislého dvoutahového ohříváku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250371

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křížek Vladimír, Kugler Vladimír, Martoch Josef

MPK: F28F 9/02

Značky: ohříváku, svislého, vodní, dvoutahového, komora

Text:

...těsněním, dotlačovaným vložkou,nasunutou pod klín a čep. Pro všechna těsněná místa je s výhodou použito azbestové šňůry, která se při opravách nahradí novou. Výhodou vodní komory podle vynálezu je i ta skutečnost, že ve vodním prostoru komory není nikde užit šroubový spoj, který by se následkem dlouhodobého působení ohřívané vody při provozu stal nedemontovatelným.Posuvný límec s výhodou kruhového tvaru skýtá záruku dostatečně tuhosti a...

Rozváděcí komora vlásenkového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238922

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Lochmanová Zdena

MPK: F28F 9/02

Značky: rozváděcí, komora, tepla, výměníku, vlásenkového

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení rozváděcí komory podle vynálezu je do nátrubku komory s bočně připojenými nátrubky /vstupním a výstupním/ vložena vestavba, která je jedním koncem připevněna ke snímatelnému víku na čele nátrubku komory a druhým koncem zasahuje do prostoru komory, a dělicí příčkou rozděluje prostor nátrubku komory a navazuje vnitřní prostor vestavby na dva stejné prostory a to první a druhý prostor, pričemž první prostor propojuje prostor vstupního...

Podchlazovač kondenzátoru topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249425

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Křížek Vladimír

MPK: F28F 9/22

Značky: páry, topné, podchlazovač, kondenzátorů

Text:

...na dn trubkovnice se srovnoněrní.Příklady provedení podcblasovače kondensátu topnć páry do ohŕíváku se svislým tělesem Jsou na obr. l, 2 a 3. Na obr. l je případ se dvěma horizontálníni vodícíni deskami u ohříváku e tsplosnänąýni trubkami tvaru obrioenúho U synetriclq radiílnä umístänými nasi dvěma vdlcovýni plooheni, jejichž osa je shodná s osou telesa ohříváku.łłe obr. 2 je obdobnj případ, avsak se čtyřmi horizontálními vodícíni deskemi,...

Diagnostická soustava provozní schopnosti sodíkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235878

Dátum: 01.03.1987

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: diagnostická, parního, generátoru, schopnosti, sodíkového, soustava, provozní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení vyšší citlivosti a spolehlivosti diagnostické soustavy a tím vlastně bezpečnosti parního generátoru. Tohoto účelu se dosáhne tak, že navrhovaná diagnostická soustava se skládá z integrované vyhodnocovací jednotky provozní schopnosti a na ni přes společnou sběrnici napojenými dvojicemi čidel havarijních charakteristik, přičemž čidla ve dvijici čidel havarijních charakteristik snímají stejnou havarijní charakteristiku,...

Svislý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233929

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Křížek Vladimír, Strmiska František

MPK: F28B 9/08

Značky: výměník, svislý, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení svislého výměníku podle vynálezu je do prostoru mezi horní vlásenkový trubkový svazek a dolní vlásenkový trubkový svazek v místě přívodního nátrubku topné páry vložena vestavba, která sestává z vestavbového pláště, ze sběrače kondenzátu se zaústěnými spádovými trubkami horního vlásenkového svazku, dále z alespoň ve dvou vodorovných rovinách rozmístěných upevňujících elementů, přičemž tato vestavba tvoří jeden nerozebiratelný celek,...

Zařízení pro modelování havarijní situace u parního generátoru typu sodík-voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 231859

Dátum: 15.12.1986

Autori: Martoch Josef, Kugler Vladimír, Matal Oldřich, Lochmanová Zdena

MPK: G21C 17/02

Značky: parního, situace, generátoru, modelování, zařízení, sodík-voda, havarijní

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vnitřní prostor tělesa vstřikovadla připevněného svarovým spojem k nátrubku teplosměnné trubky a umístěného v nátrubkovém prostoru montážního nátrubku zaústěného do mezitrubkového prostoru parního generátoru napojen na zdroj testovacích tekutin dvěma samostatnými potrubími testovací tekutiny, z nichž každé sestává z vnitřního potrubí, průchodového nátrubku a vnějšího potrubí, přičemž vnitřní potrubí je opatřeno...

Svislý ohřívák vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 236581

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Křížek Vladimír

MPK: F22D 1/00

Značky: svislý, ohřívák

Zhrnutie / Anotácia:

Svislý ohřívák podle vynálezu je proveden tak, že mezi trubkovnici a spodní dno je do vnějšího pláště vložena mezistěna s otvorem, která tvoří s vnějším pláštěm, trubkovnicí a vnitřní spojovací trubkou prvý prostor a s vnějším pláštěm a spodním dnem druhý prostor. Tento druhý prostor je přitom propojen otvorem v trubkovnicí, vnitřní spojovací trubkou a otvorem v mezistěně s mezitrubkovým prostorem ohříváku, přičemž prvý prostor je vlastně...

Tělesový parní generátor s teplosměnnými svazky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234364

Dátum: 15.10.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich, Dubšek František

MPK: F22B 33/12

Značky: tělesový, generátor, parní, teplosměnnými, svazky

Zhrnutie / Anotácia:

U tělesového parního generátoru je do svislého tělesa s hladinou sodíku mezi vstupním nátrubkem sodíku a přírubovým spojem snímatelného víka vložena vyjímatelná vestavba válcového tvaru, s vnitřním prostorem vestavby těsně odděleným od prostoru sodíku a zaúsťujícím nad hladinou sodíku do plynového prostoru, opatřená podélnými žebry rozdělujícími sodíkový prostor v tělese na jednotlivé svislé kanály, v nichž jsou vloženy teplosměnné svazky s...

Vstřikovací zařízení tekutin do kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234363

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kugler Vladimír, Martoch Josef, Matal Oldřich

MPK: G21C 13/02

Značky: vstřikovací, tekutin, kapalin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení určeného pro dávkování vstřikování tekutin do kapalin je vnější povrch nosné trubky opatřen plášťovými čidly měření, uloženými v podélných drážkách, vyvedenými vně průchodkami, upeněnými na přírubě, spojené s tělesem vstřikovadla, opatřeným jedním hlavním a alespoň jedním pomocným nátrubkem napojeným na vnitřní prostor nosné trubky, dále zakotvené v tělese vstřikovadla, a přičemž nosná trubka se skládá z tlakové části a koncové...

Článkový parní generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228556

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kugler Vladimír, Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: F22B 1/06

Značky: článkový, parní, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadné paralelní řazení článků výparníku i článku předehříváku a zabezpečení jejich jednoduché výměny v případě netěsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že články výparníkové sekce i články sekce předehřívákové jsou v místě svého ohybu s převisy vodorovných přímých částí podepřeny segmentovými podpěrami článků, zatímco vodorovné přímé části výparníkových článků i předehřívákových článků jsou seřazeny alespoň do jednoho...

Vstřikovadlo pro řízené dávkování tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231904

Dátum: 15.06.1986

Autori: Martoch Josef, Kolesa Karel, Matal Oldřich

MPK: F22B 1/06

Značky: tekutiny, řízené, dávkování, vstřikovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vřeteno vstřikovadla s hybným elementem pohybového ústrojí ve své části mezi hybným elementem a kuželkou suvně uloženo v pouzdře opatřeném dvěma kanálky, prvním kanálkem propojujícím prostor kuželky s prvním nátrubkem tekutiny a druhým kanálkem propojujícím prostor kuželky s druhým nátrubkem tekutiny a svým kuželce protilehlým koncem s výhodou opatřeným dosedacím elementem na opěrnou část zajišťovacího ústrojí,...

Článek parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231902

Dátum: 15.06.1986

Autori: Martoch Josef, Urbánek Miroslav, Kugler Vladimír

MPK: F22B 1/06

Značky: generátoru, parního, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provedení parního generátoru s vestavbou tak, aby tato vestavba umožňovala posuv trubek teplosměnného svazku nejen v axiálním směru, ale i příčně. Zmíněného účelu se dosáhne tak, že vestavba je nesena ze strany nátrubku alespoň jednou distanční mřížkou nesenou teplosměnnými trubkami teplosměnného svazku. Uložená vestavba v přímých částech článku parního generátoru zabezpečí například dostatečnou dilataci teplosměnného svazku...

Článkový parní generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231459

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef, Kugler Vladimír

MPK: G21C 13/00

Značky: článkový, parní, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

U článkového parního generátoru podle vynálezu jsou články generátoru umístěny v izolační krabici, dále komory teplonositele a komory pracovní látky vně izolační krabice a propojovací potrubí teplonositele spolu s propojovacím potrubím pracovní látky prochází průchody ve stěně izolační krabice. Propojovací potrubí teplonositele jsou přitom opatřena v místě mezi komorou teplonositele a průchody ve stěně izolační krabice armaturami, s výhodou...

Havarijní zabezpečení parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229883

Dátum: 15.04.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich

MPK: G21D 1/00

Značky: parního, zabezpečení, generátoru, havarijní

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu přísluší k samostatným teplosměnným jednotkám, které vytvářejí v souboru parní generátor, jednak dvojice uzavíracích a odlehčovacích armatur, přičemž armatura umístěná na potrubí vstupu alkalického kovu je dále současně připojena buď přímo, nebo přes první pomocnou armaturu přepouštěcím potrubím na vyrovnávací nádrž a armatura umístěná na výstupu kovu je dále současně bud přímo, nebo přes druhou pomocnou armaturu...

Způsob zjištění vibro-akustických přenosových charakteristik parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223636

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mánek Oldřich, Martoch Josef, Matal Oldřich

Značky: parního, zjištění, způsob, vibro-akustických, charakteristik, generátoru, přenosových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjištění vibroakustických přenosových charakteristik parního generátoru, zejména parního generátoru jaderné elektrárny. U provedení podle vynálezu se do parního generátoru nenapojeného na parní a vodní potrubní systém a zaplněného pouze na sekundární straně vodou na nominální úroveň, napájecí trubkou nebo zvlášť zavedenou zavzdušňovací trubkou vhání vzduch a uvnitř alespoň jedné teplosměnné trubky svazku a na vnějším...

Zařízení na testování těsnosti spoje trubky s trubkovnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223184

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

Značky: zařízení, těsnosti, trubkovnicí, spoje, testování, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k testování těsnosti spoje trubky s trubkovnicí, zejména v provozu. U tohoto zařízení je v trubkovnici kolem teplosměnné trubky u svarového spoje vytvořen prstencový kanálek, jehož část povrchu tvoří sama trubka, a který je vyveden vně trubkovnice otvorem napojeným přes nátrubek na potrubí s armaturou. Na potrubí za armaturou může být napojen blok testovací tekutiny a alternativně signalizační zařízení průniku pracovní látky...

Soustava pro lokální diagnostiku strojních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231070

Dátum: 01.03.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: G21D 1/02

Značky: lokální, zařízení, diagnostiku, strojních, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Provedení soustavy pro lokální diagnostiku podle vynálezu se skládá z převodového členu informací a z ochranných prvků. Člen přenosu informací je přitom vytvořen připojovacím tělesem připevněným na strojním zařízení a snímačem přímo nebo přes vlnovod připojeným k připojovacímu tělesu. Ochranné prvky pak tvoří ochranná trubka upevněna na jedné straně na připojovacím tělese a na straně druhé opatřená pružně-těsnícím elementem s převlečnou maticí...

Diagnostický systém parního generátoru, zejména vyhřívaného tekutým kovem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221434

Dátum: 15.02.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

Značky: zejména, diagnostický, systém, parního, tekutým, vyhřívaného, kovem, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diagnostického systému parního generátoru, zejména vyhřívaného tekutým kovem. Provedení podle vynálezu sestává z čidel umístěných na potrubí napojené na každou indikační sekci první trubkovnice, z čidel umístěných na potrubí napojené na každou indikační sekci druhé trubkovnice, ze společného potrubí, z alespoň jednoho analyzátoru prostředí a alespoň jednoho hledače netěsnosti. Potrubí napojené na indikační sekci je dále zaústěno...

Parní generátor s dvojitými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 221433

Dátum: 15.02.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich

Značky: trubkami, parní, generátor, dvojitými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká parního generátoru s dvojitými trubkami vhodný zejména pro jaderné elektrárny s rychlým sodíkem chlazeným reaktorem. U provedení podle vynálezu je každý z indikačních prostorů (první i druhý), rozdělen na indikační sekce vzájemně od sebe uvnitř indikačních prostorů těsně oddělené, přičemž indikační meziprostory dvojitých trubek ústící ze strany prvního indikačního prostoru do jedné z indikačních sekcí prvního indikačního...

Způsob výroby nových derivátů močoviny a amidoderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244700

Dátum: 17.09.1985

Autor: Martoch Josef

MPK: C07D 233/20, C07D 233/24, C07D 233/04...

Značky: nových, močoviny, způsob, výroby, derivátů, amidoderivátů

Text:

...glykolova, mléčná, jablečná,vinna, citronová, askorbova. maleinová, hydroxymaleinová, pyrohroznová, fenyloctová, benzoová, p-aminobenzoová,.anthranilová, p-hydroxybenzoová, salicylová nebo p-aminosalicylová,enbonoví, metansulfonová, etansulfonová, hydroxyetansulfonová, etylensulfonová, halogenbenzensulfonová, tolnensulfonová, naftalensulfonová nebo sulfanilová, methionin, tryptofan, lysin nebo arginin.Tyto nebo jiné soli nových sloučenin, jako...

Způsob přípravy 7-[(1H-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2- yl)thiomethyl]-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242274

Dátum: 31.08.1985

Autori: Matal Oldoich, Martoch Josef, Franz Milan

MPK: C07D 501/36, C07D 501/04

Značky: přípravy, kyseliny, 7-[(1h-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2, způsob, yl)thiomethyl]-3-cefem-4-karboxylové

Text:

...a vysuší, s výhodouza vakua.Výhodou postupu podle vynálezu je, že ve srovnání s doposud používanými postupy se při reakci vychází z amoniové, resp. substituované amoniové soli 7-1 H-tetrazol-1-y 1-acetamido-B-acetoxymethyl-B-cefem-4-karboxylové kyseliny sloučenina- vzorce Il), která se připraví podle známých postupů (např. autorské osvědčení č. 239 416 a izoluje se přímo z reakční směsi, není tedy nutné předběžně připravovat volnou...

Způsob výroby (1-arylcyklobutyl)alkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244675

Dátum: 31.08.1985

Autori: Martoch Josef, Kvapil Jioí Drsc, Eervinka Jioí

MPK: C07C 87/28

Značky: způsob, 1-arylcyklobutyl)alkylaminů, výroby

Text:

...vzorce I je možno používat k léčbê depresí u savců, včetně lidí. Při této léčbě se sloučenina obecného vzorce I podává v denní dávce pohybující se V rozmezí od l do 1 000 kg, S výhodou od 5 do 500 mg.Sloučeniny obecného vzorce I se připravují tak, že se redukuje sloučenina obecnéhoR 5 a R 6 mají shora uvedený význam az znamená skupinu vzorce -CR 1 NY, kde Y představuje zbytek obsahující kov, odvozený od organokovového činidla, a R 1 má...

Článkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226793

Dátum: 01.08.1985

Autori: Martoch Josef, Kugler Vladimír

Značky: tepla, článkový, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Článkový výměník tepla s ohybem vnější obalové trubky sledující ohyb teplosměnného svazku vnitřních trubek, s teplonosnou látkou v trubkách a pracovní látkou v mezitrubkovém prostoru, vyznačený tím, že ohyb je vybaven vestavbou mezitrubkového prostoru, jejíž vestavbový plech (1) s výhodou obklopuje teplosměnný svazek vnitřních trubek (2) z jeho vnitřní poloviny obvodu, svou rozevřenou částí směřuje od středu ohybu a po délce sleduje svým tvarem...

Experimentální článek parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214416

Dátum: 01.07.1984

Autori: Matal Oldřich, Kugler Vladimír, Martoch Josef

Značky: článek, parního, experimentální, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Experimentální článek parního generátoru s dvojitými trubkami a s vnější obalovou trubkou vyznačený tím, že vnější obalová trubka je na obou koncích opatřena přírubou (1), mezipřírubou (2), vnější přírubou (3) a vnější trubky (4) dvojitých trubek, volně procházející na obou svých koncích mezipřírubou (2), jsou suvně uloženy ve vnější přírubě (3) a mezitrubkový prostor (8) je pomocí těsnících kroužků (6) na ně navlečených a sevřených...

Zařízení na vstřikování tekutin do roztaveného kovu, zejména sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214415

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kafka František, Mach Václav, Martoch Josef, Holý František, Matal Oldřich

Značky: sodíku, zejména, roztaveného, vstřikování, tekutin, kovů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je soubor přípravy parametrů propojen se vstřikovadlem přes soubor regulace parametrů a přes soubor měření parametrů je propojen zpětnou vazbou se souborem přípravy parametrů a se souborem regulace parametrů a k vstřikovadlu je paralelně připojen cejchovací soubor. Vytvořením a vzájemným propojením souboru přípravy parametrů tekutiny, souboru regulace parametrů, souboru měření se zpětnou vazbou, vstřikovadla,...