Martínek Jiří

Senzitometr s rotačním expozičním ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 258509

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mucha Jiří, Martínek Jiří

MPK: G03B 7/00

Značky: ústrojím, senzitometr, expozičním, rotačním

Text:

...modulátoru a po expozioi samočinně výstupním ksnálkem vysunovány. Toto uspořádání umožní rovněž automatické exponování série senzitogramu na roli pro kontrolní účely nebo po doplnění stłlhacím zařízením, synchronizovaným s otáčením bubnu, rovněž exponování oddělených senzitogramů, kdy světlocitlivý materiál je samočinně odebírán 2 kotouče v zásobníku světlocitlivého msteriálu. Po expozici je možno exponované senzitogrsmy samočinně...

Senzitometrická závěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258059

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mucha Jiří, Martínek Jiří

MPK: G03B 9/14

Značky: závěrka, senzitometrická

Text:

...závěrky dle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání jednotlivých prvků senzitometrické závörky a na obr. 2 je znázorněnav funkce senzitometrické závěrky v jednotlivých fázích.Obr. 1 (perspektivní schematický pohled) znázorňuje uspořádání neprůsvitné otevírací 1 amelyl s otvorem a neprů evitné uzavírací 1 amelyg s otvoremł na rovnoběžných svislých vodicích tyčích§ a§,...

Chrommolybdenová ocel pro chemická a energetická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257171

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martínek Jiří, Molínek Bronislav, Mickerts Ervín, Idzikovský Boris, Vlčková Helena, Purmenský Jaroslav, Tvrdý Miloslav

MPK: C22C 38/22

Značky: zařízení, chemická, chrommolybdenová, energetická

Text:

...oblasti teplot vývinu vysokoteplotní popouštěcí křehkosti, zejména za snížených teplot zkoušení dosavadní specifikace chemického složení této chrommolybdenové oceli je nedostatečná. Jako příklad je možno uvést ocel o chemickém složení 0,13 8 uhlíku, 0,59 manganu, 0,23 E křemíku, 0,012 fosforu, 0,010 síry, 2,25 chromu, 0,94 molybdenu, 0,015 cínu vše v procentech hmotnosti, ve formě plechu o tlouščce 90 mm, která po zakalení a popouštění...

Zpožďovací směs milisekundového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253609

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čunek Richard, Martínek Jiří

MPK: C06C 7/00

Značky: milisekundového, zpožďovací, směs

Text:

...je příčinou zahoření zpožčovací směsi. Taková zahoření znehodnocuje výrobní zařízení, zvyšuje pracnost výroby obtížným čistěním nářadí a pod.z Zahoření zpožčovací směsi má nepříznivějěí dopad v poslední fázivýroby časovaných rozbušek, kdy může docházet k technologickým výbuchům, které ohrožují bezpečnost a zdraví pracovníků.Cílem vynálezu je snížit v maximální míře rizikovost při výrobě časovahých rozbušek. Je to dosaženo řešením...

Aglomerované desky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234437

Dátum: 01.03.1987

Autori: Coufalík Jaroslav, Martínek Jiří, Vaněk Izidor, Černý Jaroslav, Kožuch Jiří, Hubatsch Horst, Novotný Milan, Mikšová Filomena, Pánek Jiří

MPK: B32B 21/02

Značky: desky, jejich, výroby, aglomerované, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aglomerované desky na bázi lignocelulózové hmoty a syntetického pojiva tvořeného aminoaldehydovou pryskyřicí, aminosloučeninou, tvrdidlem, hydrofobizačním činidlem a popřípadě aditivy ze skupiny fungicidů, retardérů hoření, plniv, pigmentů a barviv. Tyto aglomerované desky se vyznačují velmi nízkým únikem formaldehydu, maximálně 5 mm na 100 g desky, a jsou vhodné zejména pro výrobu nábytku a tvorbu interiéru staveb.

Zařízení k ukládání tyčinkovitých předmětů do obalových krabic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233623

Dátum: 01.03.1987

Autori: Martínek Jiří, Štěpánský Ladislav, Baroš Cyril, Novotný Jaroslav

MPK: B65B 19/00

Značky: tyčinkovitých, ukládání, krabíc, obalových, předmětů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává ze stolového rámu (1) a k němu napojené skluzové dráhy (12) pro přísun přípravků (11) naplněných tyčinkovitými předměty (23) k balení a z další skluzové dráhy (13) pro odsun prázdných přípravků (14). Ve stolovém rámu (1) je umístěna kotevní deska (4) s baterií plnicích trubic (5), jejichž vstupní otvory korespondují v roztečích s otvory (20, 21, 22) pro tyčinkovité předměty ve výklopném zásobníku (2). Výklopný zásobník (2)...

Přístroj na vyhledávání a zjišťování stavu aktivních bodů pro akupunkturu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216142

Dátum: 15.06.1984

Autor: Martínek Jiří

Značky: zjišťování, stavu, vyhledávání, prístroj, bodů, aktivních, akupunkturu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou přístroje je diferenční zesilovač, mající jeden vstup připojený přes vstupní obvod, dolnopropustní filtr a napěťový sledovač na diferentní elektrodu a druhý vstup přes vstupní obvod, dolnopropustní filtr a napěťový sledovač na indiferentní elektrodu. Výstup diferenčního zesilovače je přes výstupní obvod spojen s řízením oscilátorem akustického indikátoru a s vizuálním indikátorem. Přístroj lze využít všude tam, kde je třeba měřit...