Martinec Josef

Systém elektronického ovládania svetlo emitujúcich diód LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 288267

Dátum: 01.04.2015

Autori: Kiml Aleš, Kovarik Michal, Burda Martin, Krejza Luboš, Teplý Jiří, Martinec Josef, Doubek Pavel

MPK: H05B 33/08, B61L 5/18

Značky: systém, diód, ovládania, světlo, elektronického, emitujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Systém elektronického ovládania svetlo emitujúcich diód, najmä na optickú signalizáciu v železničnej doprave, zahŕňa aspoň jeden stĺpec (SL1 až SLK) LED s prídavnými obvodmi. Na vstup striedavého alebo jednosmerného napätia systému je pripojený merací obvod (MOUI) vstupného napätia a prúdu, ktorý je svojím výstupom pripojený k bloku (ZM) zvyšujúceho meniča, obsahujúceho generátor impulzov (GI) a spínač (SP), svojimi meracími výstupmi je merací...

Elektronický systém železničného zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9319

Dátum: 26.03.2008

Autori: Macháček Lubomír, Veverková Zdeňka, Jelínek Petr, Martinec Josef, Doubek Pavel, Vlček Miloslav, Kiml Aleš, Teplý Jiří, Burda Martin, Fuchs Pavel

MPK: B61L 21/00

Značky: elektronický, zariadenia, železničného, systém, zabezpečovacieho

Text:

...sblokom kontroly bezpečných elektronických výstupov vetvy A a blokom kontroly bezpečných elektronických výstupov vetvy B. Blok analógových vstupov vetvy Aje ďalej spojený s blokom analógových vstupov vetvy B. Vykonávacia úroveň môže byt detašované za použitia prostriedkov diaľkového prenosu dát.0015 Prednosťou tohto vynálezu je založenie elektronickej konfigurácie svyužitlm možnosti diaľkového ovládania a detašovania. Zariadenie umožňuje...

Bezpečný trojfázový bezkontaktný spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3671

Dátum: 01.11.2005

Autori: Martinec Josef, Novák Jaroslav, Doubek Pavel, Burda Martin, Fuchs Pavel

MPK: B61L 5/00, H03K 17/00, H02M 5/00...

Značky: bezkontaktný, spínač, bezpečný, trojfázový

Text:

...pokoji a nie sú privádzané signály na žiadne spínacie prvky. Jednotlivé alebo viacnásobné poruchy sa prejavia bezpečným smerom, t.j. zvýšením prúdu, na ktorý reaguje istiaci prvok zaradený pred bezpečným trojfázovým bezkontaktným spínačom alebo výskytom jednosmerného napätia na výstupe bezpečného trojfázového bezkontaktného spínača, čo má za následok vyvolanie brzdného účinku na motor.0 O 14 Tvorba riadiacich signálov na ovládanie riadených...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282193

Dátum: 08.10.2001

Autori: Kalina Luboš, Šíma Marek, Svoboda Radim, Novák Vladimír, Doubek Pavel, Froleš Jan, Horniecký Milan, Martinec Josef, Horák Luboš

MPK: B61L 29/22, B61L 29/16, B61L 27/04...

Značky: zabezpečovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaca časť (I) zabezpečovacieho zariadenia pozostáva z hlavného rozbočovača (HUB), ktorý je spojený so zadávacím počítačom (ZPC), s hlavnými technologickými počítačmi (TPA, TPB) a so zálohovým rozbočovačom (HUB1), ktorý je spojený so zálohovým zadávacím počítačom (ZPC1) a so zálohovými technologickými počítačmi (TPA1, TPB1). Technologické počítače (TPA, TPA1, TPB, TPB1) sú spojené s vykonávacou časťou (II), pričom vykonávacia časť (II) je...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267133

Dátum: 12.02.1990

Autori: Joch Josef, Martinec Josef, Vystrčil Karel, Černocký Jiří, Kuda Vladimír, Jadrný Václav

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: prohozní, kanál, tryskového, tkacího, stroje, útkový

Text:

...útku při zvýšení prohozní rychlosti útku a snížení spobřeby unášeoího média. Přitom útkový prohozní kanál podle vynálezu je konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snadno seříditelný.Příkladně provedení vynálezu je znázorněno na přiloženám výkresu, kde je schematicky znázorněno tkací ústrojí tryakového tkacího stroje v příčném řezu.Na blíže neznázcrněném tkacím stroji jsou horní a spodni osnovní nitě l, g,vytvářející prošlup...

Střihací zařízení k přestřihávání útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266609

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šedlbauer Antonín, Martinec Josef

MPK: D03D 49/70, D03D 45/50

Značky: útkové, střihací, přestříhávání, zařízení

Text:

...čepu s pohyblivou čelistí, na které je upevněn druhý stříhací nůž. Toto zajištuje, že na ploché pružině a pohyblivé čelisti ,připevněné stříhací nože mění úhel překřížení v závislosti na vzájemném přítlaku, přičemž ostří nožů po celé délce zůstává v optimální střižné poloze a je k sobě přitlačováno stejnou silou. Potřebný přítlak je lehce nastavitelný stavěcím šroubem, který je šroubován do pouzdra pro uložení čepu pohyblivou čelistí a...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265842

Dátum: 14.11.1989

Autori: Joch Josef, Vystrčil Karel, Jadrný Václav, Černocký Jiří, Martinec Josef, Kuda Vladimír

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: prohozní, tkacího, tryskového, útkový, stroje, kanál

Text:

...podle/vynálezuje konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snad no seříditelný. V V 255349 Příkladná Drovedení vynálezu jsou schematicky znázorněnatkaeím ústrojím tryskového tkacího stroje v jednom příklad ném provedení a obr. 2 představuje příčný řez tkacím ústrojím tryskového-thaoího stroje v druhém příkladném provedení. Na blíže neznázorněném tkacím stroji jsou horní a spodní osnovni niti l, g, vytvářející prošlup,...

Tkací ústrojí tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257084

Dátum: 15.04.1988

Autori: Joch Josef, Jadrný Václav, Martinec Josef, Vystrčil Karel, Černocký Jiří, Dvořáček Jan, Kuda Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: ústrojí, tkací, tkacího, tryskového, stroje

Text:

...prošlupu l přifukovací trysky lg, nasměrované do směru prohozu útku lg. Tytojsou uloženy na bidle lg a napojeny na neznázorněný rozvod unášecího media. Přírazový paprsek g se třtinami lg s prohozními profily ll je uložen na bidle lg, například V drážce ll azde upevněn šrouby lg. Bidlo lg je upraveno na kyvném hřídeli 39 blíže neznázorněného mechanismu ll výkyvného pohybu bidla lg. Tak je paprsek g s prohozním kanálem 1 uložen na stroji...

Zařízení pro ovládání útkové niti před prohozní tryskou uchycenou na bidlenu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257030

Dátum: 15.04.1988

Autori: Primes Alois, Martinec Josef, Šedlbauer Antonín

MPK: D03D 47/34

Značky: stroje, tryskou, útkové, před, ovládání, prohozní, tkacího, bidlenu, vzduchového, zařízení, uchycenou

Text:

...nití, vznikající nerovnoměr ným napětím V utkové niti pod dobu prohozu, čímž se zvýši kvalita tkaniny. Další výhodouje, že kompenzace napětí útku probíhá přizpůsobivě dle dané prohozní charakteristiky útku. Zařízení je schopno odstranit případné odlišnosti jednotlivých prohozů, vzniklých nestejnorodostí útku. Další výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchost konstrukce, nízkě výrobníNa pŕiloženém výkrese je na obr. 1 znázorněno...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256450

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černocký Jiří, Joch Josef, Vystrčil Karel, Jadrný Václav, Kuda Vladimír, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: stroje, prohozní, útkový, kanál, tkacího, tryskového

Text:

...hřídeli 1 §, se kterým vykonává kyvný pohyb z polohy přírazové, viz obr. 3 - čárkovaná poloha, do polohy prohozní. V při kladnýoh provedeních podle přiložených výkreeů jsou třtinyZpřírazového paprsku opatřeny otevřenými prohozními profily 12, tvořené nosovitými výběžkyJ§Ltřtinza přímými svislými částmil 2 třtin Zpaprsku§ Otevření prohozních profilů 12 směřuje k vaznému bodu 2 a tvoří část stěny útkového prohozniho kanálu pro prohoz útkugQ a...

Zařízení k odtahu tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255639

Dátum: 15.03.1988

Autor: Martinec Josef

MPK: D03D 49/20

Značky: tkaniny, zařízení, odtahu, strojích, tkacích

Text:

...na jedné straně, na druhé straně jsou značně nákladné. Jiným značným nedostatkemje skutečnost, že nelze zabránit tomu, aby takové povrchy nezpůsohovaly různé defektyna tkanině, například porušení vzhledu zdrsněním. případně porušením vláken vedoucímk zchlupatění. Opotřebené speciální povrchy se velmi obtížně opravují a v provozních podmínkách tkalcovny jsou většinou neopravitelné.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení k odtahu tkaniny...

Zařízení pro vytvoření přídavného proudu vzduchu v prohozním kanálu pro útek u vzduchového tkacího stroje s profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255158

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štěpánek Antonín, Černocký Jiří, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, stroje, prohozním, vytvoření, vzduchu, kanálu, přídavného, tkacího, útek, proudu, zařízení, profilovým, paprskem

Text:

...podle vynálszu.Profilový paprsek ł je upevněn v drážcs nosníku g. Tento nosník g je na své čelní straně opatřen drážkou ve tvaru písmene T, do které je vložena příchytka 3, která spolu se šroubem A přitahuje upínaoí těleso á k nosníku g. Podle tvaru upínacího tělesa § mohou být pro jeho přichycení použity i dvojice šroubú 5. Upínací těleso Q má na své spodní straně vytvořen kanál lg pro tlakový vzduch ve tvaru písmene T s oboustranně...

Způsob ovládání útkové niti v drážce profilového paprsku tryskového tkacího stroje a prohozní kanál k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254267

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svatý Vladimír, Martinec Josef, Černocký Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, paprsků, profilového, provádění, drážce, ovládání, kanál, stroje, tryskového, prohozní, způsobu, útkové, způsob

Text:

...ostatních sil nzanedbatelné.Přesnější měření tuto domněnku Vyvrátilo. Proud pomocné trysky, působící na útkovou nit musí být u tkacích strojů s vodorovnou tkaoí rovinou nastavena tak, aby úhel vzduchového proudu byl poměrně velmi malý, asi 2 °. Jinak je prohoz neklidný a nekvalitní.Cílem vynálezu je zlepšení jakosti prohozu při ekonomičtějším procesu. Tohoto cíle je dosaženo řešení způsobem, jehož podstatou je, že qravitační složka sil...

Zařízení pro uspořádání a ovládání přifukovacích trysek na tkacím stroji se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253311

Dátum: 12.11.1987

Autori: Černocký Jiří, Martinec Josef, Svatý Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: ovládání, zařízení, přifukovacích, tkacím, stroji, uspořádání, trysek, prohozem, vzduchovým

Text:

...výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení rozvodu vzduchu, který je přiváděn nosníkem bidla, zlepšení a zjednodušení vzduchového rozvodu k přifukovacím tryskám a zejména zjednodušení mechanismů ve prospěch vytvoření univerzálního bidlenu, tj. mechanické prvky,potřebné pro použití prohozního kanálu typu profilový paprsek, lze jednoduše uplatnit pro nasazení konfuzorového prohozního kanálu na jednom a témž stroji.Podrobněji je...

Zapojení sytstému pro aktivní dálkovou kontrolu stavů objektů a/nebo nejméně dvoustavové řízení těchto objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brodský Jaroslav, Galantie Kosta, Doné Jan, Eernocký Jioí, Stejskal Jioí, Martinec Josef

MPK: H04L 27/10

Značky: dvoustavově, zapojení, řízení, sytstému, dálkovou, objektu, nejméně, kontrolu, aktivní, stavu, těchto

Text:

...interfacePasivní hlášení je předáváno po veřejné telefonní síti 3 jako serie nízkofrekvenčních signálů. Tyto signály projdou přes přizpůsobovací obvod li do bloku lg logických pásmových propustí, kde jsou nízkofrekvenční signály vyhodnoceny, převedeny na logické signály a nabídnuty ovládacímu obvodu łł. Ovládací obvod łł tak převezme informaci o prováděné kontrole a vyhodnotí správnost přenosu informace. Přenesenou informaci pak přes první...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic se zvýšenou reaktivitou s tvrdidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244500

Dátum: 15.09.1987

Autori: Keltner Zdenik, Veska Jioí, Komárek František, Míka Josef, Martinec Josef

MPK: C08L 63/00, C08G 59/14

Značky: pryskyřic, přípravy, zvýšenou, reaktivitou, způsob, tvrdidly, epoxidových

Text:

...roąyb, knqlglycidylothor. glyoidylootory onokubozylových bnun, opoxidovonýlt nylonu-y nonouyeoných nutných lwuun spod.nutná opoxsdovl pryownco nohou být před nebo po nbłivini u Iĺľmł nodiflkovtng snů uhlov-dl o norookuvnini łodldlg oko sou napr. utory bunky ttolovó. odipovd, sob-kov( o nota-cant i (anton-iu, ohlorovond porotiw, kondoulty oykloolttoticñoh kotond. poly-I-notlvluyron o rospoultłdlq oko looworouttckő ublovodth, olkoholy,...

Zařízení k ovládání ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252258

Dátum: 13.08.1987

Autori: Martinec Josef, Ovesný Karel, Veska Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: ventilu, ovládání, zařízení

Text:

...spojkou, poněvadž zde obvykle nelze jednoduchýn způsobem zařadit ovládací člen o vhodné velikosti zdvihu, potřebný pro ovládání tohoto ventilu.Podle vynálezu jsou uvedené nedostatkyodstraněny zařízením k ovládání ventilu, zařazeného mezi vzduěníkem a zdrojem tlakového vzduchu na vzduchovém tkacím stroji, kde k ovládání ventilu slouží dvojramenná páka, jejíž jedno rameno je určeno pro spolupráci s dříkem ventilu podle vynálezu, jehož...

Prohozní kanál vzduchového tkacího stroje vytvořený profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251364

Dátum: 16.07.1987

Autori: Martinec Josef, Vystrčil Karel, Černocký Jiří, Svatý Vladimír, Jadrný Václav, Kuda Vladimír, Joch Josef

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: prohozní, tkacího, stroje, kanál, profilovým, vzduchového, paprskem, vytvorený

Text:

...mnolatví prohozního vzduchu, přičemž řešení podle vynálezu podržuJe výhodu papreku Jednoosuboveho,že totiž umožňuje při tkaní například hustá tkaniny dosáhnout vetäího přiblíäení rozpínek k profilovému paprsku. Umožňuje tak Jednoduchými prostředky upravovat prohozní kenál profilováho papraku podle potřeby různých druhů tkanin, meJmena při použití beuákrutových přízí.Podstata vynálezu Je lépe potrna z přiloženćho vykresu, který znázorňuJe...

Bidlen tkacího stroje se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249658

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martinec Josef, Černocký Jiří, Svatý Vladimír

MPK: D03D 49/60

Značky: stroje, vzduchovým, prohozem, tkacího, bidlen

Text:

...na hřídeli Q nasazena sní lmatelná vačka 1, která pomocí rolny §, umístněné na čepu g vahad-la lg s přispěním neznázorněné tlačné pružiny ovláda rozvodné pro středky li, potřebné pro ovládání přívodu vzduchu do pomocnýchtrysek lg. Tyto rozvodné prostředky lg nejsou podrobně vyznačenya jsou dostatečně známy ze současného stavu techniky. Na obr. 2 je naznečeno uspořádání při vybavení stroje s ji paprskem lg/iz s bezprofilovými třtinami pro...

Nevýbušný zobrazovač numerických nebo alfanumerických znaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232043

Dátum: 01.04.1987

Autori: Martinec Josef, Hampl Tomáš

MPK: G01D 11/26

Značky: alfanumerických, nevýbušný, numerických, zobrazovač, znaků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektronických zařízení v nevýbušném, zejména pevném závěru pro hlubinné hornictví. Vynález se týká nevýbušného zobrazovače numerických nebo alfanumerických znaků pro elektronická nevýbušná zařízení instalovaná v pevných závěrech, zejména vhodný pro hlubinné doly. Podstata spočívá v tom, že plošný spoj zobrazovače alespoň jednou zobrazovací jednotkou je zalit v tělese zobrazovače průhlednou pryskyřicí. Vynálezu lze s výhodou...

Lamela konfuzoru vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248666

Dátum: 12.02.1987

Autori: Černocký Jiří, Kořínek Stanislav, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: konfuzoru, tkacího, lamela, vzduchového, stroje

Text:

...vyvlékací ätěrbiny s vnější boč ní plochou může zasahovat do mezilamelového prostoru a značné zvyšuje otěr osnovní nitě, která je mezerou vedena. Tento defekt zakřivené časti lamely je dan deformacemi při výrobě lamely. Vzhledem k malým rozměrům vyvlékací štěrbiny nelze nepříznivý vliv výskytu těchto deformací výrobné odstranit při přijatelné produktivitě. cílem vynalezu je odstranění tohoto nedostatku.cíle vynálezu je dosaženo řešením lamely...

Vícenásobná průchodka vzájemně izolovaných elektrických vodičů stěnou závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235465

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hampl Tomáš, Martinec Josef, Laboda Ludvík, Děcký Jan

MPK: H01B 17/26

Značky: průchodka, vodičů, izolovaných, stěnou, vícenásobná, závěru, vzájemné, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru nevýbušných elektrických zařízení v hornictví. Vynález se týká vícenásobné průchodky vzájemně izolovaných elektrických vodičů pro průchod stěnou nevybušného, zejména pevného závěru. Podstata spočívá v tom, že jednotlivé elektricky izolované vodiče tvoří vlastní průchody stěnou nevýbušného závěru. Jsou alespoň na jednom konci upraveny tak, že tvoří jednu část kluzného rozpojitelného kontaktu. Těleso vícenásobné průchodky může...

Osnovní svůrka výkyvného regulátoru osnovního válu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221425

Dátum: 15.02.1986

Autori: Svatý Vladimír, Martinec Josef, Černocký Jiří

Značky: tkacího, osnovního, stroje, válu, svůrka, regulátoru, osnovní, výkyvného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení spojení osnovní svůrky a výkyvného osnovního regulátoru, zejména u rychloběžného tkacího stroje a tím omezení tvorby pruhu na tkanině při jeho rozběhu. Je to dosaženo tím, že dvouramenná páka (4), otočná kolem čepu (2) uloženém na ose osnovního válu a jedním koncem upevněná na postranici (1) tkacího stroje prostřednictvím pružiny (10) na druhém konci má pomocí čepu (5) uchyceno vahadlo (6), na jehož jednom konci je...

Zařízení pro odtah záchytných nití s odstřiženými konci útků u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224519

Dátum: 15.12.1985

Autori: Martinec Josef, Černocký Jiří

Značky: zařízení, tkacích, konci, odtah, útku, strojů, záchytných, bezčlunkových, nití, odstřiženými

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odtah záchytných nití s odstřiženými konci útků u bezčlunkových tkacích strojů, vyznačené tím, že je na společném hřídeli (15) vytvořeno tažným kotoučem (1), jehož průměr je větší než pracovní průměr tažného válu (2) a dále aspoň dvojicí přítlačných válečků (3a, 3b) uchycených otočně na jednoramenné kyvné páce (5), která je čepem (11) kyvně připojena k bočnici (14) tkacího stroje, přičemž přítlačné válečky (3a, 3b) jsou opásány...

Elektricky řízená odlehčovací brzda těžních strojů a vrátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217200

Dátum: 15.02.1985

Autori: Martinec Josef, Bichler Jaroslav

Značky: řízená, brzda, vrátků, těžních, elektricky, strojů, odlehčovací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky řízená odlehčovací brzda těžních strojů a vrátků vyznačená tím, že ramena (2, 3) s brzdovými čelistmi (4, 5) jsou v horní části opatřena dvěma elektromotory (11, 12) s vzájemně spojenými hřídeli (16, 17) pomocí axiálně výsuvné spojky (18), přičemž kostra statoru prvního elektromotoru (11) je spojena s maticí (10), kloubově uloženou v rameni (2) a kostra statoru druhého elektromotoru (12) je spojena se šroubem (8) této matice (10),...

Lamela vzduchovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213828

Dátum: 01.05.1984

Autori: Černocký Jiří, Štěpánek Antonín, Martinec Josef

Značky: vzduchovodu, lamela

Zhrnutie / Anotácia:

Lamela vzduchovodu, jejíž prohozní otvor je tvořen kuželovitou částí s přechodem do vyvlékací štěrbiny, vyznačující se tím, že přechody mezi prohozním otvorem (2) a stěnami vyvlékací štěrbiny (8) jsou zaobleny pod poloměry (5, 6) menšími než je dvojnásobek maximální šířky (3) vyvlékací štěrbiny (8).

Zařízení k napínání útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 223493

Dátum: 01.05.1984

Autori: Černocký Jiří, Martinec Josef, Veska Jiří

Značky: zařízení, napínání, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k napínání útkové niti na doletové straně pneumatických tkacích strojů, u nichž je k prohozu útkové niti využíván proud stlačeného vzduchu. Zařízení sestává z kapkovité hubice /1/, jejíž kapkovité ústí /2/ je orientováno mezi prohozním kanálem a místem přírazu. Kapkovitá hubice /1/ je zapojena na zdroj podtlaku. Ke kapkovité hubici /1/ je připojen nátrubek /6/, který je suosý s prohozním kanálem /3/. Vnitřní prostor nátrubku /6/ je...