Martinček Ľubomír

Produkčný mikroorganizmus Streptomyces aureofaciens produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii a spôsob jeho kultivácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279069

Dátum: 09.07.1997

Autori: Martinček Ľubomír, Vrúblová Katarína, Revallová Viera, Bertan Milan, Timčová Jarmila

MPK: C12P 29/00, C12N 1/20

Značky: streptomyces, produkujúci, spôsob, kultivácii, aureofaciens, kultivácie, mikroorganizmus, dlhodobej, chlórtetracyklín, produkčný

Zhrnutie / Anotácia:

Produkčný kmeň mikroorganizmu Streptomyces aureofaciens CCM 4447 produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii s úpravou počiatočnej koncentrácie fosfátu v závislosti od času kultivácie od 100 do 120 mg.l-1 a so zníženou hladinou amoniakálneho dusíka od 0,4 do 0,6 g.l-1 v produkčnej pôde.

Způsob kultivace produkčního kmene Streptomyces aureofaciens pro výrobu chlortetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267807

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bertan Milan, Bučko Michal, Ettler Petr, Cích Vojtech, Mikláš Emil, Martinček Ľubomír

MPK: C12P 29/00

Značky: streptomyces, aureofaciens, chlortetracyklinu, výrobu, produkčního, způsob, kmene, kultivace

Text:

...jeho tvorby je vyčerpání anorganickěho fosforuz media. Ukázalo se, že v období ukončení exponenciálního růstu kultury v cca 30 h kultivace,kdy dochází ke konečnému konstituování komplexu enzymú sekundärního metabolismu a kdy též vrcholí specifickú aktivita lipáz a protedz je důležité zvýšit koncentraci dostupnéhn uhlíkatěho substrátu V médiu, resp. udržet její hladinu na stabilní koncentraci v krátkodoběmPostup dle vynâlezu řeší dále...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3978

Načítavanie...

Číslo patentu: 259200

Dátum: 17.10.1988

Autori: Cích Vojtech, Mikláš Emil, Kvetková Mária, Martinček Ľubomír, Vyskočil Pavel, Picková Dagmar, Bertan Milan, Ettler Petr, Žigová Evelína, Chudáčková Gabriela, Bučko Michal, Pilát Petr

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, streptomyces, aureofaciens

Text:

...posúzovány podle odolnosti vůči infekci aktinofágem,rychlostí růstu a odolnosti mycelia vůči-mechanickému namáhání. Tímto způsobem byl získán.kmen podle vynálezu Streptomycea aua reofeciens COM 3973Kmen Streptomyces aureofacíene COM 3978 tvoří na ztuženém spo Arulačním médiu okrouhlé kolonie se zvrásněným středem, kterépigmentují tmavohnědě a tmavoäedě sporúlují. Růst kmene je naztužených i kapalných mediích rych 1 ejšínež růst výchozího...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Žigová Evelína, Hošťálek Zdeněk, Bertan Milan, Bučko Michal, Martinček Ľubomír, Cích Vojtech, Vyskočil Pavel, Vido Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: voči, aureofaciens, kmeň, streptomyces, chlórtetracyklín, odolný, infekcii, produkující, fágovej

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...

Spôsob prípravy fyziologicky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry kmeňa Streptomyces aureofaciens

Načítavanie...

Číslo patentu: 229000

Dátum: 01.02.1986

Autori: Martinček Ľubomír, Žigová Evelína, Bertan Milan, Cích Vojtech, Vido Vladimír, Kvetková Mária

MPK: C12N 1/38

Značky: spôsob, fyziologicky, inokulačnej, kmeňa, aureofaciens, přípravy, streptomyces, mladej, kultury, produkčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Bunky mycélia v inokulačnej kultúre Streptomyces aureofaciens spotrebujú z pôdy ortofosfát a predchádzajú z rastovej fázy spomaleného rastu. Takáto kultúra je fyziologicky stará na očkovanie produkčného stupňa biosyntézy chlortetracyklínu. Hladina ortofosfátu v kultúre udrží sa pridaním ďalšieho ortofosfátu vo vhodnej fáze kultivácie alebo tým, že inokulačná živná pôda sa pripraví so zmesou rozpustného a málo rozpustného ortofosfátu, z ktorého...