Marten Heinz

Náplň pre biologický reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244999

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kojazev Vladimir Serafimovie, Marten Heinz, Tichomirov Jurij Pavlovie, Minov Oleg Nikolajevie, Neubahrth Walter, Šitov Igor Konstantinovie, Lavrininko Alexadd Ivanovie

MPK: C02F 3/10

Značky: biologicky, reaktor, náplň

Text:

...V reakto-re pozdĺžne dutiny.Príklady prevedenia náplne podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch. Prvé tri obrázky sú kreslené v axonometrickom pohľade, kde na obr. 1 je znázornený príklad prevedenia prvku náplne, na obr. 2 iný priklad a na obr. 3 detail Vrubkovanie. Obr. 3 V reze demonštruje Ikombináciu dvoch prvkov ďalšieho typu a obr. 5 ukazuje schematicky pôdorys kladenia jednotlivých prvkov.Na obr. 1 je nakreslená tvarovka 1,...

Analogově-číslicový převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 245733

Dátum: 15.07.1987

Autori: Marten Heinz, Kratzsch Helmut, Tschatzki Lothar, Puls Erdmann

MPK: H03M 1/42

Značky: analogově-číslicový, převodník

Text:

...aneueawu aanounnanun. nnHxouyÉorpaHuqeaaoro napenoca Kannüro na nuwopux nonunmqeu BxouLonaonuxononoro eneuenma aano Auuaauna ooornemcmaymuero paapsna, a no nxony nnyxnúxouo B 020 BHBMBHTB SEHDHHHBHBH HBPBDDO PESPHÄB 46983 ÓHDK BH ÓOPKH BXDEHOPD OHPHBHB ĽDÄRHDÉGH HGTOQHKK BXOĽHOPD CHP H 8 H 8, BBGŘGHH ĽDHDHHĽTGHBHHQ KBXXBHXDÄOBHG Ľ ÄDHDHHHTBHBHHB ORHOBHXĎRDBHQ SHGIBHTH 38 HOHBH 8 HüH, HPM HTDI EXDÄ KBIÄDDD QĚTHOPD KDHDHHHTBHLHDDO...