Maršík Jaroslav

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266038

Dátum: 14.11.1989

Autori: Morávka Jan, Maršík Jaroslav, Tůma Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: nelineárního, regulátoru, zapojení, adaptivního

Text:

...výkresu na obr. 2. Na obr. 1 přiloženého výkresu je nakreslen graf závislostí doby g výtoku na převrácené hodnotě průřezu výtokového odporu, vyjádřené šířkou Q výtokové štěrbiny.Cidlo l doby výtoku posledné vysypané náplně zásobníku je svým výstupem zapojeno na prvý vstup prvého součtového bloku 1 a současně na prvý vstup bloku Q adaptace parametru. Výstup bloku g zadání doby výtoku náplně zásobníku je pŕipojen na první vstup druhého...

Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263707

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čejka František, Maršík Jaroslav, Psota Milan, Mazura Vítězslav, Filip Petr

MPK: C07C 15/073, B01J 21/02, B01J 27/08...

Značky: zařízení, komplexu, hlinitého, chloridů, katalytického, aktivovaného, přípravu

Text:

...pracuje tak, že v nádrži 3 se shromažčuje vode nasycená chlorovodíkem z vodní pračky odplynu. Přebytek vody odchází přepadovym potrubím lg k zařízení na neutralizaoi, které není součástí vynálezu. Ostatní voda odcnazí odváděcím potrubím g do regulačního orgánu Ž, .například dávkovacího čerpadla, nebo regulačního ventilu, dále výstupním potrubím à pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru l přes dispergační zařízení §, umístěné v...

Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263706

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maršík Jaroslav, Filip Petr, Mazura Vítěslav, Rychtrmoc Karel, Psota Milan

MPK: C07C 15/073, B01J 19/00

Značky: zpracování, vypírkou, výrobe, alkylačních, produktů, etylbenzenu, zařízení

Text:

...produkty a vodnou fázi do kyselé pračky na dispergační zařízení, umístěné nad hladinou. V dispergačním zařízení dochází k intenzivnímu smíchání obou přiváděných proudů, přičemž vzniklý chlorovodík uniká do odplynů. V kyselé pračce, rozdělené provedenou svislou vestavbou s otvory v horní a dolní třetině na dopírací a uklidňovací prostor,se alkylační produkty nejdříve dopírají a pak společně s vodnou fází uklidňují. Potrubím vyvedeným...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262111

Dátum: 10.02.1989

Autori: Morávka Jan, Maršík Jaroslav, Tůma Jiří

MPK: G05D 7/06

Značky: kapalných, vlastností, regulátoru, téhož, nelineárního, druhu, proměnlivých, adaptivního, zapojení, sypkých, výtoku, dávek

Text:

...a skutočnú intenzita to-ku materiálu při posledním vyprazdňování zásobníku. Další výhodou zapojení nelineárního adaptivííího regulátoru pro řízení doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu je jednoduchost realizace a vyšší účinnost a robustnost, rovněž jednoduchost výchozího nastavení parametrů a odolnost k poruchoxvým změnání vstupních veličín.Na připojeném obr. 1 je graficky znázorněn možný postup adaptace...

Zařízení na hydropneumatickou polymeraci metakrylových pryskyřic, zejména pro stomatologické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 247483

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bruner Vladimír, Maršík Jaroslav, Mužík Vladimír

MPK: A61C 13/14

Značky: zejména, účely, zařízení, stomatologické, hydropneumatickou, metakrylových, polymeraci, pryskyřic

Text:

...provozu měnit manuálním vstupem ovládání. Zařízení tvoří jeden uzavřený komplex se sadou náhradních tlakových nádob a je tak laboratorním zařízením s vysokou produktivitou.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje detail dna tlakové nádoby 5 připojeným přívodem tlakového vzduchu v řezu, na obr. 2 je tlaková nádoba v částečném řezu a pozměněném měřítku v náryse,obr. 3...

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226087

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hercik Petr, Maršík Jaroslav

Značky: zapojení, stavových, regulátoru, nastavování, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů, sestávajícího z parametrických bloků, nastavovacího bloku, stavového regulátoru, regulovaného bloku a propojovací svorkovnice, vyznačující se tím, že stavové výstupy (f1 až fn) regulovaného bloku (D) jsou spojeny s korespondujícími zpětnovazebními vstupy (a1 až an) parametrických bloků (A1 až An), jejichž výstupy jsou zapojeny na odpovídající vstupní svorky (b1 až bn) propojovací svorkovnice...

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230526

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hercik Petr, Maršík Jaroslav

MPK: G05B 11/06

Značky: regulátoru, zapojení, nastavování, obvodů, stavových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro nastavování stavových regulátorů, sestávajícího z parametrických bloků, nastavovacího bloku, stavového regulátoru, regulovaného bloku a propojovací svorkovnice, vyznačující se tím, že stavová výstupy (f1 až fn) regulovaného bloku (D) jsou spojeny s korespondujícími vstupními svorkami (a1 až an) propojovací svorkovnice (E) pro připojení nastavovacího bloku (B), jejíž výstupní svorky (b1 až bn) jsou zapojeny na odpovídající...

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224820

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hercik Petr, Maršík Jaroslav

Značky: systémech, autooscilací, měření, zařízení, zpětnou, vazbou, generování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke generování a měření autooscilací v systémech se zpětnou vazbou, sestávající z diferenčního bloku, integračního bloku, řídícího bloku, upravovacího bloku, měřicího bloku, bloku nelinearity, nastavovacího bloku, součtového bloku a vstupní a výstupní projovací svorky vyznačující se tím, že výstup řídícího bloku (3) je spojen s parametrickým vstupem (d) integračního bloku (2), jehož výstup je zapojen na zpětnovazební vstup (b)...

Zařízení pro výrobu etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224108

Dátum: 01.11.1984

Autori: Černý Jaroslav, Kopecký Ivan, Nečesaný František, Huml Miroslav, Filip Petr, Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel, Kubička Rudolf, Maršík Jaroslav, Sýkora Milan

Značky: výrobu, etylbenzenu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného katalytického komplexu připraveného z chloridu hlinitého, sestávající se z nejméně jednoho samostatně pracujícího alkylačního reaktoru a dále odlučovače katalytického komplexu, kondenzačního systému a návazných aparátů pro zpracování alkylačních produktů, vyznačující se tím, že na vstupu reakčních komponent do alkylačního reaktoru (1a) je zabudováno dispergační...