Marková Marie

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Ferkl František, Skála Josef, Doležal Josef, Pavlíček Luboš, Jiskra Miloslav, Dídek Stanislav, Reymanová Markéta, Marková Marie, Lehká Věra, Čada František, Stejskal Alois, Fajt Ludvík, Šling Jaroslav, Blažek Petr

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, zařízení, vláken, spřádání

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dídek Stanislav, Čáp Antonín, Dykast Jaroslav, Ursíny Petr, Kubový Josef, Lojka Jaroslav, Ferkl František, Marková Marie, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, příze, zařízení, koncem, frikčnímu, princípu, otevřeným

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Kubový Josef, Ferkl František, Lojka Jaroslav, Marková Marie, Dídek Stanislav, Čáp Antonín, Stejskal Alois, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/135

Značky: otevřeným, předení, skrucování, zařízení, koncem, příze, princípu

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení k zapřádání příze na pracovních jednotkách frikčního dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256447

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubový Josef, Pavlíček Luboš, Stejskal Alois, Lojka Jaroslav, Dykast Jaroslav, Fajt Ludvík, Reymanová Markéta, Čáp Antonín, Marková Marie, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, jednotkách, pracovních, dopřádacího, frikčního, příze, zapřádání, stroje

Text:

...odblokuje čidlo přetrhu a v nastavených intervalech zapne přívod vláken apoum spustí odtah příze při současném zapředení jejího konce doPro realizaci tohoto postupu je podle vynálezu výhodné, jestliže ovládací blok je propojen přes nastavovací člen alespoň na některý elektrický obvod pohonných prostředků přiváděcího,spřádacího e odváděcího ústrojí a zdroje sání.iUvedeným postupem lze zautomatizovat zapřádací operací při spouštění...

Způsob frikčního předení příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Marková Marie, Dídek Stanislav, Pavlíček Luboš, Čáp Antonín, Stejskal Alois, Reymanová Markéta, Lojka Jaroslav, Strnadová Eva, Fajt Ludvík, Kubový Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: způsobu, frikčního, zařízení, příze, předení, způsob, provádění, tohoto

Text:

...pole je k dosąžení patřičného vlivu příliš nízký. Rovněž navrhovaný přítlak přetlakovou foukącí tryskou255 282 na vytvářenou přízi v kombinaci se sacím.účinkem vymezenéhosacího pole se ukázal být na jedné straně příliš nákladnýma na druhé straně značné problematickým vzhledem k nebezpečí úletu vláken ze štěrbiny v důsledku přetlakového vzduš ného proudění.Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nedostatky spojené e přiväděním vláken mezi...

Agregometr thrombocytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246829

Dátum: 01.03.1988

Autor: Marková Marie

MPK: G01N 15/05

Značky: thrombocytů, agregometr

Text:

...a tím úměrný nárůst pořizovacích nákladů.K odstranění uvedených nedostatků směřuje agregometr thrombocytů na bázi optického turbidimetru podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že agregometr thrombocytů sestává ze světelného zdroje, monochromátoru, kolimační čočky, 3246 829 vaperturní clony, dělící krychle, měrné kyqgýy airqvinñäho zrcaäle, tyto prvky jsou uspořádány za sebou v uvedeněm pořaůŕv ose x, a dále ze spojné čočky a...

Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců dvacetiválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246824

Dátum: 01.03.1988

Autor: Marková Marie

MPK: B21B 31/08, B21B 31/02

Značky: dvacetiválcových, válců, stavění, válcovacích, rozdělení, zdvihu, zařízení, stolic

Text:

...využití při cejchování čidel etavěcích mechanizmů pro automatickou regulaci profilu pásu a vynulování čidel zdvihu.Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců,dvacetiváloových válcovacích stolic podle vynálezu je přikladně schemaťicky znázorněno na obr.l a 2 připojeného výkresu. 0 br.l je nárysný pohled v podélném řezu horní částí stojanu dvacetiválcové válcovací stolicu v místě vertikálních vyvrtů pro stavěcí tyče hlavního stavěcího...

Zařízení pro frikční předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254842

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čáp Antonín, Kubový Josef, Lojka Jaroslav, Marková Marie, Reymanová Markéta, Borovcová Želmíra, Stejskal Alois, Fajt Ludvík, Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, předení, frikční

Text:

...ovšem nevyčerpávají veškeré varianty a možnosti, jak dále vytvořit podstatu předmětu vynálezu,jsou uvedena na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je pohled na rotační nosiče uspořádané v sobě a to v částečnám řezu pro znázornění odvodu příze, na obr. 2 je pohled ve smšru šipek II-II v obr. 1, na obr. 3 je pohled na jiné uspořádání rotačních nosičü, upravených vedle sebe, na obr. 4 je pohled na rotační nosiče ve směru šipekIV-IV v obr. 3. ns...

Způsob předení příze ze staplových vláken ve vzduchovém víru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232869

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dídek Stanislav, Reymanová Markéta, Fajt Ludvík, Marková Marie

MPK: D01H 1/13

Značky: předení, vzduchovém, tohoto, způsobu, virů, staplových, zařízení, vláken, příze, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předení příze ze staplových vláken ve vzduchovém víru, v nehybné spřádací trubici, axiálně napojené jedním koncem na nehybnou vzduchovou komoru a druhým na zdroj podtlaku. Tok ojednocených vláken se přivádí ve vzduchové komoře na vzduchovou stěnu vzduchového víru, který vlákna unáší, druží a zhušťuje ve spřádací trubici na otevřený konec příze, sekundárně zkrucované při odtahu v úseku mezi vzduchovou komorou a odtahovým...

Zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231001

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stejskal Alois Ing, Maryšková Hana, Kašpárek Jaromír, Andres Jiří, Brynda Václav, Lehká Věra, Dídek Stanislav, Reymanová Markéta, Kubový Miloslav, Strnadová Eva, Marková Marie, Marešová Jiřina, Hrdina Jan, Konvičný Václav, Borovcová Želmíra, Štorek Jaroslav, Goldemundová Anna, Dvořák Oldřich, Švec Zdeněk, Hácová Květa, Fajt Ludvík, Šlingr Jaroslav, Čada František

MPK: D01H 1/12

Značky: rotorem, zařízení, předení, spřádacím, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem, do jehož otevřené čelní strany zasahuje výstupek tělesa ojednocovacího ústrojí, v němž vyúsťuje přiváděcí kanál, směřující proti skluzové stěně spřádacího rotoru, která přechází do sběrné drážky. Vynález řeší optimální vztahy mezi úhlem podélné osy přiváděcího kanálu a úhlem skluzové stěny vzhledem k rovině proložené sběrnou drážkou vzdáleností skluzové stěny od výstupku...