Markoš Jozef

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286074

Dátum: 13.02.2008

Autori: Kolísek Mikuláš, Hojč Ján, Čamaj Vladimír, Markoš Jozef, Borišek Igor

MPK: C02F 1/00, C07B 37/00, C02F 1/72...

Značky: odpadových, výroby, úpravy, spôsob, bis-(2-chlóretoxy)metánu, výstupov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu acetalizáciou paraformaldehydu 2-chlóretanolom s alkalicko-oxidačným konvertovaním polutantov obsiahnutých v odpadových vodách z tejto výroby na vstupné suroviny alebo biologicky ľahko odbúrateľné zlúčeniny.

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284051

Dátum: 30.07.2004

Autori: Markoš Jozef, Beňo Ľuboš, Pafčo Jozef, Borišek Igor, Jelemenský Ľudovít, Čamaj Vladimír, Mokrý Jozef, Hojč Ján, Bitarová Jana, Stanček František

MPK: C07C 31/36, C07C 29/64

Značky: bezvodého, výroby, spôsob, etylénchlórhydrínu

Zhrnutie / Anotácia:

Bezemisný spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydínu reakciou etylénoxidu s chlorovodíkom v dvojstupňovom reakčnom systéme pri nízkych teplotách s prívodom reaktantov do rôznych oblastí reakčného prostredia súčasne.