Marko Vladimír

Zapojenie aparátov na výrobu N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278843

Dátum: 04.03.1998

Autori: Duba Lucián, Šilhár Žigmund, Marko Vladimír, Berková Květuše, Ježek Marián, Fratrič Ján

MPK: C07D 209/48

Značky: n-cyklohexyltioftalimidu, aparátov, výrobu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je riešené tak, že cirkulačný obvod výroby cyklohexylsulfenylchloridu je predradený cirkulačnému okruhu kondenzačného reaktora tvoreného cirkulačným čerpadlom, výmenníkom tepla a samotným kondenzačným reaktorom, ktorý je zároveň opatrený vstupmi roztoku cyklohexylsulfenylchloridu, roztoku hydroxidu draselného, ftalimidu, roztoku chloridu draselného, vody a čistého organického rozpúšťadla, a zároveň cirkulačný okruh kondenzačného...

Spôsob odstraňovania vlhkosti z N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278999

Dátum: 06.07.1994

Autori: Mihál Dušan, Šilhár Žigmund, Jaroš Alois, Marko Vladimír, Zeman Jozef, Papp Jozef

MPK: C07D 209/48, C07B 63/00, B01D 37/02...

Značky: n-cyklohexyltioftalimidu, vlhkosti, odstraňovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na znížení afinity N-cyklohexyltioftalimidu k vlhkosti pridaním 0,00002 až 3,5 % hmotn. povrchovoaktívneho činidla pozostávajúceho z neiónového, aniónaktívneho alebo katiónaktívneho tenzidu, alebo ich zmesi k výslednej vodnej suspenzii izolovaného produktu, ktorý sa po odfiltrovaní vysuší.

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bezák Štefan, Mezovský Milan, Samuhel Jozef, Franko Peter, Maeurák Milan, Benedikty Ján, Marko Vladimír, Oddejmiška Koloman, Szentivány Norbert

MPK: C01B 21/26, B01J 21/00

Značky: spôsob, dusnatý, selektívnej, výroby, katalyzátora, amoniaku, oxidácie

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Fenylhydrazónopropándinitrilové deriváty celulózy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230314

Dátum: 15.10.1986

Autori: Marko Vladimír, Kristian Pavol, Gemeiner Peter

MPK: C08B 15/06

Značky: celulózy, fenylhydrazonopropándinitrilové, spôsob, deriváty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fenyl-hydrazónopropándinitrilových derivátov celulózy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že aminoderiváty celulózy reagujú s derivátmi fenylhydrazónopropándinitrolom v reakčnej zmesi tlmivého roztoku s rozpúšťadlom dioxánom. Vynález má využitie pri príprave aktivovaných nosičov enzýmov, hormónov, protilátok a pri izolácii nízkomolekulových tiolov.

Spôsob prípravy benzaldehydových derivátov celulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 221024

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gemeiner Peter, Uher Michal, Marko Vladimír, Breier Albert

Značky: benzaldehydových, přípravy, derivátov, celulóz, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy benzaldehydových derivátov celulóz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že aminocelulóza sa nechá reagovať s p-izotiokyanátobenzaldehydom pri teplote 20 až 40 °C počas 2 až 8 hodín v reakčnej zmesi tlmivého roztoku a rozpúšťadla miešateľného s vodou, s výhodou dioxánom v rozmedzí pH 4 až 8. Vynález má využitie pri príprave aktivovaných matríc pre imobilizáciu biochemikálií s uplatnením v oblasti enzýmového...

Fenylhydrazonopropándinitrilové deriváty makromolekulových látok a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229972

Dátum: 01.02.1986

Autori: Gemeiner Peter, Marko Vladimír

MPK: C07C 121/82

Značky: přípravy, fenylhydrazonopropándinitrilové, látok, makromolekulových, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylhydrazonopropámdinitrilové deriváty makromolekulových látok obecného vzorca kde R predstavuje sieťovanú celulózu s obsahom 80% hmot. celulózy a 20% hmot. epichlórhydrínu, alebo celulózový reťazec o molekulovej hmotnosti 100 000 ± 10 000, alebo polyetylénový zvyšok sieťovaného perlového poly(p-aminostyrénu) s obsahom č3 hmot. divinylbenzénu a priemerom partikúl 0,1 až 0,2 mm.

Rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 228639

Dátum: 01.01.1986

Autori: Krejčí Pavol Šaľa, Marko Vladimír, Guizon Jozef, Rácz Jozef

MPK: F28F 1/00, F28F 9/12

Značky: aparát, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši uchytenie a utesnenie rúrky v rúrkovnici z kvalitatívne odlišných materiálov tým, že rúrka osadená v otvore rúrkovnice je fixovaná hlavicou s tesniacim elementom umiesteným v medzirúrkovom priestore otvoru rúrkovnice. Hlavica je opatrená otočnou prírubou alebo rozdeľovacím krúžkom. Aparát je možné použiť v kombinácii kov - umelá hmota - sklo ako tepelný výmenník alebo absorber v silne korozívnom prostredí.