Mařík Jiří

Způsob výroby cyklohexanonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270788

Dátum: 12.07.1990

Autori: Frank Jiří, Mařík Jiří, Jakl Ladislav, Čásenský Bohuslav, Kulla Štefan

MPK: C07C 131/04

Značky: způsob, cyklohexanonoximu, výroby

Text:

...roztokom stabilizovaného hydroxylaminu nevázaného na minerální kyseliny, pri protiproudém vedení reagujícíeh fází a reakčních teplotách 80 až 95 °C, přičemž ee V horní části kolony konstruované jako rafinační zona vypírají z oximu proudem horké deminerolizované vody zbytky volného hydroxylaminu a kondenzeční produkty vedlejších reekcí. čistý oxim, zbavený všech vodou rozpustných nečistot a obsahující rovnovážná množství vody, se pred dalším...

Umělohmotná odhrnovačka orební radlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267600

Dátum: 12.02.1990

Autori: Duben Jaromír, Havelec Stanislav, Brož Jaroslav, Čásenský Bohuslav, Mařík Jiří

MPK: A01B 15/08

Značky: orební, odhrnovačka, umělohmotná, radlice

Text:

...odhznovnčky ocelové. Pro dosažoní potřebné plynulosti pracovní plochy orobní radlicc so rozdíl v tlouštco ocelové a unělohmotné odhrnovnčky vymezí podložknmi zhotovenýnui např. z ocolového plochu, uloženým). pod čopelí (t) n pod výměnným dilcm odhrnovnčlcy (3).Odlzrnxovačlca podle vynlslozu se vyznačuje vysokou houževnntostí, nmlou přiLnavosti l vlhké půdní skývč, zvýšenou odolnost-í vůči otčru a dobrou pevnosti. Má podstatně xižší hmotnost...

Způsob výroby polyamidových odlitků tvaru pláště rotačního komolého kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265999

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fusek Jiří, Černý Zbyněk, Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav

MPK: B29K 77/00, B29C 41/04

Značky: odlitků, kužele, pláště, tvaru, způsob, výroby, komolého, polyamidových, rotačního

Text:

...ql g sinusložka 92 není důležitá, neboč V otáčející se formě se její účinky ruší. Tíhová složka gl působí na polymerujicí kapalinu tak, že tato jeví snahu stékat ve směru klesajicí osy o a její účinky je třeba vyrovnat odstředivým zrychlením ar tak, aby vektor a výsledného zrychlení byl kolmý na stěnu formy. Úhel beta v tomto rovnoběžniku sil představuje odchylku stěny formy od osy rotace formy. Z nákresu vyplývá, žeVelikost tíhové složky...

Univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262080

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čásenský Bohuslav, Brož Jaroslav, Mařík Jiří, Škába Václav

MPK: B29C 39/26, B29K 77/00

Značky: odlévání, polyamidových, desek, univerzální, tloušťky, nastavitelné, forma

Text:

...vlastní polymeraci, tak následné temperacl odlitku, se promítají negativně do kvality odlitků.Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky technologií Stacionárního lití reakční směsi pro aniontovou aktivovanou polymeraci G-kaprolaktamu podle vynálezu, jehož podstatou je, že na rámu 1 jsou umístěny nejméně dvě svisle orientované desky 2, z nichž každá sestava z výztužné kostry 3 z...

Způsob suspenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260081

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štolba Václav, Dobeš Martin, Daniel Ladislav, Štěpánek Josef, Skala Otto, Mařík Jiří, Koubek Ivan, Šejba Jan, Novák Zdeněk, Brynda Jiří

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: vinylchloridu, suspenzní, kopolymerace, polymerace, způsob

Text:

...byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míohání bylo pak nadávkováno 2 400 o vínylohloridu.Po ukončeném dávkování vinylchloridu byl reaktor vyhřát pomoci pláště duplikátoru na polymerační teplotu 59 °C. Polymerece byla ukonćena po poklesu tlaku o 0,2 MPa, ochlazením reaktoru a odpuštěnim nezreagovaného monomeru.Do reaktoru o vnitřním objemu 8 1 bylo nadávkováno 500 ml demin. vody 20 °C teplé....

Způsob suzpenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260080

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šejba Jan, Mařík Jiří, Brynda Jiří, Koubek Ivan, Štěpánek Josef, Skala Otto, Novák Zdeněk, Daniel Ladislav, Dobeš Martin, Štolba Václav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: vinylchloridu, způsob, kopolymerace, suzpenzní, polymerace

Text:

...a duplikátorem bylo nadávkováno 4 200 9 vodné fáže 5 teplotě 20 °C obsahující demineralizovanou vodu s 3,4 g směsi methylhydroxypropylcelulozy a hydroxypropylcelulozy. Dále byly přidány ostatní složky potřebné do polymerační směsi a iniciátory. Reaktor byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míchání bylo nadávkováno 2 400 g vinylchloridu. Po ukončeném dávkování VCM byl reaktor vyhřát pomocí...

Způsob výroby válcovitých odlitků z poly-6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258923

Dátum: 16.09.1988

Autori: Čásenský Bohuslav, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Mařík Jiří

MPK: B29C 39/02, B29K 77/00

Značky: způsob, výroby, poly-6-kaprolaktamu, válcovitých, odlitků

Text:

...a aktivátorem při teplotách pod bodem tání poly-6-kaprolaktamu podle vynálezu, který spočívá v tom, že se reakční směs odleje do forem o příčném průřezu víceúhelníku, načež se podrobí polymeraci. Reakční směs je výhodné odlévat do forem o příčném průřezu šesti nebo osmiúhelníku, popřípadě do deskových forem s vícenàsobným opakováním průřezů vzájemné propojených tenkým spojem.zavedením určitého stupně asymetričnosti do formy se dosáhne...

Zařízení pro čištění kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258903

Dátum: 16.09.1988

Autori: Adamíra Ladislav, Endršt Mirko, Němeček Milan, Mařík Jiří, Sladký Jan, Behner František, Peršín Jan, Červenka Jan, Brož Zdeněk

MPK: C07D 201/16

Značky: čištění, kaprolaktamu, zařízení

Text:

...či lehkých podílú od kaprolaktamu v množství 50 až 500 hmotn. 2 množství destilátu kolony a při oddělování těžkých podílú od kaprolaktamu v množství 10 až 100 hmotn. z množství destilátu kolony.Zařízení podle vynálezu zlepšuje účinnost čištění kaprolaktamu při současném výrazném snížení spotřeby tepla. Další výhodou výplně z tahokovu je velmi nízká tlaková ztráta, která umožňuje využití výplně při vakuových destilacích. Kromě toho se...

Způsob provádění Beckmannova přesmyku cyklohexanonoximu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257204

Dátum: 15.04.1988

Autori: Peršín Jan, Zajíček Jiří, Němeček Milan, Vávra Vilém, Mařík Jiří

MPK: C07D 201/04

Značky: způsob, beckmannova, přesmyku, tohoto, zařízení, způsobu, cyklohexanonoximu, provádění

Text:

...V dochlazovací smyčce regulační orgán, jako je clona s pneumaticky nebo elektricky ovládaným regulačním ventilem Q 5, b.Je vhodné průtok chladící vody v potrubí Q regulovat dle teploty v mezizásobníku Q. V případě použití dvou výměníků tepla § 5, Q je vhodné sériové zapojení výměníku naVýhodou zařízenípodle vynálezu je jeho značná variabilita z hlediska výkonu vlivem možnosti nezávislé regulace průtoků jak v reakční, tak i V dochlazovací...

Pružící prvek z vysokoelastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253388

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Berka Ladislav

MPK: F16F 1/36

Značky: pružicí, vysokoelastického, prvek, polymerů

Text:

...pérovou konstantu. Zmenšováním úhlu sklonu a zvětšováním tlouščky stěn se pérová konstanta zvětšuje. Další možnosti vytvoření změn odpružovacich charakteristík jsou v zařazováni jednotlivých prvků do sérií.Nový pružíci prvek je znázorněn na obrázku 1. Prvek sestává ze dvou zrcadlově umístěnýçh konickýchtkroužků l, mezi něž je vložen dvojstrenne kuželový prstenec g. Rozměry al, 52, Q,3, hl a h jsou u navrženého pružicího prvku v poměru253 saa...

Vlákno z alkalicky polymerovaného polyamidu 6 a způsob výroby tohoto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252062

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krejčí Miloš, Mařík Jiří, Makovský Jiří, Burian Zdeněk

MPK: D01F 6/60

Značky: polymerovaného, alkalický, způsob, vlákno, vlákna, polyamidů, výroby, tohoto

Text:

...vzniku polymerní taveniny až po úsek kontinuálně vyrobeného vlákenného útvaru.Důsledky tohoto vynálezu se promítají jak do jakosti textilní suroviny, tak do ekonomiky textilní výroby. Protože při převodu polyamidové suroviny s vyšší molekulární hmotností do formy vlákna dochází v důsledku užitého techno 1 o~ gického postupu výroby k minimálnímu snížení polymeračního stupně do procesu vstupujícího polyamidu.6, projevuje se tato skutečnost u...

Bikomponentní vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 252061

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krejčí Miloš, Mařík Jiří, Burian Zdeněk, Makovský Jiří

MPK: D01F 6/60

Značky: vlákno, bikomponentní

Text:

...a ná sledně převedena štěpícím válcem opatřeným hroty do vlákenné ÍOrMy oV Výsledným efektom tohoto vynálezu je výroba vícekomponentního vlákna, které má charakter a využitelné vlastnosti odpovídající charakteru víoekomponentního vlákna, přičemž je pro tuto výrobu užito jedné monomerní suroviny a jednoho výrobního zařízení. Při tom je u výsledného vláknadosahovánovysoké objemovoeti v důsledku různé arážlivosti vrstev z obou Wtypů...

Zařízení pro dopolymeraci alkalického polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250726

Dátum: 14.05.1987

Autori: Juda Jiří, Karásek Ivo, Mařík Jiří, Štolba Václav, Jiroudek Rudolf, Votrubec Jaroslav, Bartoš Tomáš, Černý Miloslav, Behner František, Mikoda Jiří

MPK: C08G 69/14

Značky: alkalického, zařízení, polyamidů, dopolymeraci

Text:

...s maximální vzájemnou vzdáleností ohřevných ploch 80 mm, a druhý pak otápěný míchaný reaktor. V prvním stupni dojde k intenzivnímu ohřevu pevných polymerních granulí na teplotu dopolymerace a k zahájení dopolymerace, popř. při teplotě blízké ve statickém uspořádání a v dalším stupni je proces dokončen za intenzivního promíchávání a teplotního působení.V prvním stupni je k předehřevu zařízení s teplosměnnou vestavbou, jejíž plochy jsou od...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235129

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mařík Jiří, Černý Miloslav, Štěrbáček Zdeněk, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír

MPK: C08G 69/18

Značky: bázi, polyamidů, kopolyamidů, 6-kaprolaktamu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu kontinuální iontovou aktivovanou polymerací, při kterém se polymerace provádí ve velkokapacitním reaktoru s převládajícím pístovým tokem při teplotě mírně převyšující teplotu tání směsi monomeru a polymeru v dané části reaktoru a při relativně dlouhé době zdržení s následnou dopolymerací či demonomerací.

Způsob přípravy hexachloroderivátu dikarbolidu kobaltitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 230165

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mařík Jiří, Rais Jiří, Štíbr Bohumil, Mělník, Plešek Jaromír, Dlask Jan, Behner František, Selucký Pavel, Baše Karel

MPK: C01G 51/00

Značky: dikarbolidu, způsob, hexachloroderivátu, kobaltitého, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy chlorovaného dikarbolidu kobaltitého obsahujícího v jedné molekule 6 atomů chloru, jako činidla pro získávání a izolaci radioaktivního cesia a stroncia z vysoce aktivních odpadních roztoků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se cesná sůl dikarbolidu kobaltitého chloruje plynným chlorem v prostředí ledové kyseliny octové při 308,2 až 313,2 K.

Způsob výroby modifikované melaminoformaldehydové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 231337

Dátum: 15.05.1986

Autori: Marek Petr, Kondelíková Jaroslava, Marek Oldřich, Mařík Jiří

MPK: C08G 12/32

Značky: modifikované, hmoty, melaminoformaldehydové, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby modifikované melaminoformaldehydové hmoty vhodné pro zpracování vstřikováním a přetlačováním. K modifikaci použity odpady vzniklé při destilaci 6-kaprolaktamu o extinkci 1 až 20, s obsahem těkavých zásad do 25 mgekv/kg v množství 1 až 100 % hmotnostních na hmotnost melaminu. Výroba v jedné operaci za míchání při teplotách 60 až 150 °C. Dosaženo dobrých reologických, entalpických a fyzikálně mechanických vlastností vzniklého...

Výztuha školní aktovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230607

Dátum: 15.05.1986

Autori: Voříšek František, Popelíková Anna, Šindelář Vlastimil, Neuhäusl Emil, Mařík Jiří, Macháček Václav

MPK: A45C 3/02

Značky: výztuha, školní, aktovky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výztuha školní aktovky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výztuha je vytvořena jako jednodílný skelet, obsahující zadní stěnu a dvě boční stěny, jež jsou spolu se dnem nastaveny obvodovým lemem přední stěny. Vynálezu lze využít při výrobě školních aktovek.

Antifrikční přísada do plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230079

Dátum: 01.04.1986

Autori: Svoboda Václav, Veselý Václav, Peka Ivo, Landovský Karel, Mařík Jiří

MPK: C08K 3/16, C01B 31/00

Značky: antifrikční, plastů, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Použití fluoridu grafitu jako antifrikční přísady do kompozic plastů reaktoplastového, termoplastového i elastomerního charakteru, vhodných zejména pro vytváření dílců technologiemi lisování, protlačování, vstřikování, vytlačování, vyfukování a odlévání.

Způsob zplyňování uhlí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220057

Dátum: 15.10.1985

Autori: Srnský Vladimír, Mařík Jiří, Rosák Josef

Značky: způsobu, způsob, zplyňování, provádění, uhlí, tohoto, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zplyňování uhlí na syntézní nebo topný plyn a řeší zhospodárnění konverze. Uhlí je ve formě prášku dávkováno do horní části reakční zóny, kde se zahřeje na reakční teplotu a vzniklá směs postupuje souproudně reakční zónou směrem dolů, přičemž po celé délce reakční zóny dochází k intenzívní výměně tepla mezi plynem a tuhou fází. Reaktor a odlučovač tvoří jedno těleso, reaktor je od odlučovače oddělen přepážkou, opatřenou...

Kolejnicové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225252

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kubánek Vladimír, Mařík Jiří, Loyda Miloslav

Značky: kolejnicové, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Použití alkalického polyamidu na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho kopolymerů s laktamy ?-aminokyselin, modifikovaného měkkým pěnovým polyuretanem v množství do 3 % hmotnostních jako materiálu pro výrobu kolejnicových spojek.

Způsob přípravy aniontového polyamidu nebo kopolyamidu v nehořlavé úpravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 226260

Dátum: 15.04.1985

Autori: Čásenský Bohuslav, Loyda Miloslav, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Gross Petr, Mařík Jiří

Značky: způsob, nehořlavé, kopolyamidů, úpravě, aniontového, přípravy, polyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aniontového polyamidu nebo kopolyamidu v nehořlavé úpravě na bázi laktamů ? -aminokyselin za přídavku červeného fosforu, vyznačený tím, že se červený fosfor k aniontovému polyamidu nebo kopolyamidu přidá po polymeraci při teplotě 5 až 30 K nad jeho bodem tání v množství od 0,1 do 1 hmot. %, vztaženo na hmotnost polymeru.

Způsob výroby aktivátoru pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218369

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Kubánek Vladimír

Značky: aktivátoru, výroby, způsob, polymeraci, aniontovou, 6-kaprolaktamu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu aktivátoru pro aniontovou polymeraci 6-kaprolaktamu, případně směsi laktamů (-aminokyselin. Tento aktivátor na bázi polyurethanu se připraví rozpuštěním pěnového polyurethanu v tavenině 6-kaprolaktamu v přítomnosti 0,1 až 2 % hmot. kaprolaktamohlinitanu sodného obecného vzorce kde x je číslo od 0 do 2 včetně. Kaprolaktamohlinitan sodný se může připravit přímo v rozpouštěcí směsi z přítomného 6-kaprolaktamu a...

Materiál pro výrobu elektroinstalačních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218289

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čásenský Bohuslav, Kubánek Vladimír, Bek Josef, Králíček Jaroslav, Mařík Jiří, Štěrbáček Zdeněk

Značky: elektroinstalačních, materiál, prvků, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití polyamidu-6 v nehořlavé úpravě jako materiálu pro výrobu elektroinstalačních prvků. Vynález nachází uplatnění v řadě oblastí elektrotechnického průmyslu, především silnoproudého.

Zapojení obrazového zesilovače pro zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224958

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hajný Jaroslav, Martínek Miloslav, Plachý Miroslav, Hakr Jan, Dlabola František, Mařík Jiří, Kunst Robert, Barták Stanislav, Sladký Milan, Slováček Pavel, Kožner Jaroslav, Tlamsa Jiří, Bodlák Miroslav, Novotný Jiří, Starý Jaroslav

Značky: obrazového, zapojení, zobrazovací, zesilovače, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obrazového zesilovače pro zobrazovací jednotky s minimálně dvěma vstupy a jedním výstupem, z nichž první vstup je určen pro zobrazení informace na stínítku obrazovky s normálním jasem, druhý vstup pro zobrazení při zvýšeném jasu, a případný třetí vstup je určen pro signál vyřazující regulaci kontrastu vyznačené tím, že se skládá ze dvou tranzistorových zesilovacích stupňů zapojených na společný zatěžovací odpor (10), který je zapojen...

Synchronizovaný impulsní stabilizovaný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216024

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kunst Robert, Kožner Jaroslav, Barták Stanislav, Martínek Miloslav, Hakr Jan, Tlamsa Jiří, Mařík Jiří, Starý Jaroslav, Hajný Jaroslav, Sladký Milan, Bodlák Miroslav, Novotný Jiří, Slováček Pavel, Dlabola František, Plachý Miroslav, Straka Bohumír

Značky: stabilizovaný, synchronizovaný, zdroj, impulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Synchronizovaný impulsní stabilizovaný zdroj, u kterého regulační tranzistor je přepínán impulsně na tlumivku a velikost výstupního napětí je v podstatě určena dobou sepnutí regulačního tranzistoru. Výhodou tohoto zapojení je podstatně vyšší účinnost při srovnání se stabilizátory, u kterých tranzistor pracuje jako proměnný odpor. Nevýhodou těchto zdrojů je, že vyžadují velkou hodnotu indukčnosti sériové tlumivky a jejich synchronizace je...

Způsob výroby polyamidů nebo kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktanu, popřípadě jeho směsí s laktany w -aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217251

Dátum: 15.07.1984

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír, Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Králiček Jaroslav Dr

Značky: modifikovaných, popřípadě, bázi, laktany, uhlíku, aminokyselin, 6-kaprolaktanu, způsob, atomy, polyamidů, typů, kopolyamidů, výroby, směsi, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymidů xeho kopolyamidů na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho směsí s laktamy (-aminokyselin se 4 až 13 atomy uhlíku a jejich modifikovaných typů je použitelný pro kontinuální aktivovanou aniontovou polymeraci laktamů nad teplotou tání směsi monomeru a polymeru za adiabatických a kvasiisothermních podmínek a dopolymerací pod teplotou tání polymeru. Postup je charakteristický tím, že se provádí ve čtyřech stupních. V prvém...

Materiál pro výrobu podkladových desek pro vysekávání dílců z přírodní usně i plastické kůže

Načítavanie...

Číslo patentu: 216477

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mařík Jiří, Macháček Václav

Značky: výrobu, kůže, desek, vysekávání, přírodní, usně, materiál, podkladových, plastické, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití bloků polyamidů na bázi 6-kaprolaktamu, popřípadě jeho kopolymerů s vyššími laktamy ? -aminokyselin, změkčených polyuretanem.