Marhefka Ján

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Augustín Dominik, Horák Jaroslav, Kořen Ján, Švoňava Marián, Jaroš Alois, Mundl Zdenek, Pašek Josef, Kukučka Ľubomír, Doležel Pavel, Marhefka Ján, Gabarík Milan

MPK: C07C 211/55, C01C 1/00, C01C 1/12...

Značky: odpadajúceho, čistenia, amoniaku, spôsob, difenylaminu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Automatický terénny analyzátor koncentrácie ionov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 260761

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bjel Dušan, Kudličková Jana, Schwarzkopf Milan, Pridala Lubomír, Marhefka Ján

MPK: G01N 33/18

Značky: kvapalinách, iónov, analyzátor, terénny, koncentrácie, automatický

Text:

...zaködovaný pľBľuŠ-OVIBIIÝ chod sa uvádzajú vzorkovnice 34 do pohybu a v mieste sklopného bodu 52 dopravsníka 35 sla postupne v naprogramovaných intervaloch vyprázdňujú do prívodu 53 vzoriek ústiaceho do elektródo-vého meraciehwo bloku 45. Do tohoto prívodu 53 zasahuje prívod dávkovača 54 napojený nia zásobník 55 opravného roztoku., ktorým je do prívodu 53 privádzané odmerné množstvo úprav-ného roztoku. vzorka kvapaliny zmiešaná s predom...

Delička s pneumaticko-magnetickou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254909

Dátum: 15.02.1988

Autori: Duba Lucián, Marhefka Ján, Pridala Lubomír, Šilhár Žigmund

MPK: B01D 3/42

Značky: pneumaticko-magnetickou, dělička, reguláciou

Text:

...navrhnuté tak, že je vylúčený únik spracovávanej kvapaliny do okolitého prostredia, čo je nevyhnutné u kvapalín toxických a zdraviu škodlivých. Delička s pneumaticko-magnetickou reguláciou je prevádzky schopná aj pri sťažených klimatických podmienkach, nakoľ 4ko duplikátorová konštrukcia zabezpečuje správny chod zariadenia až do teploty -30 stupňov Celzia. Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, je vhodné pre prácu vo výbušných prevádzkach,...