Marek Vladislav

Inhibítor korózie ocele a liatiny rozpustný v minerálnom alebo rastlinnom oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: U 237

Dátum: 09.09.1993

Autori: Holpuch Vladimír, Cerhová Anděla, Nováček Vladimír, Marek Vladislav

MPK: C23F 11/10

Značky: ocele, rastlinnom, liatiny, inhibitor, minerálnom, oleji, rozpustný, korózie

Text:

...se negativně nrojevuje zvláště při protikorozni ochraně litiny.Nevýhody dosavadního stavu do značne miry odstraňuje inhibi~ tor koroze oceli a litiny, rozpustný v minerálním, nebo rostlinněm oleji, jehož podstatou je, že obsahuje reakční produkt ter ciárních aminů a mastných nenasycených kyselin zreagovaných při normální teplotě.Do 28 g kyseliny olejové bylo přidáno za mírnćho míchání 15 g triethanolamínu. Po 30 minutách mĺchánĺ so...

Těsnicí kompozice odolná vůči oxidantům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268116

Dátum: 14.03.1990

Autori: Landovský Karel, Svoboda Václav, Marek Vladislav

MPK: C08L 27/012, C09K 3/10, C08L 27/018...

Značky: vůči, odolná, těsnicí, kompozice, oxidantům

Text:

...do 180 OC. Rovněž obsah volných vícesytných anorganíckých kyselín je vhodný jednak pro jejich pasivační účinky na povrchy železných součástí a jednak pro zvýraznění plastícity kompozice při utěsňování aparatur vyrobených z křehkehc materiálu, napr. skla.Těsníci kompozíce je trvale plastická a tím vhodná pro utčanovàní styčných ploch strojových skříní, přírubových spojů a vŕeten uzavíracích orgánů, používaných při výrobě a zpracování kyslíku...

Hydrouzávěr mazacího a ucpávkového oleje pro turbokompresorové soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267984

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadrle Jaroslav, Hrubeš Martin, Marek Vladislav, Vacovský Lubomír, Fleischmann Jaroslav

MPK: F04D 29/08

Značky: ucpávkového, mazacího, oleje, turbokompresorové, soustrojí, hydrouzávěr

Text:

...a propojen s odlučovačem olejověho aerosolu. Po» dle dalšího významu vynálezu je odplyňovací soustava tvořeno alespoň jedním velkoploěným talířem.Základní výhoda hydrouzávěru spočívá v tom, že ucpávkový olej, nasycený plynom,je před odplyněním a během odplyňování, oddělen od mazacího oleje, neetýká ee 3 ním a nemůže tedy docházet ke znehodnocování mazaoího oleje. Jednou z podstatných výhod hydrouzávěru je zejména zvýšení provozní...

Kontaktní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265987

Dátum: 14.11.1989

Autori: Liška Antonín, Tlučhořová Melánia, Nováček Vladimír, Kadrle Jaroslav, Marek Vladislav, Hrubeš Martin

MPK: F24H 1/10

Značky: tepla, kontaktní, výměník

Text:

...chlazeného plynu je umístěna krycí stříška, bránicí proniknutí chladícího média do vstupního hrdla.Hlavní výhody výměníku podle vynálezu spočívají především v podstatném snížení tvorby polymeru a zachycení již vzniklých polymerů chladicím médiem před vstupem do vlastního kontaktního chladiče s vestavbou. Ve srovnání se současným stavem při přímém použití trubkavého nebo kontaktního výměníku, zařazením pŕedchladiče vyžaduje řešení podle...

Odlučovací element pro dočišťování stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265093

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vaňous Bohuslav, Hrubeš Martin, Gábler Josef, Marek Vladislav

MPK: B01D 29/24

Značky: stlačených, plynů, dočišťování, odlučovací, element

Text:

...0,1 až 2 /um a plošné hustotě 80 až 150 g/m 2, které jsou orientovány převážně kolmo na směr proudění. Na ní je upravena závěrná vrstva pro zpevnění a odváděcí vrstva pro odvod odloučeně kapaliny, která při vyšších vstupních koncentracích v plynu tvoří souvislý kapalinový film. Tato odvádčcí vrstva je vytvořena z porézního materiálu, například polyuretanu o měrné hmotnosti 30 až 50 kg/ma a velikosti pőrů 100 až 500 /um. Uvedená závěrná...

Snímač pro indikaci olejových částic v plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262255

Dátum: 14.03.1989

Autori: Marek Vladislav, Tlučhoř Drahoslav, Hošková Marie, Hrubeš Martin

MPK: G01N 15/06, G01F 1/74

Značky: indikaci, snímač, plynů, částic, olejových

Text:

...světelného toku, který spolu s prvním světlovodem 3 a s prvním kondenzorem A jsou upraveny ve stěně §potrubi tak, že zaostřený světelný tok prochází středem potrubí a proudicím plynem,ve kterém jsou rozptýleny olejové částice. Kolmo ke světelnému toku vysílanému zdrojem l konstantního světelného toku je ve stěně Q potrubí uspořádán druhý světlovod 3 s druhým kondenzorem §. Proti zdroji l konstantního světelného toku s prvním...

Plastické mazivo strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259987

Dátum: 15.11.1988

Autori: Janáková Melanie, Lichvár Milan, Červenka Zdeněk, Marek Vladislav, Hyška Karel

MPK: C10M 105/74

Značky: mazivo, strojních, součástí, plastické

Text:

...zbytků, jsou následující bod vzplanutí min. 200 °G,měrná hmotnost min» 1 100 kg/m 5, obsah volných fenolů max.l hmot., kínematícká viskozita při 20 °C min. 400 mm.s 1, číslo kyselosti max 20 mg KDH/3. Destilační zbytky se dále upravují za účelom zvýšení užítných vlastností inden-kumaronovoudísulfítem, látkami na bázi imidazolínu a podobné.Základní výhoda plastíckého maziva spočívá V možnostizaáištění dlouhodobého a...

Teplonosná kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258284

Dátum: 16.08.1988

Autori: Červenka Zdeněk, Novrocík Jan, Marek Vladislav

MPK: C10M 105/06

Značky: kapalina, teplonosná

Text:

...alkylačním způsobem.Praktické složení teplonosné kapaliny podle vynálezu a její vlastnosti ukazují následující příklady.Jako teplonosná kapalina se použije směs aromatických uhlovodíků s rozpětím teploty varu při atmoaférickém tlaku 265 až 320 OC o složení 26,0 hmotnostích dílů 1,1-difenyletanu,25,6 hmotnostních dílů 3 ~etyl-1,1-difenyletanu, 11,1 hmotnostních dílů 4-etyl-1,1-difenyletanu,0,7 hmotnostních dílů 2-etylbifenylu, 0,4...

Činidlo pro orientační kontrolu čísla kyselosti průmyslových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255262

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nováček Vladimír, Marek Vladislav

MPK: G01N 33/26

Značky: olejů, čísla, orientační, kontrolu, činidlo, kyselosti, průmyslových

Text:

...jehož podstata podla vynálezu spočíva v tom, že sestava z 90 až 98 S hmot. ethylalkoholu, 1 až 10 9 hmot. benzinu, 0,003 až 0,1 Q hmot. bromthymolové modři a 0,06 až 0,8 S hmot. hydroxidu alkalických kovů, například hydroxidu draselného.Výhoda činidla pro orientační kontrolu čísla kyselosti prúmyslových olejů podle vynálezu je především v tom, že se zjednosuší způsob stanovení a současně odstraní nutnost používat nezbytné laboratorní vybavení....

Automatická míchací kolona pro modelování technologické linky úpravy vody koagulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kadrle Jaroslav, Fleischmann Jaroslav, Marek Vladislav, Teplý Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: kolona, automatická, koagulaci, modelování, úpravy, linky, technologické, míchací

Text:

...výsledků.Na přípojeném výkresu je znázorně-no schéma mechanické (částí automatické míehací kolony.Automatická míchací kuolona podle vynálezu může být řešena například pro současné sledování šesti vzorků surové vody. Každá ze šesti nádob na surovou vodu 1 je přes elektroventil 2 spojene s príslušnou pracov 4ní nádobou 3. V každé praoovzní nádobě 3 je odnímatelně uchyceno míchadlo 4, které je přes převody .po~háněno pohonem michaclla 5. Do...

Částečně syntetický tlumičový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 253543

Dátum: 12.11.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Štaňko Nikolaj, Matějovský Vladimír, Červenka Zdeněk, Štěpina Václav, Marek Vladislav

MPK: C10M 101/04, C10M 161/00

Značky: částečně, syntetický, tlumičový

Text:

...ale nemají vliv na snížení bodu tuhnutí. Proto musí být vedle nich přidán 1 snižovač bodu tuhnutí, nepř, polymetekrylát, polyakrylát nebo polyslkylneftalen.Tlumičové oleje se běžně vyrábějí z cyklenických olejových refinátů, kterémejí přirozené nízká body tuhnutí a dobrou tekutost za nízkých teplot, ale jejich nedostetkem jsou menší viskozitní indexy e horší termooxideční stáloat.Nelezli jame, že tlumičový olej s velmi dobrou termooxidační...

Olej pro vzduchové a plynové kompresory se zlepšenou mazivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251740

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štěpina Václav, Matějovský Vladimír, Novák Václav, Marek Vladislav

MPK: C10M 141/12

Značky: kompresory, plynové, zlepšenou, mazivostí, vzduchové

Text:

...termooxidační stálosti jsou vysokotlaké hydro- Á genáty ropných olejových destilátů, zejména ty, které byly zbaveny redestilací lehkých podílůg lepší než selekční rafináty, p zejména cyklanické. Navíc mají podstatne větší viskozitní indexy.Ě Jejich termooxidační stálost lze výrazně zvýšit použitím kombi- V nece antioxidantů typu rozkladačů peroxidů, s výhodou dialkylditiofosfátů zinečnatých, a antioxidantů typu lapačü radikálů3 zunm s výhodou...

Mazací soustava, zejména pro stroje s velkým filtračním množstvím mazacího oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248518

Dátum: 12.02.1987

Autori: Marek Vladislav, Fleischmann Jaroslav, Kadrle Jaroslav

MPK: F16N 39/06

Značky: oleje, mazací, mazacího, soustava, stroje, množstvím, zejména, filtračním, velkým

Text:

...vložen troj 3cestný uzavírací prvek na vstupu, a jednak lze do paralelní větve s obtokovým filtrem před tento filtr vložit regulační prvek.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom,že zajišřuje oddělování všech mechanických nečistot větších než 3 až 5 /um, čímž se prodlouží životnost jak olem jové náplně, tak i vlastního strojního zařízení. Mimoto se zvyšuje stabilita mazacích olejů. Zvýšení stability je dosaženo snížením podílů...

Trvale plastická kompozice pro utěsnění zejména strojových skříní včetně převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233082

Dátum: 01.01.1987

Autori: Marek Vladislav, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: C09K 3/10

Značky: trvale, plastická, převodovek, utěsnění, kompozice, skříní, včetně, zejména, strojových

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale plastická kompozice pro utěsnění zejména strojových skříní včetně převodovek v trvalém teplotním režimu -50 °C až +250 °C. Sestává z pevné komponenty, kterou je organický fluoropolymer, z tekuté komponenty a současně lubrikantu, kterou je arylester kyseliny fosforečné s obsahem 15-50 C v rozmezí 2 % až 40 % hmot. kompozice, přičemž třetí složka, kterou tvoří povrchově aktivní látky například kysličník křemičitý, zinečnatý, nebo bentonit...

Syntetická funkční kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 233063

Dátum: 01.01.1987

Autori: Marek Vladislav, Červinka Zdeněk, Hyška Karel, Janáková Melanie, Lichvár Milan

MPK: C09K 3/14

Značky: kapalina, funkční, syntetická

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina s omezenou hořlavostí pro hydrauliku a mazací techniku, která sestává z 91 až 99,5 % hmotnostních arylesteru kyseliny fosforečné a 0,5 až 9 % hmotnostních polymeru olefinického typu a případně přídavku dalších zušlechťujících přísad.

Těsnicí kompozice pro styčné plochy strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235446

Dátum: 15.11.1986

Autori: Marek Vladislav, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: C08L 27/18, C09K 3/10

Značky: plochy, částí, styčné, těsnicí, kompozice, strojních

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí kompozice pro styčné plochy strojních částí, které jsou umístěny v oxidačním prostředí, případně pracují s iniciátory hoření. Jde zejména o utěsnění styčných ploch dělených skříní strojů, dále přírubových spojů potrubí a vřeten uzavíracích orgánů. Těsnicí kompozice obsahuje 60 až 95 % hmot. polytetrafluoretylénu, 0,5 až 28 % hmot. kovové anorganické soli, či směsi těchto solí ve formě roztoku ve vodě nebo těkavých rozpouštědlech a do 40...

Trvale plastická kompozice pro utěsnění dělených aparatur pracujících při nízkých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232956

Dátum: 15.07.1986

Autori: Svoboda Václav, Marek Vladislav, Landovský Karel

MPK: C09K 3/10, C08L 23/12, C08L 27/12...

Značky: nízkých, aparatur, utěsnění, teplotách, trvale, dělených, pracujících, kompozice, plastická

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale plastická kompozice pro utěsnění dělených aparatur pracujících při nízkých teplotách a v chemicky agresivním prostředí. Sestává z pevné komponenty, kterou je organický fluoropolymer, z polotekuté komponenty je současně lubrikantu, kterou je 5 % až 50 % hmot, amorfního polypropylenu a max. 40 % povrchově aktivních látek, počítaje v to i případná plniva a barviva, například kysličník zinečnatý, aktivní saze, bentonit aj.

Odlučovač nečistot ze vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231666

Dátum: 01.05.1986

Autori: Marek Vladislav, Kadrle Jaroslav, Vacovský Luboš, Žampach Jiří

MPK: B01D 45/18

Značky: odlučovač, nečistot, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač nečistot ze vzdušin, sestávající z tlakové nádoby a v ní uspořádaných cyklonů s tangenciálními vstupy znečištěné vzdušiny. Na cyklonu je v místě spojení odlučovací komory se separační částí upravena příruba pro jeho uchycení na spodní mezistěnu odlučovače. Výstupní trubka cyklonu má jeden konec umístěn v horní části prostoru separační části a druhý konec je zasunutý do odváděcí trubky, která vyúsťuje ve výstupním prostoru odlučovače.

Vícestupňový odlučovač kapalných aerosolů z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227115

Dátum: 01.01.1985

Autori: Marek Vladislav, Vacovský Luboš, Kadrle Jaroslav

Značky: plynů, kapalných, aerosolů, odlučovač, vícestupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vícestupňový odlučovač kapalných aerosolů z plynů. sestávající nejméně ze dvou vrstev filtračního vláknitého materiálu, vyznačující se tím, že ochrannou vrstvu tvoří polypropylenová, případně polyesterová netkaná textilie z vláken o průměru 15 až 30 µm a plošné hmotnosti 0,4 až 0,6 kg/m2, další separační vrstvu tvoří borosilikátová vlákna o průměru 2 až 9,5 µm a měrné hmotnosti 80 až 300 kg/m3, která jsou situována převážně kolmo na směr...

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214351

Dátum: 01.06.1984

Autori: Janáková Melánia, Červinka Zdeněk, Čollák Mikuláš, Marek Vladislav, Hyška Karel

Značky: bázi, chlorovaných, funkční, syntetická, difenylů, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. polychlorovaného difenylu, který obsahuje vázaný chlor v rozmezí 30 až 42 % hmot., 0,5 až 5 % hmot. polymerů styrénu o molekulové hmotnosti 10 000 až 250 000, 0,2 až 5 % hmot. přísad ke zvýšení mazivosti, 0,1 až 0,5 % hmot. přísad proti korozi a maximálně 0,2 % hmot. přísady pro snížení pěnivosti. Syntetickou funkční kapalinu podle vynálezu lze výhodně...

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215395

Dátum: 29.02.1984

Autori: Červenka Zdeněk, Marek Vladislav, Janáková Melánia, Matějovský Vladimír, Hyška Karel

Značky: syntetická, chlorovaných, funkční, bázi, difenylů, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. alkylchlordifenylu, obsahujícího 0,6 až 2 skupiny alkylu v počtu 3 až 12 atomů uhlíku a 1,8 až 3 atomy chloru, 0,5 až 5 % hmot. polymeru styrénu o molekulové hmotnosti 30 000 až 250 000 a přísady pro zvýšení mazivosti, proti korozi, pro zvýšení oxidační stability a proti pěnovosti. Syntetická funkční kapalina podle vynálezu je určena zejména k...