Marchalín Miroslav

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265751

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hauskrecht Petr, Marchalín Miroslav, Demovič Stanislav, Poór Robert, Ondejka Vojtech, Zervan Ivan

MPK: C07C 51/41

Značky: kyseliny, spôsob, dimetylamínovej, výroby, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...drahších neutralizačných činidiel napr. dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstrámaá .zpôsobom výroby dimetylamínovej soli 2-metyl 4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Kyselina 2-metyl-4-chlôrfenoxyoctoyá sa pripraví chloráciou 2-metylfenoxyoctanu sodného s Naclo v prítomnosti minerálnej kyseliny. Zo získaného roztoku sa získa 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová kyselina vyzrážaním V prebytočnej minerálnej kyseline. zo suspenzie sa vyzrážaná...

Způsob ustavení tiskových jednotek vícebarvového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242811

Dátum: 11.04.1988

Autori: Marchalín Miroslav, Horsák Ivan

MPK: B41F 5/06

Značky: tiskových, vícebarvového, tiskového, stroje, ustavení, způsob, jednotek

Text:

...tiskové jednotky e ozubeným kolem přebiraciho bubnu druhétiskové jednotky tak, že na ozubené kolo předávacího bubnu první tiskové jednotky se upevní magnetický držák s ručičkovým úchylkoměrem, jehož měřící hrot dosedne na bok zubu ozubeného kola přebíracího bubnu druhé tiskové jednotkya střídavým natáčením jednoho z ozubených kol se změří ručičkovým úchylkoměrem skutečná velikost zubové vůle, která se postupným přibližováním tiskových...

Dvouvlákenný dialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245495

Dátum: 15.06.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Janda 1ubomír, Kepert Jindoich, Wolf Vojtich, Horsák Ivan, Rybár Alfonz, Broueek Josef

MPK: A61M 1/18

Značky: dialyzátor, dvouvlákenný

Text:

...Ana 25495nuaara neaaerca Hn 3 Koñ.Hn 3 Kan CKOpOCTb Teuenun aener K succKOMy nepenay KoHueHTpaunñ nuannanpywmero pactaopa mnm K ÓHCTpomy HacmmeHww ero TDKCMHBCKMMM BemeCTBaMM.n 03 TDMy Anannanpywmwñ pacreop Ha nporàmenwn ocraroquoro yuacrxa nonux sonoKOH yme He oóuaaaer nonuoñ npmnmammeň cnocoóHocTbm, cnencrsnem uero nanaercn Heoóxoaumocru yannueuua apeneuu nnanmaanan ocrnmenmn aocraróquoñ ouncrxn oópaóaTuaaeMoñ mnnxocrn.lleJIb...

Zapojení systému vibrační diagnostiky plynové turbíny v turbosoustrojí pro přepravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Holka Vojtech, Hauskrecht Peter, Eambál Emil, Marchalín Miroslav, Cárta Jozef, Šottnak Peter, Vávra Blažej

MPK: G01M 7/00

Značky: plynové, diagnostiky, turbiny, plynů, systému, turbosoustrojí, prepravu, zapojení, vibrační

Text:

...zadaných algoritmů vyčíslovány velikosti závad V závislosti na vibračních charakteristikách každého z uzlůa s ohledem na jejich vliv Ina dynamický stav zařízení.Zařízení 45 pro vyčíslení - frekvence otáčení vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny obsahuje sériové prepojené obvody sestávající z paralelních zařízení 46, 47 vyčíslwjících frekvence otáček vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny, jež vytváří podle zadaného algoritmu signály...

Cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250574

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 501/36, A61K 31/545

Značky: deriváty, cefalosporínové

Text:

...výhodou po predchádzajúcom čisteni vodného roztoku soli zlúčeniny I na neinogenných živiciach, ako napríklad XAD-2.K odštepeniu chräniacich skupín ako tritylová sa používa s výhodou bezvodej kyseliny trifluoroctovej alebo vodných roztokov kyseliny mravčej alebo octovej. Výhodné odštepenie chlóracetylovej skupiny je možné pôsobením tlomočoviny v neutrálnom alebo kyslom prostredí. Tento typ reakcie opísal Masaki (j. A. C. S. 90,...

Acyl-tiosemikarbazidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237133

Dátum: 15.03.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Veverka Miroslav

MPK: C07C 159/00

Značky: spôsob, acyl-tiosemikarbazidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka acyl-tiosemikarbazidov vzorca I a spôsobu ich prípravy. Zlúčenina vzorca I sa používa ako medziprodukt pre prípravu triazol-4-yl-acetátov. Zlúčeniny vzorca I sa podľa vynálezu pripravujú reakciou acylhydrazínov s etylisotiokyanatoacetátom.

Sposob výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248478

Dátum: 12.02.1987

Autori: Svitek Imrich, Kollár Alojz, Paško Štefan, Holka Vojtech, Makovinská Mária, Lehotský Ján, Hauskrecht Peter, Gürtler Tibor, Marchalín Miroslav, Vávra Blažej

MPK: C07C 53/16

Značky: kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob, výroby

Text:

...kyselín odfiltruje. Podstata Vynálezu spočíva V tom,že pre prípravu zriedenej minerálnej kyseliny, ktorá sa použije pri chlorácii Z-metylfenoxyoctovej kyseliny, sa použije matečný roztok minerálnych kyselín, ktorým sa riedi koncentrovaná minerálne kyselina na požadovanú koncentráciu.Prínosom oproti CS AO č. 179 200 je, že Vzniká podstatne menej odpadových vôd,pričom sa zníži ich kyslost a tým nutnost následnej neutrálizácie. V...

Sposob zachytávania odplynu chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247558

Dátum: 15.01.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Hauskrecht Peter, Kollár Alojz, Demovič Stanislav, Cipová Marta, Vávra Blažej

MPK: B01D 53/14

Značky: spôsob, zachytávania, odplynů, chlóru

Text:

...fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa používajú v polnohospodárstve. vynález je možné najlepšie uplatnit pri spracovaní 2-metylfenoxyoctovej kyseliny, ak sa v blízkosti nachádzajú odplyny chlóru. Absorpcia odplynov ohlóru je nenáročná a jednoduchá na strojné zariadenie. Strojné zariadenie tvorí prakticky potrubie, absorpčná kolena, čerpadlo a ventilátor. Ako zdroj odplynu chlóru môžu byt napr. zásobníky technického Naclo, ktorý sa hlavne pôsobením...

Alkyl 5-substituované-3-merkapto-1,2,4-4H-triazol-4-yl acetáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234892

Dátum: 15.01.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 249/12

Značky: alkyl, acetáty, 5-substituované-3-merkapto-1,2,4-4h-triazol-4-yl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka alkyl 5-substituovaných 3-merkapto-1,2,4-4H-triazol-4-yl acetátov všeobecného vzorca I, kde R, R1 a Alk majú ďalej uvedený význam a spôsobov ich prípravy. Zlúčeniny I sa používajú ako medziprodukty pre polosyntetické antibiotiká. Zlúčeniny vzorca I sa podľa vynálezu pripravujú cyklizáciou thiosemikarbazidov v bázickom prostredí a S-alkyláciou.