Marchalín Miroslav

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265751

Dátum: 14.11.1989

Autori: Poór Robert, Hauskrecht Petr, Zervan Ivan, Ondejka Vojtech, Demovič Stanislav, Marchalín Miroslav

MPK: C07C 51/41

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob, dimetylamínovej, kyseliny, výroby

Text:

...drahších neutralizačných činidiel napr. dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstrámaá .zpôsobom výroby dimetylamínovej soli 2-metyl 4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Kyselina 2-metyl-4-chlôrfenoxyoctoyá sa pripraví chloráciou 2-metylfenoxyoctanu sodného s Naclo v prítomnosti minerálnej kyseliny. Zo získaného roztoku sa získa 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová kyselina vyzrážaním V prebytočnej minerálnej kyseline. zo suspenzie sa vyzrážaná...

Způsob ustavení tiskových jednotek vícebarvového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242811

Dátum: 11.04.1988

Autori: Horsák Ivan, Marchalín Miroslav

MPK: B41F 5/06

Značky: ustavení, vícebarvového, jednotek, způsob, stroje, tiskového, tiskových

Text:

...tiskové jednotky e ozubeným kolem přebiraciho bubnu druhétiskové jednotky tak, že na ozubené kolo předávacího bubnu první tiskové jednotky se upevní magnetický držák s ručičkovým úchylkoměrem, jehož měřící hrot dosedne na bok zubu ozubeného kola přebíracího bubnu druhé tiskové jednotkya střídavým natáčením jednoho z ozubených kol se změří ručičkovým úchylkoměrem skutečná velikost zubové vůle, která se postupným přibližováním tiskových...

Dvouvlákenný dialyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245495

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kepert Jindoich, Horsák Ivan, Broueek Josef, Rybár Alfonz, Wolf Vojtich, Janda 1ubomír, Marchalín Miroslav

MPK: A61M 1/18

Značky: dvouvlákenný, dialyzátor

Text:

...Ana 25495nuaara neaaerca Hn 3 Koñ.Hn 3 Kan CKOpOCTb Teuenun aener K succKOMy nepenay KoHueHTpaunñ nuannanpywmero pactaopa mnm K ÓHCTpomy HacmmeHww ero TDKCMHBCKMMM BemeCTBaMM.n 03 TDMy Anannanpywmwñ pacreop Ha nporàmenwn ocraroquoro yuacrxa nonux sonoKOH yme He oóuaaaer nonuoñ npmnmammeň cnocoóHocTbm, cnencrsnem uero nanaercn Heoóxoaumocru yannueuua apeneuu nnanmaanan ocrnmenmn aocraróquoñ ouncrxn oópaóaTuaaeMoñ mnnxocrn.lleJIb...

Zapojení systému vibrační diagnostiky plynové turbíny v turbosoustrojí pro přepravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šottnak Peter, Eambál Emil, Hauskrecht Peter, Marchalín Miroslav, Holka Vojtech, Vávra Blažej, Cárta Jozef

MPK: G01M 7/00

Značky: zapojení, systému, vibrační, plynů, turbosoustrojí, prepravu, diagnostiky, plynové, turbiny

Text:

...zadaných algoritmů vyčíslovány velikosti závad V závislosti na vibračních charakteristikách každého z uzlůa s ohledem na jejich vliv Ina dynamický stav zařízení.Zařízení 45 pro vyčíslení - frekvence otáčení vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny obsahuje sériové prepojené obvody sestávající z paralelních zařízení 46, 47 vyčíslwjících frekvence otáček vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny, jež vytváří podle zadaného algoritmu signály...

Cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250574

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veverka Miroslav, Marchalín Miroslav

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36

Značky: cefalosporínové, deriváty

Text:

...výhodou po predchádzajúcom čisteni vodného roztoku soli zlúčeniny I na neinogenných živiciach, ako napríklad XAD-2.K odštepeniu chräniacich skupín ako tritylová sa používa s výhodou bezvodej kyseliny trifluoroctovej alebo vodných roztokov kyseliny mravčej alebo octovej. Výhodné odštepenie chlóracetylovej skupiny je možné pôsobením tlomočoviny v neutrálnom alebo kyslom prostredí. Tento typ reakcie opísal Masaki (j. A. C. S. 90,...

Acyl-tiosemikarbazidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237133

Dátum: 15.03.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Veverka Miroslav

MPK: C07C 159/00

Značky: spôsob, acyl-tiosemikarbazidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka acyl-tiosemikarbazidov vzorca I a spôsobu ich prípravy. Zlúčenina vzorca I sa používa ako medziprodukt pre prípravu triazol-4-yl-acetátov. Zlúčeniny vzorca I sa podľa vynálezu pripravujú reakciou acylhydrazínov s etylisotiokyanatoacetátom.

Sposob výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248478

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Marchalín Miroslav, Svitek Imrich, Paško Štefan, Lehotský Ján, Gürtler Tibor, Makovinská Mária, Vávra Blažej, Holka Vojtech, Kollár Alojz

MPK: C07C 53/16

Značky: kyseliny, výroby, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob

Text:

...kyselín odfiltruje. Podstata Vynálezu spočíva V tom,že pre prípravu zriedenej minerálnej kyseliny, ktorá sa použije pri chlorácii Z-metylfenoxyoctovej kyseliny, sa použije matečný roztok minerálnych kyselín, ktorým sa riedi koncentrovaná minerálne kyselina na požadovanú koncentráciu.Prínosom oproti CS AO č. 179 200 je, že Vzniká podstatne menej odpadových vôd,pričom sa zníži ich kyslost a tým nutnost následnej neutrálizácie. V...

Sposob zachytávania odplynu chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247558

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cipová Marta, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Kollár Alojz, Vávra Blažej, Marchalín Miroslav

MPK: B01D 53/14

Značky: chlóru, zachytávania, odplynů, spôsob

Text:

...fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa používajú v polnohospodárstve. vynález je možné najlepšie uplatnit pri spracovaní 2-metylfenoxyoctovej kyseliny, ak sa v blízkosti nachádzajú odplyny chlóru. Absorpcia odplynov ohlóru je nenáročná a jednoduchá na strojné zariadenie. Strojné zariadenie tvorí prakticky potrubie, absorpčná kolena, čerpadlo a ventilátor. Ako zdroj odplynu chlóru môžu byt napr. zásobníky technického Naclo, ktorý sa hlavne pôsobením...

Alkyl 5-substituované-3-merkapto-1,2,4-4H-triazol-4-yl acetáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234892

Dátum: 15.01.1987

Autori: Veverka Miroslav, Marchalín Miroslav

MPK: C07D 249/12

Značky: acetáty, 5-substituované-3-merkapto-1,2,4-4h-triazol-4-yl, alkyl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka alkyl 5-substituovaných 3-merkapto-1,2,4-4H-triazol-4-yl acetátov všeobecného vzorca I, kde R, R1 a Alk majú ďalej uvedený význam a spôsobov ich prípravy. Zlúčeniny I sa používajú ako medziprodukty pre polosyntetické antibiotiká. Zlúčeniny vzorca I sa podľa vynálezu pripravujú cyklizáciou thiosemikarbazidov v bázickom prostredí a S-alkyláciou.