Marák Jozef

Spôsob analýzy kationických zložiek v materiáloch z prípravy gumárenských urýchľovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268572

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lúčanský Dušan, Kardoš Emil, Pukáčová Anna, Kománová Emília, Marák Jozef

MPK: G01N 27/26

Značky: materiáloch, zložiek, analýzy, přípravy, spôsob, kationických, gumárenských, urýchľovačov

Text:

...rom V odpovudajúooj zőuo aepąrovnnej látky konštantné a pro určitú látku ohnrnktoriutioki. nho nuunoňnonĺ nu vymlĺvn hlnvnn pri tvnlikntlvnąj nnnlýzn lĺnzok, ln-Io popłnöujo morąĺvýšku vlny un izotnuhoťoroogrnmo, rogintrovunú uaplnovaöom, n porovnał Ju a výškou vlny pradpoklndnnoj ltnndnrdnoj látky.Hlorou kvąntity pri lzotnohoforotlokej analýze Jo znan dĺžka zčny nnnlyzovnnoj látky.rKvnntitut 1 vnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnil...

Sposob analýzy anionických zložiek v surovinách na prípravu gumárenských urýchlovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259213

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kardoš Emil, Kománová Emília, Lúčanský Dušan Csc, Marák Jozef, Pukáčová Anna

MPK: G01N 27/26

Značky: přípravu, spôsob, gumárenských, urýchľovačov, anionických, zložiek, analýzy, surovinách

Text:

...merať výšku vlny na izotachoforeoqrame, registrovaná zapisovačom, a porovnať ju s výškou vlny predpokladanej štandardnej látky.Mierou kvantity pri izotachoforetickej analýze je zasa dlžka zóny analyzovanej látky. Kvantitativnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnit metódou kalibračnej krivky.Operačný systém analýzy, ktorý je možné s výhodou použiť pri analýze predmetných anionických zložiek podľa vynálezu, je uvedený v tabuľke 1.A...

Spôsob analýzy ionogénnych zložiek arylfosforečnanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258613

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pukáčová Anna, Kománová Emília, Marák Jozef, Lúčanský Dušan, Kardoš Emil

MPK: G01N 27/56

Značky: analýzy, arylfosforečnanov, ionogénnych, zložiek, spôsob

Text:

...založenými na stanovení celko« vého obsahu fosforu v chloride fosforitom alebo tríchloridoxide fosforečnanom nie je možné stanoviť jednotlivé formy zlúčením ťosforu, ktoré sa tam môžu vyskytovať ako primesy, na rozdiel od spôsobu analýzy podľa vynálezu.Izotachoforetickú analýzu predmetných ionogénnych zložiek možno uskutočniť za 10 až 20 min. za použitia kapilárnej kolóny o dĺžke 15 cm a vnútornom priemere 0,8 a« lebo 0,3 mm.Medza dôkazu...

Vícedetektorová scintilační detekční jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241832

Dátum: 15.09.1987

Autori: Grúo Peter, Marák Jozef, Dubový Karel, Chmel Jozef

MPK: G01T 1/20, G01T 7/08

Značky: scintilační, jednotka, detekční, vícedetektorová

Text:

...obsazení kazet při měření souuborů vz-orků a vyhodnocení si vyžaduje jak složitějąší algoritmus zpracování dat, talk vyšší nároky na orgaiíizalci prác-e.je rovněž známo uspořádání, ,které numožňuje .měření tří vzorlků ve třech kiazetách současně. Detekční jednotka je tvořena třemi scíntiłlacními detektory studnového typu ve spolewčném pouzdru s fotonasobiči. Celek je pohybliv-ý ve třech na sobě íkolmýoh směrech a nasouvá se ze zdola na...