Mania Dieter

Substituované tiofénsulfonylmočoviny a – tiomočoviny, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284325

Dátum: 23.12.2004

Autori: Kaiser Joachim, Crause Peter, Mania Dieter, Hartung Jens, Englert Heinrich Christian, Gögelein Heinz

MPK: A61P 9/00, A61K 31/381, A61K 31/64...

Značky: tiomočoviny, tiofénsulfonylmočoviny, výroby, obsahuje, liečivo, použitie, spôsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované tiofénsulfonylmočoviny a -tiomočoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom R(1), R(2), X, Y a Z majú význam uvedený v patentových nárokoch, prejavujú účinky na kardiovaskulárny systém.

3-Amidochromanylsulfonyl(tio)močoviny, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282213

Dátum: 15.10.2001

Autori: Englert Heinrich Christian, Mania Dieter, Klaus Erik, Gerlach Uwe, Linz Wolfgang, Gögelein Heinz

MPK: A61K 31/35, C07D 311/04, C07D 311/70...

Značky: spôsob, 3-amidochromanylsulfonyl(tio)močoviny, obsahujú, přípravky, přípravy, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 3-amidochromanylsulfonyl(tio)močoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl, C1-4-alkoxy-C1-4-alkoxyl, C1-4-alkyltioskupina, halogén alebo trifluórmetyl, R2a, R2b a R2c sú vždy vodík alebo C1-2-alkyl, R3 je vodík alebo C1-4-alkyl, Z je síra alebo kyslík a A je prípadne substituovaný fenyl, zvyšok nasýteného alebo nenasýteného laktámu, alebo zvyšok heterocyklického bicyklického systému, a ich...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a -tiomočoviny, spôsob ich výroby a použitie farmaceutických prípravkov na báze týchto zlúčenín, ako aj liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282131

Dátum: 17.09.2001

Autori: Gögelein Heinz, Gerlach Uwe, Mania Dieter, Englert Heinrich Christian, Kaiser Joachim

MPK: C07C 335/42, A61K 31/64, C07C 311/58...

Značky: substituované, obsahujú, báze, výroby, použitie, týchto, farmaceutických, benzénsulfonylmočoviny, zlúčenín, tiomočoviny, spôsob, liečivá, prípravkov

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom R(1), R(2), R(3), R(4), E, X a Y majú význam uvedený v patentových nárokoch. Uvedené zlúčeniny majú účinky na kardiovaskulárny systém.

Substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 281876

Dátum: 25.06.2001

Autori: Gögelein Heinz, Mania Dieter, Kaiser Joachim, Englert Heinrich Christian, Gerlach Uwe

MPK: A61K 31/64, C07C 311/58, C07C 335/42...

Značky: benzénsulfonyltiomočoviny, výrobu, substituované, farmaceutických, obsahujú, prostriedkov, spôsob, použitie, benzénsulfonylmočoviny, výroby, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom R(1), R(2), R(3), R(4), R(5), R(6), E, X a Y majú význam uvedený v patentových nárokoch. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú účinkami na kardiovaskulárny systém.

Substituované chromanylsulfonyl(tio)močoviny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281739

Dátum: 20.05.2001

Autori: Klaus Erik, Mania Dieter, Linz Wolfgang, Gerlach Uwe, Englert Heinrich Christian, Gögelein Heinz, Crause Peter

MPK: A61K 31/35, C07D 405/12, C07D 311/58...

Značky: použitie, chromanylsulfonyl(tio)močoviny, substituované, obsahom, spôsob, přípravy, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl, halogén, trifluórmetyl, aminoskupina, NH-C1-4-alkyl, N-(C1-4-alkyl)2 alebo S-C1-4-alkyl, R2a je vodík alebo C1-2-alkyl, R2b a R2d sú vždy vodík, C1-2-alkyl, prípadne substituovaný fenyl alebo prípadne substituovaný benzyl, R2c a R2e sú vždy vodík alebo C1-2-alkyl, R3 je vodík, C1-4-alkyl, C3-6-cykloalkyl, CH2-C3-6-cykloalkyl alebo trifluórmetyl, Q je (CH2)n, kde n...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a -tiomočoviny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281605

Dátum: 02.10.1996

Autori: Mania Dieter, Gögelein Heinz, Englert Heinrich Christian, Kaiser Joachim, Gerlach Uwe

MPK: C07C 335/42, A61K 31/64, C07C 311/58...

Značky: použitie, výroby, obsahuje, benzénsulfonylmočoviny, spôsob, substituované, diagnostika, liečivo, tiomočoviny, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R(1) atóm vodíka alebo metylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu R(2) alkoxylovú skupinu so 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10 atómami uhlíka, pričom 1 až 6 atómov uhlíka sa vymení za heteroatómy kyslíka alebo síry alebo za skupinu NH E atóm kyslíka alebo síry Y skupinu -[CR2(3)]1-4 R(3) atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 alebo 2 atómami uhlíka X atóm vodíka, atóm halogénu alebo...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiva a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281357

Dátum: 02.10.1996

Autori: Crause Peter, Mania Dieter, Kaiser Joachim, Gögelein Heinz, Gerlach Uwe, Englert Heinrich Christian

MPK: A61K 31/34, C07C 311/58, A61K 31/64...

Značky: použitie, spôsob, benzénsulfonylmočoviny, výrobu, liečivá, liečivo, benzénsulfonyltiomočoviny, obsahuje, substituované, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny všeobecného vzorca (I), kde význam R1, R2, R3, E, X, Y a Ar je uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú účinkami na kardiovaskulárny systém, používajú sa na výrobu liečiv na liečbu porúch srdcového rytmu, ischemických stavov srdca, zoslabenej výkonnosti srdca a na iné.