Mangano Giorgina

Tricyklické indazolové zlúčeniny, spôsoby ich prípravy a kompozície, ktoré je obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18442

Dátum: 04.03.2011

Autori: Mangano Giorgina, Garrone Beatrice, Cazzolla Nicola, Alisi Maria Alessandra, Magaro' Gabriele, Furlotti Guido

MPK: A61K 31/5517, A61P 1/00, A61K 31/4985...

Značky: obsahujú, zlúčeniny, spôsoby, kompozície, tricyklické, indazolové, přípravy

Text:

...zistili, že tieto nové tricyklické indazolamidovézlúčeniny vykazujú oproti añnite k S-HTZA receptorom mnohom nižšiu selektívnu afinitu k S-HTZC receptorom.Táto biologická aktivita sa významne líši od v obore známej aktivity tricyklických indazolových zlúčenín, aká je opísaná napr. v patentovom spíse WO3 EP 2556 074 Zlúčeniny podľa vynálezu sa navyše svojou štruktúrou významne líšia odNové bicyklické indazolové zlúčeniny podľa vynálezu môžu...

Použitie benzydamínu pri liečbe p40-dependentních ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19933

Dátum: 23.06.2010

Autori: Mangano Giorgina, Biondi Giuseppe, Guglielmotti Angelo

MPK: A61P 17/06, A61K 31/416

Značky: použitie, benzydamínu, ochorení, liečbe, p40-dependentních

Text:

...je tuberkulóza alebo AIDS alebo degeneratívne ochorenie, ako je roztrúsená skleróza alebo ulceratívna kolitída.0009 Avšak pôsobenie benzydamínu je uskutočnené s ohľadom na TNF, V dávkach vyšších než takých, ktorými je dosiahnuté protizápalového efektu. Následne boli tiež ohlásené dávky 20 mg/kg, a tiež vysoké 40 mg/kg u myši, ktoré sú žiaduce k vyvolaniu významného inhibićného efektu na TNF produkcii(M.Sironi a kol., Inhibition of...

3-Aminokarbazolová zlúčenina, farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14853

Dátum: 11.05.2009

Autori: Guglielmotti Angelo, Coletta Isabella, Maugeri Caterina, Garofalo Barbara, Cazzolla Nicola, Alisi Maria Alessandra, Furlotti Guido, Mangano Giorgina, Dragone Patrizia

MPK: C07D 209/88, A61P 29/00, A61K 31/403...

Značky: farmaceutická, kompozícia, tejto, přípravy, ktorá, spôsob, 3-aminokarbazolová, zlúčeniny, obsahuje, zlúčenina

Text:

...patologických procesov.0009 Najmä PGE 2 sa vo veľkej miere vyskytujú na miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho a chronického zápalu, ako je napriklad edêm, tvorba erytémov,zápalová bolesť, zápal kĺbov a horúčka. V skutočnosti sú PGE 2 silnými prozápalovými a algogênnymi prostriedkami. Anti-PGE 2 protilátky prejavujú protizápalovê pôsobenie a u zvierat bez PGE receptorov sa pozorovala znížená odpoveď na zápalové...

Deriváty 1-benzyl-3-hydroxymetylindazolu a ich použitie pri liečbe ochorení súvisiacich s expresiou MCP -1 a CX3CR1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20891

Dátum: 06.03.2009

Autori: Mangano Giorgina, Guglielmotti Angelo, Furlotti Guido, Cazzolla Nicola

MPK: A61K 31/435, A61P 13/00, A61K 31/416...

Značky: deriváty, použitie, súvisiacich, 1-benzyl-3-hydroxymetylindazolu, liečbe, expresiou, ochorení, cx3cr1

Text:

...medzi faktormi zapojenými v zápalových patológiách CNS (roztrúsená skleróza,Alzheimerova choroba, demencia spojená s HIV) a dalších patológiách a stavoch, so zjavnou zápalovou zložkou alebo bez nej,vrátane atopickej dermatitídy, kolitídy, intersticiálnych pľúcnych patológií, restenózy, aterosklerózy, komplikácií po chirurgickom zákroku (napríklad angioplastike, arterektómie, transplantácii,náhrade orgánu a/alebo tkaniva, implantácii...

Deriváty 1-benzyl-3-hydroxymetylindazolu a ich použitie v liečbe ochorení spočívajúcich v expresii MCP-1, CX3CR1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20899

Dátum: 05.03.2009

Autori: Cazzolla Nicola, Guglielmott Angelo, Mangano Giorgina, Furlotti Guido, Garofalo Barbara

MPK: A61P 13/00, A61K 31/415, A61P 25/00...

Značky: spočívajúcich, mcp-1, 1-benzyl-3-hydroxymetylindazolu, expresii, liečbe, deriváty, použitie, cx3cr1, ochorení

Text:

...ako mediátory zápalových procesov. CX 3 CRl so svojim ligandom CX 3 CL 1 (fraktalkin) predstavuje kľúčový faktor pri regulácii migrácie a adhezívností monocytov. CX 3 CRl je exprimovaný v monocytoch, zatiaľ čo CX 3 CL 1 je transmembránovým chemokínom v endoteliálnych bunkách. Genetické štúdie na humánnych i zvieracích modeloch preukázali zásadnú úlohu CX 3 CRl a CX 3 CL 1 V patofyziológii zápalových ochorení. Existuje dostatok dôkazov...

Derivát (aza) indolu substituovaný v 5. pozícii, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento derivát, zlúčenina medziproduktu a spôsob ich preparácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14222

Dátum: 16.12.2008

Autori: Furlotti Guido, Coletta Isabella, Dragone Patrizia, Cazzolla Nicola, Garofalo Barbara, Maugeri Caterina, Alisi Maria Alessandra, Garrone Beatrice, Mangano Giorgina

MPK: A61K 31/404, A61P 29/00, A61K 31/437...

Značky: zlúčenina, derivát, farmaceutická, aza, pozícii, preparácie, medziproduktu, substituovaný, obsahujúca, indolu, kompozícia, spôsob

Text:

...E syntázy mikrozomálneho typu scyklooxigenázou-2 v mozgových endoteliálnych bunkách myší behomendotoxínom indukovanej horúčky J. Neurosci. 1521 (8) 2669-77). I ked majú oba enzýmy (COX-2 a mPGES-l) funkčné prepojenie a koexpresiu, miera ich indukcie sa v rôznych bunečných systémochodlišuje, čo poukazuje na rôzne regulačné indukčné mechanizmy (J.Bolo preukázané, že lieky inhibujúce enzým COX-2 sú účinné pre zmiernenie zápalu a...

Deriváty (aza)indólu substituované v polohe 5 ako medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17601

Dátum: 16.12.2008

Autori: Furlotti Guido, Maugeri Caterina, Dragone Patrizia, Coletta Isabella, Garrone Beatrice, Garofalo Barbara, Cazzolla Nicola, Alisi Maria Alessandra, Mangano Giorgina

MPK: A61K 31/437, A61K 31/404, A61P 29/00...

Značky: deriváty, polohe, aza)indólu, medziprodukty, substituované

Text:

...napríklad artritíde, ale ich dlhodobé užívanie môže spôsobovať poškodenie tkanív spôsobené nadmemou produkciou cytokínov, napríklad TNFa a IL-l 3 (Stichtenoth D.O. 2001 Mícrosomal Prostaglandín E synthase is regulated by proinfĺammatory cytokines and glucocorticoíds in prímary rheumatoid synovia cells J. Immunol. 167 str. 469). Navyše je dlhodobé užívanie týchto látok spojené s nežiaducimi vedľajšími účinkaí na kardíovaskulárny systém. Z...

Deriváty 2-arylindolu ako inhibítory mPGES-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15653

Dátum: 14.06.2007

Autori: Guglielmotti Angelo, Furlotti Guido, Maugeri Caterina, Mangano Giorgina, Ombrato Rosella, Coletta Isabella, Alisi Maria Alessandra, Cazzolla Nicola, Polenzani Lorenzo, Garofalo Barbara, Garrone Beatrice

MPK: A61P 29/00, A61K 31/435, A61K 31/40...

Značky: mpges-1, deriváty, 2-arylindolu, inhibitory

Text:

...prostaglandíny PGE sú faktonni podporujúcimi rást nádorov (Castellone M.D. et al. 2005 Prostaglandin E 2 promotes colon cancer growth through a novel Gs-Axin-B-catenin, Science 310, str. 1504-1510 Mehrotra S.,et al. 2006 Microsomal prostaglandin E 2 in breast cancer a potential target for therapy, J. Pathol. 208(3) str. 356-63 Nakano et al. 2006 Induction of macrophagic prostaglandin E 2 synthesis by glioma cells J. Neurosurgery l 04(4),...

3-Aminokarbazolové zlúčeniny, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a spôsob prípravy takýchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7962

Dátum: 25.07.2006

Autori: Coletta Isabella, Alisi Maria Alessandra, Cazzolla Nicola, Russo Vincenzo, Mangano Giorgina, Polenzani Lorenzo, Dragone Patrizia, Furlotti Guido

MPK: A61K 31/00, C07D 209/00, A61P 35/00...

Značky: zlúčeniny, přípravy, spôsob, zlúčenín, takýchto, 3-aminokarbazolové, obsahujú, kompozície, farmaceutické

Text:

...iných patologických procesoch. Predovšetkým prostanoidy PGE sa vo vysokej miere vyskytujú V miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho aj chronického zápalu, akými sú napríklad opuch, tvorba erytémov, zápalové bolesti, zápaly kĺbov a horúčka. Prostanoidy PGE sú silnými prozápalovými a algogénnymi činidl ami . Anti- PGE protilátky vykazujú protizápalový účinok, pričom u zvierat bez PGE 2 receptorov bola pozorované...

Použitie benzoylového derivátu 3-aminokarbazolu na liečenie poruchy spojenej s tvorbou prostaglandínu E2 (PGE2)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8022

Dátum: 03.05.2006

Autori: Cazzolla Nicola, Maugeri Caterina, Furlotti Guido, Polenzani Lorenzo, Coletta Isabella, Mangano Giorgina, Alisi Maria Alessandra

MPK: A61K 31/404, A61P 25/16, A61P 19/02...

Značky: derivátů, spojenej, použitie, benzoylového, tvorbou, prostaglandinů, pge2, liečenie, poruchy, 3-aminokarbazolu

Text:

...a látky selektivne voči COX-Z, ktoré sa V súčasnosti používajú, symptómy spojené so zápalom tak, že neselektívne inhibujú produkciuV súčasnej dobe sú na trhu dostupné najmä liečivá selektívne voči COX-2, ktore majú v porovnaní s obvyklými nesteroidnými protizápalovými liečivamí (N SAID) zníženú gastrointestinálnu toxicitu. Tieto liečivá selektívne voči COX-2 však znižujú tvorbu vaskulámeho prostacyklínu (PGI 2, ktorý sa prevážne tvorí z...