Mánek Břetislav

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Semler Miloslav, Kolínský Miloslav, Mánek Břetislav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, vápníkovou, membrána, iontově, elektrodu

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Suspenze k leštění či lapování křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267205

Dátum: 12.02.1990

Autori: Balounek Vratislav, Houžvička Jindřich, Blecha Zbyněk, Mánek Břetislav

MPK: B24D 11/00, C09K 3/14

Značky: leštění, krehkých, lapování, suspenze, materiálů

Text:

...byly lapovány volným diamantovým zrnem o velikosti 10/7 v euspenzi s etylenglykolem na nástroji z lehčeného polyuretanového elastomeru a dále pak leštěny volným diamantovým zrnem o velikosti 3/1 v suspenzi s etylenglykolem na nástrojiJakostniho povrchu. Čas leštění se zkrátil o vice než 60proti známé technologii, kdy lapováni bylo prováděno vodní euepenzi oxidu hlinitého o zrnitoeti postupně 22/15, 10/15 e 5/3 na kovovém nástroji a...

Způsob přípravy monokrytalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se zvýšenou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263866

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mánek Břetislav, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Košelja Michal, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/30, C30B 29/20, C30B 29/32...

Značky: saturovatelnou, perovskitu, aktivovaného, zvýšenou, způsob, neodymem, přípravy, monokrytalů, yttritohlinitého, absorpcí

Text:

...volný kyslík. Trojmocné ionty uvedených přechodných prvků pak působí jako koaktivátor iontů neodymu. Vlivem uvedené saturovatelné absorpce přímo uvnitř aktivního materiálu se proníkavě zlepší podmínky pro klíčování modulátory, resp. uzávěrkami, vloženými do rezonátonu, protože se sníží supelrluminiscence aktivního materiálu, Také volně běží 2cí .laser používající tento materiál vykazuje silně-promodlulované pulsy, které jsou vhodné např....

Laserová tyč z hlinitoyttritého perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258590

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Mánek Břetislav, Kvapil Jiří

MPK: H01S 3/08

Značky: perovskitu, hlinitoyttritého, laserová

Text:

...schopnost čelních ploch již při nízkých jejich odklonech od roviny kolmé ku geometrické ose tyče dostatečná pro dokonalou polarizaci generovaného světla a následné zúžení oboru vlnových délek laserové emise a tím i ku zlepšení funkce laseru, zejména pak jeho stability. Pro volně běžící pulsni nebo kontinuální laser je, 5 ohledem na nízkou inverzi vhodné použít tyč s rovnoběžnými čelními plochamí, jejichž normálu svírá relativně malý úhel s...

Způsob hydrolýzy fosfátových skel s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258589

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mánek Břetislav, Súlovský Juraj, Kvapil Jiří, Mašek Václav

MPK: B09B 3/00

Značky: hydrolýzy, fosfátových, stříbra, způsob, obsahem

Text:

...se získá hrubě krystalický halogenid stříbrný,znečištěný jen malým množstvím orthofosforečnanu boritého BP 04, kterého vzniká za uvedených podmínek jen malé množství, a dále roztok, který lze odstranit filtrscí nebo dekantací a obsahující většinu složek původního skla, s výjimkou stříbra. Bez přídavku kyselín lze í z kusového, ovšem hydrolyzovaného skla získat stříbro extrakcí vodným roztokem amoniaku.Při hydrolýze skla lze zároveň s výhodou...

Způsob rozkladu fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255678

Dátum: 15.03.1988

Autori: Súlovský Juraj, Mánek Břetislav, Kvapil Jiří

MPK: C22B 11/04

Značky: rozkladu, fosforečnanových, způsob

Text:

...jeho slepování. Proto může rozklad probíhat í za pokojovéPokud sklo obsahuje borité ionty, vzniká fosforečnan boritý rozkladem skla, a protopřídavek této látky nebo halogenidových iontů může být zcela nízký k zamezení slepování částic skla na počátku rozkladu. Doba a teplota rozkladu závisí na velikosti částic sklazpůsob podle vynálezu lze velmi jednoduše a levně rozložit zbytky fosforečnanových skel s obsahem stříbra, přičemž izolace...

Způsob pěstování monokrystalů vizmutgermanátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255654

Dátum: 15.03.1988

Autori: John Václav, Blažek Karel, Horák Jiří, Vrzala Pavel, Mánek Břetislav

MPK: C30B 29/32

Značky: pěstování, monokrystalů, způsob, vizmutgermanátu

Text:

...při použití kelímku se speciálně upraveným kulovým dnem, nicméně i tyto nejsou vždy V celém svém objemu dokonale homogenní a vhodná surovina pro výrobu scintilačních detektorů se musi z nich získávat výběrem.Tyto nevýhody odstraňuje způsob pěstováni monokrystalů vizmutgermanátu vysoké jakosti Czochralskiho metodou tažením z taveniny v platinovém kelimku podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že gradient teploty v pěetovaci aparatuře se...

Způsob zlepšení zpracovatelnosti odpadů fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255229

Dátum: 15.02.1988

Autori: Súlovský Juraj, Kvapil Jiří, Mánek Břetislav

MPK: B09B 3/00

Značky: zlepšení, zpracovatelností, způsob, fosforečnanových, odpadů

Text:

...lze vyloužít vodným roztokem o pH 8 až 9, činil atomární poměr iontů fosforu a boru 41 až 101, je výsledný produkt velmi měkký a sypký.způsobem podle vynálezu lze tak upravit odpady, obsahující fosforečnanová skla do stavu, ve kterém je lze snadno dále zpracovat.Fosforečnanové sklo o molárním složení 35 fosforečnanu hlinitého Al(PO 3)3, 22 fosforečnanu draselného KP 03, 17 fosforečnanu neodymitého Nd(PO 3)3 a 26 fosforečnanu lithného...

Způsob přípravy korundu pro dosimetrické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 233264

Dátum: 01.04.1987

Autori: Plichta Jiří, Blažek Karel, Perner Bohumil, Trousil Jaroslav, Štverak Bohumil, Havrdlík Miroslav, Mánek Břetislav, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: G01T 1/11

Značky: způsob, účely, korundu, přípravy, dosimetrické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy korundu pro dosimetrické účely s vysoce stabilními dosimetrickými vlastnostmi, čehož se dosáhne záhřevem oxidu hlinitého obsahujícího 10-3 až 100 hmot. % iontů alkalických zemin a případně ještě 5.10-5 až 10-2 hmot. % iontů titanu na teplotu 1000 až 1800 °C po dobu 0,5 až 30 h v atmosféře, obsahující volný kyslík a následujícím záhřevem na teplotu 1200 až 2000 °C po dobu 0,5 až 15 h v atmosféře obsahující volný vodík.

Způsob pěstování hlinitoyttritého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235858

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mánek Břetislav, Kvapil Jiří, Dědek Milan, Perner Bohumil, Bouček Ivan, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, způsob, pěstování, hlinitoyttritého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů hlinitoyttritého granátu uskladněním tvorby krystalové mřížky k jednodušší přípravě výchozí suroviny, v níž poměr oxidu hlinitého a yttritého nemusí být zcela přesně definován, jednak k možnosti zvýšit růstovou rychlost bez poklesu jakosti monokrystalu, čehož se dosáhne tím, že tavenina obsahující oxidy hliníku, yttria a případného dopantu jako je neodym nebo cer, obsahuje ještě alespoň 5.10-4 hmot. % prvku, který...

Závěr pece pro tepelné zpracování uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 232288

Dátum: 15.06.1986

Autori: Holeček Rudolf, Folprecht Jiří, Grégr Jan, Mánek Břetislav

MPK: D01F 9/12

Značky: zpracování, uhlíkových, tepelně, závěr, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem jsou odstraněny nevýhody známých uzávěrů kapalinových nebo různě tvarovaných trubic s několika přívody a vývody inertního plynu, jako je nebezpečí strhávání uzavíracího média do zahřívaného prostoru a tím ovlivňování průběhu pyrolytických reakcí, možnost poškození vlákna při průchodu různě tvarovanými trubicemi o jejich hrany, či případné stržení vzduchu do pece, čehož je dosaženo tím, že uzávěr má tvar T a část trubice směrovaná k...

Způsob přípravy žlutozeleně až červenozeleně zbarvených monokrystalů ytritohlinitého granátu, obsahujícího ionty chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216623

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kvapil Josef, Mánek Břetislav, Perner Bohumil, Sevastjanov Boris Konstantinovič, Kvapil Jiří

Značky: monokrystalů, granátu, způsob, žlutozeleně, chromu, zbarvených, obsahujícího, ytritohlinitého, červenozeleně, ionty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého granátu s příměsí iontů chromu žlutozelené až červenozelené barvy, vyznačený tím, že monokrystaly se pěstují pod atmosférou obsahující 30 až 100 obj. % vzácného plynu tažením z taveniny v kelímku, zakrytém víčkem s otvorem,přičemž průměr válcové části monokrystalu, průměr otvoru víčka a vnitřní horní průměr kelímku je v poměru 1 : 1,2 až 1,5 : 1,7 až 2,5 a případně nad hladinou taveniny ve výšce...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu zelené barvy s červeným nádechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213803

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kuzněcov Viktor, Bagdasarov Chadžik, Běljajev Leonid, Mánek Břetislav, Pasternjak Leonid, Kvapil Jiří, Sevastjanov Boris, Perner Bohumil, Kvapil Josef

Značky: granátu, pěstování, barvy, nádechem, monokrystalů, yttritohlinitého, zelené, červeným, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu zelené barvy s červeným nádechem tažením z taveniny, vyznačený tím, že růst probíhá v atmosféře směsi vodíku a inertního plynu z VIII. skupiny periodické Mendelejovovy tabulky v molárním poměru 0,001 až 0,10 z taveniny tvořené kysličníkem hlinitým (Al2O3), kysličníkem chromitým (Cr2O3), kysličníkem yttritým (Y2O3) s příměsí některého z kysličníku ostatních vzácných zemin (X2O3) v molárním...