Mánek Aleš

Zariadenie na zaistenie kolies automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3665

Dátum: 02.12.2003

Autor: Mánek Aleš

MPK: B60B 7/16, F16B 41/00

Značky: automobilů, zaistenie, zariadenie, kolies

Text:

...hlavy skrutky. Na obr. 2 je táto zoskrutkovaná zostavapred vytiahnutím kľúča, na obr. 3 je uzamknutá skrutka a celá zostava zakrytá tesniacim členom proti nečistotám. Na obr. 4 je približne V dvojnásobnej mierke prierez krycím puzdrom. Obr. 5 znázorňuje zostavu so vsadeným zámkom vo vnútri náboja kolesa, obr. 6 znázorňuje zostavu so vsadeným zámkom zvonku náboja kolesa a obr. 7 prierez krycím prvkom V podobe uzavretého puzdra hrncovitého...

Zariadenie proti neúmyselnému blokovaniu volantu automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3495

Dátum: 02.05.2003

Autor: Mánek Aleš

MPK: B62D 1/00

Značky: blokovaniu, volantu, proti, neúmyselnému, automobilů, zariadenie

Text:

...uzáveru. Západkovć teleso sa teda otáča z tohto pohľadu pri odomykaní a štartovaní vozidla doľava. otáčaním doprava je na týchto obrázkoch zachytený postup pri uzamykaní riadenia pred vytiahnutim kľúča z vložky uzáveru riadenia.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých, obr. l až 5 znázorňujú jednotlivé fázy funkcie mechanizmu so spätnou pomocnou vačkou s priamkovým priebehom a to a) vždy nárys a bokorys, b)...

Zámok sedadla automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3296

Dátum: 10.09.2002

Autor: Mánek Aleš

MPK: B60R 25/00, B60N 2/08

Značky: sedadla, zámok, automobilů

Text:

...telesa,na obr. 2 je znázornené vysunutie pohyblivého ramena až do hornej krajnej polohy, na obr. 3 sú nakreslené jednotlivé diely v rozloženom stave a na obr. 4 je znázornené uchytenie celého technického riešenia ku karosérii vozidla a k sedadlu v normál nej polohe a v sklopenom stave. Na obr. 5 je prierez pevnoučasťou telesa a výsuvne pohyblivým ramenom V zasunutej a vysunutej polohe. Na obr. 6 je schematicky nakreslený zatvorený a...

Zámok riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3295

Dátum: 10.09.2002

Autor: Mánek Aleš

MPK: B60R 25/00

Značky: páky, zámok, riadiacej

Text:

...mať protikus pre blokovaciu závoru tvorený kulisou s jednou alebo dvomi drážkami na zablokovanie príslušného rýchlostného stupňa, drážka blokovacej závory má v tomto prípade hranatý profil.Zámok riadiacej páky podľa tohto riešenia umožňuje s minimálnym úsilím a jednoduchým úkonom zablokovanie riadiacejpáky a pritom dáva možnosť voľby, v ktorej polohe bude riadiacapáka zablokovaná podľa úvahy vodiča a momentálnej situácie priodstaveni vozidla,...

Zařízení pro přerušení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269411

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mánek Aleš, Vencl Zbyněk

MPK: D01H 9/08, D01H 15/02

Značky: přerušení, příze, zařízení

Text:

...v oee rotace rotační řezací misky pro nnsávání příze od odváděc ího ústrojí. Také v tomto případě je příze trvale ve styku s řeznou hranou a tato je tedy poměrně intenzivnč otupována. Nejvätäím nedostatkom tohoto zařízení je jeho nízká spo~ lehlivost, dochází k jeho ucpání, což vede k vyřazení z činnosti celého obslužného za~řízení vybaveného tímto způsobem řazení příze.vynález si klade za cíl. odstranit nedostatky těchto známých...

Způsob přípravy solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247011

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vidláková Jarmila, Mánek Aleš, Prudek Miloš

MPK: C11D 1/12

Značky: kyseliny, přípravy, esterů, způsob, sulfojantarové, solí

Text:

...či jejích oxyethylenovanými deriváty, lze riziko hydrolýzy odstranit, nebo podstatné snížit postupem podle vynálezu tim, že se neutralizace monoesterů maleinově kyseliny provádí za přidavku 0,5 až 10 0/0 hmot. močoviny, vztaženo na celkovou hmotnost neutralizovauné směsi.Výhodou postupu podle vynálezu je, že pokud dojde k překročení koncentrace baze při neutrallzaci, má přldávaná mločovina funkci pufru a pravděpodobnost hydmlýzy je podstatne...

Zařízení pro zatěsnění pokovovacího bubnu v sušce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241938

Dátum: 01.12.1987

Autori: Halamka Petr, Mánek Aleš, Reissig Ivo

MPK: C25D 17/20

Značky: sušce, zatěsnění, zařízení, bubnu, pokovovacího

Text:

...plášte bubnu po celém obvodu, čímž jsou úzoe vymezenymožnosti řešení uzâvěru bubnu. Těsnící lišty se opotŕebovávají.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro zas těsnění pokovovacího bubnu V sušce podle vynálezu, jehož pod~ statou je zatěsnění pokovovacího bubnu v sušce prostřednictvím lištovýeh kartáčů, které jsou příchytkami upevněny ke žlabu, do kterého volně dosedá buben a zatěsňují buben po celé jeho délcea čelních...

Zařízení pro přivádění textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253463

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vencl Zbyněk, Mánek Aleš, Dufek Stanislav

MPK: D01H 9/18

Značky: textilních, zařízení, dutinek, přivádění

Text:

...otáčeníjejich spojovacích příček se nachází blíze k výše položené vodící tyčí. V důsledku toho je po uvolnění prostoru mezi vodícími tyčemi jeětě během počáteční fáze pohybu kontrolována poloha dutinek v rediálním eměru.A konečně výhodne podle vynálezu je, že směr axiální složky uvolňovacího pohybu níže položené vodící tyče je opačný ke směru pohybu težného proetředku. Tím je každá dutinka během počáteční fáze uvolňovacího pohybu vodících...

Antistatický a avivážní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241684

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šafaoak Stanislav, Mánek Aleš, Rybáo Oldoich, Chadima Jaroslav

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, antistaticky, avivážní

Text:

...atd.Nyní jsme nalezli, že vhodnou kombinací některých povrchové aktivních látek podle vynalezu je6 až 30 dílů N-2-hydroxy-4-oxa-C 1 o až Ciaalkyl-N,N-dimethy 1-N-Z-hydroxyethyljamonium chloridu, 1 až 12 dílů cetyl-oleylalkoholu oxethylovanélío 15 až 22 moly ethylenoxidu, 3 až 15 dílů diethanolamidů kyselín kokosového oleje, 0,5 až 3 dílů kyseliny citrónová, 0,1 až 0,5 dílů silikonového regulatoru pěny a30 až 85 dílů Vody,lze připravit...

Zvedací zařízení pro tangenciálně poháněnou navíjecí cívku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234166

Dátum: 01.04.1987

Autori: Stránský Milan, Trávníček Dušan, Halamka Petr, Němec Jiří, Mánek Aleš

MPK: B65H 54/06, B65H 54/54

Značky: zařízení, tangenciálně, poháněnou, cívku, zvedací, navíjecí

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zvedací zařízení s ovládacím táhlem a s výkyvným zvedacím ramenem pro nazdvihování a spouštění ramen držáku cívky přitlačované k hnacímu válci na textilním, zvláště bezvřetenovém dopřádacím stroji, jehož účelem je umožnit výhodnější zautomatizování postupu zvedání a spouštění navíjecích cívek. Podle vynálezu je výkyvné zvedací rameno, uložené na nosníku zvedacího zařízení, opatřeno ozubeným segmentem a spojeno s ovládacím táhlem přes...

Trolejový sběrač proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233284

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mánek Aleš, Stránský Milan, Halamka Petr Nad Orlicí, Němec Jiří, Trávníček Dušan

MPK: H01R 39/08

Značky: sběrač, proudu, trolejový

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem dosažení vysoké provozní spolehlivosti obslužných automatů bezvřetenových dopřádacích strojů je trolejový sběrač proveden jako sběrací vozík, výkyvně a posuvně uložený na nosném rameni, jež je rovněž výkyvně na držáku pojezdového kola a vyvozuje pružný přítlak sběracího vozíku na skosené vedení, fixujíc tak polohu sběracího vozíku ve svislém směru. Sběrací vozík je opatřen sběracími uhlíky a vodicími kolečky, pojíždějícími na skoseném...

Pojezdové kolo, zejména pro pojízdné obslužné automaty textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235809

Dátum: 01.12.1986

Autori: Němec Jiří, Trávníček Dušan, Mánek Aleš, Kubata Milan, Halamka Petr, Stránský Milan

MPK: D01H 13/00, D03J 1/00

Značky: textilních, automaty, strojů, obslužné, kolo, zejména, pojezdové, pojízdné

Zhrnutie / Anotácia:

Kolo mající pojezdovou část s obvodovou styčnou plochou válcového typu a s oproti této styčné ploše radiálně zvětšenými okraji ve formě volně otočných, avšak axiálně nehybných diskových přírub.

Zařízení k vytváření zásoby cívkových dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233522

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vencl Zbyněk, Mánek Aleš

MPK: D01H 9/18

Značky: dutinek, cívkových, zařízení, vytváření, zásoby

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytváření zásoby cívkových dutinek u navinovacích jednotek textilního, zejména bezvřetenového dopřádacího stroje prostřednictvím horizontálního zásobního žlabu, umístěného k řadě vedle sebe uspořádaných navinovacích jednotek, a k němu přiřazeného nekončitého tažného prostředku s unašeči, který přivádí jednotlivé cívkové dutinky k odebíracím místům, nacházejícím se v zásobním žlabu vždy jedno odebírací místo proti jedné navinovací...

Zařízení na odebírání válcových přířezů od pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 246472

Dátum: 13.03.1986

Autori: Fikar Jioí, Mánek Aleš, Ferkl František

MPK: B65G 47/24

Značky: odebírání, válcových, zařízení, přířezu

Text:

...21 ° pístnice čtvrtého hydraulického motoru 17, upraveného na křížovém suportu 29. Dosedací plocha 25 odklâdacíhor stolku 24 je pod dráhou čelistí 1 v rozsahu pracovního zdvíhu první pístnice 3 před padacími dvířky 26 opatřena jednołkřídlými dvlřky 8, otočné uloženými kolem osy j rovnoběžné s osou b přířezu 22. ednokřludlá dvířka 8 jsou ovládána pístnioí jpátého hydraulického motoru 9 do otevřené polohy navazujíci na plochu skluzu 30,...