Mandel Martin

Způsob čištění azlocilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268399

Dátum: 14.03.1990

Autori: Červeň Albert, Novák Ludvík, Stuchlík Josef, Pek Rudolf, Mandel Martin

MPK: C07D 499/18

Značky: čištění, azlocilinu, způsob

Text:

...na. I s výohozí substenoe po dobu nejvýše 30 minut, načež se po filtrnci s ektivnízn uhlím u/nobo přes křemelinu k filtrútu přidává. voda v poměru 0,5 až 80 ml nn I s azlooilinu, vztnženo na. hmotnost výohozí substence.ZJistilo se totiž, že roztok uzlooilinu v ethąnolu je po určitou dobu při zuhřívání stabilní /polosyntotioká beta-lektamovú antibiotika Jsou obvykle znněně citlivá na zvýšenou teplotu, zvlěště v roztooíohj.Provedoní podle...

Způsob výroby DL1fenylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266791

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mandel Martin, Rajšner Miroslav

MPK: C07C 101/30, C07C 101/06

Značky: výroby, dl1fenylglycinu, způsob

Text:

...provedení způsobem podle vynálezu jsou roekční podmínky uopořádány tak, že je donaženo vysoké koncentrace reekčních komponent, podmíňující využitelnou rychlost hydro~ lýzy za atmonférického tlaku, bez použití tlakové nádoby. Účelný postup ce volí podle zamyěleného vedení reakce. Napríklad po Bucherer-Bergaově reakci se k reakční eměoi, obsahující hydantoin obecného vzorce II, přidává hydroxid nebo omše hydroxidů alkolického kovu,...

Beta-laktamová antibiotika se (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-/4-aminobenzensulfonamido/-4-thiazolyl)- acetylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259693

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mandel Martin, Holá Vladislava, Rajšner Miroslav, Novák Ludvík

MPK: C07D 499/50, A61K 31/43, A61K 31/545...

Značky: antibiotika, beta-laktamová, acetylskupinou

Text:

...6-aminoĺl penicilanové nebo naminodesacetoxyoefalosporanové kyseliny vel zmĺněném rozpouštědle přidá organické báze, například triethyl iamin, pyridin nebo dimethylanilin apři teplotě -eo až 45 °o, s výhodou při teplotě -30 až O 00186 přidá hydrochlorid /Z/-2 ~-alkoxyímino-2-Ě-/4-aminobenzensulfonamido/-4-thiazo 1 yl 7 aoety 1 chloridu. Produkt je možné izolovat s výhodou vymíchánim s rozto~ kem alkálie s hodnotou pH 7 až 9,...

Kyseliny (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4-thiazolyl)octové a jejich N-acetylderiváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258595

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novák Ludvík, Mandel Martin, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 277/52

Značky: n-acetylderiváty, kyseliny, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4-thiazolyl)octové, jejich

Text:

...1 yloctové obecného vzorce I, kde X značíacetylskupinu a R má výše uvedený význam.V druhém stupni se alkalickou hydrolýzou této kyseliny za výše uvedených podmínek získá kyselina obecného vzorce I, kde X značí atom vodíku a R má výše uvedený význam.Pro reakci není rozhodující, je-li kyselina obecného vzorce I, kde X značí acetylskupinu a R má výše uvedený význam izolována volná nebo ve formě soli, například s...

Ethylestery kyselin (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-acetamidobenzensulfonamido)-4-thiazoly)- octových

Načítavanie...

Číslo patentu: 258594

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mandel Martin, Novák Ludvík, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 277/52

Značky: ethylestery, z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-acetamidobenzensulfonamido)-4-thiazoly, octových, kyselin

Text:

...5 1 až 2 atomy uhlíku se 4-acetanidobenzensulfochloridemoza přítomnosti báze, např. trietylaminu, dimetylanilinu, pyridinu apod., ve vhodném rozpouštědle,např. v chlorovaných uhlovodících 5 1 až 2 atomy uhlíku a 1 až 4 atomy ch 1 ou,nebo jejich směsích s pyridinem, případně v samotném pyridinu při teplotě -20 až 100 °c.Výhodné je možné uskutečnit tuto reakci ve vodě za přítomnosti ve vodě rozpustné báze,např. hydroxidu alkalického kovu,...

Způsob přípravy hydrochloridů (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-amino-4-thiazoly) acetylchloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258292

Dátum: 16.08.1988

Autori: Rajšner Miroslav, Mandel Martin, Novák Ludvík

MPK: C07D 277/40

Značky: acetylchloridů, přípravy, z)-2-alkoxyimino-2-(2-amino-4-thiazoly, hydrochloridu, způsob

Text:

...uhliku, například methylenchloridu, aromatickém uhlovodíku nebo acetonitrilu,popřípadě za přitomnosti katalytického množství dimethylformamidu nebo dimethylacetamidu a/nebo chlorovodíku, při teplotě -45 až 60 °c, s výhodou při teplotě -Z 5 až 20 OC.Bližší podrobnosti způsobu přípravy podle vynálezu vyplývaji z následujících přikladůprovedení, které tento způsob pouze ilustruji, ale nijak neomezují. P ř I k 1 a d 1 Hydrochlorid...

Hydrochloridy (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4- thiazolyl)acetalchloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258291

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mandel Martin, Novák Ludvík, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 277/52

Značky: z)-2-alkoxyimino-2-(2-(4-aminobenzensulfonamido)-4, hydrochloridy, thiazolyl)acetalchloridů

Text:

...fosforečným, případně za přítomnosti katalytického množství dimethylformamidu. Jako prostředí se používá s výhodou acetonitril, reakce probíhá při teplotě -40 až 60 °C, s výhodou při teplotě -40 až o °c.Bližší podrobnosti způsobu přípravy látek podle vynálezu vyplývají z následujících příkladů provedení. Je samozřejmě, že kromě uvedeného způsobu jsou možné k další alternatívy vedoucí k žádaným látkám obecného vzorce I, jež jsou odborníkovi...

Posuvný kryt hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242540

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novák Ludvík Rdd, Norek Petr, Mandel Martin

MPK: G01P 1/02

Značky: mobilných, prúdenia, posuvný, vzduchu, snímača, prostriedkov, rychlostí, hlavice

Text:

...je vsunutá spona -sódovkového uzáveru z jednej strany štrbiny plášta, z druhej strany štrbiny plášte je pribodovaný ku pláštu spodný plech sódovkového uzaveru. Podstatou vynálezu je tiež to,že štrbina plášte je zakrytá pásikom pribodovaným ku jednej strane plašta pozdĺž celej štrbiny plášte z jeho vonkajšej strany.Výhodou posuvného krytu hlavice snímača podľa vynálezu je zlepšenie funkcie posuvného krytu pri zvýšenom mechanickom namáhaní...

Způsob izolace beta-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 250561

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novál Ludvík, Mandel Martin

MPK: C07D 501/12, C07D 499/18

Značky: beta.-laktamových, antibiotik, izolace, způsob

Text:

...rovněž snadno a dokonale z reakčního prostředí odstraní fyziologicky nepříjemný, velmi twoxický dimethylanilin. Z vodného prostředí, zbaveného extrakcí nežádoucíclí příměsí, se po vyčištění aktivním uhlím získá okvseleníin žádané krystalioké polosylrtetické antibiotikum ve vysokém výtěžku a ve velmi čisté,snadno filtrovatelné formě, která se dobře zpracovává až na finální produkt, Způsob izolace podle vynálezu byl vyzkoušen při přípravě...

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238950

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mandel Martin, Novák Ludvík

MPK: C07D 277/40

Značky: její, hydrochloridu, 2-methoxyimino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetylchloridu, syn-forma, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Syn-forma hydrochloridu 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/acetylchloridu a způsob její výroby. Uvedená nová látka je velmi výhodným novým výchozím produktem syntézy polosyntetických, tzv. aminothiazolových beta-laktamových antibiotik se širokým spektrem účinnosti
vyrábí se chlorací bezvodé syn-formy kyseliny 2-methoxyimino-2-/2-amino-1,3-thiazol-4-yl/octové.

Způsob výroby technické kyseliny 2-etylhexanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239237

Dátum: 15.05.1985

Autori: Marek Miroslav, Pecka Jan, Halaška Vlastimil, Mandel Martin, Nováková Helena

MPK: C07C 53/128

Značky: technické, kyseliny, 2-etylhexanové, výroby, způsob

Text:

...oxiduje při teplotě 10 až 100 °c, výhodně 30 až so °c, tlaku 0,1 až 1,0 MPa. průtoku vzduą chu nebo kyslíku 0,3 až 5,0, výhodně 0,5 až 1,0 kmol kyslíkuna 1 m 3 reakčního prostoru a za katalytického působení vodného roztoku hydroxidu sodného nebo draeelného nebo 2-etylhexanoátu sodného při molárním poměru alkelíckého kovu k 2-etylhexanalu 0,001 až 0,11, výhodné 0,01 až 0.0821.vhodným rozpouštědlem 2-stylhexanalu při oxidačni reakci jsou kapslné...