Maňásek Zdeněk

Etylén-vinylacetátový kopolymér obsahujúci 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257380

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Vaššová Gabriela, Pajchortová Alžbeta

MPK: C08F 210/02, C08F 8/30, C08F 218/08...

Značky: 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl, etylén-vinylacetátový, kopolymer, obsahujúci, skupiny

Text:

...5,1,5,3 hexadecyljjpropánovej III.Teplota sa zvýši na 125 °C a po 20 min. sa pridá 2,5 g 0008 molu metylesteru lll a V inertnej atmosfére pokračuje polyméranalogickou reakciou za miešania po dobu 110 min. pri teplote spätného toku. Roztok sa ochladí a postupne sa za miešania pridáva do 500 ml 90 Vo-ného Vodného etanolu. Vyzrážaný kopolymér sa filtráciou separuje a potom extrahuje V 200 ml 90 ~ného vodného etanolu po dobu 10 h. Po...

Etylén-vinylacetátový kopolymér obsahujúci 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino skupiny a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257379

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pajchortová Alžbeta, Maňásek Zdeněk, Vašš František, Vaššová Gabriela

MPK: C08F 8/30, C08F 218/08, C08F 210/02...

Značky: obsahujúci, skupiny, kopolymer, spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, etylén-vinylacetátový, přípravy

Text:

...xylénu. V časovom intervale 45 minút sa potom za miešania pridá 11 g 0,0432 molu etylesteru 3-2,2,6,6-tetrametyl-lł-piperidylamínopropánovej III.Teplota sa zvýši v priebehu 30 min. na 125 °C, po 20 min. sa pridajú 2 g 0,0079 molu etylesteru III a v inertnej atmosfére pokračuje polyméranalogioká reakcia za miešania po dobu 110 min. pri teplote spätného toku. Roztok sa potom ochladí na 60 stupňov Celsia a postupne sa pridáva za miešania...

Kopolyestery na báze poly(etylén-2-butén-dionátu) modifikované polyméranalogickou reakciou s 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253935

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vašš František, Vaššová Gabriela, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Romanov Andrej

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: kopolyestery, modifikované, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom, spôsob, přípravy, polyméranalogickou, báze, reakciou, poly(etylén-2-butén-dionátu

Text:

...odstraňuje. Podstatou vynáiezu je kopolyester na báze polyetylén-Z-buténdionátu modifikovaný polyméranalogickou reakciou so 4-amíno-Z,2,6,6-tetramety 1 piperidínom vzorce Iv mólovom pomere zlúčeniny vzorca II ku zlúčenine vzorca iIi 1 1 až 1 0,2, výhodne v chioroiorme za miešania po dobu 4 až 10 hodin pri teplote spätného toku.Polymérne svetelné stabilizátory pilperidinového typu, ktoré sú predmetom vynalezu sú vhodné pre stabilizáciu...

Polyamid na báze kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C08K 5/34, C08G 69/26

Značky: polyamid, 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej, báze, spôsob, kyseliny, přípravy

Text:

...1 hodinu pri tej istej teplote, pričom časť reakč 4ného metanolu sa pomaly oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného metanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstrá. není, rozpúštadla sa zvyšok pri nezmenenejteplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu dalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymêr rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,...

Kopolymery na báze poly(etylénbutándionátu) obsahujúce 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino- a oktadecylamino- skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk, Vaššová Gabriela, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: G08K 5/34, C08G 63/16

Značky: kopolymery, skupiny, oktadecylamino, obsahujúce, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, poly(etylénbutándionátu, báze

Text:

...4-amíno-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III a 0,269 g U,001 mólu n-oktadecylamínu IV a reakčná zmes sa mieša pri teplote spätného toku po dobu 7 hodín. Po ochladení sa rozpúštadlo odparí na vakuovej rotačne odparke a k mazlavému zvyšku sa pridá 50 ml dietyléteru. Po 1 hodinovom státi a občasnom pretrepaní zmesi sa vylúčený stuhnutý zvyšok viacnásobne extrahuje dietyléterom. Po odparení dietyléteru sa získa žltkastý, ľahko spráškovateL ný polymér...

Poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašš František, Vaššová Gabriela, Lustoň Jozef, Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk, Bieliková Anna

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát, spôsob, přípravy

Text:

...zahrieva 1 h pri tej istej teplote, pričom čast reakčněho etanolu sa postupne oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpúšťadla sa zvyšok pri nezmenenej teplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 mililitroch toluěnu, prečistí aktívnym...

Polyamid obsahujúci štruktúrne jednotky kyselín 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252978

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C08K 5/34, C08G 69/26

Značky: spôsob, obsahujúci, polyamid, jednotky, kyselin, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, přípravy, strukturně

Text:

...Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpüšťadla sa zvyšok pri nezmenej teplote podrobil vákuu 0,1 až 0,2 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,dôkladne premyje destilovanou vodou a roztok sa vysuší bezvodým síranom sodným. Po...

Hydrogénsíran kyseliny 2,2,6,6-tetrametyl-4,4-piperidíniumdioctovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252977

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/34

Značky: spôsob, hydrogénsíran, kyseliny, 2,2,6,6-tetrametyl-4,4-piperidíniumdioctovej, přípravy

Text:

...má využitie na pripravu polymérnych svetelných stabilizátorov polyesterového typu so zníženou extrahovateľnostou z polymérov.P ľ Í k l a d 1 K 1,53 g 0,U 05 mólu amóniovej soli 1,5 252977-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,lo-tetrametyl-IELQ-díazaspirołl 5,5 undekánu sa pridá 1,5 mililítra koncentrovanej kyseliny sírovej,zmes sa opatrne zahrieva, pričom systém nadobúda visköznu konzistenciu. Po štátí reakčnej zmesi cez noc sa na druhý deň k nej...

Poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252976

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Romanov Andrej, Vašš František, Lustoň Jozef, Vaššová Gabriela, Borsig Eberhard

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát, spôsob, přípravy

Text:

...pozostávajúcej z 0,979 g 0,002 molu dimetylesteru kyseliny 2,3-bis 1,2,2,6,G-pentametyl-tl-piperidyloxy butandiovej II a 0,25 g 0,004 molu LZ-etán 4diolu v 10 m 1 suchého xylénu zahriate na 110 °C sa pridá 0,05 g tetrapropyltitanátu ako katalyzátora. Zmes sa zahrieva 1 hodinu pri tej istej teplote, pričom pri reakcii vznikajücí metanol sa postupne odstraňuje destiláciou. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. V...

Amónium 1,5-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,10-tetrametyl-3,9-diazaspiro(5,5)undekán a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250593

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Bieliková Anna, Lustoň Josef, Vaššová Gabriela, Vašš František

MPK: C07D 471/10

Značky: spôsob, 1,5-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,10-tetrametyl-3,9-diazaspiro(5,5)undekán, přípravy, amónium

Text:

...tým,že sa na 1 mól 2,2,ELG-tetrametyl-łoxopiperidinu vzorca IIpôsobí 2 mólmi alkylkyanoacetátu vzorca IIIR značí Inetylovú alebo etylovú skupinu a nasýteným alkoholickým roztokom amo~ niaku najvýhodnejšie pri teplote v rozmedzí od -20 °C do 0 C po dobu 2 dní.Výhodou uvedeného vynálezu je prípra 4va východiskovej látky pre syntézu svetelných stabilizátorov polymérov polyalkylpiperidínového typu so zvýšenou molekulovou hmotnosťou, s...

Dialkylestery kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250592

Dátum: 15.04.1987

Autori: Borgis Eberhard, Lustoň Jozef, Bieliková Anna, Maňásek Zdeněk, Vašš František, Vaššová Gabriela, Romanov Andrej

MPK: C07C 69/40

Značky: spôsob, přípravy, dialkylestery, 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej, kyseliny

Text:

...dusíka sa prikvapká 3,03 g 0,01 móla) diinetylesteru kyseliny 2,3-dibrómbutándiovej v 30 m 1 suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5 hodin a po ochladeni sa reakčná zmes premyje trikrát destilovuanou vodou. Po vysušení toluénového roztoku bezvoclým síranom sodným sa rozpúšťadlo vákuovou odparí, pričom sa získa surový produkt V podobe žltej viskóznej kvapaliny, ktorá po delenína chro-matografickej kolóne...

Dialkylester kyseliny 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232189

Dátum: 01.04.1987

Autori: Papalová Anna, Hercegová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 211/58

Značky: spôsob, přípravy, 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej, kyseliny, dialkylester

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2,3-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny 2,3-dibrómbutandiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až...

Dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232188

Dátum: 01.04.1987

Autori: Papalová Anna, Vašš František Humenné, Maňásek Zdeněk, Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej, kyseliny, dialkylester, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino) propándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že se na dialkylester kyseliny 2-brompropándiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až 30 °C...

Dialkylestery kyseliny 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248950

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Lustoň Jozef, Vašš František, Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk, Borsig Eberhard

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, dialkylestery, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, kyseliny, přípravy

Text:

...medziproduktov pre syntézu polymérneho svetelného stabilizátora polyalkylpiperidínového typu.K pripravenej sodnej soli 4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III v množstve 1,722 q/0,01 mol/ v 70 ml suchého toluénu sa pridá 0,02 g K 1 a pri teplote 80 až 90 °C V atmosfére dusíka sa prikvapká 1,8 g /0,005 mol/ dietylesteru kyseliny 2,5-dibrômhexándiovej v 30 ml suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5...

Poly{etylén-2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)propándionát} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233432

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lustoň Jozef, Hercegová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C07D 241/38

Značky: přípravy, spôsob, poly{etylén-2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)propándionát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-2-(7,15-diazadispiro 5,1,5,3 hexadekán-15-yl)propándionátu vzorca I, kde n je 2 až 100 a spôsobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny 2-(7,15-diazadispiro [5,1,5,3] hexadekán-15-yl)propándiovej obecného vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, pôsobí etándiolom v suchom xyléne pri teplote v rozmedzí 100 až 160 °C v prítomnosti lítiumamidu alebo metoxidu sodného. Vynález má...

Poly{etylén -2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]-hexadekán-15-yl)bután-dionát} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233430

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Papalová Anna

MPK: C07D 241/38

Značky: přípravy, poly{etylén, spôsob, 2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]-hexadekán-15-yl)bután-dionát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3] hexadekán-15-yl)butándionátu} vzorca I, kde n je 2 až 100 a spôsob u jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na polyetylénmaleinát vzorca II, kde n je 2 až 100, pôsobí 7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekánom vzorca III v dimetylformamide, dimetylsulfoxide alebo chloroforme za miešania v rozmedzí teplôt 60 až 80 °C. Vynález má použitie v chémii polymérov pri príprave polymérneho...

Dialkylester kyseliny a,a’-bis(7,15-diazadispiro [5,1,5,3] hexadekán-15-yl)adipovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232347

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hercegová Gabriela, Vašš František, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk

MPK: C07D 241/38

Značky: dialkylester, spôsob, 5,1,5,3, přípravy, kyseliny, hexadekán-15-yl)adipovej, a,a'-bis(7,15-diazadispiro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dialkylesteru kyseliny ?,?´-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)adipovej obecného vzorca I, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu a sposobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny ?,?´-dibrómadipovej obecného vzorce II, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu, pôsobí 7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekánom vzorca III po dobu 24 hodín pri teplote 15 až 25 °C za miešania v...

3,9-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9- difosfaspiro[5,5]undekán a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232346

Dátum: 15.07.1986

Autori: Papalová Anna, Vašš František, Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk

MPK: C07F 9/65

Značky: difosfaspiro[5,5]undekán, přípravy, spôsob, 3,9-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 3,9-(7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-diosfaspiro[5,5]undekánu vzorca I a spôsobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na 7, 15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán vzorca II pôsobí 3,9-dichlór-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5,5]undekánom vzorca III v pomere 2:1 v suchom dimetylformamide, alebo v suchom benzéne alebo toluéne v prítomnosti trietylamínu. Vynález má použitie v chémii...

Poly{etylén-a,a’-bis(7,15-diazadispiro-5,1,5,3-hexadekán-15-yl)adipat} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232345

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C07D 241/38

Značky: poly{etylén-a,a'-bis(7,15-diazadispiro-5,1,5,3-hexadekán-15-yl)adipat, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-?,?´-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3] hexadekán-15-yl)adipátu vzorca I, kde n je 2 až 100 a spôsobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na zlúčeninu obecného vzorca II, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu, pôsobí etándiolom v suchom xyléne pri teplote v rozmedzí 100 až 160 °C v prítomnosti metoxidu sodného, alebo lítiumamidu. Vynález má použitie v chémii polymérov pre prípravu polymérneho svetelného...

N-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl- piperidín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232341

Dátum: 15.07.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Papalová Anna, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: n-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl, přípravy, spôsob, piperidín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-(4-hydroxy-3,5-di-terc. butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je N-(4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6- tetrametylpiperidín vzorce I, kde R znační terc.butylovú skupinu. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na 4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzaldehyd vzorca II, kde R značí terc.butylovú...

Poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231250

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vašš František, Papalová Anna, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionátu} a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je poly {etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát} vzorca I kde n je 2 až 100. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na zlúčeninu vzorca II uvedenú ďalej, pôsobí zlúčeninou vzorca III uvedenou ďalej v dimetylformamide, dimetylsulfoxide alebo...

Polyproylénová zmes vhodná pre výrobu vláken alebo fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231209

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vašš František, Borsig Eberhard, Sláma Peter, Maňásek Zdeněk, Capuliak Jozef, Romanov Andrej, Chmela Štefan

MPK: C08L 23/12, C08L 33/14

Značky: polyproylénová, vláken, výrobu, vhodná, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová zmes vhodná pre výrobu vláken alebo fólií skladajúca sa z 85 až 99 % hmotnostných izotaktického polypropylénu a 1 až 15 % hmotnostných vinylového štatistického kopolyméru, pripraviteľného radikálovou kopolymerizáciou N,N-dialkylsubstituovaného omega-aminoalkylesteru kyseliny akrylovej alebo metakrylovej, alkylesteru kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a prípadne ďalšieho vinylového monoméru v bloku alebo roztoku pričom tento...

Polyamidy typu stéricky bránených piperazínov na báze a-substituovanej kyseliny propándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 226927

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk

Značky: kyseliny, stericky, a-substituovanej, báze, propándiovej, bránených, polyamidy, piperazínov

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidy typu stéricky bránených pi perazíndiónov na báze ?-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Stéricky bránené piperazíny na báze a-monosubstituovanej kyseliny butándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 226926

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

Značky: stericky, piperazíny, bránené, a-monosubstituovanej, báze, kyseliny, butándiovej

Zhrnutie / Anotácia:

Stéricky bránené piperazíny na báze ?-monosubstituovanej kyseliny butándiovej obecného vzorca kde R značí alkylovú skupinu s počtom atómov uhlíka 1 až 18.

Chelatujúci stéricky bránený piperidín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229081

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C07D 211/58

Značky: piperidín, chelatujúci, stericky, bránený

Zhrnutie / Anotácia:

Chelatujúci stéricky bránený piperidín vzorca I

Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze a,á-disubstituovaných dikarboxylových alifatických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229080

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C07D 241/38

Značky: polyamidy, piperazíndiónov, báze, dikarboxylových, a,á-disubstituovaných, stericky, kyselin, bránených, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze ?,??´-disubstituovaných dikarboxylových alifatických kyselín, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q je alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, m má hodnotu v rozmedzí 0 až 6 a n je v intervale 2 až 10.

Spôsob inhibície korozívnych vlastností chemických posypových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 221199

Dátum: 15.03.1986

Autori: Romanov Andrej, Ambrovič Peter, Maňásek Zdeněk, Pastušaková Vlasta

Značky: inhibície, korozívnych, posypových, vlastností, látok, spôsob, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob inhibície korozívnych vlastností chemických posypových látok vyznačený tým, že k posypovým anorganickým alebo organickým látkam vykazujúcim efekt zníženia teploty mrazu vody, alebo k vodným roztokom týchto látok o koncentrácii 5 až 30 % hmot. sa pridávajú v množstve 0,005 až 1,5 % hmot. zlúčeniny obecného vzorca kde R1 je vodík, hydroxyl, alkyl alebo hydroxyalkyl s celkovým počtom atómov uhlíka 1 až 10, R2 a R3 označujú vodík, alkyl,...

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny maleinovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220997

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

Značky: polyesterový, spôsob, stericky, bráneného, piperazíndiónu, stabilizátor, kyseliny, světelný, přípravy, maleinovej, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterových svetelných stabilizátorov na báze stéricky bránených pizíndionov a kyseliny maleinovej a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy polyesterových svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že na 2,-3epoxypropyl-derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote maleinanhydridom v prítomnosti kyslých alebo bázických katalyzátorov. Látky pripravené podľa vynálezu sú potenciálne svetelné...

Polymerizovateľné svetelné stabilizátory na báze diesterov substituovanej kyseliny propándiovej a tetrasubstituovaných piperazínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220996

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: tetrasubstituovaných, propándiovej, báze, piperazínov, přípravy, polymerizovateľné, substituovanej, světelné, stabilizátory, kyseliny, diesterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polymerizovatelných svetelných stabilizátorov na báze diesterov substituovanej kyseliny propándiovej a tetrasubstituovaných piperazínov a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že sa na tetrasubstituovaný piperazín pôsobí dialkylesterom kyseliny 2-halogenpropádiovej v suchom dimetylformamide alebo v suchom organickom rozpúšťadle v prítomnosti bázy. Látky pripravené podľa vynálezu...

Adičný polymér na báze dihydroxyderivátu tetrasubstituovaného piperazíndiónu a diizokyanátu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223422

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: polymér, piperazíndiónu, přípravy, diizokyanátu, spôsob, dihydroxyderivátu, báze, tetrasubstituovaného, adičný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka adičného polyméru na báze dihydroxyderivátu tetrasubstituovaného piperazíndiónu a diizokyanátu a spôsobu jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy adičného polyméru spočíva v tom, že v suchom rozpúšťadle sa pôsobí na 2,3-dihydroxypropylderivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu diizokyanátom pri zvýšenej teplote. Vynález má použitie na prípravu adičného polyméru vhodného ako svetelného stabilizátora.

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny ftalovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223421

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: stabilizátor, bráneného, polyesterový, světelný, kyseliny, přípravy, piperazíndiónu, báze, stericky, ftalovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterového svetelného stabilizátora na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny ftalovej a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 2,3-epoxypropyl derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote ftalanhydridu v prítomnosti bázických katalyzátorov. Zlúčenina so štruktúrnymi článkami stéricky bráneného derivátu piperazínu má využitie ako svetelný stabilizátor rôznych...

Svetelný stabilizátor s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223420

Dátum: 15.03.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Lustoň Jozef

Značky: kombinovaným, světelný, účinkom, přípravy, piperazíndiónu, bráneného, stabilizátor, kopolyéteru, 2-hydroxybenzofenónu, stericky, spôsob, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka svetelného stabilizátora s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 15-(2,3-epoxypropyl)-7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-14,16-dion sa pôsobí 2-hydroxy-4-(2,3-epoxypropoxy)benzofenónom za katalýzy Lewisových báz pri zvýšenej teplote v atmosfére dusíka. Vynález má použitie na prípravu svetelného...

Polymerizovateľné dihalogénderiváty stéricky bránených piperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225050

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

Značky: stericky, polymerizovateľné, bránených, dihalogénderiváty, piperidínov

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerizovateľný dihalogénderivát stéricky bráneného piperidínu vzorca I 2. Spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že sa na 1,3-dibróm-2,2-dihydroxymetylpropán pôsobí 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidínom pri teplote spätného toku uhľovodíkového rozpúšťadla tvoriaceho s vodou azeotropickú zmes akým je napríklad benzén alebo toluén.

Stéricky bránené piperidíny na báze alfa-monosubstituovanej kyseliny butándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 225049

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

Značky: alfa-monosubstituovanej, piperidíny, butándiovej, bránené, stericky, báze, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Sféricky bránené piperidíny na báze alfa-monosubstituovanej kyseliny butándiovej obecného vzorca I kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu.

Polyestery typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 225048

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vašš František Humenné, Maňásek Zdeněk

Značky: kyseliny, polyestery, piperazíndiónov, stericky, báze, bránených, propándiovej, alfa-substituovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Polyestery typu sféricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze alfa,alfa’-disubstituovanej alifatickej dikarboxylovej kyseliny tetrasubstituovaným piperazíndiónom a 1,2-etándiolu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225022

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František, Lustoň Jozef

Značky: alfa,alfa'-disubstituovanej, kyseliny, polyesterový, dikarboxylovej, stabilizátor, tetrasubstituovaným, báze, přípravy, světelný, 1,2-etándiolu, spôsob, alifatickej, piperazíndiónom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterového svetelného stabilizátora na báze alfa, alfa -di- substituovanej alifatickej dikarboxylovej kyseliny tetrasubstituovaným piperezíndionom a 1,2-etándiolu. Podstata vynálezu prípravy zlúčeniny polyesteru na báze alfa,alfa -disubstituovanej alifatickej dikarboxylovej kyseliny tetrasubstituovaným piperazíndionom a 1,2 -etándiolu spočíva v reesterifikácii di-etylesteru kyseliny 2,5bis/7 15-diazadis- piro(5 1,5,3)...

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226303

Dátum: 15.10.1985

Autori: Maňásek Zdeněk, Hrdlovič Pavol, Zvara Ivan, Lukáč Ivan, Sláma Peter, Romanov Andrej, Chmela Štefan

Značky: akrylovej, alkylesterov, metakrylovej, spôsob, kopolymery, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolyméry alkylesterov kyseliny akrylovej a metakrylovej, obsahujúce 12 až 18 atómov uhlíka v alkylovej skupine, obsahujúce opakujúce sa jednotky obecného vzorca I: kde R1 a R2 je protón alebo metyl skupina X je kyslík alebo imino skupina.

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kizlink Juraj, Durmis Július, Chrástová Viera, Rattay Vladimír, Mejzlík Jiří, Majer Josef, Citovický Pavol, Mikulášová Darina, Maňásek Zdeněk, Štaudnerová Anna, Fančovič Karol

Značky: látok, dusíkatých, nízkomolekulárnych, fixácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...