Malý Rostislav

Plazmatron

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4585

Dátum: 05.10.2006

Autori: Dědek Milan, Malý Rostislav, Lojkásek Jaromír, Maier Miloš, Stárek Kamil, Lasák Vladimír, Marek Martin

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmatron

Text:

...11 je na obr. 2 schematicky vyznačený elipsoidom 28.Do anódového obalu 20 je osovo vložený rozvádzač 37 anódovej chladiacej vody, vybavený na homom čele rozvadzacím obtokom 38 anódovej chladiacej vody do niekoľko k nemu napojených vstupných tangenciálnych drážok 39 pre rozvod anódovej chladiacej vody na vonkajšiu kužeľo SK 4585 Uvú plochu telesa anódy 2 v medzere medzi rozvádzačom 37 a vonkajším plášťom anódy 2. Na svojom spodnom čele je...

Silové elektrické zapojenie plazmatronu s ionizačnou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4489

Dátum: 07.07.2006

Autori: Maier Miloš, Marek Martin, Stárek Kamil, Dědek Milan, Malý Rostislav, Lasák Vladimír, Lojkásek Jaromír

MPK: H05H 7/00

Značky: ionizačnou, jednotkou, plazmatronu, elektrické, zapojenie, silové

Text:

...je výkonový usmerñovač 5 vybavený systémom neznázomených ochrári, napäťových a prúdových, ktoré zaisťujú bezpečný chod a prevádzku celého systému silového elektrického napájania plazmatrónu 1.Pre spoľahlivý a bezpečný štart plazmatrónu 1, pri zapaľovaní jeho elektrického oblúku je využívaný štartovaci rezistor 8, ktorý je použitý len v dobe štartovacej procedúry. Samotný štartovací rezistor 8 je vytvorený na báze liatinového odpomíka s...