Malý Klement

Biodispergátor na inhibíciu heterotrofných a autotrofných nitrifikačných baktérií v cirkulačných chladiacich okruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269504

Dátum: 11.04.1990

Autori: Poór Robert, Sandtner Stanislav, Oravec Eduard, Waradzin Walter, Malý Klement

MPK: C02F 5/14

Značky: autotrofných, chladiacich, inhibíciu, biodispergátor, okruhoch, nitrifikačných, bakterií, heterotrofných, cirkulačných

Text:

...proti elizu znamená prevenciu proti heterotroíným baktériam a zníženie, alebo úplná inhibícia metabolizmu autotrofných nitrifikačných baktérií smeruje k dezinfekčným, alebo inhibičným prostriedkom.Najčastejšie používané dezinrekčné proetriedkyna heterotrorné baktérie sú chlôre jeho deriváty, novšie brőmově propionáty. Tieto tvoria skupinu oxidačných biocidov, toré nevratne oxidujú proteinově skupiny. výsledkom čoho je strate normálnej...

Kompozícia pre alkalickú úpravu cirkulačných chladiacich vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259294

Dátum: 17.10.1988

Autori: Oravec Eduard, Waradzin Walter, Mikula Ludovít, Khandl Ivan, Malý Klement

MPK: C23F 11/10

Značky: kompozícia, chladiacich, alkalickú, úpravu, cirkulačných

Text:

...okruhy podla vynálezu, ktorá pozostáva40 až 80 hmot. vody (clestilovaná, kondenzát, alebo úžitková tvrdá voda).Uvádzané kompozicia sa pridáva do vodnéhIo teplovýmennêho média v koncentrácii 2 D až 100 g . m 4.Táto kompozícia ako viaczložková zmes syntetických organických inhibítorov korózie vrátane špecifických kontrolných činidiel pre usadeniny, zabezpečuje dvojitú kontrolu klorózie. Na anöde je táto zabezpečovaná pôsobením azolového...

Způsob stanovení složení a aktivity insulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242808

Dátum: 11.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Malý Klement

MPK: C07K 7/40, G01N 30/26

Značky: aktivity, způsob, insulinu, složení, stanovení

Text:

...metodou dosáhne přesných výsledků(průměrná odchýlka stanovení byla ľ 3),a tím se umožní presná a rychlá mezioperační kontrola aktivity substance před výrobou insulinových injekčních forem, poskytující tak možnost přesného nastavení obsahu insulinu na požadovaných 40 m.j. v l ml injekčního roztoku. Možnost zjištovat složení insulinových substancí včetně rozkladných produktů, má rovněž velký význam při nákupu či prodeji insulinu. Způsob podle...

Pastorek hřebenového řízení pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 242824

Dátum: 01.04.1988

Autori: Malý Klement, Waradzin Walter

MPK: B62D 3/12

Značky: automobily, pastorek, řízení, hřebenového

Text:

...v ložiskách ve skříni hřebenové převodovky. Jeho podstata spočívá v tom,že mezi ekříní hřebenové převodovky a osazením hřídele pastorku, případně jeho ložieky, jsou upraveny pružiny s vůlí.Základní výhodou pastorku podle vynálezu je, že vibraoe a rázy se nebudou přenášet na volant při zachování citlivosti řízení a snadného ovládání vozidla.Na přiloženýoh výkresoch jsou znázorněny příklady vynálezu,na obr. l prvého, na obr. 2 druhého...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hedrlín Ivo, Koneený Václav Rdd, Waradzin Walter, Šmída Tibor, Malý Klement, Kováe Štefan

MPK: F23C 11/02

Značky: odvod, fluidní, zplyňování, úletů, tuhých, zplyňovacího, palív, zbytků, popílku, zařízení, reaktoru, procesu

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Zapojení obvodu pro zajištění konstantní energie výkonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246907

Dátum: 15.10.1987

Autori: Waradzin Walter, Malý Klement

MPK: F27B 9/24

Značky: konstantní, energie, výkonových, prvků, zapojení, zajištění, obvodů

Text:

...pak odtahují do odtahu přes skládku zboží a zvláštní dosoušecí komoru. Dále je výhodné, jestliže se při výpalu zboží V palicí komoře přeruší spojení s chladící komorou.způsobem výpalu podle vynálezu je zabezpečena vysoká tepelná účinnost výpalu v komorových pecích, která přesahuje i výsledky dosažené v tomto směru v pecích tunelových a současně umožňuje rychlou a snadnou regulaci, přechod na jiný druh vypalovacího zboží, a to vše s...

Prostriedok s biocidným a dispergačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249854

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malý Klement, Vinklerová Oľga, Warazdin Walter

MPK: C02F 1/68

Značky: dispergačným, prostriedok, biocidným, účinkom

Text:

...neslúžili ako zdroje živín pre iné mikroorganizmy.V uvaldzanom vynáleze sa to dosahuje-synergiokým efektom malého množstva nákladného avšak vysokoúčinného biocidu a inými menej .náklaidnými typmi, do-pltnené s idispergačným čini-dlom, ktorý podporuje efektívnu koncentráciu biocidu V celom systéme zvyšujúc preražanie vrstiev rias a bakterialneho slizu.Predkládaný prostriedok s bíocildným a dispergačzným účílnkom podľa vynálezu pôsobí...

Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231112

Dátum: 01.06.1986

Autori: Paulovič Milan, Vošta Jan, Panáček František, Sládečková Alena, Bartoníček Robert, Kulhavý Teofil, Novák Ladislav, Malý Klement, Němcová Jitka, Špacír Josef, Šebo Tomáš, Kočica Josef

MPK: C23F 11/10

Značky: účinkem, korozně, sekvestračním, dispergačním, inhibičním, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší protikorozní ochranu ocelových teplosměnných systémů s vodným chladicím médiem. Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem pro vodná teplosměnná prostředí podle vynálezu obsahuje od 50 do 90 hmot.% kopolymeru alkylenoxidů s 2 až 3 atomy uhlíku v řetězci, o molekulové hmotnosti 250 až 3 000, například etylenoxidu s propylenoxidem, od 5 do 30 hmot.% sloučeniny...

Biodispergátor pre cirkulačné chladiace okruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219685

Dátum: 01.12.1985

Autori: Paulovič Milan, Malý Klement, Vinklerová Oľga

Značky: cirkulačné, chladiace, okruhy, biodispergátor

Zhrnutie / Anotácia:

Biodispergátor pôsobiaci detergenčne na teplovýmenných stenách so širokým biocidným spektrom v cirkulačných chladiacich vodách vyznačuje sa tým, že pozostáva z 10 až 50 % hmot. dvojzložkovej zmesi, ktorej zloženie je dané z 70 až 95 % hmot. polyetoxylovaného propylénglykol éteru všeobecného vzorca H(C2H4O)m(C3H6O)n(C2H4O)POH kde m + p = 4 až 10, pričom symboly m, p sú rovnaké alebo rôzne celé čísla n je 4 až 12 a z 5 až 30 % hmot....

Dispergačný prostriedok znižujúci najmä tvorbu úsad a inkrustov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214615

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kúnovský Jozef, Šebo Tomáš, Špacír Jozef, Novák Ladislav, Malý Klement, Paulovič Milan, Kulhavý Teofil

Značky: inkrustov, znižujúci, dispergačný, tvorbu, najmä, úsad, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vodných cirkulačných chladiacich systémov v priemysle. Rieši problém úsad a inkrustov vytvárajúcich sa na teplovýmenných plochách trubiek tepelných výmenníkov. Podstatou vynálezu je, že pravidelným pridáváním dispergačného prostriedku do cirkulačnej vody v chladiacom okruhu znížuje sa vytváranie úsad a aj už vzniknuté úsady a inkrusty sa čiastočne odstraňujú. Použitia vynálezu v chemickom a strojárskom priemysle a v energetike....