Malowaniec Krzysztof

Náplasť

Načítavanie...

Číslo patentu: 285080

Dátum: 18.05.2006

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/02

Značky: náplast

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť je tvorená plošným prvkom, na ktorom je umiestnená priľnavá oblasť (2), ktorá pri pôdorysnom pohľade na aplikačnú stranu obklopuje nepriľnavú oblasť alebo vankúšik (5) na ranu. Priľnavá oblasť zahŕňa prvú lepivú zónu (3), ktorá obklopuje nepriľnavú oblasť alebo vankúšik (5) na ranu, a druhú lepivú zónu (4), ktorá je umiestnená mimo prvej lepivej zóny (3) a túto obklopuje. Priľnavosť prvej lepivej zóny (3) s hodnotou 0,5 - 2 N/25 mm je...

Hygienická pomôcka na jednorazové použitie s kombinovaným mechanickým a lepiacim uzatváracím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284687

Dátum: 03.08.2005

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/58

Značky: kombinovaným, systémom, uzatváracím, jednorázové, použitie, lepiacim, hygienická, mechanickým, pomôcka

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienická pomôcka obsahuje predný diel (12), zadný diel (14) a medzi nimi ležiacu oblasť (16) rozkroku s uzavieracími sponami (24, 26) umiestnenými na bočných okrajoch (20, 22) zadného dielu (14) na spájanie zadného dielu (14) s predným dielom (12) na uzatvorenie pomôcky (10) priloženej na nositeľa, pričom uzavieracie spony (24, 26) sú vybavené prvými mechanickými uzavieracími prvkami (32), ktoré pri uzatváraní pomôcky spolupôsobia s druhými,...

Odevná súčasť, hlavne jednorazová súčasť na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283863

Dátum: 27.02.2004

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/15

Značky: jednorázová, súčasť, hlavne, jedno, odevná, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Odevná súčasť, hlavne jednorazová odevná súčasť na jedno použitie, pozostáva z najmenej jednej v podstate nepružnej vrstvy (12) z mäkkej, ohybnej a plastickej látky a vrstvy (11) z pružnej látky, ktorá prekrýva najmenej časť rozsahu nepružnej vrstvy (12) a je spojená s nepružnou vrstvou (12) s cieľom vytvoriť pružný prvok (10). Aby bolo možné na takej odevnej súčasti jednoducho vyrobiť pružný prvok, je nepružná vrstva (12) vybavená v oblasti...

Hygienický výrobok s vláknitým nasávacím telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282074

Dátum: 31.08.2001

Autori: Wurster Thomas, Hermann Klaus, Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/538, A61F 13/53

Značky: nasávacím, vláknitým, telesom, výrobok, hygienický

Zhrnutie / Anotácia:

Hygienický výrobok, napríklad plienka na jedno použitie, s nasávacím telesom (10) obsahuje vlákna a zahrnuje oblasti rozdielnych hustôt, pri ktorom sú silnejšie zahustené oblasti (12) s obdĺžnikovitým tvarom rozložené kolmo na smer hrúbky nasávacieho telesa (10), ich dĺžka je väčšia ako ich šírka a prebiehajú priečne na pozdĺžny smer (22) nasávacieho telesa (10).

Plienka na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280554

Dátum: 02.10.1996

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A41B 13/04, A61F 13/15

Značky: použitie, plienka, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka na jedno použitie je tvorená fóliou (11) na ochranu bielizne, s ňou spojenou prekrývkou (12) z netkanej suroviny, prepúšťajúcou kvapaliny, nasávacím telesom (16), ďalej hydrofóbnou podložkou (30) z netkanej suroviny, neprepúšťajúcou kvapaliny, vybavenou otvorom (40) v oblasti (52) rozkroku a umiestnenou na strane plienky obrátenej k telu. Oblasti okrajov otvoru (40), prebiehajúce v pozdĺžnom smere plienky, tvoria prvý pár tesniacich...

Absorbujúca štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 280458

Dátum: 02.10.1996

Autori: Malowaniec Krzysztof, Wurster Thomas, Hermann Klaus

MPK: A61F 13/46, A61F 13/15

Značky: absorbujúca, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Absorbujúca štruktúra hygienických výrobkov má hornú, k telu obrátenú zónu (18), tvorenú hornou, k telu obrátenou vrstvou (26) a spodnou vrstvou (28), obsahujúcou superabsorbujúci materiál a pod ňou ležiacu spodnú zónu (22), pozostávajúcu z celulózových vlákien. Absorpčná schopnosť celulózových vlákien hornej vrstvy (26) je menšia než absorpčná schopnosť celulózových vlákien spodnej vrstvy (28) a menšia než absorpčná schopnosť celulózových...

Sacie teleso, predovšetkým pre plienky, vložky, vložky do slipov a pod. a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280220

Dátum: 02.10.1996

Autor: Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/46, A61F 13/15

Značky: slipov, vložky, těleso, spôsob, sacie, predovšetkým, plienky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávacie teleso, predovšetkým do plienok, vložiek, vložiek do slipov a pod., so základnou vrstvou (11) z hydrofilných vlákien, ktorá je vybavená prelomeniami a s nasávacou vrstvou (14) z hydrofilných vlákien, ktorá je umiestnená aspoň na jednej strane základnej vrstvy (11), pričom nasávacia vrstva (14) je prostredníctvom výčnelkov (15), vytvorených z jej vláknového materiálu, v zábere s prelomeniami základnej vrstvy (11) a špecifická schopnosť...

Plienka na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280325

Dátum: 03.04.1996

Autori: Greiner Jean, Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/42

Značky: jedno, plienka, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka na jedno použitie s fóliou (10) chrániacou bielizeň, na ktorej je na strane obrátenej k telu priložené nasávacie teleso (12), ku ktorému sú priradené pásky (22) indikujúce vlhkosť, umiestnené medzi týmto telesom a fóliou (10) chrániacou bielizeň a prebiehajúce s odstupom vzájomne rovnobežne, ktoré tvoria skupiny pások súmerne usporiadaných k jednej osi súmernosti plienky a robiace rozsah zvlhčenia viditeľný bez otvorenia priloženej...

Plienka pre jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279414

Dátum: 08.02.1995

Autori: Raffin Astrid Rodená John, Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/15

Značky: použitie, jedno, plienka

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka (10) na jedno použitie pozostáva z ochrannej fólie (11) bielizne, vstrebávajúceho telesa (16), krytu (12) z netkanej textílie prepúšťajúceho kvapalinu a z hydrofóbneho podkladu (22) z netkanej textílie, ktorý je vybavený otvorom (30) s tesniacimi klapkami (24, 26) a je s ochrannou fóliou (11) bielizne uzavretý v línii hrán, pričom kryt (12) z netkanej textílie prepúšťajúci kvapalinu má v rozkrokovej oblasti (42) šírku menšiu ako je...