Malloy Timothy

Analóg epotilónu, spôsob jeho prípravy a jeho použitie, farmaceutický prostriedok obsahujúci takýto epotilón a spôsob prípravy takéhoto prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288098

Dátum: 28.06.2013

Autori: Raghavan Krishnaswamy Srinivas, Malloy Timothy, Panaggio Andrea, Bandyopadhyay Rebanta, Varia Sailesh Amilal

MPK: A61K 31/427, A61K 47/10, A61K 31/00...

Značky: epotilónu, prostriedok, analog, takýto, takéhoto, spôsob, prostriedku, přípravy, použitie, epotilón, farmaceutický, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný analóg epotilónu vzorca (II) (ixabepilón) na parenterálne podávanie. Spôsob jeho prípravy zahŕňa nasledujúce kroky uskutočňované pod podmienkou, že sú chránené pred svetlom: (a) rozpúšťanie tohto analógu epotilónu v zmesi aspoň 50 % objemových terc-butanolu vo vode za vzniku roztoku (b) uskutočnenie primárneho sušenia tohto roztoku pri teplote od -10 °C do -40 °C v prostredí vysokého vákua počas 24 až 96 hodín za vzniku...

Kryštalický polymorf analógu epotilónu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prípravok s aktívnou zložkou tohto polymorfu a použitie tohto polymorfu na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287876

Dátum: 16.01.2012

Autori: Malloy Timothy, Gougoutas Jack, Galella Michael, Guo Zhenrong, Dimarco John, Vitez Imre, Davidovich Martha, Favreau Denis

MPK: A61K 31/395, A61P 35/00, A61K 31/425...

Značky: epotilónu, analogů, aktívnou, zložkou, farmaceutický, liečivá, výroby, krystalický, použitie, prípravok, polymorf, spôsob, výrobu, polymorfu, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kryštalické polymorfné formy analógu epotilónu všeobecného vzorca (I), označené ako forma A a forma B a ich zmesi, spôsoby ich výroby, použitie uvedených kryštalických polymorfov na výrobu liečiva a farmaceutické dávkovacie formy, ktoré ich obsahujú.