Major Milan

Sposob výroby laktónu kyseliny alfa-D-glukoheptónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 257827

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gömöry Juraj, Major Milan, Kacina Roman, Antalová Silvia

MPK: C07C 59/105

Značky: výroby, spôsob, alfa-d-glukoheptónovej, kyseliny, laktónu

Text:

...laktônu kyseliny alfa-D-glukoheptönovej kyanhydrínovou syntézou z glukózy a kyanidu alkalického kovu vo vodnom prostredí pri teplote do 30 OC, pričom vzniknutá beta-forma s nezreagovanou gluközou a kyanidom sa použije do dalšej násady, čím možno dosiahnut zvýšené výťažky a skrátenia výrobného cyklu. Hydrolýza vzniknutého nitrilu prebieha v dôsledku alkalického reakčného prostredia samovoľne. Alkalická soľ kyseliny alfa-D-glukoheptönovej sa...

Sposob výroby alfa-tokoferolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257402

Dátum: 16.05.1988

Autori: Proksa Bohumil, Major Milan, Škoda Alojz

MPK: C07D 311/72

Značky: alfa-tokoferolu, spôsob, výroby

Text:

...20 až 150 minút Počas pridávania izofytolu sa z reakčnej zmesi odoberá reakčná voda dsstiláciou, alebo azeotropickou destiláciou s použitým organickým rozpúšťadlom, ktorými sú kyselina octová,alebo estery kyseliny octovej s alifatickými uhlovodíkmi s počtom uhlíkov C-3 až C-5. Po doreagůvaní sa reakčná zmes ochladí, riedi organickým rozpúšťadlom, extrahuje sa vodou,vodným roztokom alkalického hydroxidu a opäť vodou do neutrálnej reakcie....

Spôsob komplexného spracovania rastlinných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245156

Dátum: 15.10.1987

Autori: Veselý Jioí, Hartmann Jan, Soukénková Jaroslava, Major Milan, Prokupek Petr Ing, Eddšt Jaroslav, Maksymczuk Ludvík

MPK: C07D 307/50, A23K 1/12

Značky: spôsob, spracovania, rastlinných, komplexného, surovin

Text:

...surovín minerálnymi kyselinami sa pôsobí alkalickými činidlami vybratými zo skupiny látok ako je hydroxid amönny, draselný, sodný, močovina vo forme vodného roztoku v množstve 0,8 až 2,5 hmot. vztiahnutého na hmotnost absolútne suchých surovín pri teplote 80 až 140 °C počas 30 až 12 min., potom sa tekutý podiel oddelí filtráciou, filtrát sa neutralizuje kyse linou fosforečnou a nakoniec sa zahusti na tekuté hnojivo.spôsobom podľa...

Sypký vitamín E pre veterinárne a krmovinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219180

Dátum: 01.06.1985

Autori: Major Milan, Nevydal Jozef, Žák Jiří, Baránek Bohuslav

Značky: účely, sypký, veterinárne, krmovinárske, vitamín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravku vitamínu E v sypkej forme pre veterinárne a krmovinové účely. Prípravok obsahuje vitamín E na nosiči vysoko dispergovanom kysličníku kremičitom československého pôvodu (Siloxid) a stabilizovaný je terciárnym butyloxytoluénom a želatínou. Prípravok je určený na použitie v živočíšnej výrobe.