Majer Jiří

Zapojení hydraulického obvodu pro dodávku dusíku do chladicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270327

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dobeš Jan, Škába Václav, Majer Jiří, Hájek Pavel

MPK: F25D 3/10

Značky: hydraulického, zapojení, dusíku, chladicího, zařízení, dodávku, obvodů

Text:

...místa a plynnćho duaíku na jedno místo chladioího zařízení.Obr. l představuje základní variantu prevedenia Dvd Devarovy nádoby łjsou vybaveny odběrovými zařízeními, sestdvajícími z hlavice g, tlakové membránová pojistky l, odporověho topnćho töleaa i a hladinomłruí. Odblrovd zařízení jsou pripojene prostřednictvím ryohlospojek i rozvodu kapalného dusíku a ryohlospojek 1 rozvoduplynného dusíku na elektromeohanicky rozvodovy blok g.Potrubí...

Zařízení pro indikaci průtoku kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261969

Dátum: 10.02.1989

Autor: Majer Jiří

MPK: B23Q 11/12

Značky: kapaliny, zařízení, indikaci, průtoku

Text:

...spočíva v tom, že v tělese z nekovového materiálu jsou vertikálne proti sobě vytvořeny dvě dutiny oddělené slabou stěnou, přičemž ve spodní dutině je umístěno závaží välcového tvaru a v horní dutině bezkontaktní spínač, Ke spodní častí dolní dutiny uzavřené zátkou je přiřazen přívod kapaliny a k horní části dolní dutiny výv-od kapaliny.Výhodou zařízení pro indikaci průtoku kapaliny podle vynálezu je možnost zjišťování průtoku i malých množství...

Ústrojí tlakového mazání přímých vodicích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 253461

Dátum: 12.11.1987

Autori: Majer Jiří, Hron Karel

MPK: B24B 41/02

Značky: ústrojí, mazání, ploch, vodicích, přímých, tlakového

Text:

...tak umožňuje vytvořit bezetrátovýmazací systém e libovolným počtom mazacíoh míst, potrebných k dokonalému mazání kluzných plech, přičemž je ve všechmazaoích místech zaručene konstantní tlakové hladina maza~ cího média.Příkladné provddení ústrojí tlakového mazání podle vyná-alezu je uvedeno na výkresoch, kde je na obr. 1 sohematické znázornění celého zařízení.a na obr. 2 je příkladné prave.daní rozvodu mazacího oleje na jednotlivé mazací...

Zapojení pro dávkování a rozdělování mazacího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 236360

Dátum: 01.11.1987

Autori: Štěpanovský Jiří, Majer Jiří

MPK: F16N 25/02

Značky: mazacího, rozdělování, media, dávkování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení pro dávkování a rozdělování mazacího média, zejména obráběcích strojů, umožňující v automatickém cyklu minimalizovat dodávku mazacího média do mazacích míst. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zdroj (l9) tlaku mazacího média je přes regulační ventil (4) připojen jednak vedením (20) k diferenciálnímu pouzdru (21) rozdělovacího šoupátka (l), a jednak vedením (22) k dodávacím šoupátkům (2, 3), přičemž pravý poloprostor...

Jezový uzávěr s ohřívacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236354

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Sekanina Bohumil, Majer Jiří, Kovařík Jaromír, Hloušek Jiří

MPK: E02B 5/08, H05B 3/10

Značky: jezový, ohřívacím, zařízením, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká jezového uzávěru s ohřívacím zařízením. Sestává ze zdroje (11) elektrického proudu, ke kterému jsou připojeny izolované vodiče (8) uložené ve stěně tepelně-izolační vrstvy (72 a nejméně jedna topná tyč (3), uložená v ochranné trubce (2), která je opatřena příchytky připojení, výhodně přivaření, na vnitřní stranu bočního vedení (1). Izolované vodiče (8) jsou opatřeny příchytky (10) k připojení na čelní plochu (5) jezového uzávěru.

Zapojení hydraulického obvodu, zejména pro hrotové brusky s vnitřním broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236141

Dátum: 01.08.1987

Autori: Fabián Jiří, Majer Jiří

MPK: B24B 47/06

Značky: broušením, zejména, zapojení, brusky, obvodů, hrotové, hydraulického, vnitřním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulického obvodu, zejména pro hrotové universální brusky, vybavené zařízením pro vnitřní broušení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řeší elektrohydraulické obvody tak, aby při výpadku elektrické energie vyloučily odtažení brousicího vřeteníku zpět. Zapojení otočného ovládače (1) relé pracovního cyklu brusky (2) a třípolohového elektrohydraulického třípolohového rozváděče (3) zabezpečuje polohu brousicího...

Přepínací zařízení posuvu stolu brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233173

Dátum: 01.12.1986

Autori: Majer Jiří, Hron Karel

MPK: B24B 47/08

Značky: přepínací, zařízení, posuvu, stolu, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přepínací zařízení stolu, zejména u hrotových brousicích strojů. Podstata spočívá v tom, že k bodu reverzace je přiřazen kanál vývodu z kohoutu tlumení tak, že v případě pokračujícího pohybu stolu za bod reverzace je tento kanál tlumicím šoupátkem uzavřen, čímž dojde k zastavení pohybu válce stolu brousicího stroje.

Automatická sledovací hydraulická opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233172

Dátum: 01.12.1986

Autori: Štěpanovský Jiří, Majer Jiří

MPK: B24B 41/06

Značky: opěrka, hydraulická, sledovací, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je automatická hydraulická opěrka pro sledování obrobku při obrábění, zvláště na hrotových bruskách a bruskách na klikové hřídele. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese (14) opěrky je vytvořen válec (10), jehož píst (15) je pístnicí (16) a táhlem (17) pevně spojen s ozubenou tyčí (18), která zabírá s ozubeným kolem (19), které je uloženo v tělese posuvného suportu (21) opěrky, na němž je upevněno kopírovací zařízení,...

Zařízení k přísuvu měřicího čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236511

Dátum: 15.11.1986

Autori: Majer Jiří, Hron Karel

MPK: B24B 49/04

Značky: měřicího, zařízení, přísuvu, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je přesné axiální polohování obrobků, zejména u hrotových brousicích strojů, umožňující relativní polohování obrobků vzhledem k brousicímu kotouči. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že tubus s měřicím čidlem je pevně spojen s pístní tyčí hydraulického lineárního hydromotoru, jehož osa leží v rovině kolmé k ose hrotů bousicího stroje a jehož píst je zajištěn proti otáčení.

Způsob plnění tepelně izolovaných nádob na pevné tající chladivo u chladicích systémů polovodičových detektorů geologických karotážních sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 229835

Dátum: 15.09.1986

Autori: Majer Jiří, Janata Antonín, Škába Václav

MPK: G01T 1/24

Značky: karotážních, způsob, tající, plnění, systému, chladicích, pevně, tepelně, geologických, nádob, izolovaných, polovodičových, chladivo, detektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob plnění tepelně izolovaných nádob na pevné tající chladivo u chladicích systémů polovodičových detektorů geologických karotážních sond, vyznačený tím, že se z tepelně izolované nádoby vyčerpá vzduch a napouští se kapalným chladivem ze zásobní tlakové láhve na plný objem za normální teploty.

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227482

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škába Václav, Majer Jiří

Značky: dodávku, plynného, popřípadě, hydraulického, obvodů, plynulou, zapojení, též, kapalného, dusíku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu pro plynulou dodávku kapalného a popřípadě též plynného dusíku do chladicího zařízení, zahrnující nejméně dvě střídavě připojované Dewarovy nádoby, vybavené odběrovými zařízeními, sestávajícími z hlavice s tlakovou membránovou pojistkou, odporového topného tělesa a čidla minima hladiny, spojené s rozvodem kapalného a plynného dusíku elektromagnetického rozvodového bloku, který obsahuje elektromagnetické oddělovací...

Geologická rentgenofluorescenční kartonážní sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226834

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vidra Miloš, Janata Antonín, Majer Jiří, Škába Václav

Značky: sonda, geologická, kartonážní, rentgenofluorescenční

Zhrnutie / Anotácia:

Geologická rentgenofluorescenční kartonážní sonda se zářičem a polovodičovým detektorem záření chlazeným pevným tajícím chladivem, vyznačená tím, že s detektorem (3) je tepelně vodivě spojena vnitřní nádoba (11) válcového tvaru obsahující pevné tající chladivo (20), vyrobená z materiálu s vysokou tepelnou vodivostí, např. mědi, nacházející se v pracovní poloze sondy pod detektorem (3), přičemž vnější nádoba (12) také válcového tvaru, která...

Zařízení k plynulému stanovení kyslíku v proudícím plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217728

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jakeš Dušan, Čermák Roman, Zeman Zdeněk, Majer Jiří

Značky: kyslíku, zařízení, plynů, proudícím, plynulému, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k plynulému stanovení kyslíku v proudícím plynu s galvanickým článkem s pevným elektrolytem, vyznačené tím, že v panelové skříňce (1) je zabudována pec (2) se senzorem (23), tvořeným jednostranně uzavřenou elektrolytovou trubicí, opatřenou vnitřní snímací platinovou elektrodou a vnější snímací platinovou elektrodou, které jsou zapojeny přes svorkovnici (32) na první vstupní svorky snímacího zesilovače (54), umístěného na měřicí spojové...