Majer Jaroslav Akademik

Způsob spalování paliv a odpadů ve vrstvě pohybujících se částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270257

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petráček Martin, Petráček Miloslav, Majer Jaroslav Akademik

MPK: F23C 11/02

Značky: způsob, odpadů, spalování, pohybujících, částic, palív, vrstvě

Text:

...k možnosti poměrně dokonalé mechanické předúpravy. Při zpracování dřevních odpadů na místě těžby nebo při konečném zpracování dřeva vzniká směs pilin, kusů kůry, třísek a štípů, větví a jiných odpadů nejrůznějšího složení a velikostí. Zde je snad ještě reálná predstava o úspešné mechanické předúprevě s přijatelných podmínkách pro provádění fluidních procesů. Uvážíme-li však složení a velikost komponent městských odpadů ve všech...

Analytické činidlo na delenie zmesi kovových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252704

Dátum: 15.10.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Lübkeová Soňa, Valášková Iva

MPK: G01N 27/26

Značky: analytické, delenie, iónov, zmesí, činidlo, kovových

Text:

...vytvára s iónmi kovov komplexy, ktoré pri elektroforetickom delení zmesí vykazujú dobrú seletivitu príbuzných kovov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené analytickým činidlom na delenie zmesi iónov prechodných kovov a kovov Il. A a III. A skupiny Mendelejevovej periodickej sústavy elektroforetickou metódou, ktorého podstatou je, že je tvorené kyselinou Z-hexylj-S-(2-hydroxyety 1...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi iónov gália Ga3+, india In3+, tália Tl3+, Tl1+

Načítavanie...

Číslo patentu: 252703

Dátum: 15.10.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Valášková Iva, Lübkeová Soňa

MPK: G01N 27/26

Značky: in3+, zmesí, tl3+, elektroforetickej, india, spôsob, galia, iónov, separácie, ga3+, tália

Text:

...a štwormocného uránu. Bola použitá kationovýmenná chromatogrnatia v kolóne. Nevýhodou známeho stavu je, že ani jedna z uvedených katód neumožňuje súčasnú separacíu všetkých troch uvedených katiónov zo separovanej zmesi.Uvedený nedostatok je odstránený spôsobo-m elektroforetickej separácie zmesi anorganických iónov galla Ge, india In, tália Tl, Tllt, pri ktorom sa roztok nenesie na chromatografický papier a elektrofo-reticky sa delí. Podstatou...

Spôsob elektroforetickej separácie zmesi iónov gália Ga3+, india In3+, tália Tl3+, Tl1+

Načítavanie...

Číslo patentu: 252702

Dátum: 15.10.1987

Autori: Valášková Iva, Lübkeová Soňa, Majer Jaroslav Akademik

MPK: G01N 27/26

Značky: in3+, galia, elektroforetickej, separácie, zmesí, iónov, tl3+, ga3+, india, tália, spôsob

Text:

...Nevýhodou známeho stavu je, že ani jedna z uvedených katôd neumožňuje súčasnú separáciu všetkých troch uvedených katiónov zo separovanej zmesi.Uvedený nedostatok je odstránený spôsobom eiektroforetickej separácie zmesi an-organických iónov, podľa v-ynálezu, ktoreho podstatou je, že vzorka obsahujúca zmes katiônrov gália Ga, india In, tália Tl, Tll sa nanesie vo forme roztoku na papier a e 4iektroforetlcky sa delí pri potencialovom spáde 12...

Etylén-N,N´-bis-leucín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237741

Dátum: 15.04.1987

Autori: Strašák Milan, Majer Jaroslav Akademik

MPK: C07C 101/26

Značky: spôsob, etylén-n,n´-bis-leucín, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén-N,N´-bis-leucin, všeobecného vzorca I kde n = 2, sa pripravuje kondenzáciou leucinu s etyléndibromidom v alkalickom prostredí za refluxu a tlaku 105 až 5.106 Pa v molárnom pomere leucin k etyléndibrom 2:1 až 5:1 a produkt sa izoluje okyslením reakčnej zmesi anorganickou kyselinou. Etylén-N,N´-bis-leucin možno využiť ako selektívne detoxifikačné činidlo v zdravotníctve.

Analytické činidlo na delenie zmesi kovových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248065

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lübkeová Soňa, Majer Jaroslav Akademik, Valášková Iva

MPK: G01N 27/26

Značky: činidlo, analytické, delenie, zmesí, iónov, kovových

Text:

...072 popisuje tenzidy na báze komplexonov vmonoamínového typu a spôsob ich výroby- jednou z popísaných zlúčením je aj .kyselina ,Z-hexyl-nni~tri 1 otrioctvová. Plopísané tenzidy možno použiť alko analytické činiudlá, flotačné činidlá, anntioxidanty, katalyzátory a .pomocné látky v rôznych oblastiach chémie.Bolo zistené, že kyselina Z-(heXyIJ-nitrilotriootová vytvára s iónmi kovov komplexy,ktoré .pri elektroforetickom .delení zmesí vyIkazujú...