Majer Igor

Hydraulické výklopné stabilizačné podpery s pákovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2482

Dátum: 12.06.2000

Autori: Majer Igor, Tydlačka Miroslav

MPK: B60S 9/10

Značky: pákovým, výklopné, hydraulické, stabilizačné, podpery, mechanizmom

Text:

...2 je vschématickom zobrazeni postupnosť prestavovania hydraulicky výklopnej stabilizačnej podpery s pákovým mechanizmom - v transportnej polohe (a), v medzipotoheFiameno m spevne zabudovaným priamočiarym hydromotorom stabilizácie l je otočne uložené v ráme pracovného stroja Q pomocou čapu 91. V ramene 19 je čapom 21 otočne začapovaná vzpera 2 O. V ráme pracovného stroja Q je čapom gg otočne uložené aj vahadlo (39, vybavené opierkou 31....

Brúsne pásmo brúsneho kotúča pre bezhroté brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270147

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tabaček Ľudovít, Ratulovský Ladislav, Majer Igor

MPK: B24B 5/22

Značky: brusky, pásmo, bezhroté, brusné, brusného, kotúča

Text:

...volkoott odoboronáhc prtdovku no Jodoo otočonlo obrobku okolo ovojoj oo v brúotoooj nodzoro bozhrotoj brúoky o od gooootrlckáho nootovonto obrobku v brúotocoj oodzoro. súčasný vor brúonoho pt oo tvoronóho Jodnou plochou zvtorojůoou oo oooron pohybu obrobku v brúoioooj oodzoro nononný uholćťg uoožňujo zacnu chyby kruhovltootl obrobku len v oúvloloott o goonotrico kým nootovonin výšky obrobku nad opojntoou oo podlvoctoho o hrůolhcoho kotúčo o...

Zariadenie na brúsenie tvaru opornej plochy podpernej lišty pre bezhroté priebežné brúsenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267931

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majer Igor

MPK: B24B 9/04

Značky: zariadenie, plochy, lišty, podpernej, tvaru, brúsenie, opornej, priebežné, bezhroté

Text:

...plochy podpernej lišty pre bezhrotć brúsky podla tvaru šablony.Na výkresoch je znázornený priklad zoriadenia na brůsenie tvzrovej opornej plochy podpernej lišty pre bezhrotů priebełne brúseníe, uričon obr. 1 je nàrys a obr. 2 pôdo ľYS.Vlastne zaríadeníe k brúseníu tvarovej opornej plochy podpernej lišty je vytvorené v podstate z dvoch stojanov 1 a Z, nosnika Q, dvoch ozubených kruhových výseči Q a 1, ozubentho hrebeň 2, snlmacieho palca...

Podperná lišta pre bezhroté brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254242

Dátum: 15.01.1988

Autor: Majer Igor

MPK: B24B 5/22

Značky: brusky, podpěrná, bezhroté, lišta

Text:

...brúsneh-o a podávacieho kotúča, alebo sa mení uhol opernej plochy podpernej lišty.Tento problém je riešený v čs. patentovom spise č. 188 726, kde je použitá podporná lišta, na ktore sú aspoň dve operné plochy. Pri priebežnom bezhr-otom brúsení sa obrobok opiera o plochu nabrúsenú pod uhlom xl. A po prestaveni brúsky sa brúsi na ploche 11. Nevýhodou je niekoľkonásobne prebrúsovanie obrobku s prestavovanim v-ýš 4ky obrobku. Táto úprava však...

Sposob brúsenia obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250762

Dátum: 14.05.1987

Autor: Majer Igor

MPK: B23Q 3/152

Značky: brúsenia, spôsob, obrobků

Text:

...opotrebuje a cyklu-s nie je automatizovateľný.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob ulpnu-tia podľa vynálezu, ktorého podstatou je unálšanie obrobku pri .brúsení v magnetickej lunete .pomocou .neobránbaného k-onca,ktorý je formovaný tak, aby mohol byt unášaný unášačom vreteníka stroja.Obrábaním podľa vynáľezu sa odstraňuje zmäükovitost a proces výmeny obrobkov sadá automatizovať. Doteraz použitým spôso bom zmätkovitost z nesprávneho upnutia...