Maina Germano

Zariadenie na vákuové balenie produktov v pružných vreckách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1357

Dátum: 08.01.1997

Autor: Maina Germano

MPK: B65B 31/04

Značky: produktov, pružných, balenie, zariadenie, vákuové, vreckách

Text:

...a elastické deformovanie etienvrecka, poloäeného medzi základňu a poklon otvoreným koncomdo vnutra vzduchot ej komory.vo vzduchteenej komore jupevnena zarovnávacia etena na umiestnenie okraja vrecka do správnej polohy. Vxduchoteena komora a xvaraci prostriedok pritom majúväčšiu dĺäku ako je šírka vreciek na zatavenie.1 ope je upravený t.aćný prvok, elúäiaci naTlaäný prvok může byť výhode uložený Pomocouelaetických podpor. Na kanalik pre...