Maier Franz

Dvojitá frézka s centrálnym pracovným mostíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14971

Dátum: 23.01.2012

Autor: Maier Franz

MPK: B23C 1/00, B23C 1/12, B23C 9/00...

Značky: dvojitá, centrálnym, môstikom, frézka, pracovným

Text:

...obrábania do vodorovného smeru obrábania a späť.0008 Ak sú stykové plochy na vretenníkoch frézovacích strojov otočné a možno ich riadiť do ľubovoľných uhlových polôh a v nich udržiavať, vznikne ako zvláštna výhoda možnosť použiť pracovné vreteno na pracovnom mostíku aj pre vodorovné obrábacie procesy, pokým sa obrobok nachádza na kruhovom stole, na všetkých stranách obrobku. Tým sa môže vo vhodných prípadoch upustiť od toho, aby sa pre...

Frézka alebo sústruh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8433

Dátum: 25.07.2009

Autori: Maier Franz, Klewenhagen Herbert

MPK: B23Q 1/48, B23Q 11/00

Značky: sústruh, frézka

Text:

...vozíka a je V ňom zarovnaný. Slúži na pevné spojenie medzi nosným telesom a pojazdným vozíkom pri posune vozíka na stojanoch stroja a aj ako ložísko pre rotačné pohyby nosného telesa voči pojazdnému vozíku. Vďaka konštrukcii ako obopinajúci prstenec okolo relatívne veľkého otvoru je vytvorená nosná plocha, ktorá je podstatne väčšia než by mala možná tyčová centrálna os. Otvory v nosnom telese a v pojazdnom vozíku súčasne usporia materiál, a...

Frézka a sústruh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12913

Dátum: 22.05.2008

Autor: Maier Franz

MPK: B23B 31/00, B23B 29/04, B23Q 5/04...

Značky: sústruh, frézka

Text:

...jednostranne.0009 uskutočnenie podľa EP 0 215 182 má však svoje nevýhody. Upevňovacl kužel má komplikovanú konštrukciu, je náročný na výrobu a ťažší než tradičné kužele. Aretácia sústružníckeho noža voči vretenu vy EP 2 123 379 B 1-3 žaduje príslušné úpravy na frézovacej hlave. Navyše je vylúčená možnosť privádzania napr. chladiaceho prostriedku alebo vzduchu stredom vretena a upevňovacieho kužeľa.0010 Ďalšie riešenie problému ponúka...

Zapustená závora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7544

Dátum: 28.07.2003

Autor: Maier Franz

MPK: E05C 7/00, E05C 1/00

Značky: zapustená, závora

Text:

...uloženia a na tejto rohovej oblasti páky je otáčatelne kĺbovo uložená sústava tyčí a že výklopná páka cez pripojenú sústavu tyčí ovláda prinajmenšom jeden závorový prvok,presúvateľný v horizontálnej styčnej drážkovej oblasti krídla s oporným dorazom, ktorý pôsobí spolu suzatváracím dielcom, pevne pripojeným na0008 Prostredníctvom tohto uskutočnenia vzmysle vynálezu je možné sklápaciu páku, určenú na ovládanie závorového prvku, pri uzamknutom...