Mahon François-xavier

Optimálne liečenie leukémie s pozitívnym Filadelfským chromozómom pomocou inhibítora ABL tyrozínkinázy imatinibu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9178

Dátum: 20.09.2007

Autori: Wang Yanfeng, 146 Rue L, Picard Stéphane, Gathmann Insa, Molimard Mathieu, Mahon François-xavier

MPK: A61K 49/00, A61K 31/00, A61K 31/506...

Značky: inhibítora, leukémie, pozitívnym, optimálne, chromozómom, pomocou, filadelfským, imatinibu, tyrozínkinázy, liečenie

Text:

...premenlivosti hodnôt Cmm po podaní rovnakej dávky inhibítora tyrozínkinázy Bcr-Abl každému pacientovi, ako sa pozorovalo v štúdii IRIS. Predkladaný vynález po prvýkrát poskytuje individualizovaný liečebný rozvrh pre jednotlivých pacientov s CML, ktorý je založený na prahovejhodnote nižšej než Cmm, pri ktorej sa preukázal vzájomný vzťah so zvýšenou šancou na prežitie.CML patri do skupiny Ph leukémie. Výsledky získané pre populáciu...

Spôsob liečby chronickej myelogénnej leukémie rezistentnej na liečbu STI571 zahrnujúci homoharringtonín samotný alebo v kombinácii s inými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7008

Dátum: 05.09.2002

Autori: Maloisel Frederick, Robin Jean-pierre, Maisonneuve Hervé, Mahon François-xavier, Blanchard Julie

MPK: A61K 31/55

Značky: prostriedkami, chronickej, kombinácii, leukémie, spôsob, zahrnujúci, myelogénnej, liečby, homoharringtonín, samotný, sti571, liečbu, rezistentnej, inými

Text:

...oxygen species - ROS) odkaz 15- druhou, pre STI, závislou na ROS odkaz 16.0008 Navyše Ara-C, štvrtý prostriedok, vyskytujúci sa bežne V kombinácii s INF a s homoharringtonínom a od nedávna s STI 57 l, indukuje apoptózu mechanizmom závislým na ROS odkaz 17. (Niektoré zistenia ukazujú, že cytotoxicita interferónu alfa by mala pôsobiť mechanizmom závislým na ROS odkaz 18).0009 To ukazuje, že homoharringtonín môže byť použitý ako nová liečba...

Homoharringtonín samotný alebo kombinovaný s inými činidlami na použitie pri liečbe chronickej myelogénnej leukémie rezistentnej alebo intolerantnej na inhibítory proteín kinázy iné než STI571

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11974

Dátum: 05.09.2002

Autori: Maissonneuve Hervé, Blanchard Julie, Maloisel Frederick, Mahon François-xavier, Robin Jean-pierre

MPK: A61P 35/02, A61K 31/506, A61K 31/55...

Značky: použitie, homoharringtonín, liečbe, sti571, činidlami, inhibitory, samotný, inými, kinázy, rezistentnej, proteín, leukémie, kombinovaný, intolerantnej, myelogénnej, chronickej

Text:

...PA, US,1985 XP 002574543 Journal of Clinical Oncology, zv. 3, č. 5, 1985,str. 617-621, opisuje použitie homoharringtonínu na liečbu akútnej nelymfoblastickej leukémie u chorých, u ktorých bola skôr zistenárezistencia na bežnú chemoterapiu. Táto bežná chemoterapia však nieje špecifikovaná. Tento článok bol publikovaný v roku 1985 a v tejto dobe neboli na liečbu akútnej myelogénnej leukémie schválené žiadne inhibítory proteínkináz. V...