Mahon Cathal Sean

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Reen Francis Jeremiah, Tuohy Maria Gerardine, Collins Catherine Majella, Maloney Alan Patrick, Murray Patrick Gerard, Gilleran Caroline Teresa, Mahon Cathal Sean, O'donoghue Anthony John, Mcloughlin Lassarina Patrick, Heneghan Mary Noelle, Lydon Anne Geraldine Stephanie

MPK: C12N 1/14, A23K 1/165, C12N 9/24...

Značky: použitie, kmeň, emersonii, talaromyces

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...