Mahnke Marion

Spôsob vzájomnej separácie epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288058

Dátum: 01.03.2013

Autori: Mutz Michael, Schupp Thomas, Petersen Frank, Küsters Ernst, Mahnke Marion, Hofmann Hans, Memmert Klaus

MPK: C12N 1/21, C07D 493/04, C12P 17/18...

Značky: spôsob, separácie, epotilónov, vzájomnej

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje spôsob vzájomnej separácie epotilónov, najmä epotilónov A a B, chromatografiou na kolóne s reverznou fázou s elučným činidlom obsahujúcim nižší alkylkyanid. Ako náplň kolóny sa použije materiál s uhľovodíkovými reťazcami obsahujúcimi 18 atómov uhlíka a ako elučné činidlo sa použije zmes vody a acetonitrilu.

Kryštalická forma epotilónu B, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a použitie kryštalickej formy epotilónu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 287677

Dátum: 26.04.2011

Autori: Hofmann Hans, Küsters Ernst, Memmert Klaus, Mahnke Marion, Mutz Michael, Schupp Thomas, Petersen Frank

MPK: C12P 17/00, C07D 493/00

Značky: použitie, forma, formy, farmaceutická, obsahom, epotilónu, kryštalickej, kompozícia, krystalická

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje kryštalickú formu epotilónu B označenú ako modifikácia A a kryštalickú formu epotilínu B označenú ako modifikácia B, farmaceutickú kompozíciu s ich obsahom a ich použitie.

Spôsob koncentrovania epotilónov v kultivačnom médiu na biotechnologickú prípravu týchto zlúčenín, kultivačné médium a spôsob výroby epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286517

Dátum: 12.11.2008

Autori: Memmert Klaus, Küsters Ernst, Hofmann Hans, Mutz Michael, Schupp Thomas, Mahnke Marion, Petersen Frank

MPK: C07D 493/00, C12P 17/16, C12P 17/18...

Značky: týchto, médiu, zlúčenín, kultivačnom, koncentrovania, biotechnologickú, médium, přípravu, výroby, epotilónov, spôsob, kultivačné

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob koncentrovania epotilónov v kultivačnom médiu na biotechnologickú prípravu týchto zlúčenín, kde spôsob zahrnuje mikroorganizmy, ktoré vytvárajú tieto zlúčeniny, pričom sa do média pridá jeden alebo viac cyklodextrínov ako komplexotvorná zložka, pričom cyklodextríny sú definované v patentových nárokoch. Opisuje sa tiež kultivačné médium a spôsob výroby epotilónov.