Mahelka Svatoslav

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Štirba Ladislav, Tomášek Václav, Palík František, Kožiálová Helena, Mahelka Svatoslav, Waitzmann Rudolf, Král Pavel, Jasonik Jan, Matijíeek Jan

MPK: C08F 36/06

Značky: polymerace, selektivní, způsob, kopolymery, živé, homopolyméry, bifunkční, butadienu, frakcí

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Bezpečnostní zařízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242102

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mahelka Svatoslav, Eech Jaroslav, Franik Eestmír

MPK: B23Q 5/58

Značky: zařízení, obráběcích, bezpečnostní, strojů

Text:

...e obráběcí jednotkou Q. Druhá strana posuvného stolu gg je propojena přes druhý elektromagnetický rozvaděč 2 prostřednictvím odváděcího potrubí gg s odpadovou nádrží. Přiváděcí potrubí lg může být zapojeno na epolečný zdroj tlakového média nebo na dva samostatné zdroje tlakového média. Cívka gg prvního elektromagnetického rozvaděče 5 je propojena prostřednictvím vodiče l§ jednaks cívkou gg druhého elektromagnetického rozvaděče Ž jednaks...

Vysílač kolimovaného svazku ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 254367

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří, Tomášek Václav

MPK: G21K 1/10

Značky: svazků, ionizujícího, kolimovaného, záření, vysílač

Text:

...dolním čepem 3 a na horní základové ploše hornĺm čepem gg, k němuž je připojena aretační západka QA. Rotační uzávěr gg je v pláštěném otvoru gg,který je v horní části zakončen válcovým nálitkem 35 a zajištěn víkem gg, odnímatelně připev 3 254367něným na pláštěném otvoru 33. Na víku 52 jsou umístěny první aretační zarážka Al a druhá aretačni zarážka 33, které jsou opatřeny otvory gg, 34 pro uzamykací šrouby. Čelní stěna gg válcového...

Stíněný sklad pro uzavřené zářiče, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253966

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav

MPK: G21F 7/00

Značky: lékařské, uzavřené, sklad, účely, zářiče, zejména, stíněný

Text:

...záření pouze odrazem od okolí,a to jediné od zářičů uložených v jedné schránce, zatímco ostatní nuklidy jsou uloženy v žasunutých schránkách ve stíněné poloze a obsluha tudíž není vystavene účinkům jejich záření. Zmenäuje se též možnost záměny nuklidů, nebot rozmístění nuklidů je možné přesně vyznačit na ätítcích umístěnych na čele jednotlivých schránok a pracovník má možnost výběru potřebného nuklidu bez limitu času, Vlastní...

Stínicí kontejner gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233295

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jermář Otakar, Franěk Čestmír, Mahelka Svatoslav

MPK: G01N 23/18

Značky: stínicí, gama-defektoskopu, kontejner

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stínicí kontejner gama-defektoskopu, sestávající ze základového plášťového tělesa, uzavřeného na jedné straně připojovací hlavicí a na druhé straně uzavíracím víkem a ochranným krytem a dále lze stínicího tělesa, ve kterém je vytvořen úložný kanál s držákem zdroje gama záření. Stínicí těleso je uloženo v pohyblivém vnitřním pouzdru, zakončeném na straně uzavíracího víka závěrovým blokem. V závěrovém bloku je proveden manipulační...

Ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238143

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Franěk Čestmír

MPK: G21F 5/00

Značky: aretačních, indexu, kontejneru, stínicího, ovládací, gama-defektoskopu, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se ovládací mechanismus aretačních indexů stínicího kontejneru gama-defektoskopu, kdy stínicí kontejner je zakončen zadním víkem a závěrovým tělesem. V zadním víku jsou upraveny nejméně dvě radiální díry, ve kterých jsou uloženy aretační indexy s vratnými pružinami. V závěrovém tělese je suvně uloženo tlačítko, do jehož jednoho konce je vložen zámek se stavítkem. Na opačném konci tlačítka je upevněn kolík a upravena klínová plocha,...

Závěrový blok pro stínicí kontejnery gama-defektoskopů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233545

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mahelka Svatoslav, Jermář Otakar, Franěk Čestmír

MPK: G01N 23/18

Značky: kontejnery, stínicí, závěrový, gama-defektoskopu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší závěrový blok pro stínicí kontejnery gama-defektoskopu, který sestává ze závěrového tělesa napojeného na stínicí těleso kontejneru a zadního víka. V zadním víku je na straně dopravníkové rychlospojky vytvořena vnitřní obvodová drážka s vybráním a na protilehlé straně je vytvořena opěrná příruba se zářezem. V závěrovém tělese je uložena přípojka s uvolňovacím otvorem. V přípojce je uloženo pohyblivé aretační pouzdro, opatřené na...

Vyvíječ radonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223731

Dátum: 15.04.1986

Autori: Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav

Značky: vyvíječ, radonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyvíječ radonu, který je přenosný a umožňuje radiačně a hygienicky bezpečný vývin radonu pro biologické experimenty emanací z emanační radiové hmoty. Vyvíječ radonu, sestává ze stínícího tělesa a víka s držadlem. Ve stínicím tělesu jsou upravena nejméně čtyři úložná místa, která jsou uspořádána v kružnici kolem podélné osy stínicího tělesa. Úložná místa jsou propojena sériově pomocí těsnicích zátek.

Stínicí obal pro transport defektoskopických nuklidů v osově nestíněných nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220524

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mahelka Svatoslav, Kaiser Jaroslav, Valášek Rudolf

Značky: nosičích, osové, nestíněných, defektoskopických, stínicí, nuklidů, transport

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stínicí obal pro transport defektoskopických nuklidů v osově nestíněných nosičích, které nelze přepravovat ve stínicích obalech klasického typu. Stínicí obal sestává ze základového tělesa, ve kterém je upraveno stínicí těleso. Ve stínicím tělese jsou zhotoveny alespoň dva úložné kanály a těleso je opatřeno spojovací přírubou s otvory, napojenými na úložné kanály. V každém otvoru je připojena tulejka, na kterou je připevněno stínicí...

Zařízení pro obousměrný pohon lanka v lanovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219772

Dátum: 15.09.1985

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří

Značky: lanovodu, obousměrný, zařízení, pohon, lanka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro obousměrný pohon lanka v lanovodu pro vyvození tlačné síly pro dlouhé zdvihy, zejména pro ovládání defektoskopických přístrojů. Zařízení sestává z otočného navíjecího bubnu, suvně upraveného v děleném základním bubnu a opatřeného šroubovitou drážkou, v níž je uloženo lanko. Na vnitřní válcové ploše přední části děleného základního bubnu je souměrně se šroubovým bubnem vytvořeno vybrání, ve kterém je rotačně uložen...

Úložný prostor nuklidů pro manipulaci s pevnými manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224068

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří

Značky: nuklidů, manipulaci, prostor, pevnými, úložný, manipulátory

Zhrnutie / Anotácia:

Úložný prostor nuklidů pro manipulaci s pevnými manipulátory, upravený v tělese opatřeném stínícím materiálem, které je v horní části uzavřeno stínícím víkem, vyznačený tím, že je tvořen horní částí válcové opěrky (7) a vnitřní válcovou plochou stlačitelného pouzdra (3), opatřeného pružným prvkem (6), přičemž nad stlačitelným pouzdrem (3) je upravena matice (4) se středícím kuželem a vodící válcovou plochou.

Přenosný přístroj pro průmyslovou defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217589

Dátum: 15.09.1984

Autori: Prášek Martin, Vlček Zdeněk, Václavík Emil, Mahelka Svatoslav

Značky: průmyslovou, defektoskopii, prenosný, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přenosného přístroje pro průmyslovou defektoskopii, sloužícího k nedestruktivní kontrole materiálu jeho prozářením radioaktivním zářičem a pořízením snímku kontrolovaného místa. Vynález řeší problém, jak pomocí jednoho typu přístroje využít možnosti pořízení snímku podle volby buď vysunutím zářiče za použití kabelu dálkového ovládání na místo kontroly, nebo přímým přiložením přístroje na kontrolované místo. Podstata vynálezu...

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223581

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří, Tomášek Václav

Značky: otevřených, prepravu, transportní, zářiču, uzavřených

Zhrnutie / Anotácia:

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávající z oboustranně uzavřeného válcového základového tělesa s uranovým stíněním a stínícího víka opatřeného nosičem s madlem, vyznačený tím, že v horní čelní stěn (11) válcového základového tělesa (10) je vytvořeno alespoň jedno úložné hnízdo (12) zasahující do uranového stínění (30) a napojené na čelní stěnu (11) přechodovým kuželem (13), přičemž k základovému tělesu (10) je...

Rychlouzávěr, zejména transportních obalů pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223580

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří

Značky: obalů, uzavřených, prepravu, zářiču, rychlouzávěr, zejména, transportních, otevřených

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlouzávěr, zejména transportního obalu pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávajícího ze základového tělesa se segmentovými ozuby vytvořenými na jeho obvodové válcové ploše a dutého válcového víka s obvodovým osazení, vyznačený tím, že k obvodovému osazení (21) dutého válcového víka (20) je pevně připojen spojovací kroužek (22), o nějž se opírá spojovací kroužek (40) se segmentovými osazeními (41), přičemž na spojovacím kroužku...

Zařízení pro obousměrný pohon lanka v lanovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214083

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mahelka Svatoslav, Franěk Čestmír

Značky: lanka, obousměrný, lanovodu, pohon, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro obousměrný pohon lanka v lanovodu, zejména pro vyvození tlačné síly pro dlouhé posuvy. Zařízení sestává z otočného navíjecího bubnu suvné uloženého v rámu a opatřeného na obvodě šroubovitou drážkou, v níž je navinuto lanko. Tangenciálně ke šroubovité drážce je upravena směrová koncovka lanovodu opatřená naváděcím členem. V rámu je uchycen napínací člen přítlačného ohebného elementu, kterým je opásána šroubovitá drážka....