Magura Miroslav

Sposob výroby zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260173

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sás Ivan, Čollák Mikuláš, Kurajda Pavol, Magura Miroslav, Horochonič Jozef, Škuba Andrej, Hoľko Michal

MPK: C07F 9/28

Značky: spôsob, výroby, zmesných, triarylfosfátov

Text:

...obsah fenolu 10 až 50 hmotnostných a katalyzátora sa za miešania vyhreje na .teplotu 130 až 160 °C. Počas reakcie je udržiavaný miernypodtlak 99 až 99,5 kPa). Do vyhriatej reakčnej zmesi za miešania sa pod hladinu privádza oxichlorid fosforečný až do vydávkovania 30 až 60 hmotnostných. Potom sa súbežne s dávkovaním oxlchloridu fosforečného dáv-kuje fenol s obsahom 1 až 210 percent hmotnostných nalkylfenolov (v molámom pomere P 0015 ...

Spôsob prípravy esterov 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281448

Dátum: 11.10.1995

Autori: Magura Miroslav, Kavala Miroslav, Sás Ivan, Komora Ladislav

MPK: C07D 211/46

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, spôsob, přípravy, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu esterifikáciou vyšších mastných kyselín s 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolom pri teplote 160 až 220 °C za prítomnosti (poly)alkylzlúčeniny titánu alebo oxidu zinočnatého ako katalyzátora. Reakciu je výhodné uskutočňovať za prítomnosti azeotropického činidla alebo inertného plynu. Estery podľa vynálezu sú vhodné ako svetelné stabilizátory polymérov, najmä polyolefínov.

Spôsob výroby oxychloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255367

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čollák Mikuláš, Hoľko Michal, Kurajda Pavol, Magura Miroslav, Edgar Kužma, Sabadoš Július

MPK: C01B 25/10

Značky: oxychloridu, fosforečného, výroby, spôsob

Text:

...kyseliny fosforečnej a chlorovodikovej.V tomto vynáleze sa rieši oddelovanie kvapiek oxychloridu fosiorečného a chloridu fosforitého suchým spôsobom tak, ako je to nakreslené na obr. Na odlúčenie kvapiek sa používa suchý odlučovač, ktorý je z materialu odolávajücemu kyslej korózii a je v ňom tkaninová filtračné vložka z korözne odolného materiálu umelé hmoty).Podstatou tohto vynálezu je, že chlorid fostoritý sa oxiduje suchým kyslíkom. Kvapky...

Způsob biologického aktivačního čistění odpadních vod s denitrifikací v cirkulačním systému s zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240757

Dátum: 01.08.1987

Autori: Horochonie Jozef, Kurajda Pavol, Magura Miroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, cirkulačním, systému, odpadních, biologického, zařízení, denitrifikací, tohoto, čištění, způsobu, provádění, aktivačního

Text:

...kalu v aktivaci.Snížená účinnost sepàrsce a nízká hranice koncentrace aktivovaného kalu se pak promíté do nízké dosahované koncentrace aktivovaněho kalu v aktivaci. Protože procesy nitrifikace/denitrifikace znaěně závisí na stáří kelu, musí být pro dosažení potřebné hodnoty kalového indexu při nízké konoentraoi aktivovaného kalu použity velké objemy zařízení. Velké objemy zařízení se pak negativně projevují jednak na vysoké ceně zařízení,...

Spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238851

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Kukučka Ľubomír, Hoľko Michal, Magura Miroslav, Karvaš Milan, Durmis Július, Moravec Peter, Mašek Ján, Balogh Alojz

MPK: C07D 211/74

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kontinuálny spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu (nazývaného tiež triacetónamín), ktorý je dôležitým medziproduktom pre svetelné stabilizátory a farmaceutické preparáty. Príprava je kontinuálna za použitia silne kyslých vymieňačov iónov, ktoré reakciu katalyzujú. Základné suroviny sú acetón a amoniak, môžu sa tiež použiť kondenzáty acetónu a acetónu s amoniakom. Reakcia sa robí za tlaku v intervale 0,19-5,0 MPa a zvýšenej...

Modifikované nitrosaminy nebo směsi na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233262

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šubert Jiří, Lichvár Milan, Truchlik Štefan, Magura Miroslav, Mikel Miroslav, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Husárová Mária

MPK: C08K 5/22, C08K 5/34, C08K 5/52...

Značky: modifikované, směsi, bázi, nitrosaminy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

U nitrosaminů nebo směsí na jejich bázi, zejména nadouvadel s nitrosaminovou aktivní složkou, dochází přídavkem triarylfosfátů nebo směsných triarylfosfátů k významnému zvýšení tepelné stability rezultující směsi. Uvedená aditíva současně potlačují prašnost směsi, figurují jako flegmatizační činidla, plastifikátory a retardéry hoření. Takto modifikované nitrosaminy nebo jejich směsi s dalšími komponenty, nacházejí použití především jako...

Spôsob prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235599

Dátum: 15.02.1987

Autori: Durmis Július, Magura Miroslav, Karvaš Milan, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Hoľko Michal, Moravec Peter, Chocholáček Ľudovít, Jexová Ema

MPK: C07D 211/46

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, spôsob, přípravy, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu z reakčnej zmesi, ktorá sa získa kontinuálnou alebo diskontinuálnou hydrogenáciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu v izopropylalkohole, reakčná zmes sa pred kryštalizáciou zahusťuje oddestilovaním rozpúšťadla.

Spôsob prípravy 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235379

Dátum: 15.02.1987

Autori: Durmis Július, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Hoľko Michal, Karvaš Milan, Balogh Alojz

MPK: C07D 239/06

Značky: 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu (nazývaného tiež acetonín) bez prítomnosti katalyzátora alebo promotora za zvýšeného tlaku 0,2 až 6,0 MPa a teploty 30 až 130 °C. Acetonín sa používa ako medziprodukt pre prípravu triacetónamínu, z ktorého je ďalej možné pripraviť celú radu stabilizátorov syntetických polymérov s vynikajúcimi účinkami, alebo slúži ako medziprodukt pre prípravu farmaceutických preparátov....

Spôsob výroby konzervačného prípravku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a kondenzačných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škultéty Miroslav, Škultétyová Nadežda, Hoľko Michal, Magura Miroslav, Čollák Mikuláš, Sabadoš Július

MPK: A23K 3/00

Značky: přípravků, výroby, báze, konzervačného, objemové, pentaerytritolu, produktov, spôsob, formaldehydu, krmiva, kondenzačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy konzervačného prostriedku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a organických kyselín. Podstatou vynálezu je spôsob prípravy konzervačného činidla pre objemové krmivá a jeho stabilizácie voči polymerizácii zmesou metanolu a polykondenzačných produktov odpadajúcich pri výrobe pentaerytritolu.

Spôsob výroby konzervačného prípravku na báze formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232765

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čollák Mikuláš, Škultétyová Nadežda, Škultéty Miroslav Csc, Sabadoš Július, Magura Miroslav, Hoľko Michal

MPK: A23K 3/00

Značky: konzervačného, přípravků, báze, výroby, spôsob, formaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy konzervačného prostriedku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a organických kyselín. Podstatou vynálezu je spôsob prípravy konzervačného činidla pre objemové krmivá a vzájomná esterifikačná reakcia kyselín (octová, mravčia) s metanolom za vzniku príslušného esteru pri použití kyseliny fosforečnej ako esterifikačného katalyzátora a zároveň indikátora korózie.

Substituované fenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 226912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Karvaš Milan, Sabadoš Július, Pác Jiří, Mašek Ján, Magura Miroslav, Švejdová Ema, Kubečka Tomáš, Holčík Ján, Uhlíř Miloš, Čollák Mikuláš

Značky: fenoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované fenoly obecného vzorce I kde Rl je alkyl s jedním až osmi uhlíkovými atomy, alkoxyl s jedním až čtyřmi uhlíkovými atomy, styryl- nebo alfamethyl styryl-nebo cykloalkyl, R2 radikál, odvozený od oligomeru propenu s polymeračním stupněm 5 až 50, který má strukturu odpovídající vzorci II kde n = 1 + m + n2 je v číselném rozmezí 5 až 50 a n1 a n2 mají hodnoty 1 až 48 a index u nabývá hodnoty 0 až 2, index v hodnoty 1 až 2 a součet u +...

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubečka Tomáš, Karvaš Milan, Mašek Ján, Holčík Ján, Riška Miroslav, Magura Miroslav, Čollák Mikuláš, Fratrič Ján, Durmis Július, Sabadoš Július, Ďuriš Juraj, Špilda Ivan, Pappová Mária

Značky: izolácie, triarylfosfátov, kontinuálnej, spôsob, zmesných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...

Spôsob výroby alkylovaného 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223060

Dátum: 15.03.1986

Autori: Magura Miroslav, Hoľko Michal, Čollák Mikuláš, Sabadoš Július

Značky: alkylovaného, výroby, spôsob, 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technológiu výroby alkylovanéha 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu polymérmi, alebo kopolymérmi ?-alkénov so stredným polymerizačnyun stupňom 5 až 50, za katalytického účinku halogenidov bóru, štvormocného titanu, bieliacej hlinky, alebo aktivovanej kyselinou fosforečnou. Popisuje jednotlivé technologické uzly výroby a ich podmienky výroby. Vynález je možné využiť v odbore organickej technológie.

Dvojpriestorový vymrazovač kondenzovateľných zložiek z prúdu zmesí plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 213842

Dátum: 01.05.1984

Autori: Magura Miroslav, Molnár Gabriel, Fančovič Karol, Haľko Michal

Značky: zmesí, dvojpriestorový, vymrazovač, kondenzovateľných, prúdu, zložiek, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojných zariadení pre chemické technológie. Rieši vymrazovanie kondenzovateľných zložek z prúdu zmesí plynov pomocou vymrazovača, ktorého vonkajší plášť je opatrený duplikátorem a k tangenciálne pripojenému potrubiu je pripojená rúrka s poistným ventilom alebo záklopkou na spodnej časti lievikovitého dna je spodná výpusť a v časti čiastočného oddelenia vonkajšieho plášťa vymrazovača valcovitou priehradkou s odvodom...